Danh sách tiểu hành tinh/607001–608000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607001 2020 YE15 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
607002 2021 AJ13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
607003 2021 BW5 07/08/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
607004 2021 CQ23 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607005 2021 EL11 15/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607006 2021 EZ16 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
607007 2021 FK13 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
607008 2021 FJ25 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607009 2021 OX18 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607010 2021 PP85 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
607011 2021 QQ20 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
607012 1991 TD17 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607013 1993 BM10 22/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607014 1993 RG21 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
607015 1994 BX2 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
607016 1994 GV5 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
607017 1994 RC30 05/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607018 1994 ST5 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607019 1994 UP3 26/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607020 1994 UX8 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
607021 1994 WY6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607022 1994 XT2 01/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607023 1995 CV6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
607024 1995 EZ2 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607025 1995 FB9 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607026 1995 MH8 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607027 1995 OP13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607028 1995 QH17 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607029 1995 SO58 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607030 1995 SA70 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607031 1995 SQ80 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607032 1995 SW82 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607033 1995 SM90 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
607034 1995 UZ31 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
607035 1995 UK42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607036 1995 UN43 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607037 1995 UJ66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607038 1995 UZ74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607039 1995 UH76 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607040 1995 UN79 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607041 1995 UW79 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
607042 1995 WZ32 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607043 1996 AF9 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607044 1996 BM9 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607045 1996 BU10 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
607046 1996 BH16 21/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607047 1996 EV5 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607048 1996 FG25 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607049 1996 GX13 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607050 1996 RQ23 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
607051 1996 VY34 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
607052 1996 XA10 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607053 1996 XE20 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
607054 1996 XY37 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
607055 1997 BH5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607056 1997 CB14 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
607057 1997 EV16 07/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
607058 1997 EJ20 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607059 1997 EV21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
607060 1997 EE22 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
607061 1997 NT2 02/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607062 1997 OK3 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
607063 1997 SX7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607064 1997 SK22 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607065 1997 SO22 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607066 1997 SP22 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607067 1997 SE24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607068 1997 SP26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607069 1997 SW35 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
607070 1997 SY35 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
607071 1997 TG 01/10/1997 Mauna Kea R. Shank, C. Veillet 630 m MPC · JPL
607072 1997 TH8 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
607073 1997 TU8 02/10/1997 Mauna Kea R. Shank, C. Veillet 550 m MPC · JPL
607074 1997 TJ12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
607075 1997 UQ15 21/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
607076 1998 BF24 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
607077 1998 BO31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607078 1998 BZ38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
607079 1998 DW38 21/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
607080 1998 FS149 13/03/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 920 m MPC · JPL
607081 1998 GG13 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
607082 1998 HT2 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607083 1998 HX9 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607084 1998 HL25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607085 1998 KA1 16/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
607086 1998 OP1 18/07/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.8 km MPC · JPL
607087 1998 QC112 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607088 1998 QG112 31/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607089 1998 QH112 29/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 540 m MPC · JPL
607090 1998 RU14 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607091 1998 SH17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607092 1998 SM32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607093 1998 SR32 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607094 1998 SO40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
607095 1998 SA177 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607096 1998 SR177 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
607097 1998 SV177 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
607098 1998 SW177 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
607099 1998 SK178 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607100 1998 SO178 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607101 1998 SX178 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
607102 1998 SY178 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607103 1998 SC179 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607104 1998 SJ179 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
607105 1998 SN179 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607106 1998 SU179 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
607107 1998 SO180 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
607108 1998 SC181 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
607109 1998 SF181 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
607110 1998 SJ181 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607111 1998 TA4 01/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
607112 1998 TB5 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
607113 1998 TL21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
607114 1998 TP24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607115 1998 TT25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
607116 1998 VO39 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607117 1998 WA38 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
607118 1998 WN46 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607119 1999 AB35 13/01/1999 Mauna Kea J. Anderson, C. Veillet 1.9 km MPC · JPL
607120 1999 AU35 12/01/1999 Mauna Kea J. Anderson, C. Veillet 1.7 km MPC · JPL
607121 1999 AV39 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
607122 1999 BQ35 25/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
607123 1999 CP138 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607124 1999 CL160 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607125 1999 CO160 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
607126 1999 EP15 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
607127 1999 FZ97 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
607128 1999 FD98 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
607129 1999 FE98 16/08/2012 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
607130 1999 FH100 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
607131 1999 FU100 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
607132 1999 FJ101 20/03/1999 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
607133 1999 HN13 11/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607134 1999 KQ21 27/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
607135 1999 NE16 14/07/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
607136 1999 OV5 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
607137 1999 RN233 08/09/1999 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
607138 1999 RU259 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607139 1999 SR23 06/06/1997 Mauna Kea C. Veillet 3.2 km MPC · JPL
607140 1999 SQ28 21/09/1999 Eskridge G. Bell, G. Hug 570 m MPC · JPL
607141 1999 SG29 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
607142 1999 TF22 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607143 1999 TP43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607144 1999 TC48 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607145 1999 TE55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607146 1999 TM55 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607147 1999 TL56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607148 1999 TZ56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607149 1999 TW57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607150 1999 TM62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607151 1999 TG66 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
607152 1999 TU66 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607153 1999 TA71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607154 1999 TX73 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
607155 1999 TZ74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
607156 1999 TX109 04/10/1999 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
607157 1999 TZ157 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607158 1999 TD218 06/10/1999 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
607159 1999 TC266 03/10/1999 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
607160 1999 TQ307 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607161 1999 TD310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607162 1999 TK311 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607163 1999 TV316 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607164 1999 TS337 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607165 1999 TX337 04/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607166 1999 TA338 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
607167 1999 TD338 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607168 1999 TF338 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
607169 1999 TN338 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607170 1999 TS338 22/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607171 1999 TW338 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607172 1999 TX338 11/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
607173 1999 TZ338 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607174 1999 TU339 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
607175 1999 TV339 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607176 1999 TM340 08/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607177 1999 TQ340 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607178 1999 TT340 25/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
607179 1999 TS341 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607180 1999 TT342 13/10/1999 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
607181 1999 TV342 13/10/1999 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
607182 1999 TG343 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
607183 1999 UJ22 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607184 1999 UC33 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607185 1999 UU37 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
607186 1999 UT53 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607187 1999 UA55 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607188 1999 UC56 20/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
607189 1999 US65 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607190 1999 UU65 19/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
607191 1999 UY65 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
607192 1999 UM66 23/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
607193 1999 VH120 17/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607194 1999 VY128 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607195 1999 VR132 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607196 1999 VK134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607197 1999 VX152 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607198 1999 VR171 14/11/1999 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
607199 1999 VV174 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607200 1999 VF215 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607201 1999 VE221 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607202 1999 VS221 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607203 1999 VZ225 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607204 1999 VD232 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607205 1999 VG232 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607206 1999 VU232 08/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607207 1999 VJ233 14/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607208 1999 VP233 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607209 1999 VA234 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
607210 1999 VE234 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607211 1999 WD19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607212 1999 WF22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607213 1999 WC29 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
607214 1999 XF79 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
607215 1999 XS146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607216 1999 XQ148 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607217 1999 XQ214 14/12/1999 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
607218 1999 XO218 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607219 1999 XD226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607220 1999 XM246 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607221 1999 XQ253 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607222 1999 XO254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607223 1999 XK255 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607224 1999 XQ260 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607225 1999 XU265 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
607226 1999 XB266 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
607227 1999 XE266 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
607228 1999 XY266 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607229 1999 YS20 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607230 1999 YZ29 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
607231 1999 YE30 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
607232 1999 YG30 15/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607233 1999 YM30 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607234 2000 AO 03/01/2011 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
607235 2000 AM216 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
607236 2000 AU220 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607237 2000 AU225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607238 2000 AP257 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607239 2000 AN258 29/08/2009 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
607240 2000 AW258 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
607241 2000 AO259 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
607242 2000 AP259 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
607243 2000 AU259 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
607244 2000 BX11 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607245 2000 BX12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
607246 2000 BJ30 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607247 2000 BT30 17/01/2000 Mauna Kea C. Veillet 3.2 km MPC · JPL
607248 2000 BX38 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
607249 2000 BZ45 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607250 2000 BJ46 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
607251 2000 BD47 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607252 2000 BU52 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
607253 2000 BY52 12/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
607254 2000 BD53 03/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607255 2000 CO41 02/02/2000 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
607256 2000 CZ73 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607257 2000 CV108 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607258 2000 CQ118 05/02/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.7 km MPC · JPL
607259 2000 CW120 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607260 2000 CU128 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607261 2000 CR132 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607262 2000 CZ137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
607263 2000 CL140 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607264 2000 CG141 06/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607265 2000 CM142 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607266 2000 CC145 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607267 2000 CA151 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607268 2000 CG151 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
607269 2000 CK151 12/02/2000 Apache Point SDSS Collaboration 520 m MPC · JPL
607270 2000 CZ151 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607271 2000 CC152 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607272 2000 CK152 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607273 2000 CE154 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
607274 2000 CL155 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607275 2000 CM155 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607276 2000 CN155 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607277 2000 CJ156 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
607278 2000 DW11 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
607279 2000 DP78 29/02/2000 Socorro LINEAR 2.2 km MPC · JPL
607280 2000 EX161 03/03/2000 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
607281 2000 EY208 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607282 2000 ED209 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607283 2000 EG209 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607284 2000 EX209 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
607285 2000 EB210 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
607286 2000 EE211 30/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
607287 2000 EG211 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607288 2000 EH211 19/03/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
607289 2000 ET211 05/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607290 2000 EZ211 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607291 2000 EA212 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
607292 2000 FO1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607293 2000 FK9 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607294 2000 FV64 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607295 2000 FK67 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
607296 2000 FJ74 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607297 2000 GZ23 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
607298 2000 GQ117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607299 2000 GS128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607300 2000 GO131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607301 2000 GL150 27/03/2000 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
607302 2000 GM181 05/04/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
607303 2000 GE188 14/09/2013 Mount Lemmon 720 m MPC · JPL
607304 2000 GF188 05/04/2000 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
607305 2000 GQ188 27/08/2014 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
607306 2000 HP98 27/04/2000 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
607307 2000 HO101 27/04/2000 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
607308 2000 HJ106 21/03/2015 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
607309 2000 JX94 24/02/2009 Mount Lemmon 2.6 km MPC · JPL
607310 2000 JK95 01/05/2000 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
607311 2000 JV95 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
607312 2000 JF97 09/07/2016 Haleakala 620 m MPC · JPL
607313 2000 KV84 22/04/2015 Catalina CSS 690 m MPC · JPL
607314 2000 LH7 29/05/2000 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
607315 2000 OY61 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1.8 km MPC · JPL
607316 2000 OB64 27/10/2006 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
607317 2000 OK65 04/07/2016 Haleakala 700 m MPC · JPL
607318 2000 ON70 01/11/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
607319 2000 OW70 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 730 m MPC · JPL
607320 2000 OM71 11/12/2013 Haleakala 870 m MPC · JPL
607321 2000 OH72 28/02/2008 Mount Lemmon 1.8 km MPC · JPL
607322 2000 PT32 12/09/2007 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
607323 2000 PM33 01/11/2005 Mount Lemmon 780 m MPC · JPL
607324 2000 QO236 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2.1 km MPC · JPL
607325 2000 QG238 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 650 m MPC · JPL
607326 2000 QP238 25/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2.1 km MPC · JPL
607327 2000 QS243 20/08/2000 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
607328 2000 QZ248 31/08/2000 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
607329 2000 QN255 07/10/2007 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
607330 2000 QO255 02/01/2012 Mount Lemmon 550 m MPC · JPL
607331 2000 QT255 26/03/2007 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
607332 2000 QO258 23/04/2015 Haleakala 720 m MPC · JPL
607333 2000 QW258 27/08/2014 Haleakala 420 m MPC · JPL
607334 2000 QC260 15/01/2018 Haleakala 1.6 km MPC · JPL
607335 2000 RP108 02/09/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
607336 2000 RV108 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 510 m MPC · JPL
607337 2000 RX108 20/08/2004 Kitt Peak 760 m MPC · JPL
607338 2000 RG109 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 830 m MPC · JPL
607339 2000 RH109 11/03/2008 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
607340 2000 RX110 14/12/2001 Kitt Peak 820 m MPC · JPL
607341 2000 RA112 12/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 660 m MPC · JPL
607342 2000 SO377 11/03/2002 Palomar 1.1 km MPC · JPL
607343 2000 SL378 20/02/2009 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
607344 2000 SO379 21/03/2004 Kitt Peak 550 m MPC · JPL
607345 2000 SP379 04/10/2007 Kitt Peak 740 m MPC · JPL
607346 2000 SP380 30/12/2013 Mount Lemmon 600 m MPC · JPL
607347 2000 SD381 24/12/2011 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
607348 2000 SM381 16/01/2009 Kitt Peak 3.9 km MPC · JPL
607349 2000 SP381 09/10/2005 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
607350 2000 SU381 17/01/2013 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
607351 2000 SY381 05/09/2008 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
607352 2000 SE384 12/06/2016 Mount Lemmon 740 m MPC · JPL
607353 2000 SK385 15/10/2007 Kitt Peak 530 m MPC · JPL
607354 2000 TL20 01/10/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
607355 2000 TL69 07/01/2010 Kitt Peak 780 m MPC · JPL
607356 2000 TR75 28/08/2005 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
607357 2000 TN76 27/08/2016 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
607358 2000 TD77 23/09/2015 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
607359 2000 TM79 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
607360 2000 TQ79 26/02/2008 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
607361 2000 TT79 23/03/2013 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
607362 2000 TU79 09/10/2007 Mount Lemmon 560 m MPC · JPL
607363 2000 TZ79 01/10/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
607364 2000 TF80 02/11/2007 Mount Lemmon 510 m MPC · JPL
607365 2000 TK81 11/01/2018 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
607366 2000 TE82 24/07/2015 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
607367 2000 UD116 23/09/2005 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
607368 2000 VP65 07/10/2008 Kitt Peak 840 m MPC · JPL
607369 2000 VV65 15/09/2010 Mount Lemmon 480 m MPC · JPL
607370 2000 WM64 25/11/2000 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
607371 2000 WT65 28/11/2000 Kitt Peak 990 m MPC · JPL
607372 Colombounilanka 2000 WU178 Bản mẫu:MoMP 30/11/2000 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
607373 2000 WC199 17/11/2007 Kitt Peak 610 m MPC · JPL
607374 2000 WT199 10/10/2008 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
607375 2000 WW199 18/03/2010 Mount Lemmon 910 m MPC · JPL
607376 2000 WZ199 12/04/2013 Haleakala 2.6 km MPC · JPL
607377 2000 WB200 25/12/2013 Mount Lemmon 880 m MPC · JPL
607378 2000 WP201 11/09/2010 Mount Lemmon 540 m MPC · JPL
607379 2000 WJ202 04/06/2014 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
607380 2000 WY202 09/08/2004 Siding Spring 3.2 km MPC · JPL
607381 2000 WN203 16/01/2018 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
607382 2000 WG204 17/11/2004 Siding Spring 760 m MPC · JPL
607383 2000 XV55 02/08/2016 Haleakala 870 m MPC · JPL
607384 2000 XY55 15/10/2014 Kitt Peak 600 m MPC · JPL
607385 2000 XO56 01/12/2000 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
607386 2000 YJ19 21/12/2000 Kitt Peak 2.9 km MPC · JPL
607387 2000 YF23 28/12/2000 Kitt Peak 2.3 km MPC · JPL
607388 2000 YG25 21/12/2000 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL
607389 2000 YO25 29/12/2000 Kitt Peak 780 m MPC · JPL
607390 2000 YZ141 20/12/2000 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
607391 2000 YA142 08/04/2002 Kitt Peak 2.7 km MPC · JPL
607392 2000 YB142 26/09/2003 Palomar 1.8 km MPC · JPL
607393 2000 YO144 10/01/2014 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
607394 2000 YP144 04/01/2014 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
607395 2000 YD145 12/12/2015 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
607396 2000 YJ145 01/10/2013 Kitt Peak 3.4 km MPC · JPL
607397 2000 YK145 12/12/2015 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
607398 2000 YO145 08/09/2016 Haleakala 1.5 km MPC · JPL
607399 2000 YP145 25/11/2016 Mount Lemmon 2.3 km MPC · JPL
607400 2000 YF146 21/01/2012 Kitt Peak 650 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607401 2000 YH146 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607402 2001 AM48 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
607403 2001 AL54 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
607404 2001 AN54 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
607405 2001 BO2 17/01/2001 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
607406 2001 BE12 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607407 2001 BC84 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
607408 2001 BD84 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
607409 2001 BH84 18/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
607410 2001 BN84 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607411 2001 BR84 27/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607412 2001 CQ50 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
607413 2001 CB51 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607414 2001 DJ112 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
607415 2001 DN112 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
607416 2001 DX112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607417 2001 DC113 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
607418 2001 DH113 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607419 2001 DJ113 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
607420 2001 DP113 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
607421 2001 DY113 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
607422 2001 DL114 28/03/2014 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
607423 2001 DQ114 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
607424 2001 DU114 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
607425 2001 DZ114 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
607426 2001 DE115 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
607427 2001 DH115 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
607428 2001 DK115 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
607429 2001 DS115 05/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
607430 2001 DV115 12/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
607431 2001 DZ115 06/12/2015 Mount Lemmon R. A. Kowalski 2.7 km MPC · JPL
607432 2001 DB116 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
607433 2001 DV116 28/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
607434 2001 DZ116 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
607435 2001 DM117 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
607436 2001 DO117 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
607437 2001 DX118 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607438 2001 DH119 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
607439 2001 DO119 19/05/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607440 2001 DQ119 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607441 2001 DY119 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607442 2001 FE1 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607443 2001 FS1 19/03/2001 Kanab E. E. Sheridan 980 m MPC · JPL
607444 2001 FW29 19/03/2001 Haleakala AMOS 2.3 km MPC · JPL
607445 2001 FZ83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607446 2001 FN110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1.8 km MPC · JPL
607447 2001 FG125 20/03/2001 Haleakala AMOS 590 m MPC · JPL
607448 2001 FU134 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
607449 2001 FS151 25/02/2001 Haleakala AMOS 3.5 km MPC · JPL
607450 2001 FK181 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607451 2001 FS183 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
607452 2001 FB189 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607453 2001 FF201 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
607454 2001 FW201 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
607455 2001 FT202 21/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.5 km MPC · JPL
607456 2001 FG204 21/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 580 m MPC · JPL
607457 2001 FV205 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.0 km MPC · JPL
607458 2001 FD206 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607459 2001 FG206 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
607460 2001 FX206 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607461 2001 FT207 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
607462 2001 FH209 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607463 2001 FV209 28/08/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
607464 2001 FT213 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
607465 2001 FK214 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
607466 2001 FG216 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607467 2001 FG217 23/10/2003 Kitt Peak L. H. Wasserman, D. E. Trilling 820 m MPC · JPL
607468 2001 FW218 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
607469 2001 FX219 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
607470 2001 FK225 22/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 450 m MPC · JPL
607471 2001 FE230 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607472 2001 FS230 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607473 2001 FM232 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607474 2001 FH242 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607475 2001 FW242 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
607476 2001 FW243 29/03/2001 Haleakala AMOS 970 m MPC · JPL
607477 2001 FY243 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
607478 2001 FD244 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
607479 2001 FM244 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
607480 2001 FN244 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607481 2001 FD245 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607482 2001 FH245 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
607483 2001 FW245 01/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
607484 2001 FR246 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607485 2001 FX246 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
607486 2001 FB247 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
607487 2001 FO248 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607488 2001 GE12 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
607489 2001 HB24 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
607490 2001 HR38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607491 2001 HW68 24/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
607492 2001 HF69 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607493 2001 HJ69 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607494 2001 HO69 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607495 2001 HE70 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607496 2001 HK70 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607497 2001 HM70 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
607498 2001 HU70 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
607499 2001 HZ70 24/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
607500 2001 HB71 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607501 2001 KL69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
607502 2001 KE72 24/05/2001 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
607503 2001 KU72 27/04/2001 Socorro LINEAR 4.0 km MPC · JPL
607504 2001 KG79 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
607505 2001 KQ79 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
607506 2001 KW79 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607507 2001 KZ79 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
607508 2001 KG80 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
607509 2001 KJ80 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
607510 2001 KK80 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607511 2001 KD81 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607512 2001 KH81 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
607513 2001 KM81 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
607514 2001 KT81 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
607515 2001 KG82 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
607516 2001 KZ82 10/04/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
607517 2001 KP83 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607518 2001 KB84 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607519 2001 KG85 02/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
607520 2001 KM85 28/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
607521 2001 KO85 03/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607522 2001 KH86 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
607523 2001 KU86 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
607524 2001 KJ87 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
607525 2001 KN87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607526 2001 KO87 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607527 2001 KH89 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 830 m MPC · JPL
607528 2001 MW31 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607529 2001 MZ31 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607530 2001 NP22 14/07/2001 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
607531 2001 NF23 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
607532 2001 OF114 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
607533 2001 OU114 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607534 2001 PC16 09/08/2001 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
607535 2001 PE19 10/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
607536 2001 PD52 15/08/2001 Haleakala AMOS 870 m MPC · JPL
607537 2001 PE68 14/08/2001 Haleakala AMOS 670 m MPC · JPL
607538 2001 QN33 11/07/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
607539 2001 QY150 20/08/2001 Palomar NEAT 4.5 km MPC · JPL
607540 2001 QW167 24/08/2001 Haleakala AMOS 640 m MPC · JPL
607541 2001 QW175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
607542 2001 QR305 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607543 2001 QJ322 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.8 km MPC · JPL
607544 2001 QW335 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
607545 2001 QY335 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
607546 2001 QL336 05/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
607547 2001 QU337 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607548 2001 QX337 21/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
607549 2001 RB52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1.9 km MPC · JPL
607550 2001 RV139 12/09/2001 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607551 2001 RE157 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607552 2001 SN12 16/08/2001 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
607553 2001 SX88 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
607554 2001 SJ95 20/09/2001 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
607555 2001 SP126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
607556 2001 SY215 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
607557 2001 SA259 20/09/2001 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607558 2001 ST307 21/09/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
607559 2001 SM326 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
607560 2001 SL336 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607561 2001 SJ357 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
607562 2001 SK357 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
607563 2001 SQ357 18/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 740 m MPC · JPL
607564 2001 SQ358 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
607565 2001 SK360 28/09/2001 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
607566 2001 SM361 07/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
607567 2001 SO361 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
607568 2001 SZ362 02/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607569 2001 TD4 07/10/2001 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
607570 2001 TD161 24/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 630 m MPC · JPL
607571 2001 TG237 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
607572 2001 TC261 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
607573 2001 TE263 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
607574 2001 TB264 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607575 2001 TU264 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607576 2001 TV265 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
607577 2001 TX266 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
607578 2001 UO105 20/09/2001 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
607579 2001 UH132 20/10/2001 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
607580 2001 UV166 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607581 2001 UP229 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
607582 2001 UN232 28/09/2001 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
607583 2001 UE233 13/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
607584 2001 UN233 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607585 2001 UQ233 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607586 2001 UL234 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607587 2001 UD235 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
607588 2001 UF235 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
607589 2001 UP235 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607590 2001 UN237 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
607591 2001 UZ238 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
607592 2001 UW239 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607593 2001 VQ22 21/10/2001 Socorro LINEAR 2.0 km MPC · JPL
607594 2001 VY108 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
607595 2001 VU134 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607596 2001 VU135 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607597 2001 VA138 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607598 2001 WU65 20/11/2001 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607599 2001 WJ104 09/12/2005 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
607600 2001 WS104 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607601 2001 WT104 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
607602 2001 WD105 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
607603 2001 WX106 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
607604 2001 XD34 09/12/2001 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
607605 2001 XK145 14/12/2001 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
607606 2001 XC177 14/12/2001 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
607607 2001 XO258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1.1 km MPC · JPL
607608 2001 XA268 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607609 2001 XK268 16/07/2004 Siding Spring SSS 1.5 km MPC · JPL
607610 2001 YY31 18/12/2001 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
607611 2001 YX63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
607612 2001 YH162 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607613 2001 YQ163 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
607614 2001 YS163 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
607615 2002 AJ33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
607616 2002 AC69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
607617 2002 AG127 13/01/2002 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
607618 2002 AD161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
607619 2002 AL210 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607620 2002 AC211 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
607621 2002 AV211 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
607622 2002 AB212 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
607623 2002 AA213 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
607624 2002 AJ214 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
607625 2002 AP216 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607626 2002 AZ216 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
607627 2002 AB217 12/01/2002 Campo Imperatore A. Boattini, F. Bernardi 760 m MPC · JPL
607628 2002 BP31 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607629 2002 BW32 16/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
607630 2002 BD33 06/03/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.3 km MPC · JPL
607631 2002 CG26 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
607632 2002 CK115 07/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
607633 2002 CY149 10/02/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
607634 2002 CD157 07/02/2002 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
607635 2002 CF246 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607636 2002 CF287 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607637 2002 CQ288 10/02/2002 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
607638 2002 CN291 10/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
607639 2002 CZ316 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.1 km MPC · JPL
607640 2002 CX318 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
607641 2002 CB319 07/02/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
607642 2002 CS320 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607643 2002 CY320 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
607644 2002 CD321 04/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
607645 2002 CP321 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 990 m MPC · JPL
607646 2002 CE322 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607647 2002 CA324 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607648 2002 CC324 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
607649 2002 CJ324 27/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607650 2002 CL324 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
607651 2002 CD325 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
607652 2002 CK325 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607653 2002 CD326 08/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 6.2 km MPC · JPL
607654 2002 CS326 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.8 km MPC · JPL
607655 2002 CT326 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
607656 2002 CY327 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607657 2002 CD328 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
607658 2002 CE328 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
607659 2002 CR328 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607660 2002 CT328 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607661 2002 CU328 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
607662 2002 DO21 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
607663 2002 EK96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
607664 2002 EU111 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607665 2002 EB133 13/03/2002 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
607666 2002 ET139 07/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 1.2 km MPC · JPL
607667 2002 EE150 15/03/2002 Palomar NEAT 4.3 km MPC · JPL
607668 2002 EN157 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
607669 2002 EX161 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
607670 2002 EU164 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
607671 2002 EQ165 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
607672 2002 ED166 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607673 2002 EJ166 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
607674 2002 EZ166 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
607675 2002 EB167 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607676 2002 EO168 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607677 2002 EC169 12/04/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
607678 2002 EY169 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607679 2002 ED170 18/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
607680 2002 EO170 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
607681 2002 EV170 29/09/2008 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
607682 2002 EP172 13/03/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
607683 2002 FU7 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607684 2002 FU15 11/03/2002 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
607685 2002 FZ18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2.1 km MPC · JPL
607686 2002 FB24 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607687 2002 FA42 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
607688 2002 FQ42 21/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
607689 2002 FE44 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.2 km MPC · JPL
607690 2002 GT1 05/04/2002 Eskridge G. Hug 3.0 km MPC · JPL
607691 2002 GW5 12/04/2002 Haleakala AMOS 1.4 km MPC · JPL
607692 2002 GL10 07/04/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.8 km MPC · JPL
607693 2002 GQ29 23/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607694 2002 GO31 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
607695 2002 GR38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
607696 2002 GQ50 05/04/2002 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
607697 2002 GZ68 08/04/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
607698 2002 GP120 04/04/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
607699 2002 GF147 13/04/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
607700 2002 GB159 14/04/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607701 2002 GZ163 08/04/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
607702 2002 GF169 04/04/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
607703 2002 GK172 10/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
607704 2002 GN183 14/04/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
607705 2002 GO183 14/04/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
607706 2002 GH185 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
607707 2002 GJ186 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607708 2002 GV186 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607709 2002 GC187 04/04/2002 Haleakala AMOS 760 m MPC · JPL
607710 2002 GF187 19/09/2009 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
607711 2002 GE188 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607712 2002 GN188 09/10/2004 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607713 2002 GB189 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607714 2002 GV189 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
607715 2002 GF191 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
607716 2002 GJ191 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
607717 2002 GK191 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607718 2002 GP191 25/08/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
607719 2002 GF192 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
607720 2002 GG192 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
607721 2002 GR192 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
607722 2002 GU192 27/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
607723 2002 GW192 11/04/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
607724 2002 GC193 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
607725 2002 GH193 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607726 2002 GA194 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
607727 2002 GD194 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
607728 2002 GF194 08/05/2013 Ka-Dar V. Gerke 2.9 km MPC · JPL
607729 2002 GR194 06/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
607730 2002 GX195 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
607731 2002 GC196 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
607732 2002 GQ196 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607733 2002 GE197 27/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607734 2002 GL197 10/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
607735 2002 GB198 07/04/2002 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.0 km MPC · JPL
607736 2002 HS18 29/07/2013 La Sagra OAM Obs. 3.0 km MPC · JPL
607737 2002 JZ5 05/05/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
607738 2002 JD14 07/05/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
607739 2002 JL21 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
607740 2002 JH110 11/05/2002 Socorro LINEAR 4.4 km MPC · JPL
607741 2002 JE125 07/05/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
607742 2002 JZ136 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607743 2002 JM138 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
607744 2002 JF151 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607745 2002 JM151 23/09/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
607746 2002 JU151 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
607747 2002 JW151 16/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 4.0 km MPC · JPL
607748 2002 JB152 16/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
607749 2002 JD152 09/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
607750 2002 JH152 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
607751 2002 JZ152 08/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607752 2002 JE153 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607753 2002 JF153 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
607754 2002 JM153 29/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
607755 2002 JX153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
607756 2002 KG11 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
607757 2002 KB12 17/05/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
607758 2002 KZ15 15/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607759 2002 KY16 24/02/2006 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
607760 2002 KB17 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
607761 2002 KR17 24/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
607762 2002 LU6 06/06/2002 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
607763 2002 LN24 03/06/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
607764 2002 LC46 10/06/2002 Socorro LINEAR 5.7 km MPC · JPL
607765 2002 LW63 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
607766 2002 LZ64 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607767 2002 LM65 12/07/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
607768 2002 LP65 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
607769 2002 LU65 02/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
607770 2002 LB66 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
607771 2002 MV6 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
607772 2002 ME7 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
607773 2002 MK7 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
607774 2002 MV7 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
607775 2002 MW7 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
607776 2002 MK8 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607777 2002 MN8 17/06/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
607778 2002 NL11 04/07/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
607779 2002 NW11 12/06/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
607780 2002 NE46 13/07/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
607781 2002 NQ58 03/07/2002 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
607782 2002 NM60 09/07/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
607783 2002 NL63 05/07/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
607784 2002 NM63 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
607785 2002 NZ70 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
607786 2002 NP72 02/02/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
607787 2002 NJ73 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
607788 2002 NT73 16/08/2009 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
607789 2002 NZ76 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
607790 2002 NB77 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
607791 2002 NK78 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
607792 2002 NX79 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
607793 2002 NR81 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
607794 2002 NU81 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
607795 2002 NM82 19/12/2003 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607796 2002 NK83 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607797 2002 NN83 06/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
607798 2002 NQ83 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
607799 2002 NR83 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607800 2002 NB84 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607801 2002 OG5 20/07/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
607802 2002 OS7 18/07/2002 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
607803 2002 OH13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
607804 2002 OO32 11/08/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
607805 2002 OQ34 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607806 2002 OS35 19/10/2007 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
607807 2002 OS37 14/10/2007 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
607808 2002 OQ38 12/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
607809 2002 PG1 01/08/2002 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
607810 2002 PN8 05/08/2002 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
607811 2002 PM38 06/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
607812 2002 PK52 08/08/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
607813 2002 PA80 04/08/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
607814 2002 PO81 04/08/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
607815 2002 PY106 20/07/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
607816 2002 PF144 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.2 km MPC · JPL
607817 2002 PB150 11/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 480 m MPC · JPL
607818 2002 PR150 11/08/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
607819 2002 PO166 13/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
607820 2002 PO172 08/08/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
607821 2002 PV180 21/07/2002 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
607822 2002 PN181 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
607823 2002 PM183 21/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 520 m MPC · JPL
607824 2002 PO183 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607825 2002 PV186 11/08/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
607826 2002 PZ188 12/08/2002 Haleakala AMOS 460 m MPC · JPL
607827 2002 PL189 05/08/2002 Palomar NEAT 3.8 km MPC · JPL
607828 2002 PM190 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
607829 2002 PO191 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 3.9 km MPC · JPL
607830 2002 PT191 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
607831 2002 PV191 11/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
607832 2002 PW191 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
607833 2002 PE194 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
607834 2002 PJ194 12/08/2002 Haleakala AMOS 3.7 km MPC · JPL
607835 2002 PS194 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
607836 2002 PG195 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
607837 2002 PK195 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607838 2002 PA196 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
607839 2002 PC196 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607840 2002 PR196 09/03/2011 Catalina CSS 4.3 km MPC · JPL
607841 2002 PD198 05/03/2009 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
607842 2002 PV199 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 3.2 km MPC · JPL
607843 2002 PC201 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
607844 2002 PS201 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
607845 2002 PF203 08/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
607846 2002 PR203 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
607847 2002 PD204 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
607848 2002 PE204 29/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607849 2002 PF204 04/08/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
607850 2002 PP204 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
607851 2002 PD205 03/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
607852 2002 QF13 18/08/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
607853 2002 QE27 28/08/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
607854 2002 QB35 29/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607855 2002 QD50 20/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
607856 2002 QD51 27/08/2002 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
607857 2002 QF51 06/09/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
607858 2002 QN56 18/08/2002 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
607859 2002 QA67 18/08/2002 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
607860 2002 QE67 18/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607861 2002 QL76 18/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
607862 2002 QJ80 19/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607863 2002 QP80 19/11/2003 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
607864 2002 QT80 12/08/2002 Haleakala AMOS 1.2 km MPC · JPL
607865 2002 QF88 27/08/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
607866 2002 QB97 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
607867 2002 QP98 19/08/2002 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
607868 2002 QV100 18/08/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607869 2002 QP104 16/08/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
607870 2002 QM106 19/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
607871 2002 QC108 27/08/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
607872 2002 QX109 17/08/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
607873 2002 QS110 06/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607874 2002 QA111 22/07/2002 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
607875 2002 QS111 16/08/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
607876 2002 QD120 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
607877 2002 QA124 17/08/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
607878 2002 QX124 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607879 2002 QZ124 04/07/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
607880 2002 QP125 19/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
607881 2002 QB127 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
607882 2002 QA128 18/08/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
607883 2002 QH130 19/08/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
607884 2002 QB132 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
607885 2002 QA140 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607886 2002 QV140 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
607887 2002 QF142 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607888 2002 QG142 13/05/2005 Siding Spring SSS 830 m MPC · JPL
607889 2002 QO142 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607890 2002 QJ144 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
607891 2002 QS147 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
607892 2002 QX147 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
607893 2002 QZ147 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
607894 2002 QH148 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
607895 2002 QX148 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
607896 2002 QF149 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607897 2002 QS149 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
607898 2002 QM150 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
607899 2002 QY151 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607900 2002 QB152 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
607901 2002 QL152 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
607902 2002 QB153 16/10/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
607903 2002 QC153 22/10/2006 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
607904 2002 QC155 15/09/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
607905 2002 QF155 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
607906 2002 QU156 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607907 2002 QE157 05/08/2002 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
607908 2002 QA158 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
607909 2002 QO158 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607910 2002 QK159 05/06/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
607911 2002 QZ159 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
607912 2002 RO4 19/09/2011 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
607913 2002 RL124 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
607914 2002 RO127 03/09/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
607915 2002 RV146 11/09/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
607916 2002 RU147 11/09/2002 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
607917 2002 RR156 06/09/2002 Socorro LINEAR 3.7 km MPC · JPL
607918 2002 RQ157 11/09/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
607919 2002 RQ167 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
607920 2002 RX167 13/09/2002 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
607921 2002 RC168 13/09/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
607922 2002 RN184 12/09/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
607923 2002 RW194 05/09/2002 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607924 2002 RY194 06/09/2002 Socorro LINEAR 3.6 km MPC · JPL
607925 2002 RL204 05/09/2002 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
607926 2002 RV209 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607927 2002 RS212 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
607928 2002 RX221 15/09/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
607929 2002 RF237 19/08/2002 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
607930 2002 RG240 29/08/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
607931 2002 RF241 27/08/2002 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
607932 2002 RK248 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
607933 2002 RO258 09/09/2002 Haleakala AMOS 570 m MPC · JPL
607934 2002 RK260 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607935 2002 RP260 12/09/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
607936 2002 RC262 13/09/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
607937 2002 RW262 11/09/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
607938 2002 RY265 10/10/2002 Apache Point SDSS Collaboration 790 m MPC · JPL
607939 2002 RR266 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
607940 2002 RH268 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607941 2002 RA269 01/09/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
607942 2002 RN270 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
607943 2002 RJ271 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
607944 2002 RG277 12/09/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
607945 2002 RG280 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607946 2002 RF282 20/07/2006 Siding Spring SSS 1.4 km MPC · JPL
607947 2002 RA283 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
607948 2002 RL283 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
607949 2002 RS285 28/01/2006 Catalina CSS 3.9 km MPC · JPL
607950 2002 RQ288 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
607951 2002 RB289 14/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
607952 2002 RF289 14/09/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
607953 2002 RD293 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
607954 2002 RN293 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
607955 2002 RY294 04/02/2011 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
607956 2002 RS295 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
607957 2002 RU295 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
607958 2002 RY295 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607959 2002 RT296 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
607960 2002 RL297 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
607961 2002 RO297 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
607962 2002 RX297 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
607963 2002 RK298 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
607964 2002 RO298 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
607965 2002 RT298 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
607966 2002 RU298 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
607967 2002 RY298 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
607968 2002 RA299 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
607969 2002 RE299 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607970 2002 RO299 20/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
607971 2002 RE300 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
607972 2002 RQ300 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
607973 2002 RF301 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
607974 2002 SG4 27/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
607975 2002 SH7 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
607976 2002 SX10 27/09/2002 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
607977 2002 SQ12 27/09/2002 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
607978 2002 SR35 29/09/2002 Haleakala AMOS 1.1 km MPC · JPL
607979 2002 SH65 27/09/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
607980 2002 SQ72 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
607981 2002 SG75 19/09/2011 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
607982 2002 TV10 02/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
607983 2002 TH62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2.2 km MPC · JPL
607984 2002 TG73 03/10/2002 Palomar NEAT 4.4 km MPC · JPL
607985 2002 TV89 03/10/2002 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
607986 2002 TX94 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
607987 2002 TZ94 03/10/2002 Socorro LINEAR 1.6 km MPC · JPL
607988 2002 TE98 03/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
607989 2002 TA114 03/09/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
607990 2002 TG114 03/10/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
607991 2002 TH116 10/09/2002 Haleakala AMOS 2.6 km MPC · JPL
607992 2002 TG135 04/10/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
607993 2002 TS147 04/10/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
607994 2002 TG150 05/10/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
607995 2002 TX150 05/10/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
607996 2002 TX159 05/10/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
607997 2002 TQ212 30/09/2002 Haleakala AMOS 2.3 km MPC · JPL
607998 2002 TT235 06/10/2002 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
607999 2002 TH258 09/10/2002 Socorro LINEAR 3.2 km MPC · JPL
608000 2002 TO374 08/10/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL

603.000s  • 604.000s  • 605.000s  • 606.000s  • 607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001