Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/48001–49000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48001 2001 BZ41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48002 2001 BN44 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48003 2001 BZ49 21/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48004 2001 BS61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
48005 2001 BM66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48006 2001 BF67 30/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48007 2001 BH67 30/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48008 2001 BX67 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48009 2001 BK69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48010 2001 BD70 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
48011 2001 BQ73 29/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
48012 2001 BV77 25/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
48013 2001 CB1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48014 2001 CS6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48015 2001 CQ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48016 2001 CQ9 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48017 2001 CW16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48018 2001 CB36 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
48019 2001 CD43 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48020 2001 DC 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
48021 2001 DN6 16/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
48022 2001 DJ7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
48023 2001 DL7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48024 2001 DJ17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48025 2001 DS17 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48026 2001 DN24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
48027 2001 DG29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48028 2001 DX31 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48029 2001 DS37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48030 2001 DH39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48031 2001 DL39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48032 2001 DX42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48033 2001 DJ44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48034 2001 DM53 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48035 2001 DM67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48036 2001 DA68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48037 2001 DE68 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48038 2001 DC69 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48039 2001 DT69 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48040 2001 DL70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48041 2001 DE71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48042 2001 DO71 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48043 2001 DF74 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48044 2001 DZ74 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48045 2001 DD81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
48046 2001 DO83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
48047 Houghten 2001 DL86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
48048 2001 DG88 24/02/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
48049 2001 DB90 22/02/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48050 2001 DK92 20/02/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
48051 2001 DV93 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48052 2001 DZ98 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48053 2001 EL 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
48054 2001 EM 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
48055 2001 EQ3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48056 2001 EF4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48057 2001 EO5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48058 2001 EE7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48059 2001 ET7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48060 2001 EY7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48061 2001 EZ7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48062 2001 EK8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48063 2001 EP9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
48064 2001 EL16 15/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
48065 2001 EK17 15/03/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
48066 2001 EH20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48067 2001 EF21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
48068 2001 EU26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
48069 2001 FP 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48070 Zizza 2001 FB4 19/03/2001 Junk Bond D. Healy 9,1 km MPC · JPL
48071 2001 FV5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
48072 2001 FB11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
48073 2001 FC13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48074 2001 FC15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
48075 2001 FY15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48076 2001 FZ17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
48077 2001 FX24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48078 2001 FQ25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
48079 2001 FQ33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48080 2001 FF34 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48081 2001 FJ35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48082 2001 FT35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48083 2001 FO36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48084 2001 FV37 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48085 2001 FU41 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48086 2001 FV41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48087 2001 FZ41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48088 2001 FG42 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48089 2001 FH42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
48090 2001 FK42 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48091 2001 FT44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48092 2001 FL45 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48093 2001 FR46 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48094 2001 FX47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48095 2001 FZ50 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48096 2001 FP51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48097 2001 FW52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48098 2001 FL54 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
48099 2001 FT57 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48100 2001 FW57 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48101 2001 FB61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
48102 2001 FH64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48103 2001 FP66 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48104 2001 FN68 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48105 2001 FR70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48106 2001 FV70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48107 2001 FZ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48108 2001 FG71 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48109 2001 FV72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48110 2001 FX72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48111 2001 FT74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48112 2001 FV74 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48113 2001 FJ77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48114 2001 FW77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48115 2001 FF83 24/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48116 2001 FK90 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48117 2001 FL90 24/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48118 2001 FX95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48119 2001 FK97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48120 2001 FT97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48121 2001 FE99 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48122 2001 FQ100 28/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48123 2001 FP101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48124 2001 FZ101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48125 2001 FK105 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48126 2001 FS105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48127 2001 FX105 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
48128 2001 FU107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
48129 2001 FF112 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48130 2001 FF119 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
48131 2001 FK119 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
48132 2001 FA122 29/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
48133 2001 FV126 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
48134 2001 FD127 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48135 2001 FC128 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
48136 2001 FO141 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48137 2001 FS143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
48138 2001 FF144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48139 2001 FY144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
48140 2001 FT148 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
48141 2001 FE150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
48142 2001 FG151 24/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
48143 2001 FY155 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48144 2001 FQ156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
48145 2001 FJ157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
48146 2001 FR159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
48147 2001 FO160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
48148 2001 FF161 29/03/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
48149 2001 FX162 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48150 2001 FA165 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
48151 2001 FJ169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
48152 2001 FS172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
48153 2001 FW172 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
48154 2001 GT3 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48155 2001 GU4 15/04/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48156 2001 GT5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48157 2001 GB7 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48158 2001 GM9 15/04/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
48159 Saint-Véran 2001 HY 16/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,8 km MPC · JPL
48160 2001 HC3 17/04/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48161 2001 HM3 17/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48162 2001 HX3 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
48163 2001 HD5 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48164 2001 HJ9 16/04/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
48165 2001 HH10 16/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48166 2001 HT10 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48167 2001 HS11 18/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48168 2001 HC12 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48169 2001 HV12 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
48170 2001 HP15 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48171 Juza 2001 HZ15 23/04/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
48172 2001 HY18 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
48173 2001 HM19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48174 2001 HF21 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48175 2001 HB23 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
48176 2001 HF26 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48177 2001 HF27 27/04/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
48178 2001 HU31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
48179 2001 HY31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
48180 2001 HN32 23/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48181 2001 HW32 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
48182 2001 HH40 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48183 2001 HD41 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
48184 2001 HA44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
48185 2001 HK44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48186 2001 HL45 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48187 2001 HU46 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48188 2001 HX48 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48189 2001 HR49 21/04/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48190 2001 HA53 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48191 2001 HX54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48192 2001 HL57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
48193 2001 HO58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
48194 2001 HX63 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48195 2001 HJ65 30/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48196 2001 JU1 11/05/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
48197 2001 JO2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
48198 2001 JA6 11/05/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
48199 2001 JU6 14/05/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
48200 Nishiokatakashi 2001 KU1 19/05/2001 Bisei SG Center BATTeRS 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48201 2001 KD3 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48202 2001 KL5 17/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48203 2001 KQ6 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48204 2001 KG8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48205 2001 KX11 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48206 2001 KV13 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
48207 2001 KE15 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
48208 2001 KJ17 20/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48209 2001 KM18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
48210 2001 KG22 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48211 2001 KN22 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48212 2001 KO24 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
48213 2001 KP24 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48214 2001 KB27 17/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
48215 2001 KO28 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
48216 2001 KE38 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48217 2001 KL38 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48218 2001 KZ38 22/05/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
48219 2001 KN39 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48220 2001 KX40 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
48221 2001 KA41 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48222 2001 KJ42 19/05/2001 Farpoint G. Hug 1,5 km MPC · JPL
48223 2001 KV43 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48224 2001 KK44 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48225 2001 KG55 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48226 2001 KK56 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48227 2001 KG58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48228 2001 KB59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48229 2001 KP63 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
48230 2001 KS65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
48231 2001 KF69 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
48232 2001 KY70 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
48233 2001 LY9 15/06/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
48234 2001 LT13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48235 2001 MG2 19/06/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48236 2001 MP3 19/06/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48237 2001 MJ5 23/06/2001 Powell Powell Obs. 9,9 km MPC · JPL
48238 2001 ML11 19/06/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
48239 2001 MM13 24/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
48240 2001 NE 08/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
48241 2001 NS12 13/07/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
48242 2001 PB1 02/08/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
48243 2001 PE7 11/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 6,8 km MPC · JPL
48244 2001 PG8 11/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
48245 2001 PD9 11/08/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
48246 2001 QG32 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
48247 2001 QU101 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48248 2001 RP69 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
48249 2001 SY345 23/09/2001 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
48250 2001 TH9 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
48251 2001 TA190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48252 2001 TL212 13/10/2001 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
48253 2001 UK22 17/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
48254 2001 UE83 20/10/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
48255 2001 VY20 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
48256 2001 VT39 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48257 2001 VE92 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48258 2001 WA31 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48259 2001 WL40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48260 2001 XM24 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
48261 2001 XT27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48262 2001 XL87 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
48263 2001 XX183 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48264 2001 XB212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48265 2001 YZ15 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
48266 2001 YV117 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
48267 2001 YA118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48268 2002 AK1 04/01/2002 Asiago ADAS 5,1 km MPC · JPL
48269 2002 AX166 13/01/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
48270 2002 CS82 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
48271 2002 CL112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48272 2002 CM139 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48273 2002 CQ230 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
48274 2002 CY235 10/02/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
48275 2002 CY242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48276 2002 ED20 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48277 2002 EQ26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
48278 2002 EV69 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
48279 2002 EK72 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48280 2002 EK85 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
48281 2002 EN153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
48282 2002 FA22 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48283 2002 GN19 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48284 2002 GD60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
48285 2002 GK95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
48286 2002 GZ96 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48287 2002 GE167 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48288 2002 HC6 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48289 2002 HM15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48290 2002 JH 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
48291 2002 JQ1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
48292 2002 JW14 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48293 2002 JD52 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48294 2002 JG131 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
48295 2002 KW6 27/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
48296 2002 LB18 06/06/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
48297 2002 LJ24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
48298 2002 LL33 05/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
48299 2002 LE35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,6 km MPC · JPL
48300 Kronk 2002 LG35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48301 2002 LL35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,9 km MPC · JPL
48302 2002 LM36 09/06/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48303 2002 LJ37 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48304 2002 LL37 11/06/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
48305 2002 LS47 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48306 2002 LA48 14/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
48307 2002 LP53 09/06/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48308 2002 LP56 09/06/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
48309 2002 LG57 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48310 2002 NE1 04/07/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
48311 2002 NF3 05/07/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
48312 2002 NP3 08/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
48313 2002 ND12 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
48314 2002 NK13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
48315 2002 NX15 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48316 2002 NQ19 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48317 2002 NY20 09/07/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
48318 2002 NA22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48319 2002 NR25 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48320 2002 NE27 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
48321 2002 NG28 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48322 2002 NT32 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
48323 2002 NN33 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
48324 2002 NQ40 14/07/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
48325 2002 NO42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
48326 2002 NE47 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
48327 2002 NF50 13/07/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
48328 2002 NN53 14/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
48329 2002 NA54 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48330 2002 NA56 12/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
48331 2002 NR56 09/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
48332 2002 OK3 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48333 2002 OW6 20/07/2002 Palomar NEAT 9,8 km MPC · JPL
48334 2002 OX18 19/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
48335 2002 PW1 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48336 2002 PS6 06/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48337 2002 PT6 05/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
48338 2002 PV27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
48339 2002 PC31 06/08/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
48340 2002 PT32 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
48341 2002 PU47 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48342 2002 PQ51 08/08/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
48343 2180 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
48344 2588 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
48345 2662 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
48346 3077 P-L 25/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
48347 3567 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
48348 4124 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
48349 4239 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
48350 6221 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
48351 6250 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
48352 6320 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
48353 6616 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
48354 1291 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
48355 2184 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
48356 3118 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
48357 1013 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
48358 1187 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
48359 1219 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
48360 1262 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
48361 2022 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
48362 2184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
48363 2192 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
48364 3096 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
48365 3106 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
48366 3284 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
48367 4127 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
48368 4141 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
48369 4153 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
48370 1056 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
48371 1173 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
48372 1182 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
48373 Gorgythion 2161 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
48374 2583 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
48375 3320 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
48376 4044 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
48377 4047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
48378 4241 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
48379 4672 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
48380 5622 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
48381 1977 SU3 17/09/1977 Siding Spring A. Boattini, G. Forti 2,0 km MPC · JPL
48382 1978 UC6 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,9 km MPC · JPL
48383 1978 VH7 06/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
48384 1978 VQ8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
48385 1978 VH9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48386 1979 MQ1 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
48387 1979 MM2 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
48388 1979 MZ5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
48389 1979 MV8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
48390 1979 ON1 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
48391 1981 DH2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
48392 1981 DV2 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48393 1981 EB5 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
48394 1981 EP9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
48395 1981 ES11 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
48396 1981 EP14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
48397 1981 EL16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
48398 1981 EN19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
48399 1981 EA21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
48400 1981 EZ21 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48401 1981 EW27 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,8 km MPC · JPL
48402 1981 EH28 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
48403 1981 EP41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
48404 1981 EQ41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,1 km MPC · JPL
48405 1981 EQ46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,3 km MPC · JPL
48406 1981 EQ47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
48407 1981 QL2 27/08/1981 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
48408 1982 VN2 14/11/1982 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 4,2 km MPC · JPL
48409 1984 SL5 27/09/1984 Palomar D. Padgett 4,6 km MPC · JPL
48410 Kolmogorov 1985 QJ5 23/08/1985 Nauchnij N. S. Chernykh 11 km MPC · JPL
48411 Johnventre 1985 RB3 05/09/1985 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
48412 1986 QN1 27/08/1986 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
48413 1986 TB7 09/10/1986 Piwnice M. Antal 7,8 km MPC · JPL
48414 1987 OS 19/07/1987 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
48415 Dehio 1987 QT 21/08/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,5 km MPC · JPL
48416 Carmelita 1988 BM2 24/01/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 12 km MPC · JPL
48417 1988 CQ2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
48418 1988 EA1 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 6,4 km MPC · JPL
48419 1988 RB5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 2,6 km MPC · JPL
48420 1988 RN5 02/09/1988 La Silla H. Debehogne 6,7 km MPC · JPL
48421 1988 VF 03/11/1988 Chiyoda T. Kojima 2,7 km MPC · JPL
48422 Schrade 1988 VN7 03/11/1988 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
48423 1988 WA 17/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,9 km MPC · JPL
48424 Souchay 1988 XW4 05/12/1988 Kiso T. Nakamura 5,0 km MPC · JPL
48425 Tischendorf 1989 CB6 02/02/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
48426 1989 EV2 02/03/1989 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48427 1989 SZ2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
48428 1989 SV5 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48429 1989 SK10 28/09/1989 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
48430 1989 TQ3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48431 1989 TV5 02/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
48432 1989 TM6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
48433 1989 US1 29/10/1989 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
48434 Maxbeckmann 1989 UN7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,5 km MPC · JPL
48435 Jaspers 1989 UR7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 6,0 km MPC · JPL
48436 1989 VK 02/11/1989 Yorii M. Arai, H. Mori 2,8 km MPC · JPL
48437 1989 VM1 03/11/1989 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
48438 1989 WJ2 21/11/1989 Siding Spring R. H. McNaught 36 km MPC · JPL
48439 1989 WR2 20/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
48440 1989 YO2 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
48441 1990 ET1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48442 1990 GF 15/04/1990 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
48443 1990 HY5 29/04/1990 Siding Spring A. Żytkow, M. J. Irwin 1,7 km MPC · JPL
48444 1990 QQ7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 9,6 km MPC · JPL
48445 1990 QX7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
48446 1990 RB1 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 10 km MPC · JPL
48447 Hingley 1990 TK2 10/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 14 km MPC · JPL
48448 1990 WR2 21/11/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,2 km MPC · JPL
48449 1991 EK4 12/03/1991 La Silla H. Debehogne 2,3 km MPC · JPL
48450 1991 NA 07/07/1991 Palomar E. F. Helin 2,4 km MPC · JPL
48451 Pichincha 1991 PC3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
48452 1991 PH7 06/08/1991 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
48453 1991 PT9 13/08/1991 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
48454 1991 PP12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
48455 1991 PK13 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,4 km MPC · JPL
48456 Wilhelmwien 1991 RG3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 8,7 km MPC · JPL
48457 Joseffried 1991 RO3 12/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,0 km MPC · JPL
48458 Merian 1991 RG5 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 10 km MPC · JPL
48459 1991 RO5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,5 km MPC · JPL
48460 1991 RH6 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,0 km MPC · JPL
48461 Sabrinamaricia 1991 RN6 07/09/1991 Palomar E. F. Helin, S. Cohen 5,5 km MPC · JPL
48462 1991 RT6 03/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 15 km MPC · JPL
48463 1991 RH14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
48464 1991 RA17 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
48465 1991 RS20 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
48466 1991 RY29 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
48467 1991 SB1 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,0 km MPC · JPL
48468 1991 SS1 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48469 1991 TQ1 10/10/1991 Palomar J. Alu 4,8 km MPC · JPL
48470 1991 TC2 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 3,1 km MPC · JPL
48471 Orchiston 1991 TV2 07/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 2,0 km MPC · JPL
48472 Mössbauer 1991 TJ6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
48473 1991 TU9 06/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48474 1991 UR 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
48475 1991 UD2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,6 km MPC · JPL
48476 1991 UP3 31/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 1,8 km MPC · JPL
48477 1991 VV 02/11/1991 Palomar E. F. Helin 3,8 km MPC · JPL
48478 1991 VF3 03/11/1991 Palomar E. F. Helin 3,7 km MPC · JPL
48479 1991 XF 04/12/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,8 km MPC · JPL
48480 Falk 1991 YK1 28/12/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,1 km MPC · JPL
48481 1992 BZ3 28/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
48482 Oruki 1992 CN 05/02/1992 Geisei T. Seki 8,1 km MPC · JPL
48483 1992 CB3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
48484 1992 ET1 11/03/1992 Kitt Peak A. Dunn 4,8 km MPC · JPL
48485 1992 EX4 01/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
48486 1992 EG5 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48487 1992 EY5 02/03/1992 La Silla UESAC 3,4 km MPC · JPL
48488 1992 EN12 06/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
48489 1992 EZ28 02/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
48490 1992 GD4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48491 1992 HG5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 6,1 km MPC · JPL
48492 Utewielen 1992 SS17 24/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 7,0 km MPC · JPL
48493 1992 WG 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,7 km MPC · JPL
48494 1992 WM 16/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
48495 Ryugado 1993 BB 16/01/1993 Geisei T. Seki 1,9 km MPC · JPL
48496 1993 BM3 26/01/1993 Kitt Peak T. J. Balonek 2,1 km MPC · JPL
48497 1993 BQ5 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48498 1993 BS6 30/01/1993 Kagoshima M. Mukai, M. Takeishi 18 km MPC · JPL
48499 1993 BV7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
48500 1993 DU2 20/02/1993 Caussols E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48501 1993 FM 23/03/1993 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 10 km MPC · JPL
48502 1993 FL5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48503 1993 FN6 17/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
48504 1993 FK9 17/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
48505 1993 FM10 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
48506 1993 FO10 17/03/1993 La Silla UESAC 7,1 km MPC · JPL
48507 1993 FS11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
48508 1993 FF12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
48509 1993 FQ12 17/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
48510 1993 FP13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
48511 1993 FR13 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
48512 1993 FU15 17/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
48513 1993 FB22 21/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
48514 1993 FN22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
48515 1993 FO24 21/03/1993 La Silla UESAC 7,2 km MPC · JPL
48516 1993 FL25 21/03/1993 La Silla UESAC 9,1 km MPC · JPL
48517 1993 FR25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
48518 1993 FB29 21/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
48519 1993 FC37 19/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
48520 1993 FK45 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
48521 1993 FV50 19/03/1993 La Silla UESAC 1,5 km MPC · JPL
48522 1993 FF54 17/03/1993 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
48523 1993 FY55 17/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
48524 1993 FY78 21/03/1993 La Silla UESAC 7,5 km MPC · JPL
48525 1993 GB 14/04/1993 Kiyosato S. Otomo 4,9 km MPC · JPL
48526 1993 HL3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48527 1993 LC1 13/06/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,4 km MPC · JPL
48528 1993 OC3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48529 von Wrangel 1993 OV10 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 9,9 km MPC · JPL
48530 1993 PF 12/08/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 4,0 km MPC · JPL
48531 1993 PP 13/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48532 1993 PL7 15/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48533 1993 QU 19/08/1993 Palomar E. F. Helin 6,3 km MPC · JPL
48534 1993 QM4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48535 1993 RD4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
48536 1993 RS6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48537 1993 RO7 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
48538 1993 RF15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
48539 1993 SD11 22/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
48540 1993 TW8 11/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
48541 1993 TV10 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 9,1 km MPC · JPL
48542 1993 TN13 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
48543 1993 TJ14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
48544 1993 TO15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48545 1993 TZ16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
48546 1993 TM19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48547 1993 TJ20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48548 1993 TM25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
48549 1993 TP25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
48550 1993 TU25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
48551 1993 TR28 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48552 1993 TN31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48553 1993 TS31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48554 1993 TL32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
48555 1993 TW32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
48556 1993 TK33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
48557 1993 TJ37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
48558 1993 TL38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
48559 1993 TJ39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
48560 1993 UX2 20/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 3,4 km MPC · JPL
48561 1993 UZ2 21/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 7,4 km MPC · JPL
48562 1993 UZ6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
48563 1994 AP5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
48564 1994 BL3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,7 km MPC · JPL
48565 1994 CA9 08/02/1994 Mérida O. A. Naranjo 4,2 km MPC · JPL
48566 1994 CH9 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
48567 1994 CH14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
48568 1994 CO14 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
48569 1994 EN 06/03/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,0 km MPC · JPL
48570 1994 EA2 09/03/1994 Palomar E. F. Helin 2,0 km MPC · JPL
48571 1994 ER5 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48572 1994 EJ6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48573 1994 JX5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
48574 1994 JG6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
48575 Hawaii 1994 NN 04/07/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 6,8 km MPC · JPL
48576 1994 NN2 11/07/1994 Palomar C. S. Shoemaker 2,7 km MPC · JPL
48577 1994 PD8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48578 1994 PL11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48579 1994 PW11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
48580 1994 PD17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
48581 1994 PV19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
48582 1994 PF25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
48583 1994 PE35 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48584 1994 PF37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
48585 1994 PK37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
48586 1994 PE39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48587 1994 PO39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48588 Raschröder 1994 RP11 02/09/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
48589 1994 RW17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
48590 1994 TY2 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 11 km MPC · JPL
48591 1994 TB3 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
48592 1994 TP5 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48593 1994 VF 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
48594 1994 VA2 03/11/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 4,6 km MPC · JPL
48595 1994 VH2 09/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
48596 1994 VY6 07/11/1994 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
48597 1994 XP4 03/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48598 1994 XD5 09/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
48599 1994 YS 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
48600 1994 YZ 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48601 1995 BL 23/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48602 1995 BV1 27/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,4 km MPC · JPL
48603 1995 BC2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 840 m MPC · JPL
48604 1995 CV 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
48605 1995 CW1 07/02/1995 Siding Spring R. H. McNaught 3,7 km MPC · JPL
48606 1995 DH 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
48607 Yamagatatemodai 1995 DS2 20/02/1995 Nanyo T. Okuni 6,8 km MPC · JPL
48608 1995 DW8 24/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
48609 1995 DE14 19/02/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
48610 1995 EF6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
48611 1995 FS6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
48612 1995 FX6 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
48613 1995 FM11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48614 1995 FP14 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
48615 1995 FG16 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
48616 1995 GP7 02/04/1995 Xinglong SCAP 8,2 km MPC · JPL
48617 1995 HR2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48618 1995 HB4 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
48619 Jianli 1995 KV 21/05/1995 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
48620 1995 MN5 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
48621 1995 OC 19/07/1995 Cavezzo Cavezzo Obs. 2,0 km MPC · JPL
48622 1995 OA10 30/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48623 1995 OV12 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
48624 Sadayuki 1995 PM 04/08/1995 Nanyo T. Okuni 3,9 km MPC · JPL
48625 1995 QF 16/08/1995 Church Stretton S. P. Laurie 1,7 km MPC · JPL
48626 1995 QJ4 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48627 1995 QX14 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
48628 Janetfender 1995 RD 07/09/1995 Haleakala AMOS 2,5 km MPC · JPL
48629 1995 SP 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 3,4 km MPC · JPL
48630 1995 SC7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48631 Hasantufan 1995 SK29 26/09/1995 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,0 km MPC · JPL
48632 1995 SV29 29/09/1995 Church Stretton S. P. Laurie 2,2 km MPC · JPL
48633 1995 SH38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48634 1995 SE44 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
48635 1995 SU52 20/09/1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,4 km MPC · JPL
48636 Huangkun 1995 SS53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
48637 1995 SU87 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48638 Třebíč 1995 TB 03/10/1995 Kleť M. Tichý 2,1 km MPC · JPL
48639 1995 TL8 15/10/1995 Steward Observatory A. Gleason 486 km MPC · JPL
48640 Eziobosso 1995 UD 17/10/1995 Sormano P. Sicoli, P. Ghezzi 2,2 km MPC · JPL
48641 1995 UA1 20/10/1995 Višnjan Observatory K. Korlević, V. Brcic 2,3 km MPC · JPL
48642 1995 UH1 23/10/1995 Sudbury D. di Cicco 1,7 km MPC · JPL
48643 Allen-Beach 1995 UA2 20/10/1995 Sormano P. Sicoli, F. Manca 2,2 km MPC · JPL
48644 1995 UG7 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,6 km MPC · JPL
48645 1995 UF8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
48646 1995 UL8 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48647 1995 UT8 27/10/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,4 km MPC · JPL
48648 1995 UQ12 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48649 1995 UH37 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48650 Kazanuniversity 1995 UX48 17/10/1995 Zelenchukskaya V. Y. Solovyov 3,7 km MPC · JPL
48651 1995 UC54 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48652 1995 VB 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48653 1995 VD 01/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
48654 1995 VG10 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
48655 1995 VQ12 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48656 1995 VN18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48657 1995 WK 16/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
48658 1995 WT1 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,3 km MPC · JPL
48659 1995 WX2 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48660 1995 WA5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
48661 1995 WH5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
48662 1995 WK5 24/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48663 1995 WY7 29/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
48664 1995 WG9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48665 1995 WL25 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
48666 1995 WU26 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48667 1995 WS33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48668 1995 XB1 15/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
48669 1995 YO1 21/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
48670 1995 YW2 26/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
48671 1995 YS3 27/12/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
48672 1995 YF5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
48673 1995 YF16 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
48674 1995 YV21 17/12/1995 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
48675 1995 YA23 21/12/1995 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
48676 1996 AW6 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48677 1996 AQ7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48678 1996 AP12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48679 1996 AL19 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
48680 1996 BU 17/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
48681 Zeilinger 1996 BZ 21/01/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 3,3 km MPC · JPL
48682 1996 BP1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48683 1996 BQ1 23/01/1996 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
48684 1996 EP 14/03/1996 Sudbury D. di Cicco 2,6 km MPC · JPL
48685 1996 EW 15/03/1996 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
48686 1996 EM1 10/03/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,4 km MPC · JPL
48687 1996 EO6 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48688 1996 FM2 17/03/1996 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
48689 1996 GP1 08/04/1996 Xinglong SCAP 6,2 km MPC · JPL
48690 1996 GP4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
48691 1996 GP6 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
48692 1996 GE20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
48693 1996 GH20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
48694 1996 HP 18/04/1996 Ondřejov L. Kotková 4,8 km MPC · JPL
48695 1996 HG7 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48696 1996 HJ8 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
48697 1996 HX14 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
48698 1996 HJ20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
48699 1996 HN21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,0 km MPC · JPL
48700 Hanggao 1996 HZ21 17/04/1996 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48701 1996 HD22 18/04/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
48702 1996 JE 06/05/1996 Lime Creek R. Linderholm 3,0 km MPC · JPL
48703 1996 JQ 12/05/1996 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
48704 1996 JR2 14/05/1996 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
48705 1996 JR3 09/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
48706 1996 JF9 12/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
48707 1996 KR1 19/05/1996 Xinglong SCAP 1,5 km MPC · JPL
48708 1996 LM2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
48709 1996 LX2 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48710 1996 LB3 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
48711 1996 ND5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
48712 1996 OV2 26/07/1996 Haleakala AMOS 3,2 km MPC · JPL
48713 1996 PT1 09/08/1996 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
48714 1996 PB8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
48715 Balbinot 1996 RP2 13/09/1996 Bologna San Vittore Obs. 9,3 km MPC · JPL
48716 1996 RH3 13/09/1996 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
48717 1996 RR5 15/09/1996 Catalina Station T. B. Spahr 11 km MPC · JPL
48718 1996 RZ15 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
48719 1996 RU25 13/09/1996 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
48720 Enricomentana 1996 SD7 29/09/1996 Colleverde V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
48721 1996 UJ2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
48722 1996 VZ20 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
48723 1996 XF22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48724 1996 XZ26 08/12/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
48725 1997 AQ1 02/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
48726 1997 AZ12 10/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
48727 1997 AL18 15/01/1997 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
48728 1997 AM20 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
48729 1997 AG22 14/01/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,0 km MPC · JPL
48730 1997 BD3 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
48731 1997 BV3 31/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
48732 1997 CM4 03/02/1997 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
48733 1997 CK6 03/02/1997 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
48734 1997 CZ16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 2,2 km MPC · JPL
48735 1997 CX19 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
48736 Ehime 1997 DL 27/02/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 2,6 km MPC · JPL
48737 Cusinato 1997 ER11 08/03/1997 Pianoro V. Goretti 2,6 km MPC · JPL
48738 1997 ER16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
48739 1997 EV17 03/03/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,0 km MPC · JPL
48740 1997 EF32 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
48741 1997 EO42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48742 1997 EE47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48743 1997 EE57 10/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
48744 1997 FY2 31/03/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48745 1997 GA 01/04/1997 Modra Modra Obs. 2,0 km MPC · JPL
48746 1997 GE1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
48747 1997 GD2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48748 1997 GV3 03/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
48749 1997 GZ6 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48750 1997 GG8 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48751 1997 GM8 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48752 1997 GH9 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48753 1997 GC19 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48754 1997 GJ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48755 1997 GQ24 07/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48756 1997 GO28 11/04/1997 Nanyo T. Okuni 2,6 km MPC · JPL
48757 1997 GC33 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48758 1997 GX35 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48759 1997 GB36 06/04/1997 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48760 1997 HM11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48761 1997 HV11 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48762 1997 HD13 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48763 1997 JZ 02/05/1997 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
48764 1997 JJ10 05/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 28 km MPC · JPL
48765 1997 JN13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
48766 1997 JY13 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48767 Skamander 1997 JG15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 22 km MPC · JPL
48768 1997 KE 29/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
48769 1997 MJ 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48770 1997 MO3 28/06/1997 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48771 1997 MJ6 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48772 1997 MR9 27/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48773 1997 PS 03/08/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
48774 Anngower 1997 PO2 10/08/1997 NRC-DAO D. D. Balam 5,3 km MPC · JPL
48775 1997 QL 24/08/1997 Kleť Z. Moravec 6,4 km MPC · JPL
48776 1997 QT 27/08/1997 Kleť Z. Moravec 5,8 km MPC · JPL
48777 1997 QE5 25/08/1997 Reedy Creek J. Broughton 6,0 km MPC · JPL
48778 Shokoyukako 1997 RE 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 3,9 km MPC · JPL
48779 Mariko 1997 RH 01/09/1997 Yatsuka H. Abe 2,8 km MPC · JPL
48780 1997 RA2 04/09/1997 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
48781 1997 SL 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 5,1 km MPC · JPL
48782 Fierz 1997 SP 20/09/1997 Ondřejov L. Kotková 3,5 km MPC · JPL
48783 1997 SR 20/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 5,7 km MPC · JPL
48784 1997 SX 17/09/1997 Xinglong SCAP 7,5 km MPC · JPL
48785 Pitter 1997 SA2 23/09/1997 Ondřejov P. Pravec 8,4 km MPC · JPL
48786 1997 SH4 27/09/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
48787 1997 SY4 26/09/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,9 km MPC · JPL
48788 1997 SL6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
48789 1997 SV12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
48790 1997 SH30 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
48791 1997 SD33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
48792 1997 SC34 17/09/1997 Xinglong SCAP 4,8 km MPC · JPL
48793 1997 TK8 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
48794 Stolzová 1997 TY8 05/10/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,5 km MPC · JPL
48795 1997 TB10 06/10/1997 Ondřejov P. Pravec 4,9 km MPC · JPL
48796 1997 TE11 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
48797 1997 TV12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
48798 Penghuanwu 1997 TS18 06/10/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
48799 Tashikuergan 1997 TX18 08/10/1997 Xinglong Xinglong Stn. 3,0 km MPC · JPL
48800 1997 TS22 05/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48801 Penninger 1997 UC1 22/10/1997 Linz E. Meyer 6,7 km MPC · JPL
48802 1997 UU8 25/10/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,7 km MPC · JPL
48803 1997 UN10 29/10/1997 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
48804 1997 UE12 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
48805 1997 UY13 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
48806 1997 UB21 30/10/1997 Xinglong SCAP 7,3 km MPC · JPL
48807 Takahata 1997 UT21 22/10/1997 Nanyo T. Okuni 5,0 km MPC · JPL
48808 1997 VK3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
48809 1997 VX4 04/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,1 km MPC · JPL
48810 1997 VA7 14/11/1997 Stroncone Santa Lucia Obs. 5,8 km MPC · JPL
48811 1997 WH 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,2 km MPC · JPL
48812 1997 WL 18/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
48813 1997 WJ1 19/11/1997 Xinglong SCAP 4,2 km MPC · JPL
48814 1997 WF2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
48815 1997 WA3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
48816 1997 WP3 19/11/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
48817 1997 WV13 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
48818 1997 WE15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
48819 1997 WB16 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
48820 1997 WW33 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
48821 1997 WK35 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
48822 1997 WY35 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48823 1997 WN36 29/11/1997 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
48824 1997 WK38 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
48825 1997 WJ48 26/11/1997 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
48826 1997 WQ54 29/11/1997 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
48827 1997 YB 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,3 km MPC · JPL
48828 1997 YU 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 8,1 km MPC · JPL
48829 1997 YH1 17/12/1997 Xinglong SCAP 5,7 km MPC · JPL
48830 1997 YN2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,9 km MPC · JPL
48831 1997 YG3 24/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
48832 1997 YR3 22/12/1997 Xinglong SCAP 17 km MPC · JPL
48833 1997 YA5 24/12/1997 Woomera F. B. Zoltowski 12 km MPC · JPL
48834 1997 YZ6 27/12/1997 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
48835 1997 YK18 22/12/1997 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
48836 1998 AW 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
48837 1998 AR6 04/01/1998 Xinglong SCAP 9,3 km MPC · JPL
48838 1998 AF10 15/01/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
48839 1998 BZ1 19/01/1998 Uenohara N. Kawasato 6,1 km MPC · JPL
48840 1998 BR4 17/01/1998 Caussols ODAS 11 km MPC · JPL
48841 1998 BB19 27/01/1998 Sormano A. Testa, P. Ghezzi 12 km MPC · JPL
48842 1998 BA44 25/01/1998 Cima Ekar M. Tombelli, G. Forti 17 km MPC · JPL
48843 1998 BN44 22/01/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
48844 Belloves 1998 DW 18/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,2 km MPC · JPL
48845 1998 DW8 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
48846 1998 DC14 27/02/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
48847 1998 EW6 03/03/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
48848 1998 FD46 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48849 1998 FW51 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48850 1998 FL57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48851 1998 FA69 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48852 1998 FL72 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48853 1998 FN79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48854 1998 FY83 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
48855 1998 FH97 31/03/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48856 1998 FO103 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48857 1998 FU133 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48858 1998 HS3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
48859 1998 HY13 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48860 1998 HG24 24/04/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,3 km MPC · JPL
48861 1998 HR24 24/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,6 km MPC · JPL
48862 1998 HE32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48863 1998 HY37 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48864 1998 HK43 25/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,3 km MPC · JPL
48865 1998 HT46 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
48866 1998 HW50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
48867 1998 HR67 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
48868 1998 HB92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48869 1998 HC92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48870 1998 HL93 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48871 1998 HR97 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48872 1998 HY98 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48873 1998 HS99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48874 1998 HW100 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48875 1998 HF102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
48876 1998 HE103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
48877 1998 HZ109 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48878 1998 HQ118 23/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
48879 1998 HR125 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
48880 1998 HU129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48881 1998 HS136 20/04/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
48882 1998 HJ139 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48883 1998 HY147 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
48884 1998 HJ149 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
48885 1998 HY153 27/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
48886 Jonanderson 1998 JA4 07/05/1998 Caussols ODAS 2,2 km MPC · JPL
48887 1998 KM4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
48888 REXIS 1998 KR6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
48889 1998 KZ9 24/05/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
48890 1998 KC16 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48891 1998 KM45 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48892 1998 KA48 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48893 1998 KM48 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48894 1998 KR56 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48895 1998 KU64 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48896 1998 KT66 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48897 1998 LQ2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
48898 1998 MO5 19/06/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
48899 1998 MM7 17/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,7 km MPC · JPL
48900 1998 MP22 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
48901 1998 MO31 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48902 1998 MP31 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48903 1998 MD32 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
48904 1998 ME34 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48905 1998 MH34 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48906 1998 MF36 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48907 1998 MX36 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
48908 1998 MG40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48909 Laurake 1998 MK40 26/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48910 1998 MF48 28/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
48911 1998 MU48 20/06/1998 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
48912 1998 OT1 24/07/1998 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
48913 1998 OH2 25/07/1998 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
48914 1998 OG4 27/07/1998 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
48915 1998 OJ5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
48916 1998 OR6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
48917 1998 OS6 26/07/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48918 1998 OP8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
48919 1998 OU8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
48920 1998 OE11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
48921 1998 OK11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48922 1998 OQ11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
48923 1998 OY11 22/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
48924 1998 OK12 29/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
48925 1998 ON12 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
48926 1998 OV13 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
48927 1998 OU14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
48928 1998 PB 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
48929 1998 PC 02/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
48930 1998 PW 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 1,6 km MPC · JPL
48931 1998 PM1 10/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
48932 1998 QB 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
48933 1998 QD 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
48934 Kočanová 1998 QS 18/08/1998 Modra D. Kalmančok, A. Pravda 1,6 km MPC · JPL
48935 1998 QK1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
48936 1998 QS2 20/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
48937 1998 QN4 21/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,1 km MPC · JPL
48938 1998 QK5 22/08/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
48939 1998 QO8 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48940 1998 QV8 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48941 1998 QP11 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48942 1998 QV11 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48943 1998 QH12 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48944 1998 QT13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48945 1998 QW13 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48946 1998 QF14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
48947 1998 QK14 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
48948 1998 QL14 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48949 1998 QR16 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48950 1998 QW17 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48951 1998 QO19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48952 1998 QY19 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48953 1998 QG20 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48954 1998 QD21 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48955 1998 QE23 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
48956 1998 QY23 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48957 1998 QT24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48958 1998 QD26 25/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
48959 1998 QQ26 24/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
48960 Clouet 1998 QR26 25/08/1998 Blauvac R. Roy 1,7 km MPC · JPL
48961 1998 QS26 22/08/1998 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,7 km MPC · JPL
48962 1998 QH31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
48963 1998 QJ33 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48964 1998 QW33 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
48965 1998 QX34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48966 1998 QY34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48967 1998 QX36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48968 1998 QC38 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48969 1998 QT38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48970 1998 QY38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
48971 1998 QC39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
48972 1998 QM39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
48973 1998 QO39 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
48974 1998 QS39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48975 1998 QH40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48976 1998 QN40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48977 1998 QO40 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48978 1998 QU40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
48979 1998 QZ40 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
48980 1998 QK43 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
48981 1998 QD45 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48982 1998 QL46 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48983 1998 QM46 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
48984 1998 QC47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
48985 1998 QF47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
48986 1998 QJ47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
48987 1998 QL47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48988 1998 QR47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48989 1998 QS47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
48990 1998 QX47 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
48991 1998 QY47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48992 1998 QC48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
48993 1998 QF48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48994 1998 QL50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
48995 1998 QC51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
48996 1998 QK51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
48997 1998 QT51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
48998 1998 QV51 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
48999 1998 QM52 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
49000 1998 QY52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL

44.000s  • 45.000s  • 46.000s  • 47.000s  • 48.000s  • 49.000s  • 50.000s  • 51.000s  • 52.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001