Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/468001–469000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468001 2012 UG166 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
468002 2012 VH26 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468003 2012 VC51 13/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
468004 2012 XD17 05/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
468005 2012 XD112 10/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
468006 2012 XL128 25/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
468007 2013 AR 04/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468008 2013 AO6 13/01/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
468009 2013 AS40 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
468010 2013 AW63 11/03/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
468011 2013 AO103 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
468012 2013 BP16 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,3 km MPC · JPL
468013 2013 BY17 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468014 2013 BN35 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
468015 2013 BB54 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
468016 2013 BU75 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
468017 2013 CH1 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468018 2013 CU128 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
468019 2013 CG182 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468020 2013 CD189 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468021 2013 DR13 19/09/2006 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
468022 2013 EV4 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468023 2013 LY20 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468024 2013 MX4 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468025 2013 MN6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468026 2013 NR7 18/07/2010 WISE WISE 620 m MPC · JPL
468027 2013 OR9 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468028 2013 PS1 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468029 2013 PS5 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468030 2013 PG25 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468031 2013 PA30 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468032 2013 PE55 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
468033 2013 PR73 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468034 2013 PH74 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
468035 2013 QM2 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
468036 2013 QN3 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
468037 2013 QL22 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468038 2013 QD27 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468039 2013 QW31 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468040 2013 QH39 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468041 2013 QP58 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468042 2013 QO67 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468043 2013 QA68 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468044 2013 QU74 20/07/1998 Caussols ODAS 780 m MPC · JPL
468045 2013 QB85 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468046 2013 QL95 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468047 2013 RT11 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468048 2013 RN18 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468049 2013 RK23 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468050 2013 RW32 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468051 2013 RA36 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468052 2013 RK48 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468053 2013 RT51 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468054 2013 RC63 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,3 km MPC · JPL
468055 2013 RC67 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
468056 2013 RX75 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
468057 2013 RC85 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
468058 2013 RP93 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468059 2013 SN15 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
468060 2013 SV22 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468061 2013 SE24 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468062 2013 SP25 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468063 2013 SR30 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468064 2013 SD31 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468065 2013 SP34 28/07/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
468066 2013 SB41 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468067 2013 SR51 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
468068 2013 SK56 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468069 2013 SQ56 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468070 2013 ST72 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
468071 2013 SC75 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468072 2013 SN75 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468073 2013 SA77 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468074 2013 TB7 02/08/2009 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
468075 2013 TS13 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468076 2013 TS14 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468077 2013 TU14 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468078 2013 TB20 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468079 2013 TH29 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468080 2013 TO46 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468081 2013 TO50 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468082 2013 TL51 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468083 2013 TF55 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468084 2013 TN62 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468085 2013 TT73 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468086 2013 TX80 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468087 2013 TQ95 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468088 2013 TT101 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468089 2013 TV103 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468090 2013 TC122 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468091 2013 TT143 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468092 2013 TS155 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468093 2013 UZ9 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468094 2013 UL13 17/08/2009 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
468095 2013 UW13 13/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
468096 2013 VQ3 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468097 2013 VC4 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468098 2013 VW5 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468099 2013 VF11 16/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
468100 2013 VA18 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468101 2013 WW3 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468102 2013 WX5 12/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468103 2013 WN6 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468104 2013 WK23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468105 2013 WT24 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468106 2013 WE63 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468107 2013 WN73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468108 2013 WO97 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468109 2013 WO107 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468110 2013 XQ13 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
468111 2013 YH3 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468112 2013 YK38 04/04/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468113 2013 YC53 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468114 2013 YK54 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468115 2013 YN54 01/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468116 2013 YL103 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468117 2014 ED 01/03/2014 WISE WISE 490 m MPC · JPL
468118 2014 EO38 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
468119 2014 QY2 25/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468120 2014 QB254 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468121 2014 SN298 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468122 2014 TK11 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468123 2014 TC45 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468124 2014 TG65 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468125 2014 UF7 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468126 2014 UO32 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468127 2014 UA36 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468128 2014 UW66 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
468129 2014 UD67 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468130 2014 UF85 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468131 2014 UW88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
468132 2014 UJ99 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468133 2014 UZ106 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468134 2014 UD109 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468135 2014 UY114 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468136 2014 UZ119 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468137 2014 UZ121 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468138 2014 UC133 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
468139 2014 UY134 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468140 2014 UA139 12/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
468141 2014 UY142 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468142 2014 UE150 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468143 2014 UF157 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468144 2014 UT170 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468145 2014 WY21 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468146 2014 WF24 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468147 2014 WD28 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468148 2014 WF28 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468149 2014 WD50 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468150 2014 WZ62 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468151 2014 WW67 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468152 2014 WM68 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
468153 2014 WL79 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468154 2014 WH85 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468155 2014 WY87 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
468156 2014 WK96 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468157 2014 WH234 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468158 2014 WX251 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468159 2014 WC263 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468160 2014 WF281 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468161 2014 WX354 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468162 2014 WA355 09/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468163 2014 WS383 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468164 2014 WK398 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468165 2014 WQ398 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468166 2014 WR402 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468167 2014 WF426 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468168 2014 WX473 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468169 2014 WS478 11/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468170 2014 WL481 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468171 2014 WS481 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468172 2014 WD499 03/12/2010 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468173 2014 WE499 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468174 2014 XM12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468175 2014 YY2 16/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
468176 2014 YZ9 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
468177 2014 YQ10 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468178 2014 YG13 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468179 2014 YG28 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468180 2014 YJ38 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468181 2015 AA12 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
468182 2015 AX36 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468183 2015 AD38 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
468184 2015 AB119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468185 2015 AA144 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468186 2015 AV168 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468187 2015 AT174 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468188 2015 AP180 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
468189 2015 AX181 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
468190 2015 AB195 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468191 2015 AP241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468192 2015 AV241 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468193 2015 AM248 09/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
468194 2015 AD252 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468195 2015 AD258 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468196 2015 AC262 10/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468197 2015 AA273 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468198 2015 AK279 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468199 2015 BK1 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468200 2015 BC11 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468201 2015 BE27 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468202 2015 BH31 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468203 2015 BK39 31/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468204 2015 BZ40 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468205 2015 BJ41 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468206 2015 BV42 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468207 2015 BG53 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468208 2015 BF58 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468209 2015 BT60 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,7 km MPC · JPL
468210 2015 BX60 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
468211 2015 BX63 14/06/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
468212 2015 BP64 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468213 2015 BX73 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468214 2015 BZ73 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468215 2015 BC84 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
468216 2015 BF85 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468217 2015 BH87 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468218 2015 BP98 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468219 2015 BB100 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468220 2015 BA105 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
468221 2015 BG109 14/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468222 2015 BA122 15/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468223 2015 BN126 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468224 2015 BG132 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468225 2015 BJ133 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468226 2015 BS143 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468227 2015 BC162 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468228 2015 BJ169 14/09/2006 Catalina CSS 660 m MPC · JPL
468229 2015 BR170 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468230 2015 BV171 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468231 2015 BH193 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468232 2015 BU203 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468233 2015 BV216 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468234 2015 BG223 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468235 2015 BP223 23/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468236 2015 BZ223 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468237 2015 BM228 15/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
468238 2015 BJ238 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468239 2015 BB241 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468240 2015 BU242 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468241 2015 BX242 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468242 2015 BP245 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468243 2015 BK246 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468244 2015 BX249 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468245 2015 BV253 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468246 2015 BE255 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468247 2015 BG256 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468248 2015 BD258 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468249 2015 BT271 05/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
468250 2015 BO278 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468251 2015 BT285 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468252 2015 BF289 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468253 2015 BQ291 27/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
468254 2015 BV306 27/10/2013 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
468255 2015 BS310 21/03/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468256 2015 BE326 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468257 2015 BW346 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468258 2015 BZ347 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468259 2015 BM361 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468260 2015 BF383 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
468261 2015 BR396 08/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
468262 2015 BH406 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468263 2015 BA408 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468264 2015 BA455 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468265 2015 BO471 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468266 2015 BF474 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468267 2015 BX480 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468268 2015 BO497 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468269 2015 CK1 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468270 2015 CE6 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468271 2015 CJ9 16/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468272 2015 CS14 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468273 2015 CD15 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468274 2015 CK15 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468275 2015 CE28 23/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
468276 2015 CX28 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468277 2015 CT36 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468278 2015 CZ42 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 3,1 km MPC · JPL
468279 2015 DX4 15/10/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468280 2015 DE12 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468281 2015 DY13 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468282 2015 DM65 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468283 2015 DP68 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468284 2015 DQ80 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468285 2015 DO100 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468286 2015 DX108 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468287 2015 DH111 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468288 2015 DW140 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468289 2015 DA147 22/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
468290 2015 DT159 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468291 2015 DV161 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468292 2015 DU172 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468293 2015 DF173 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468294 2015 DW193 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468295 2015 EV2 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468296 2015 EP13 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468297 2015 EZ16 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468298 2015 EP17 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468299 2015 ET18 03/11/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468300 2015 FH3 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468301 2015 FX125 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468302 2015 FO211 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
468303 2015 FO339 11/04/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
468304 2015 HC7 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468305 2015 YA8 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468306 2016 AK75 08/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468307 2016 AB108 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
468308 2016 AM123 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468309 2016 AD128 19/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
468310 2016 AC182 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468311 2016 BJ10 17/04/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468312 2016 BW38 27/01/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
468313 2016 BU62 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
468314 2016 CU26 30/03/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
468315 2016 CJ49 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468316 2016 CJ65 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468317 2016 CW65 08/12/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
468318 2016 CP70 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468319 2016 CT71 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468320 2016 CQ75 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468321 2016 CD83 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468322 2016 CX84 27/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
468323 2016 CE89 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468324 2016 CR102 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468325 2016 CM110 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
468326 2016 CW149 03/03/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
468327 2016 CT189 26/03/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468328 2016 CH225 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
468329 2016 CU231 21/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
468330 2016 CP240 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468331 2016 CC243 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
468332 2016 CJ243 17/03/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468333 2016 DK16 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468334 2016 DK23 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468335 2016 ET4 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468336 2016 ET7 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468337 2016 EN36 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468338 2016 EW53 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468339 2016 EC63 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468340 2016 EA65 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468341 2016 EL66 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468342 2016 ER73 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468343 2016 ED77 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468344 2016 EN79 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468345 2016 EJ80 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468346 2016 ER80 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468347 2016 EN87 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468348 2016 ER108 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468349 2016 ER110 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468350 2016 EH113 20/04/2012 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
468351 2016 EO129 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468352 2016 EB136 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468353 2016 EL136 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468354 2016 EJ141 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468355 2016 EF144 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468356 2016 EP145 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468357 2016 EW154 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468358 2016 EH161 03/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
468359 2016 EN161 28/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
468360 2016 EM162 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468361 2016 EC171 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468362 2016 EC179 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468363 2016 EH181 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468364 2016 EK187 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468365 2016 EF196 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
468366 2016 EO202 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
468367 2016 FX9 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
468368 2016 FV15 08/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468369 2016 FH34 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468370 2016 FG36 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
468371 2016 FL36 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468372 2016 FP38 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468373 2016 FG41 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468374 2016 FM43 09/05/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
468375 2016 FB46 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468376 2016 FK54 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468377 2016 FV54 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468378 2016 FZ54 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468379 2016 FB56 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
468380 2016 FM56 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468381 2016 GH10 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468382 2016 GR12 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468383 2016 GA13 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468384 2016 GP13 09/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468385 2016 GS65 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
468386 2016 GW65 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468387 2016 GT101 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
468388 2016 GL102 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468389 2016 GX103 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468390 2016 GP105 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468391 2016 GS107 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468392 2016 GC112 14/12/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468393 2016 GD113 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468394 2016 GN119 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468395 2016 GH121 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468396 2016 GJ121 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468397 2016 GR124 01/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
468398 2016 GW125 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468399 2016 GN126 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468400 2016 GU126 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468401 2016 GA127 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468402 2016 GC130 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468403 2016 GX132 03/04/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468404 2016 GB133 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468405 2016 GP154 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468406 2016 GT154 17/03/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
468407 2016 GP165 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468408 2016 GH174 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468409 2016 GK175 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468410 2016 GU176 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468411 2016 GF180 12/01/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468412 2016 GF191 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
468413 2016 GH191 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468414 2016 GV204 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468415 2016 GZ204 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468416 2016 GO215 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468417 1995 SB69 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468418 1999 CE23 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468419 1999 TV20 07/10/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
468420 1999 TS130 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
468421 1999 VP46 03/11/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
468422 2000 FA8 27/03/2000 Mauna Kea J. J. Kavelaars, B. Gladman, J.-M. Petit, M. J. Holman cubewano ( 140 km MPC · JPL
468423 2000 KZ39 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468424 2000 QL216 31/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468425 2000 UD34 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468426 2000 US64 25/10/2000 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
468427 2000 WB151 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
468428 2001 PL36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
468429 2001 RQ112 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
468430 2001 RO125 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468431 2001 SL32 16/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
468432 2001 SN301 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
468433 2001 TZ143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
468434 2001 UZ15 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468435 2001 UK199 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
468436 2001 WO4 19/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
468437 2001 XX187 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468438 2001 XJ217 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
468439 2002 AX17 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468440 2002 AE194 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468441 2002 ON24 18/07/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
468442 2002 QK61 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
468443 2002 QE137 16/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
468444 2002 RZ210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468445 2002 SS28 30/09/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
468446 2002 XX4 05/12/2002 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
468447 2003 EW15 07/03/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
468448 2003 LS3 04/06/2003 Socorro LINEAR AMO 980 m MPC · JPL
468449 2003 MF1 24/06/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
468450 2003 OW16 29/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468451 2003 QL111 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
468452 2003 SD170 22/09/2003 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
468453 2003 SL369 26/09/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
468454 2003 UK3 02/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468455 2003 UW151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468456 2003 UQ365 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468457 2003 WH7 03/11/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
468458 2003 WH14 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
468459 2003 WW24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468460 2003 YA 16/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
468461 2003 YS76 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
468462 2004 BS102 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
468463 2004 CY10 11/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
468464 2004 EL19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468465 2004 FQ153 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468466 2004 JC21 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468467 2004 KK10 21/05/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
468468 2004 KH17 29/05/2004 Socorro LINEAR ATE · 200 m MPC · JPL
468469 2004 NS21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468470 2004 QB20 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,6 km MPC · JPL
468471 2004 RU79 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
468472 2004 RC110 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
468473 2004 RV153 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
468474 2004 RG200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
468475 2004 RK202 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
468476 2004 RW218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468477 2004 RV235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468478 2004 RJ309 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
468479 2004 RF332 14/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
468480 2004 TU7 05/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468481 2004 TP20 15/10/2004 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
468482 2004 TO97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
468483 2004 TV139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
468484 2004 TM280 10/10/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
468485 2004 TX327 04/10/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
468486 2004 WZ11 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
468487 2004 XB61 09/12/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468488 2004 XS160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468489 2005 AC25 07/01/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
468490 2005 FV14 16/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468491 2005 GB44 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468492 2005 GB49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468493 2005 GT89 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468494 2005 GY128 11/04/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468495 2005 GN132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468496 2005 GM138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468497 2005 HR2 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468498 2005 JX50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468499 2005 JH52 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468500 2005 JR108 06/05/2005 Kitt Peak DLS 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468501 2005 JY184 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468502 2005 LQ17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468503 2005 LF28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468504 2005 LC38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468505 2005 LC52 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
468506 2005 MA30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468507 2005 NB6 04/07/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468508 2005 NZ40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468509 2005 NP125 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468510 2005 QM51 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
468511 2005 QO142 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
468512 2005 QJ170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
468513 2005 RW18 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468514 2005 RE21 03/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
468515 2005 SC57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
468516 2005 SE110 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468517 2005 TV28 02/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
468518 2005 TM122 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468519 2005 TT174 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468520 2005 UW106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468521 2005 UT157 27/10/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
468522 2005 UH199 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468523 2005 UP211 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468524 2005 UM413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
468525 2005 WX143 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468526 2005 YM34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468527 2005 YA62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468528 2005 YO93 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468529 2005 YN192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
468530 2005 YR245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468531 2005 YA288 30/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468532 2006 AJ81 05/01/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468533 2006 BN50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468534 2006 BS180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468535 2006 BG233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468536 2006 ES47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468537 2006 GN17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468538 2006 HL93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468539 2006 KA75 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468540 2006 MD12 20/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
468541 2006 QA31 23/08/2006 Siding Spring SSS 340 m MPC · JPL
468542 2006 QZ52 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468543 2006 RS3 01/07/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468544 2006 SO23 18/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
468545 2006 SS71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468546 2006 SU99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468547 2006 SA135 20/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
468548 2006 SH141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
468549 2006 SK213 27/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468550 2006 SE320 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468551 2006 SB337 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468552 2006 SW396 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468553 2006 TN11 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468554 2006 TF51 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
468555 2006 UB15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468556 2006 UY37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468557 2006 UY106 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
468558 2006 UW127 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
468559 2006 UB136 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468560 2006 UD335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
468561 2006 VV100 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468562 2006 VZ134 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468563 2006 VZ148 01/11/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
468564 2006 WZ134 18/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
468565 2006 WN183 02/11/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
468566 2006 WA185 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468567 2006 WQ205 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
468568 2006 XD3 13/12/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
468569 2006 XJ17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
468570 2006 YS25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468571 2007 DW71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468572 2007 EB57 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468573 2007 ER145 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468574 2007 EH155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468575 2007 EF193 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468576 2007 FB40 12/03/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468577 2007 GZ37 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468578 2007 HD79 23/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
468579 2007 HB87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468580 2007 JJ9 15/04/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468581 2007 JW33 11/05/2007 Lulin Observatory LUSS 1,8 km MPC · JPL
468582 2007 JR38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468583 2007 LS 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch APO 930 m MPC · JPL
468584 2007 LN11 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468585 2007 LH26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468586 2007 RR49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468587 2007 RS132 04/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468588 2007 RA189 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,7 km MPC · JPL
468589 2007 RF271 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468590 2007 RP290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468591 2007 RR299 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468592 2007 TX195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468593 2007 TT301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468594 2007 TX369 11/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
468595 2007 TU405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468596 2007 UR22 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468597 2007 UD49 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468598 2007 UG111 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468599 2007 UF121 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468600 2007 UF138 19/10/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468601 2007 VX125 09/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468602 2007 VQ138 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
468603 2007 VE164 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
468604 2007 VA254 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
468605 2007 VB261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468606 2007 VW267 09/11/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468607 2007 VO296 15/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468608 2007 WN12 17/11/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468609 2007 XM1 08/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
468610 2007 YK13 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468611 2007 YT34 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468612 2007 YQ70 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468613 2008 AM83 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468614 2008 AB87 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468615 2008 BB 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468616 2008 DL46 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468617 2008 EM86 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468618 2008 EW151 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468619 2008 EC165 01/03/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
468620 2008 FW25 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468621 2008 FB45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468622 2008 FN97 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468623 2008 GU111 09/04/2008 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468624 2008 HN7 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468625 2008 HW18 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468626 2008 KB16 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468627 2008 OD17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468628 2008 OG18 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468629 2008 PH10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
468630 2008 RZ32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468631 2008 RW34 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468632 2008 RC80 13/09/2008 La Cañada J. Lacruz 2,1 km MPC · JPL
468633 2008 SP4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468634 2008 SB12 23/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468635 2008 SB31 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468636 2008 SJ92 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468637 2008 SD95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468638 2008 SW220 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468639 2008 SV226 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
468640 2008 SM285 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468641 2008 SZ299 22/09/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
468642 2008 TM6 07/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
468643 2008 TU42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468644 2008 TX78 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468645 2008 TF136 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468646 2008 TS146 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468647 2008 UC4 23/10/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
468648 2008 UL31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468649 2008 UV41 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468650 2008 UH73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468651 2008 UH161 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468652 2008 UT176 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468653 2008 UF186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468654 2008 UJ214 24/10/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
468655 2008 UF226 25/10/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468656 2008 UY355 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468657 2008 UO361 09/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468658 2008 VD35 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468659 2008 WO23 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
468660 2008 WS78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468661 2008 WX87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468662 2008 WP103 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468663 2008 WG136 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468664 2008 XU11 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468665 2008 XX30 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468666 2008 YF48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468667 2008 YD66 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
468668 2008 YJ152 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468669 2009 AT11 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468670 2009 AL31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468671 2009 AL50 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468672 2009 BH118 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468673 2009 BT175 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468674 2009 CL64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468675 2009 DB3 17/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
468676 2009 DF126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468677 2009 FT49 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468678 2009 KF15 26/05/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468679 2009 KE28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468680 2009 MP6 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
468681 2009 MZ6 25/06/2009 Purple Mountain PMO NEO 280 m MPC · JPL
468682 2009 OS15 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468683 2009 PF21 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
468684 2009 QY33 27/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 430 m MPC · JPL
468685 2009 QW58 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468686 2009 RR10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468687 2009 SL103 13/12/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468688 2009 SC168 07/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
468689 2009 SA234 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468690 2009 SG271 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468691 2009 ST353 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468692 2009 UC65 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468693 2009 UF107 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468694 2009 UZ114 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468695 2009 UX134 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468696 2009 VF12 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468697 2009 VZ112 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468698 2009 WY42 17/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468699 2009 WK75 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468700 2009 WK96 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468701 2009 WP113 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468702 2009 WY213 19/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
468703 2009 YO25 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468704 2010 AL9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468705 2010 BZ12 16/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
468706 2010 BP35 18/01/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468707 2010 BP78 25/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
468708 2010 BA95 27/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468709 2010 CB2 08/01/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
468710 2010 CX15 10/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
468711 2010 CW120 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
468712 2010 CM202 03/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468713 2010 DD6 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468714 2010 DH44 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468715 2010 DQ55 21/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
468716 2010 EK80 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468717 2010 EK82 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468718 2010 EW94 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468719 2010 EP106 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468720 2010 EO136 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468721 2010 FT89 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468722 2010 GF35 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468723 2010 GG45 05/04/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
468724 2010 GJ135 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468725 Khalat 2010 JG3 05/05/2010 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 3,7 km MPC · JPL
468726 2010 JO38 13/01/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
468727 2010 JE87 10/05/2010 WISE WISE 310 m MPC · JPL
468728 2010 KA127 01/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468729 2010 MT20 04/05/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
468730 2010 MN51 23/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
468731 2010 NA67 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
468732 2010 RT62 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468733 2010 RR102 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468734 2010 SY26 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468735 2010 SG29 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468736 2010 TV10 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468737 2010 TJ32 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468738 2010 TN54 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
468739 2010 UU7 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468740 2010 UM97 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
468741 2010 VM1 02/11/2010 Haleakala Pan-STARRS 360 m MPC · JPL
468742 2010 VW51 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
468743 2010 VB196 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468744 2011 AJ4 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
468745 2011 AT38 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468746 2011 AK44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468747 2011 AC46 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468748 2011 AG69 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468749 2011 BZ8 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468750 2011 BY36 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468751 2011 BP79 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468752 2011 CY94 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468753 2011 DZ19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
468754 2011 FT21 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468755 2011 FF32 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468756 2011 FF34 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468757 2011 FP55 29/03/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
468758 2011 GD57 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468759 2011 HZ67 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468760 2011 HX71 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468761 2011 HP95 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468762 2011 KU29 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
468763 2011 LX5 01/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468764 2011 MV5 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468765 2011 MN10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468766 2011 MO10 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468767 2011 NW1 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468768 2011 OR38 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468769 2011 PP14 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468770 2011 QV31 17/09/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
468771 2011 SB22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468772 2011 SD226 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468773 2011 SR249 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468774 2011 SN254 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468775 2011 UQ89 26/09/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468776 2011 UZ104 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468777 2011 WC90 17/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468778 2011 WY148 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
468779 2011 YK33 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468780 2011 YR58 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
468781 2011 YR74 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
468782 2012 AV21 19/01/2010 WISE WISE 9,2 km MPC · JPL
468783 2012 BX4 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
468784 2012 BQ52 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468785 2012 BZ53 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468786 2012 BR58 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
468787 2012 BR74 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468788 2012 DU50 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468789 2012 DV69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468790 2012 DD89 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468791 2012 EO7 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468792 2012 FG12 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468793 2012 FC22 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468794 2012 FE22 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468795 2012 FM38 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468796 2012 FD44 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468797 2012 FC67 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468798 2012 FX72 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468799 2012 GH2 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468800 2012 HV8 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468801 2012 HT16 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468802 2012 HZ21 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468803 2012 HJ24 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468804 2012 HF52 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468805 2012 HG69 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468806 2012 KA18 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
468807 2012 KA19 31/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
468808 2012 KU25 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468809 2012 LE 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468810 2012 LB4 16/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468811 2012 MC6 03/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
468812 2012 MT7 11/08/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
468813 2012 OT5 29/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 160 m MPC · JPL
468814 2012 PQ39 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468815 2012 QW50 20/07/2012 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
468816 2012 QX50 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468817 2012 SL14 08/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468818 2012 SM16 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468819 2012 SP18 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468820 2012 SY48 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468821 2012 TC15 14/12/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468822 2012 TJ23 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468823 2012 TG27 21/04/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
468824 2012 TL42 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468825 2012 TL60 15/09/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
468826 2012 TL78 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468827 2012 TP93 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468828 2012 TS118 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468829 2012 TK121 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468830 2012 TR143 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468831 2012 TR210 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
468832 2012 TO217 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468833 2012 TM271 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468834 2012 TH322 24/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468835 2012 UD1 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468836 2012 UR8 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468837 2012 UP27 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 220 m MPC · JPL
468838 2012 UM31 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
468839 2012 UA37 13/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
468840 2012 UZ58 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468841 2012 UQ85 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468842 2012 UZ101 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
468843 2012 VX6 09/03/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
468844 2012 VZ7 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468845 2012 VG14 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468846 2012 VK111 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468847 2012 WT5 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468848 2012 XM93 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468849 2012 XA111 02/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468850 2012 XZ134 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
468851 2013 AM28 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468852 2013 AJ92 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
468853 2013 AT131 07/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
468854 2013 AA133 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
468855 2013 AK133 19/01/2010 WISE WISE 11 km MPC · JPL
468856 2013 CK59 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
468857 2013 DD 16/02/2013 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
468858 2013 EG20 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
468859 2013 GY17 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468860 2013 HW10 13/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
468861 2013 LU28 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 102 km MPC · JPL
468862 2013 NG21 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
468863 2013 PW4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
468864 2013 PM5 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468865 2013 PM37 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468866 2013 PB51 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
468867 2013 PB63 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
468868 2013 PO73 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468869 2013 QJ49 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468870 2013 QF66 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
468871 2013 QR75 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
468872 2013 QW81 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468873 2013 QH84 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
468874 2013 RH22 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468875 2013 RS31 03/05/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
468876 2013 RA61 09/11/2009 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
468877 2013 RM85 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
468878 2013 RD88 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468879 2013 SW77 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468880 2013 TW14 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468881 2013 TB49 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468882 2013 TO74 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468883 2013 TZ132 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468884 2013 UV9 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468885 2013 UP11 29/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468886 2013 VC7 26/10/2013 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468887 2013 WC35 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468888 2013 WQ67 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
468889 2013 WO87 10/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
468890 2013 WJ97 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
468891 2013 XR9 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468892 2013 XN14 19/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
468893 2013 YK24 23/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
468894 2013 YR29 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
468895 2013 YY30 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
468896 2013 YC76 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468897 2013 YN92 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468898 2013 YV109 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
468899 2013 YW109 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
468900 2013 YD113 14/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468901 2013 YK113 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
468902 2014 AH6 09/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468903 2014 AE31 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468904 2014 AK39 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468905 2014 AH42 12/04/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
468906 2014 AB50 16/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
468907 2014 BC43 16/08/2012 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
468908 2014 BS61 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
468909 2014 KZ44 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 300 m MPC · JPL
468910 2014 KQ76 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 180 m MPC · JPL
468911 2014 RV11 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468912 2014 SP261 17/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
468913 2014 TB35 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468914 2014 TN57 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468915 2014 UC51 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
468916 2014 VC1 06/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
468917 2014 VS1 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
468918 2014 VK21 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468919 2014 WH 16/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
468920 2014 WY5 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468921 2014 WF123 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468922 2014 WE186 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
468923 2014 WK363 02/02/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
468924 2014 WT389 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468925 2014 WD427 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468926 2014 WQ428 19/03/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
468927 2014 WZ467 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
468928 2014 WA481 15/06/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
468929 2014 YG5 18/03/2010 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
468930 2014 YB24 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468931 2014 YM38 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468932 2015 AG1 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468933 2015 AO2 21/06/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
468934 2015 AH3 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468935 2015 AR3 19/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468936 2015 AW7 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468937 2015 AE9 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468938 2015 AJ9 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
468939 2015 AO10 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
468940 2015 AF12 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
468941 2015 AD13 08/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
468942 2015 AL15 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468943 2015 AR15 14/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
468944 2015 AS15 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
468945 2015 AK16 12/01/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468946 2015 AD18 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468947 2015 AE18 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468948 2015 AW19 11/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
468949 2015 AL20 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468950 2015 AU25 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468951 2015 AJ26 22/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468952 2015 AT27 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
468953 2015 AM28 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468954 2015 AM30 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
468955 2015 AC34 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
468956 2015 AV34 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
468957 2015 AY34 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468958 2015 AH38 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468959 2015 AO39 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468960 2015 AZ41 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468961 2015 AR42 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468962 2015 AY42 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468963 2015 AN43 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468964 2015 AO46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468965 2015 AS46 14/02/2010 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468966 2015 AO47 24/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
468967 2015 AC49 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468968 2015 AH52 19/11/2003 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
468969 2015 AV54 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468970 2015 AM67 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468971 2015 AK77 24/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
468972 2015 AQ83 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
468973 2015 AQ87 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468974 2015 AH92 09/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
468975 2015 AZ94 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468976 2015 AJ99 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468977 2015 AP101 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
468978 2015 AC110 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468979 2015 AV111 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468980 2015 AZ124 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468981 2015 AU125 04/04/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
468982 2015 AN128 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
468983 2015 AR133 08/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468984 2015 AG137 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468985 2015 AU137 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
468986 2015 AM151 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468987 2015 AP152 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468988 2015 AC155 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468989 2015 AL156 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
468990 2015 AO159 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468991 2015 AQ162 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468992 2015 AT165 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
468993 2015 AS167 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468994 2015 AM169 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468995 2015 AX172 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468996 2015 AX174 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468997 2015 AO177 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468998 2015 AZ177 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468999 2015 AL179 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
469000 2015 AD181 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

464.000s  • 465.000s  • 466.000s  • 467.000s  • 468.000s  • 469.000s  • 470.000s  • 471.000s  • 472.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001