Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/84001–85000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84001 2002 NE29 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
84002 2002 NB38 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84003 2002 NA52 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84004 2002 OT3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
84005 2002 OC4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84006 2002 OJ4 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84007 2002 OK12 23/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84008 2002 OP14 18/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84009 2002 OM22 31/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
84010 2002 OZ23 28/07/2002 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
84011 Jean-Claude 2002 OB25 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 8,4 km MPC · JPL
84012 Deluise 2002 PR 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
84013 2002 PZ5 04/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84014 2002 PG30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84015 Efthymiopoulos 2002 PV34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
84016 2002 PE37 04/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84017 2002 PF37 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84018 2002 PL37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84019 2002 PN37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84020 2002 PZ40 04/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84021 2002 PC41 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84022 2002 PR41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84023 2002 PX41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84024 2002 PB42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84025 2002 PN42 05/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84026 2002 PO42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84027 2002 PE44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84028 2002 PN44 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84029 2002 PT44 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84030 2002 PY44 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84031 2002 PZ45 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84032 2002 PQ46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84033 2002 PT46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84034 2002 PL49 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84035 2002 PX49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84036 2002 PF50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84037 2002 PH50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84038 2002 PQ50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84039 2002 PW50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84040 2002 PK54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84041 2002 PL55 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84042 2002 PQ56 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84043 2002 PA57 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84044 2002 PB58 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84045 2002 PN58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84046 2002 PF59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84047 2002 PZ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84048 2002 PS60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84049 2002 PU60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84050 2002 PY60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84051 2002 PL63 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84052 2002 PB69 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84053 2002 PS71 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84054 2002 PE84 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84055 2002 PM84 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84056 2002 PK86 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84057 2002 PL93 14/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84058 2002 PQ101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84059 2002 PV104 12/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
84060 2002 PV112 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84061 2002 PJ113 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84062 2002 PQ117 15/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84063 2002 PC122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
84064 2002 PK126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84065 2002 PQ128 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84066 2002 PM133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84067 2002 PN135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84068 2002 PK138 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84069 2002 PL138 01/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84070 2002 PE139 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84071 2002 PC142 08/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84072 2002 PP142 01/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84073 2002 PY158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
84074 2002 PN163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
84075 Peterpatricia 2002 PL165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
84076 2002 QN 16/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
84077 2002 QH1 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84078 2002 QA2 16/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84079 2002 QD5 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84080 2002 QU7 19/08/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
84081 2002 QH9 19/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84082 2002 QA18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84083 2002 QC18 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84084 2002 QT21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84085 2002 QU24 27/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84086 2002 QW26 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
84087 2002 QR28 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84088 2002 QQ29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84089 2002 QB38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
84090 2002 QL40 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
84091 2002 QM45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84092 2002 QR46 31/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84093 2002 QS46 27/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84094 2002 QB47 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84095 Davidjohn 2002 QV48 20/08/2002 Palomar R. Matson 4,1 km MPC · JPL
84096 Reginaldglenice 2002 QD58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
84097 2002 RY1 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84098 2002 RV2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84099 2002 RF3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84100 Farnocchia 2002 RP8 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84101 2002 RQ9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
84102 2002 RX11 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84103 2002 RH12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
84104 2002 RN13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
84105 2002 RA15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84106 2002 RD16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84107 2002 RV17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84108 2002 RA18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
84109 2002 RB18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84110 2002 RQ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84111 2002 RR19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84112 2002 RG21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84113 2002 RB23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
84114 2002 RB25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84115 2002 RC25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84116 2002 RL25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
84117 2002 RB26 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
84118 Bracalicioci 2002 RE26 03/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 2,2 km MPC · JPL
84119 2002 RF26 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
84120 Antonacci 2002 RY27 04/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, M. Tombelli 2,4 km MPC · JPL
84121 2002 RE28 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84122 2002 RJ31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
84123 2002 RR33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84124 2002 RW33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
84125 2002 RL35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
84126 2002 RC38 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84127 2002 RG40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84128 2002 RF41 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84129 2002 RP41 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84130 2002 RF42 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
84131 2002 RE43 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84132 2002 RH47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84133 2002 RX48 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84134 2002 RN49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84135 2002 RD51 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
84136 2002 RK51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84137 2002 RT51 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84138 2002 RT52 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84139 2002 RF54 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84140 2002 RE56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
84141 2002 RQ57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
84142 2002 RV58 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
84143 2002 RM59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84144 2002 RT59 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84145 2002 RJ62 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84146 2002 RW62 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84147 2002 RL64 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84148 2002 RB65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84149 2002 RU65 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84150 2002 RJ68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84151 2002 RB73 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84152 2002 RX78 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84153 2002 RU80 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84154 2002 RS81 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84155 2002 RW82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84156 2002 RX82 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84157 2002 RQ83 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84158 2002 RM84 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84159 2002 RP84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84160 2002 RV85 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84161 2002 RT86 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84162 2002 RC91 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84163 2002 RL93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84164 2002 RW93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
84165 2002 RM94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84166 2002 RP95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84167 2002 RT95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84168 2002 RU96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84169 2002 RC100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84170 2002 RD101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84171 2002 RQ101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84172 2002 RZ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84173 2002 RA103 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84174 2002 RV104 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84175 2002 RA105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84176 2002 RD105 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84177 2002 RM105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84178 2002 RO105 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84179 2002 RR105 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84180 2002 RT105 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84181 2002 RK106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84182 2002 RM106 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84183 2002 RE107 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84184 2002 RF107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84185 2002 RM107 05/09/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
84186 2002 RQ107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84187 2002 RR107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84188 2002 RC108 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84189 2002 RG108 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84190 2002 RH109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84191 2002 RT109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84192 2002 RU113 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84193 2002 RO114 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84194 2002 RS116 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84195 2002 RX116 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84196 2002 RW117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
84197 2002 RB119 05/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84198 2002 RQ120 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84199 2002 RH122 08/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84200 Robertmoore 2002 RM122 08/09/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84201 2002 RB125 07/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84202 2002 RF127 10/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84203 2002 RD133 09/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84204 2002 RZ133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84205 2002 RY134 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84206 2002 RE136 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
84207 2002 RA138 10/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
84208 2002 RA139 10/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84209 2002 RS139 10/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84210 2002 RZ139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84211 2002 RV141 10/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84212 2002 RG149 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84213 2002 RQ153 13/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84214 2002 RY167 13/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84215 2002 RP177 13/09/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
84216 2002 RH179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84217 2002 RW179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
84218 2002 RD180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
84219 2002 RP186 12/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
84220 2002 RY187 12/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84221 2002 RN201 13/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84222 2002 RR220 15/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
84223 2002 RL223 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
84224 Kyte 2002 RB233 09/09/2002 Haleakala R. Matson 1,2 km MPC · JPL
84225 Verish 2002 RO236 12/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
84226 2002 SQ4 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84227 2002 SJ5 27/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84228 2002 SL12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
84229 2002 SH15 27/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84230 2002 SV16 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84231 2002 SC17 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84232 2002 SC20 26/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
84233 2002 SO23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
84234 2002 SR24 28/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84235 2002 SP25 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
84236 2002 SP27 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84237 2002 SZ29 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84238 2002 SK30 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84239 2002 SL32 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
84240 2002 SL33 28/09/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84241 2002 SS33 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84242 2002 ST34 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
84243 2002 SK35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84244 2002 ST35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
84245 2002 SV35 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84246 2002 SJ36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
84247 2002 SL36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
84248 2002 SN36 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84249 2002 SR36 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84250 2002 SX36 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
84251 2002 SG37 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84252 2002 SL41 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84253 2002 SG42 28/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84254 2002 SH42 28/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
84255 2002 SF45 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
84256 2002 SO45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84257 2002 SU45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84258 2002 SW45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
84259 2002 ST46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84260 2002 SP50 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
84261 2002 SD51 16/09/2002 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
84262 2002 SN54 30/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84263 2002 TZ4 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84264 2002 TG5 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
84265 2002 TO5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84266 2002 TS5 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84267 2002 TF6 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84268 2002 TU7 01/10/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
84269 2002 TY7 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
84270 2002 TT8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
84271 2002 TU8 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
84272 2002 TH10 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84273 2002 TF11 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84274 2002 TY13 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84275 2002 TF14 01/10/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
84276 2002 TX16 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84277 2002 TZ16 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84278 2002 TR20 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84279 2002 TS20 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84280 2002 TZ20 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84281 2002 TS22 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84282 2002 TV23 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84283 2002 TN24 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84284 2002 TQ26 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84285 2002 TB27 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84286 2002 TH27 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84287 2002 TQ28 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84288 2002 TF29 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84289 2002 TK29 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84290 2002 TA30 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84291 2002 TC32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84292 2002 TO32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84293 2002 TR32 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84294 2002 TJ33 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84295 2002 TX33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84296 2002 TM36 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84297 2002 TW36 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84298 2002 TB38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84299 2002 TS38 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84300 2002 TT38 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84301 2002 TA39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84302 2002 TB39 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84303 2002 TX39 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84304 2002 TB40 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84305 2002 TH40 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84306 2002 TT40 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84307 2002 TU40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84308 2002 TV40 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84309 2002 TW40 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84310 2002 TD41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84311 2002 TE41 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84312 2002 TH41 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84313 2002 TP41 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84314 2002 TQ41 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84315 2002 TU41 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84316 2002 TP43 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84317 2002 TZ44 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84318 2002 TN45 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84319 2002 TX45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84320 2002 TU46 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84321 2002 TB47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84322 2002 TZ47 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84323 2002 TA48 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84324 2002 TE48 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84325 2002 TC49 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84326 2002 TZ49 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84327 2002 TT50 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84328 2002 TM51 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84329 2002 TU51 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84330 2002 TA52 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84331 2002 TB53 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84332 2002 TC53 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84333 2002 TF53 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84334 2002 TP53 02/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84335 2002 TR53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84336 2002 TT53 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84337 2002 TB54 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84338 2002 TO57 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84339 Francescaballi 2002 TR57 02/10/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 3,7 km MPC · JPL
84340 Jos 2002 TO58 02/10/2002 Needville J. Dellinger 1,6 km MPC · JPL
84341 2002 TG64 04/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84342 2002 TP64 05/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
84343 2002 TF65 04/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
84344 2002 TM65 05/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
84345 2002 TO71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84346 2002 TQ71 03/10/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84347 2002 TC72 03/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
84348 2002 TQ72 03/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84349 2002 TF76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
84350 2002 TA77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
84351 2002 TE77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
84352 2002 TW78 01/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84353 2002 TU79 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84354 2002 TE80 01/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84355 2002 TY80 01/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84356 2002 TG82 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
84357 2002 TH82 01/10/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
84358 2002 TC83 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
84359 2002 TQ83 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
84360 2002 TW83 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
84361 2002 TE84 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84362 2002 TQ90 03/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84363 2002 TO95 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84364 2002 TN97 02/10/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
84365 2002 TC112 03/10/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
84366 2002 TD112 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84367 2002 TL114 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
84368 2002 TE116 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84369 2002 TU120 03/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84370 2002 TW121 03/10/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
84371 2002 TY128 04/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84372 2002 TK129 04/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
84373 2002 TR129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84374 2002 TB132 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84375 2002 TL135 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
84376 2002 TO135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84377 2002 TF136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
84378 2002 TX137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84379 2002 TB138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84380 2002 TJ138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84381 2002 TJ139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
84382 2002 TY139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
84383 2002 TX142 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84384 2002 TK143 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84385 2002 TB144 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84386 2002 TD144 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84387 2002 TA158 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84388 2002 TD158 05/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
84389 2002 TO160 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84390 2002 TK161 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84391 2002 TS161 05/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84392 2002 TV161 05/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84393 2002 TO162 05/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84394 2002 TD174 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84395 2002 TL176 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84396 2002 TM176 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84397 2002 TP178 12/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84398 2002 TC179 13/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
84399 2002 TV179 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84400 2002 TX179 14/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84401 2002 TZ179 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84402 2002 TD180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84403 2002 TA181 14/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84404 2002 TB181 14/10/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
84405 2002 TD181 14/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84406 2002 TK181 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
84407 2002 TU181 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84408 2002 TV181 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84409 2002 TN183 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84410 2002 TA187 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84411 2002 TC187 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84412 2002 TR188 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84413 2002 TU191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
84414 2002 TG195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84415 2002 TL195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84416 2002 TU195 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84417 Ritabo 2002 TE202 05/10/2002 Coddenham T. Boles 4,6 km MPC · JPL
84418 2002 TX206 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84419 2002 TE207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84420 2002 TL207 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84421 2002 TT207 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84422 2002 TN209 06/10/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
84423 2002 TQ209 06/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
84424 2002 TB210 07/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84425 2002 TU215 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84426 2002 TP218 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84427 2002 TQ222 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84428 2002 TJ223 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84429 2002 TW223 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84430 2002 TL224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84431 2002 TD225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84432 2002 TR226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84433 2002 TY226 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
84434 2002 TD227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
84435 2002 TH227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84436 2002 TU228 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
84437 2002 TW231 08/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84438 2002 TU233 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84439 2002 TW233 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84440 2002 TE234 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84441 2002 TK235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84442 2002 TL235 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84443 2002 TF236 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84444 2002 TM238 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84445 2002 TZ239 09/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
84446 2002 TN240 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84447 Jeffkanipe 2002 TU240 06/10/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
84448 2002 TX240 06/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
84449 2002 TA241 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84450 2002 TZ241 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84451 2002 TP242 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84452 2002 TQ248 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84453 2002 TU248 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84454 2002 TN250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
84455 2002 TO250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
84456 2002 TR250 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84457 2002 TY250 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84458 2002 TB251 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84459 2002 TG251 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
84460 2002 TH254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84461 2002 TQ254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84462 2002 TW255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84463 2002 TZ255 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84464 2002 TT256 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84465 2002 TO257 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84466 2002 TV257 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84467 2002 TX258 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84468 2002 TY258 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84469 2002 TL259 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84470 2002 TB260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84471 2002 TD260 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84472 2002 TZ260 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84473 2002 TP261 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84474 2002 TX263 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84475 2002 TJ264 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84476 2002 TR264 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84477 2002 TF265 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84478 2002 TC266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84479 2002 TK266 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84480 2002 TM266 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84481 2002 TB267 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84482 2002 TW267 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84483 2002 TU269 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84484 2002 TY270 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84485 2002 TY273 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
84486 2002 TY275 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84487 2002 TZ275 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84488 2002 TV276 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84489 2002 TT277 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84490 2002 TK280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84491 2002 TR280 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84492 2002 TF281 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84493 2002 TK282 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84494 2002 TT282 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84495 2002 TC283 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84496 2002 TJ283 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84497 2002 TR283 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84498 2002 TB284 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
84499 2002 TE285 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84500 2002 TG285 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84501 2002 TH285 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84502 2002 TO285 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84503 2002 TX285 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84504 2002 TL286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84505 2002 TP287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84506 2002 TE288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84507 2002 TN288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84508 2002 TQ288 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
84509 2002 TZ288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84510 2002 TA290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84511 2002 TH290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84512 2002 TK291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84513 2002 TQ291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84514 2002 TC292 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84515 2002 TB293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84516 2002 TK293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84517 2002 TJ294 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84518 2002 TD295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84519 2002 TE295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
84520 2002 TQ296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84521 2002 TE300 15/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84522 2002 TC302 09/10/2002 Palomar Palomar Obs. 735 km MPC · JPL
84523 2002 UF2 28/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84524 2002 UN6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84525 2002 UC7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84526 2002 UE9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84527 2002 UF9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84528 2002 UP9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
84529 2002 UK10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84530 2002 UC11 29/10/2002 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
84531 2002 UW12 28/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
84532 2002 UV14 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84533 2002 UO16 30/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
84534 2002 UR16 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
84535 2002 UU19 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84536 2002 UV19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
84537 2002 UJ20 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
84538 2002 UM21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
84539 2002 UR22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
84540 2002 UC26 30/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
84541 2002 UH26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84542 2002 UB27 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
84543 2002 UJ28 30/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84544 2002 UC29 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84545 2002 UK29 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
84546 2002 UR29 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84547 2002 UX30 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
84548 2002 UJ32 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84549 2002 UJ33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84550 2002 UN33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
84551 2002 UP33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
84552 2002 UT34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
84553 2002 UK37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84554 2002 UM38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84555 2002 UO40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84556 2002 UQ45 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84557 2002 VC 01/11/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 3,2 km MPC · JPL
84558 2002 VW3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84559 2002 VY6 01/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84560 2002 VB7 01/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
84561 2002 VH7 04/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84562 2002 VO7 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
84563 2002 VD8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84564 2002 VT8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84565 2002 VA9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84566 VIMS 2002 VS9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84567 2002 VX9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84568 2002 VS10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84569 2002 VC11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84570 2002 VD11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84571 2002 VR13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
84572 2002 VJ14 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84573 2002 VO15 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84574 2002 VU15 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84575 2002 VD16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
84576 2002 VH16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
84577 2002 VK16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84578 2002 VO17 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84579 2002 VS18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84580 2002 VA20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
84581 2002 VC20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
84582 2002 VL24 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84583 2002 VE27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84584 2002 VS27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
84585 2002 VT27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84586 2002 VU27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
84587 2002 VH28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
84588 2002 VQ28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84589 2002 VR28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
84590 2002 VS28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84591 2002 VN29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84592 2002 VP29 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84593 2002 VL30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84594 2002 VO30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84595 2002 VP30 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
84596 2002 VT30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84597 2002 VD31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84598 2002 VM31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84599 2002 VT31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84600 2002 VH32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84601 2002 VR32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84602 2002 VX32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84603 2002 VA33 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84604 2002 VW33 05/11/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
84605 2002 VL34 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84606 2002 VY34 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
84607 2002 VL35 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84608 2002 VX35 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
84609 2002 VE36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84610 2002 VX36 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
84611 2002 VA37 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
84612 2002 VB37 02/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
84613 2002 VX37 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84614 2002 VE38 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84615 2002 VY38 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84616 2002 VZ38 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84617 2002 VA39 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84618 2002 VF40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 7,3 km MPC · JPL
84619 2002 VL41 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84620 2002 VL43 04/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84621 2002 VD44 04/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
84622 2002 VL44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
84623 2002 VU44 04/11/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
84624 2002 VR45 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,8 km MPC · JPL
84625 2002 VR46 05/11/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84626 2002 VB47 05/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84627 2002 VH47 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84628 2002 VB49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84629 2002 VD49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
84630 2002 VZ49 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
84631 2002 VW51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
84632 2002 VN52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
84633 2002 VF53 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84634 2002 VL53 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84635 2002 VD54 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84636 2002 VX54 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
84637 2002 VG55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84638 2002 VO55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84639 2002 VQ55 06/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84640 2002 VZ55 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
84641 2002 VE58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
84642 2002 VQ58 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
84643 2002 VT58 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
84644 2002 VW58 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
84645 2002 VE59 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84646 2002 VM60 03/11/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
84647 2002 VN60 03/11/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
84648 2002 VR60 03/11/2002 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
84649 2002 VL62 05/11/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
84650 2002 VC66 07/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,6 km MPC · JPL
84651 2002 VS66 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84652 2002 VK68 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84653 2002 VS68 07/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84654 2002 VQ70 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84655 2002 VN73 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84656 2002 VS74 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84657 2002 VT76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84658 2002 VX76 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84659 2002 VO78 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84660 2002 VZ78 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84661 2002 VA79 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84662 2002 VU80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
84663 2002 VW80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84664 2002 VG81 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84665 2002 VZ81 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84666 2002 VE82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84667 2002 VO82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84668 2002 VS82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84669 2002 VZ82 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84670 2002 VF83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84671 2002 VS83 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84672 2002 VG84 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84673 2002 VW86 08/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84674 2002 VT87 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84675 2002 VW87 08/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84676 2002 VM88 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84677 2002 VT88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84678 2002 VW88 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
84679 2002 VC89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
84680 2002 VN89 11/11/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
84681 2002 VR89 11/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84682 2002 VN94 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84683 2002 VT95 11/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 6,1 km MPC · JPL
84684 2002 VO100 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
84685 2002 VB102 11/11/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
84686 2002 VG102 12/11/2002 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
84687 2002 VK102 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84688 2002 VO102 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84689 2002 VY102 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84690 2002 VJ105 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84691 2002 VT105 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84692 2002 VT107 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84693 2002 VY107 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84694 2002 VR108 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84695 2002 VH109 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84696 2002 VQ109 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84697 2002 VL110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84698 2002 VN110 12/11/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
84699 2002 VU110 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84700 2002 VL112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84701 2002 VX112 13/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84702 2002 VQ113 13/11/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84703 2002 VX113 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
84704 2002 VN115 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84705 2002 VK117 13/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84706 2002 VF119 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84707 2002 VJ119 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84708 2002 VU119 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84709 2002 VW120 12/11/2002 Palomar NEAT 20 km MPC · JPL
84710 2002 VE121 12/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
84711 2002 VH121 12/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84712 2002 VY121 13/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84713 2002 VM122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84714 2002 VE123 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84715 2002 VT124 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84716 2002 VK127 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84717 2002 VD128 13/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
84718 2002 VQ128 14/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84719 2002 VR128 03/11/2002 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 464 km MPC · JPL
84720 2002 WT2 23/11/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
84721 2002 WU2 23/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84722 2002 WV2 23/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 3,6 km MPC · JPL
84723 2002 WO3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
84724 2002 WS3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
84725 2002 WB4 24/11/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
84726 2002 WJ6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
84727 2002 WL6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84728 2002 WZ7 24/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84729 2002 WP8 24/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
84730 2002 WB10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84731 2002 WP10 24/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84732 2002 WT10 25/11/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
84733 2002 WS11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
84734 2002 WX11 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84735 2002 WO12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84736 2002 WS12 27/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
84737 2002 WZ12 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84738 2002 WG13 30/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84739 2002 WS15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
84740 2002 WW15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
84741 2002 WW16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
84742 2002 WF17 28/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84743 2002 XY1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84744 2002 XX2 01/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84745 2002 XL4 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
84746 2002 XR6 01/12/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
84747 2002 XX7 02/12/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
84748 2002 XQ9 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84749 2002 XA10 02/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84750 2002 XN10 03/12/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84751 2002 XM11 03/12/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84752 2002 XT11 03/12/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
84753 2002 XA16 03/12/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84754 2002 XP18 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84755 2002 XZ18 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84756 2002 XM19 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84757 2002 XN20 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84758 2002 XT20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84759 2002 XR22 03/12/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
84760 2002 XS22 03/12/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
84761 2002 XJ24 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84762 2002 XL26 03/12/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
84763 2002 XS26 03/12/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
84764 2002 XC30 05/12/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
84765 2002 XE32 06/12/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84766 2002 XM32 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84767 2002 XL33 07/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84768 2002 XA36 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84769 2002 XW36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84770 2002 XX36 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84771 2002 XQ38 07/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84772 2002 XG42 06/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84773 2002 XN42 06/12/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
84774 2002 XU51 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84775 2002 XW51 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84776 2002 XP56 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84777 2002 XY56 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84778 2002 XP59 10/12/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 2,5 km MPC · JPL
84779 2002 XQ59 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
84780 2002 XN60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84781 2002 XA71 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84782 2002 XE73 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84783 2002 XF74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84784 2002 XH74 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84785 2002 XZ74 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84786 2002 XF77 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84787 2002 XZ78 11/12/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
84788 2002 XH79 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
84789 2002 XF83 13/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84790 2002 XS83 13/12/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
84791 2002 XP86 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84792 2002 XX86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84793 2002 XZ86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84794 2002 XY87 12/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84795 2002 XO89 09/12/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
84796 2002 XZ89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84797 2002 XL90 15/12/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
84798 2002 XJ92 04/12/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
84799 2002 XX100 05/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84800 2002 XP101 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84801 2002 XR103 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84802 2002 YC1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84803 2002 YB6 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
84804 2002 YJ8 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84805 2002 YS8 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84806 2002 YF12 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84807 2002 YK12 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
84808 2002 YZ15 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84809 2002 YE16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84810 2002 YV16 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84811 2002 YW16 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84812 2002 YL17 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84813 2002 YO17 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84814 2002 YU17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84815 2002 YQ18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84816 2002 YS18 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84817 2002 YN19 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84818 2002 YA20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84819 2002 YC21 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84820 2002 YO21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84821 2002 YR21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84822 2002 YW21 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84823 2002 YA22 31/12/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
84824 2002 YK24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84825 2002 YE26 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84826 2002 YU34 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84827 2003 AC 01/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84828 2003 AL 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84829 2003 AN 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
84830 2003 AP4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,5 km MPC · JPL
84831 2003 AB5 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84832 2003 AD8 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
84833 2003 AF9 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84834 2003 AZ9 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84835 2003 AA10 01/01/2003 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
84836 2003 AF10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84837 2003 AT10 01/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84838 2003 AU10 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84839 2003 AG12 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84840 2003 AT12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84841 2003 AL14 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84842 2003 AS17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
84843 2003 AO20 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84844 2003 AL22 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84845 2003 AV22 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84846 2003 AN23 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84847 2003 AW28 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84848 2003 AP31 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84849 2003 AP34 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
84850 2003 AR35 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84851 2003 AE36 07/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84852 2003 AN38 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84853 2003 AE39 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
84854 2003 AX44 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84855 2003 AR45 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84856 2003 AY47 05/01/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84857 2003 AH49 05/01/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
84858 2003 AC52 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84859 2003 AY64 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84860 2003 AJ65 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84861 2003 AG72 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84862 2003 AU73 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
84863 2003 AF76 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
84864 2003 AM84 11/01/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
84865 2003 BM7 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84866 2003 BR8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
84867 2003 BX13 26/01/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
84868 2003 BX17 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84869 2003 BD22 25/01/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
84870 2003 BB24 25/01/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
84871 2003 BV28 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
84872 2003 BM36 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
84873 2003 BW55 28/01/2003 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
84874 2003 BO64 29/01/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
84875 2003 BW68 28/01/2003 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
84876 2003 BN71 28/01/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
84877 2003 BT79 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84878 2003 BV88 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
84879 2003 BX88 28/01/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84880 2003 CF6 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84881 2003 CF11 04/02/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
84882 Table Mountain 2003 CN16 01/02/2003 Wrightwood J. W. Young 3,0 km MPC · JPL
84883 2003 DC22 28/02/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84884 Dorismcmillan 2003 FS20 23/03/2003 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
84885 2003 FT32 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
84886 2003 FE102 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
84887 2003 HL7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
84888 2003 MA9 28/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84889 2003 NQ8 02/07/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84890 2003 NP9 02/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
84891 2003 OH14 21/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84892 2003 QD79 24/08/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
84893 2003 SM98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
84894 2003 SJ182 20/09/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
84895 2003 SD252 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84896 2003 SM252 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84897 2003 SV296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
84898 2003 SW296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
84899 2003 SQ299 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84900 2003 SH306 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84901 2003 TF13 15/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84902 Porrentruy 2003 UU11 17/10/2003 Vicques M. Ory 8,1 km MPC · JPL
84903 2003 UM38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
84904 2003 UD57 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84905 2003 UD98 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
84906 2003 UU132 19/10/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
84907 2003 UQ138 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
84908 2003 UR138 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84909 2003 US138 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84910 2003 UG190 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84911 2003 UH190 22/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
84912 2003 UP222 22/10/2003 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
84913 2003 UG226 22/10/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84914 2003 UP235 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
84915 2003 UT247 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
84916 2003 UO251 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
84917 2003 UX259 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84918 2003 UQ260 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84919 Karinthy 2003 VH 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 5,7 km MPC · JPL
84920 2003 VM1 06/11/2003 Ondřejov J. Manek 3,0 km MPC · JPL
84921 Morkoláb 2003 VN1 09/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 3,9 km MPC · JPL
84922 2003 VS2 14/11/2003 Palomar NEAT 640 km MPC · JPL
84923 2003 VZ3 14/11/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84924 2003 VB6 15/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,2 km MPC · JPL
84925 2003 VL9 15/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
84926 Marywalker 2003 WR3 16/11/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
84927 2003 WT9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
84928 Oliversacks 2003 WE13 16/11/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
84929 2003 WJ19 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84930 2003 WX21 21/11/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
84931 2003 WG73 20/11/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
84932 2003 WE77 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84933 2003 WM77 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
84934 2003 WH83 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84935 2003 WT87 22/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84936 2003 WJ121 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
84937 2003 WX123 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84938 2003 WQ127 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
84939 2003 WO130 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84940 2003 WL138 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84941 2003 WE142 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
84942 2003 WJ142 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
84943 Timothylinn 2003 WC148 23/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
84944 2003 WL153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
84945 Solosky 2003 WP153 27/11/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
84946 2003 WS161 30/11/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
84947 2003 WX169 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
84948 2003 WN170 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
84949 2003 WE171 21/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
84950 2003 XJ3 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
84951 Kenwilson 2003 XX4 01/12/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
84952 2003 XD5 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84953 2003 XE5 01/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
84954 2003 XY7 03/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
84955 2003 XB9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
84956 2003 XL11 12/12/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
84957 2003 XN13 14/12/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84958 2003 XS13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
84959 2003 XF18 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
84960 2003 XS21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
84961 2003 XU21 15/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
84962 2003 YM9 17/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 11 km MPC · JPL
84963 2003 YN13 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
84964 2003 YF14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84965 2003 YV16 17/12/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
84966 2003 YW16 17/12/2003 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
84967 2003 YX16 17/12/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84968 2003 YW17 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84969 2003 YB18 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
84970 2003 YA23 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
84971 2003 YZ23 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84972 2003 YM28 17/12/2003 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
84973 2003 YO28 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
84974 2003 YB39 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84975 2003 YG43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
84976 2003 YM43 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84977 2003 YN53 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84978 2003 YY53 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
84979 2003 YU64 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84980 2003 YZ64 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84981 2003 YB65 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
84982 2003 YM65 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84983 2003 YO65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84984 2003 YL66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
84985 2003 YU66 20/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84986 2003 YC83 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
84987 2003 YK83 18/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
84988 2003 YY88 19/12/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84989 2003 YD89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84990 2003 YC90 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
84991 Bettyphilpotts 2003 YM94 22/12/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
84992 2003 YM100 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84993 2003 YL102 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
84994 Amysimon 2003 YW106 22/12/2003 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
84995 Zselic 2003 YB108 26/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 4,1 km MPC · JPL
84996 Hortobágy 2003 YW110 26/12/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 5,6 km MPC · JPL
84997 2003 YP118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
84998 2003 YD123 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
84999 2003 YM123 27/12/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
85000 2003 YA125 27/12/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,2 km MPC · JPL

80.000s  • 81.000s  • 82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001