Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/491001–492000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491001 2011 GP7 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491002 2011 GO9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
491003 2011 GL26 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491004 2011 GH33 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
491005 2011 GC41 01/02/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
491006 2011 GG58 14/08/2007 Siding Spring SSS 4,3 km MPC · JPL
491007 2011 GL62 13/04/2011 Catalina CSS 450 m MPC · JPL
491008 2011 GM64 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491009 2011 GP75 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
491010 2011 HH70 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491011 2011 JO25 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491012 2011 KH12 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
491013 2011 KZ21 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
491014 2011 KC46 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
491015 2011 LS14 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
491016 2011 NK 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
491017 2011 OS1 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491018 2011 OU1 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491019 2011 OB6 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
491020 2011 OX7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
491021 2011 OF12 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491022 2011 OO16 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491023 2011 OK20 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
491024 2011 OD24 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
491025 2011 PS4 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491026 2011 PC7 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491027 2011 PZ7 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491028 2011 PG8 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491029 2011 PY8 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491030 2011 PA15 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
491031 2011 QS1 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
491032 2011 QH2 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491033 2011 QY3 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
491034 2011 QU7 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491035 2011 QV7 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
491036 2011 QK10 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
491037 2011 QW11 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 570 m MPC · JPL
491038 2011 QK14 21/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
491039 2011 QT14 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491040 2011 QS17 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491041 2011 QL21 04/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
491042 2011 QO22 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
491043 2011 QW23 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491044 2011 QB27 21/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
491045 2011 QL34 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
491046 2011 QM35 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491047 2011 QE36 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491048 2011 QF42 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491049 2011 QC45 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491050 2011 QD45 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491051 2011 QM49 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
491052 2011 QJ50 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491053 2011 QP58 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491054 2011 QE60 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
491055 2011 QE62 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 5,8 km MPC · JPL
491056 2011 QP62 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
491057 2011 QA65 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
491058 2011 QL65 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
491059 2011 QF66 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
491060 2011 QN70 30/07/2011 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
491061 2011 QO72 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491062 2011 QX72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
491063 2011 QY72 31/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
491064 2011 QU75 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
491065 2011 QW83 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491066 2011 QZ84 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491067 2011 QB85 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,7 km MPC · JPL
491068 2011 QV88 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491069 2011 QY90 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491070 2011 QQ91 13/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
491071 2011 QL95 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
491072 2011 QJ97 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491073 2011 RG7 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
491074 2011 RT8 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491075 2011 RZ8 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491076 2011 RQ10 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
491077 2011 RD12 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
491078 2011 RP14 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
491079 2011 RP15 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491080 2011 RR17 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491081 2011 RE19 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491082 2011 SA 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491083 2011 SK3 17/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
491084 2011 SF6 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
491085 2011 SP7 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491086 2011 SA10 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
491087 2011 SQ10 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491088 2011 SR10 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
491089 2011 SP11 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491090 2011 SL12 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 390 m MPC · JPL
491091 2011 SR13 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491092 2011 SD20 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
491093 2011 SJ21 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491094 2011 SN23 13/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
491095 2011 SX23 20/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
491096 2011 ST24 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491097 2011 ST25 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
491098 2011 SH27 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
491099 2011 SR27 18/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
491100 2011 SN33 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491101 2011 SN37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
491102 2011 SX41 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
491103 2011 SQ42 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491104 2011 SS43 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491105 2011 SB46 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
491106 2011 SL49 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491107 2011 SC55 20/09/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
491108 2011 SN61 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491109 2011 SR65 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491110 2011 SV66 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
491111 2011 SM75 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
491112 2011 SW76 19/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491113 2011 SD84 21/10/2007 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
491114 2011 SR84 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491115 2011 SU86 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
491116 2011 SF98 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491117 2011 SZ98 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491118 2011 SK100 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491119 2011 SW102 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491120 2011 SR104 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
491121 2011 SD107 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
491122 2011 SR107 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491123 2011 SA110 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
491124 2011 SE110 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
491125 2011 SP113 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491126 2011 SB118 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491127 2011 SP124 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
491128 2011 SN125 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491129 2011 SF129 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491130 2011 SE132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491131 2011 SN135 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491132 2011 SX135 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
491133 2011 SL140 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491134 2011 SU140 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491135 2011 SD151 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
491136 2011 SS151 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491137 2011 SE155 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491138 2011 SN156 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
491139 2011 SA165 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
491140 2011 SC166 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491141 2011 SO167 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491142 2011 SM168 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491143 2011 SA177 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491144 2011 SD179 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491145 2011 SV179 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491146 2011 SM181 10/09/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
491147 2011 SV183 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491148 2011 SV184 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
491149 2011 SY186 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491150 2011 SF192 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491151 2011 SO194 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
491152 2011 SQ195 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
491153 2011 SS204 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491154 2011 SR206 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491155 2011 SL210 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
491156 2011 SP214 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
491157 2011 SE216 08/05/2010 WISE WISE 9,7 km MPC · JPL
491158 2011 SX217 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491159 2011 SH219 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
491160 2011 SM219 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
491161 2011 ST221 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491162 2011 SJ230 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491163 2011 SR234 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
491164 2011 SN253 21/09/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
491165 2011 SZ256 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491166 2011 SF261 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
491167 2011 TF5 04/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
491168 2011 TJ13 06/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
491169 2011 TF14 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491170 2011 UW 07/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
491171 2011 UG1 02/10/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
491172 2011 UN8 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491173 2011 UE14 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491174 2011 UT21 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491175 2011 UQ24 22/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
491176 2011 UG25 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491177 2011 UH28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
491178 2011 UT46 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491179 2011 UE47 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491180 2011 UL50 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491181 2011 UA51 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
491182 2011 UC53 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
491183 2011 UV54 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491184 2011 UY56 08/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
491185 2011 UY58 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491186 2011 UD59 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
491187 2011 UX59 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
491188 2011 UM61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
491189 2011 UV76 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491190 2011 UF84 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
491191 2011 UY84 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491192 2011 US86 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491193 2011 UL88 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491194 2011 UG89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491195 2011 UE94 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
491196 2011 UZ97 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491197 2011 UQ101 19/10/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
491198 2011 UJ102 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491199 2011 UX107 16/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
491200 2011 UL111 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491201 2011 UH117 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491202 2011 UQ117 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
491203 2011 UQ118 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491204 2011 UN120 13/08/2007 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
491205 2011 UP122 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
491206 2011 UR123 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
491207 2011 UC128 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491208 2011 UU129 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491209 2011 UF131 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
491210 2011 UB139 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
491211 2011 UB141 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
491212 2011 UZ142 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
491213 2011 US144 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491214 2011 UH150 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
491215 2011 UA152 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491216 2011 UP156 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491217 2011 UY167 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491218 2011 UQ173 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
491219 2011 UP179 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
491220 2011 UO180 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491221 2011 UY181 07/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
491222 2011 UE182 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491223 2011 UA183 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
491224 2011 UO183 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491225 2011 UT184 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491226 2011 UZ184 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491227 2011 UZ185 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491228 2011 UQ186 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491229 2011 UB187 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491230 2011 UE187 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
491231 2011 UX187 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491232 2011 UV189 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
491233 2011 UZ191 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491234 2011 UW192 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491235 2011 UP198 07/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
491236 2011 UV199 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491237 2011 UP200 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
491238 2011 UH201 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491239 2011 UO201 18/09/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
491240 2011 UU204 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491241 2011 UB206 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491242 2011 UG206 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
491243 2011 UB209 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491244 2011 UG211 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491245 2011 UC213 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
491246 2011 US220 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
491247 2011 UV228 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
491248 2011 UJ234 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491249 2011 UC237 22/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
491250 2011 UJ241 24/04/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
491251 2011 UJ243 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
491252 2011 US245 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491253 2011 UT245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
491254 2011 UZ247 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
491255 2011 UU248 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491256 2011 UF249 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
491257 2011 US250 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491258 2011 UW251 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
491259 2011 US265 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491260 2011 UN269 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491261 2011 UK277 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491262 2011 UW279 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491263 2011 US282 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
491264 2011 UW283 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
491265 2011 UD299 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491266 2011 UM307 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491267 2011 UR308 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
491268 2011 UF310 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
491269 2011 UP315 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491270 2011 UD317 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491271 2011 UL320 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491272 2011 UK331 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
491273 2011 UQ331 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491274 2011 UU335 01/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491275 2011 UV335 21/09/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
491276 2011 UZ362 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491277 2011 UW374 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491278 2011 UZ383 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
491279 2011 UU385 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
491280 2011 UD398 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
491281 2011 UG400 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
491282 2011 UO402 01/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 9,2 km MPC · JPL
491283 2011 UZ406 26/09/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
491284 2011 VD5 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491285 2011 VY5 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491286 2011 VS6 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491287 2011 VH9 18/09/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
491288 2011 VS14 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491289 2011 VF18 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
491290 2011 VG18 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491291 2011 VT18 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491292 2011 VU18 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491293 2011 VX18 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491294 2011 VQ21 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491295 2011 WA2 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491296 2011 WM3 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
491297 2011 WF10 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
491298 2011 WV13 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491299 2011 WP14 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491300 2011 WW19 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491301 2011 WT20 26/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
491302 2011 WZ20 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491303 2011 WV22 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491304 2011 WO24 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491305 2011 WR25 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491306 2011 WK38 24/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
491307 2011 WR38 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491308 2011 WH49 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
491309 2011 WS50 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
491310 2011 WJ51 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
491311 2011 WM51 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491312 2011 WW56 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
491313 2011 WQ57 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491314 2011 WO60 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491315 2011 WA68 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491316 2011 WT68 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491317 2011 WD70 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
491318 2011 WL71 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
491319 2011 WA79 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
491320 2011 WL79 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
491321 2011 WX86 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491322 2011 WS87 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491323 2011 WV87 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491324 2011 WB97 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491325 2011 WJ106 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491326 2011 WL107 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491327 2011 WY109 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491328 2011 WW113 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491329 2011 WX116 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491330 2011 WR124 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491331 2011 WK134 23/11/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
491332 2011 WU134 03/10/2010 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
491333 2011 WP143 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491334 2011 WY151 20/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491335 2011 WY152 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491336 2011 XH 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491337 2011 XO2 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491338 2011 YM7 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491339 2011 YR19 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491340 2011 YB21 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491341 2011 YD24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491342 2011 YT24 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
491343 2011 YU24 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491344 2011 YY29 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
491345 2011 YY30 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
491346 2011 YL31 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491347 2011 YW37 28/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
491348 2011 YZ50 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491349 2011 YG51 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491350 2011 YN52 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491351 2011 YR56 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
491352 2011 YU68 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491353 2011 YJ70 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
491354 2012 AW3 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491355 2012 AG6 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491356 2012 AK7 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491357 2012 AW14 24/12/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
491358 2012 BU 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
491359 2012 BM2 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491360 2012 BH12 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491361 2012 BY12 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491362 2012 BD17 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491363 2012 BT26 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491364 2012 BD33 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491365 2012 BN41 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491366 2012 BF44 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491367 2012 BD56 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491368 2012 BY58 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491369 2012 BG69 10/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
491370 2012 BT71 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491371 2012 BZ71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491372 2012 BS74 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491373 2012 BE75 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491374 2012 BL75 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
491375 2012 BV77 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491376 2012 BQ78 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491377 2012 BB85 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
491378 2012 BH87 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491379 2012 BN89 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
491380 2012 BG92 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491381 2012 BW121 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491382 2012 BB135 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
491383 2012 BS138 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491384 2012 BZ145 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491385 2012 BL149 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491386 2012 CZ5 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
491387 2012 CQ6 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491388 2012 CQ12 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491389 2012 CB18 29/01/2012 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
491390 2012 CJ18 30/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
491391 2012 CJ19 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491392 2012 CG20 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491393 2012 CR22 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491394 2012 CS29 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491395 2012 CL34 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
491396 2012 CG35 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
491397 2012 CY45 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491398 2012 CH46 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491399 2012 CL55 28/12/2011 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
491400 2012 DA4 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491401 2012 DB5 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
491402 2012 DD9 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491403 2012 DC11 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
491404 2012 DT11 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491405 2012 DN18 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491406 2012 DR20 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12739| 2,0 km MPC · JPL
491407 2012 DX22 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491408 2012 DP34 21/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491409 2012 DO36 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
491410 2012 DJ38 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491411 2012 DL52 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491412 2012 DA61 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
491413 2012 DE62 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491414 2012 DH63 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491415 2012 DQ63 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491416 2012 DB78 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
491417 2012 DL90 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491418 2012 DJ94 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491419 2012 DE95 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
491420 2012 EG4 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
491421 2012 EQ4 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491422 2012 EE5 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491423 2012 EQ7 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
491424 2012 ET14 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,1 km MPC · JPL
491425 2012 EU15 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491426 2012 EV16 07/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
491427 2012 EZ16 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
491428 2012 FO1 04/03/2012 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
491429 2012 FZ7 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
491430 2012 FR8 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491431 2012 FW10 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491432 2012 FS14 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
491433 2012 FT20 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491434 2012 FB22 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491435 2012 FB25 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
491436 2012 FY25 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
491437 2012 FX32 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491438 2012 FX42 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
491439 2012 FZ43 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491440 2012 FC44 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
491441 2012 FG49 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
491442 2012 FY49 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491443 2012 FM55 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
491444 2012 FX60 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491445 2012 FR61 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
491446 2012 FL62 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
491447 2012 FY63 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
491448 2012 FD65 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491449 2012 FJ65 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491450 2012 FU66 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491451 2012 FE68 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491452 2012 FO68 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491453 2012 FC74 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491454 2012 FF74 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491455 2012 FC79 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491456 2012 GQ 02/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491457 2012 GS1 07/04/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
491458 2012 GC16 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
491459 2012 GO21 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
491460 2012 GJ27 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491461 2012 GQ27 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
491462 2012 GE30 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491463 2012 GZ35 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491464 2012 GZ38 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491465 2012 HU 23/11/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
491466 2012 HZ 13/04/2012 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
491467 2012 HJ10 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
491468 2012 HU11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491469 2012 HX11 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491470 2012 HS12 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491471 2012 HD13 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
491472 2012 HL14 22/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
491473 2012 HQ14 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
491474 2012 HQ15 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
491475 2012 HL17 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
491476 2012 HV18 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491477 2012 HE25 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
491478 2012 HC26 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
491479 2012 HU26 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491480 2012 HS41 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491481 2012 HQ43 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491482 2012 HS43 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491483 2012 HY43 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
491484 2012 HM45 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491485 2012 HQ45 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
491486 2012 HR45 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491487 2012 HP46 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
491488 2012 HT51 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491489 2012 HU57 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491490 2012 HV63 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491491 2012 HC64 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491492 2012 HJ66 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491493 2012 HQ71 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491494 2012 HP75 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491495 2012 HK78 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491496 2012 HV81 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491497 2012 JG 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
491498 2012 JO 29/04/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
491499 2012 JN1 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
491500 2012 JY4 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491501 2012 JH6 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491502 2012 JA10 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491503 2012 JX10 12/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491504 2012 JK11 16/11/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
491505 2012 JO11 14/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
491506 2012 JA12 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491507 2012 JV13 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491508 2012 JU15 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
491509 2012 JO18 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
491510 2012 JH19 30/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491511 2012 JG22 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491512 2012 JF23 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491513 2012 JK27 11/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491514 2012 JC29 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491515 2012 JG32 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491516 2012 JA38 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491517 2012 JX44 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491518 2012 JP45 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
491519 2012 JN54 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
491520 2012 KB 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491521 2012 KF1 03/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
491522 2012 KP3 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491523 2012 KA6 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491524 2012 KK10 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491525 2012 KH17 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491526 2012 KZ18 18/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
491527 2012 KP20 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491528 2012 KE22 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491529 2012 KC23 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491530 2012 KZ24 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491531 2012 KD42 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
491532 2012 KE44 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491533 2012 KX44 16/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491534 2012 KR45 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491535 2012 KB48 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491536 2012 LD 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
491537 2012 LU2 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
491538 2012 LW8 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491539 2012 LG12 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
491540 2012 LN14 16/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491541 2012 LV15 18/09/2007 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
491542 2012 LA16 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491543 2012 LX16 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
491544 2012 LW18 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
491545 2012 LE19 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
491546 2012 LO19 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
491547 2012 LJ21 28/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
491548 2012 LM23 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
491549 2012 LU26 18/04/2012 Catalina CSS 8,8 km MPC · JPL
491550 2012 LV26 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491551 2012 MA1 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491552 2012 MV6 01/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
491553 2012 PA5 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
491554 2012 PP12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491555 2012 PH29 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491556 2012 PB31 06/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
491557 2012 PL37 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491558 2012 QF 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
491559 2012 QA4 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491560 2012 QT6 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491561 2012 QY7 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
491562 2012 QU14 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
491563 2012 QD26 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491564 2012 QU40 11/08/2012 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
491565 2012 QF49 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,2 km MPC · JPL
491566 2012 RG1 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
491567 2012 RG3 06/09/2012 Haleakala Pan-STARRS APO 890 m MPC · JPL
491568 2012 RS7 30/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
491569 2012 RO8 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
491570 2012 RP11 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
491571 2012 RW11 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
491572 2012 RF12 15/10/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
491573 2012 RJ12 12/09/2012 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
491574 2012 RO14 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491575 2012 RF19 14/09/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
491576 2012 RP21 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491577 2012 RD22 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491578 2012 RP26 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491579 2012 RE35 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491580 2012 RQ37 05/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491581 2012 RO38 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491582 2012 RY39 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491583 2012 SU3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491584 2012 SZ3 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
491585 2012 SL6 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
491586 2012 SC15 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
491587 2012 SD19 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491588 2012 SG21 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491589 2012 SS21 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
491590 2012 SR26 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491591 2012 SV33 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
491592 2012 SZ33 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
491593 2012 SB46 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491594 2012 SM55 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491595 2012 SV58 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
491596 2012 SC60 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491597 2012 SU61 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491598 2012 SG62 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491599 2012 SK63 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491600 2012 SG64 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491601 2012 TH6 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491602 2012 TW11 07/09/2008 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
491603 2012 TB16 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491604 2012 TY17 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
491605 2012 TV21 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
491606 2012 TP25 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491607 2012 TC30 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491608 2012 TS33 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491609 2012 TO45 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491610 2012 TS49 23/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491611 2012 TX51 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
491612 2012 TH54 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491613 2012 TT54 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
491614 2012 TF55 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
491615 2012 TB57 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491616 2012 TJ64 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
491617 2012 TW69 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491618 2012 TJ76 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491619 2012 TL91 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
491620 2012 TP97 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491621 2012 TE98 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491622 2012 TE101 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491623 2012 TR101 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491624 2012 TR128 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491625 2012 TW128 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
491626 2012 TL130 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
491627 2012 TD139 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491628 2012 TU149 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491629 2012 TX152 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491630 2012 TM153 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491631 2012 TG154 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491632 2012 TZ154 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491633 2012 TZ169 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
491634 2012 TL171 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491635 2012 TW183 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491636 2012 TR186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
491637 2012 TZ186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491638 2012 TN190 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
491639 2012 TH192 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
491640 2012 TR194 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
491641 2012 TM195 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491642 2012 TV197 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
491643 2012 TD203 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491644 2012 TN211 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491645 2012 TO213 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
491646 2012 TA214 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491647 2012 TV215 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
491648 2012 TS222 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491649 2012 TX224 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491650 2012 TC233 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491651 2012 TR239 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491652 2012 TK242 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491653 2012 TT254 06/11/2005 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
491654 2012 TE255 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491655 2012 TN256 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491656 2012 TY257 21/08/2004 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
491657 2012 TJ258 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491658 2012 TG287 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491659 2012 TB292 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
491660 2012 TK292 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491661 2012 TG296 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
491662 2012 TK296 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491663 2012 TE298 16/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
491664 2012 TD302 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
491665 2012 TO304 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
491666 2012 TY304 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
491667 2012 TM306 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491668 2012 TK308 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491669 2012 TA310 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491670 2012 TG313 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491671 2012 UU1 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
491672 2012 UV5 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491673 2012 UX12 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491674 2012 UB23 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
491675 2012 UA31 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491676 2012 UD31 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491677 2012 UF31 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491678 2012 UL31 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491679 2012 UL32 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491680 2012 UD35 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491681 2012 UY35 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
491682 2012 UM40 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
491683 2012 UY40 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491684 2012 UC43 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491685 2012 UW43 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
491686 2012 UD45 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 12739| 1,8 km MPC · JPL
491687 2012 UX45 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491688 2012 UN47 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491689 2012 UT49 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491690 2012 UB65 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491691 2012 US69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
491692 2012 UE71 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
491693 2012 UV76 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491694 2012 UX78 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491695 2012 UN79 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491696 2012 UA86 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491697 2012 US87 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491698 2012 UP90 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491699 2012 UX93 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491700 2012 UV98 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491701 2012 UK103 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491702 2012 UH105 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491703 2012 US112 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491704 2012 UF113 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491705 2012 UR114 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491706 2012 UJ115 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491707 2012 UH116 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
491708 2012 UB121 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491709 2012 UD129 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
491710 2012 UK130 28/08/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
491711 2012 UA131 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
491712 2012 UJ137 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
491713 2012 UD141 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
491714 2012 UQ143 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491715 2012 UW143 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491716 2012 UL145 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491717 2012 UM147 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491718 2012 UP153 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
491719 2012 UV153 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491720 2012 UT154 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
491721 2012 UU154 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491722 2012 UZ155 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
491723 2012 UY162 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
491724 2012 UC164 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
491725 2012 UR164 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491726 2012 UK165 27/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
491727 2012 UC169 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
491728 2012 UR172 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
491729 2012 UO174 10/09/2012 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
491730 2012 VE 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
491731 2012 VG2 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491732 2012 VO3 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
491733 2012 VQ10 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491734 2012 VS10 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
491735 2012 VC13 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491736 2012 VN17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
491737 2012 VZ24 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491738 2012 VF28 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491739 2012 VQ29 31/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
491740 2012 VL32 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491741 2012 VD34 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 5,6 km MPC · JPL
491742 2012 VH36 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
491743 2012 VD38 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491744 2012 VM44 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
491745 2012 VV58 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491746 2012 VX58 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
491747 2012 VA60 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
491748 2012 VV68 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491749 2012 VF70 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
491750 2012 VM71 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491751 2012 VR72 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491752 2012 VZ72 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
491753 2012 VT75 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491754 2012 VR79 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491755 2012 VE80 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
491756 2012 VM85 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
491757 2012 VH86 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491758 2012 VL89 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491759 2012 VL90 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491760 2012 VO90 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491761 2012 VJ93 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491762 2012 VB98 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491763 2012 VH106 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491764 2012 VV107 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491765 2012 VU110 06/12/2002 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
491766 2012 VA111 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
491767 2012 VU113 15/11/2012 Cerro Tololo-DECam CTIO-DES 128 km MPC · JPL
491768 2012 VV113 15/11/2012 Cerro Tololo-DECam CTIO-DES cubewano ( 147 km MPC · JPL
491769 2012 WO4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
491770 2012 WP9 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491771 2012 WU9 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491772 2012 WU11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491773 2012 WY11 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
491774 2012 WU12 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491775 2012 WB13 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491776 2012 WA14 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
491777 2012 WD14 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
491778 2012 WH14 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
491779 2012 WY15 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
491780 2012 WB16 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491781 2012 WG16 04/11/2004 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
491782 2012 WG19 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
491783 2012 WS32 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491784 2012 WK35 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491785 2012 XW 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491786 2012 XN8 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491787 2012 XP8 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491788 2012 XC9 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
491789 2012 XY10 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
491790 2012 XC11 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
491791 2012 XE12 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
491792 2012 XX14 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
491793 2012 XF15 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491794 2012 XD25 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
491795 2012 XV25 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491796 2012 XD26 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491797 2012 XD39 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
491798 2012 XH53 15/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
491799 2012 XD57 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
491800 2012 XL57 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491801 2012 XF62 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
491802 2012 XX70 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
491803 2012 XL80 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491804 2012 XP83 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491805 2012 XS94 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
491806 2012 XW96 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491807 2012 XD103 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
491808 2012 XS104 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
491809 2012 XB106 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491810 2012 XV108 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
491811 2012 XY112 12/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
491812 2012 XA115 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491813 2012 XX115 09/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
491814 2012 XK118 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
491815 2012 XU118 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
491816 2012 XH145 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
491817 2013 AF1 03/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 10 km MPC · JPL
491818 2013 AF3 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
491819 2013 AN3 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
491820 2013 AK8 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491821 2013 AZ8 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
491822 2013 AC16 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491823 2013 AT17 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491824 2013 AX17 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491825 2013 AV18 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491826 2013 AD22 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491827 2013 AU22 09/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
491828 2013 AD25 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
491829 2013 AN28 17/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
491830 2013 AS28 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
491831 2013 AN32 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
491832 2013 AP36 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491833 2013 AC37 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
491834 2013 AQ39 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
491835 2013 AL40 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491836 2013 AV44 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
491837 2013 AA45 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
491838 2013 AH45 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
491839 2013 AB46 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491840 2013 AF50 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491841 2013 AX51 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
491842 2013 AB53 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS AMO 810 m MPC · JPL
491843 2013 AK57 27/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
491844 2013 AA58 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
491845 2013 AD67 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
491846 2013 AR67 20/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
491847 2013 AS82 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
491848 2013 AS85 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491849 2013 AS94 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491850 2013 AW96 11/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491851 2013 AL98 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491852 2013 AD101 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491853 2013 AH107 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491854 2013 AW107 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491855 2013 AA110 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491856 2013 AB115 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491857 2013 AV117 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
491858 2013 AH119 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
491859 2013 AM119 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491860 2013 AA120 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
491861 2013 AW122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491862 2013 AW127 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
491863 2013 AW162 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491864 2013 AF165 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
491865 2013 AD169 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
491866 2013 AX174 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491867 2013 AY175 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
491868 2013 BL1 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
491869 2013 BZ1 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
491870 2013 BC5 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
491871 2013 BF9 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491872 2013 BK10 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
491873 2013 BG11 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
491874 2013 BD13 02/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
491875 2013 BC19 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
491876 2013 BA21 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491877 2013 BJ21 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491878 2013 BT22 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
491879 2013 BJ31 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491880 2013 BR36 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491881 2013 BB40 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
491882 2013 BW56 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 6,4 km MPC · JPL
491883 2013 BP57 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491884 2013 BT61 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491885 2013 BR62 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
491886 2013 BF64 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491887 2013 BE66 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
491888 2013 BG72 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
491889 2013 BM74 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
491890 2013 BZ80 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
491891 2013 CE2 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491892 2013 CN2 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
491893 2013 CX2 08/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491894 2013 CA4 15/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491895 2013 CA14 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491896 2013 CN14 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
491897 2013 CT14 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
491898 2013 CC15 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
491899 2013 CE15 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
491900 2013 CJ16 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
491901 2013 CU16 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
491902 2013 CJ17 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491903 2013 CA19 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491904 2013 CY34 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491905 2013 CJ42 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
491906 2013 CH46 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
491907 2013 CR46 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491908 2013 CX46 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491909 2013 CL48 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
491910 2013 CB49 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
491911 2013 CN49 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491912 2013 CL53 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
491913 2013 CB54 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491914 2013 CZ62 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
491915 2013 CW63 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
491916 2013 CG65 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
491917 2013 CK67 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491918 2013 CT68 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
491919 2013 CL70 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
491920 2013 CS71 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491921 2013 CX72 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
491922 2013 CL79 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
491923 2013 CB82 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
491924 2013 CA84 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491925 2013 CY84 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
491926 2013 CV85 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
491927 2013 CO86 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491928 2013 CF87 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491929 2013 CU97 21/04/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
491930 2013 CW99 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
491931 2013 CM102 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
491932 2013 CP103 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491933 2013 CB104 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491934 2013 CL108 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
491935 2013 CA109 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491936 2013 CU110 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
491937 2013 CJ112 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
491938 2013 CK112 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
491939 2013 CO112 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
491940 2013 CV115 12/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
491941 2013 CD116 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
491942 2013 CS118 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491943 2013 CL126 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491944 2013 CA127 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
491945 2013 CZ131 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
491946 2013 CC140 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
491947 2013 CL142 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
491948 2013 CE143 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491949 2013 CT143 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
491950 2013 CS150 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491951 2013 CE151 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491952 2013 CF155 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
491953 2013 CQ157 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491954 2013 CY168 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
491955 2013 CZ170 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
491956 2013 CT175 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
491957 2013 CD188 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
491958 2013 CX205 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
491959 2013 CQ213 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
491960 2013 CV215 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
491961 2013 DB2 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
491962 2013 DL2 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
491963 2013 DQ5 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
491964 2013 DR5 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
491965 2013 DS6 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
491966 2013 DF10 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
491967 2013 DP10 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
491968 2013 DS16 03/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
491969 2013 EF1 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
491970 2013 EO8 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
491971 2013 EP8 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491972 2013 ER8 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
491973 2013 EN11 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
491974 2013 EZ12 15/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
491975 2013 EU14 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
491976 2013 EF16 07/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491977 2013 EK17 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
491978 2013 EE19 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
491979 2013 EG21 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
491980 2013 EY29 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491981 2013 EG31 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
491982 2013 ER32 22/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
491983 2013 EU34 05/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
491984 2013 EG44 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
491985 2013 EX44 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
491986 2013 EG49 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
491987 2013 EH58 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491988 2013 EL58 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
491989 2013 EK61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
491990 2013 ED66 21/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
491991 2013 EM67 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
491992 2013 EJ72 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
491993 2013 EG82 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
491994 2013 EC89 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
491995 2013 EY97 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
491996 2013 EX101 11/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
491997 2013 ED105 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
491998 2013 EM107 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
491999 2013 EQ107 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
492000 2013 EJ109 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

487.000s  • 488.000s  • 489.000s  • 490.000s  • 491.000s  • 492.000s  • 493.000s  • 494.000s  • 495.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001