Danh sách tiểu hành tinh/391001–392000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391001 2005 SZ107 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391002 2005 SM109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391003 2005 SJ115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391004 2005 SL115 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391005 2005 SY122 23/09/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
391006 2005 SA123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
391007 2005 SO154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
391008 2005 SX170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391009 2005 SU171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391010 2005 SV171 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391011 2005 SK173 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391012 2005 SL174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391013 2005 SR177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391014 2005 SP178 29/09/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
391015 2005 SU178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
391016 2005 SF195 09/09/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
391017 2005 SX208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391018 2005 SJ233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
391019 2005 SJ234 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391020 2005 SE235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
391021 2005 SG236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391022 2005 SC246 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391023 2005 SX253 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
391024 2005 SL256 22/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
391025 2005 SA269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391026 2005 SS270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
391027 2005 SV270 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
391028 2005 SK274 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
391029 2005 SG280 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391030 2005 TY1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
391031 2005 TU2 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391032 2005 TQ10 02/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
391033 2005 TR15 03/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
391034 2005 TX20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391035 2005 TT24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391036 2005 TV53 01/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
391037 2005 TC72 03/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
391038 2005 TS73 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
391039 2005 TO83 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391040 2005 TV85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
391041 2005 TV89 05/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
391042 2005 TP105 08/10/2005 Moletai Molėtai Obs. 4,0 km MPC · JPL
391043 2005 TV116 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391044 2005 TY123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391045 2005 TF141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391046 2005 TC147 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
391047 2005 TE151 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391048 2005 TO155 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391049 2005 TH161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391050 2005 TO164 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
391051 2005 TG166 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391052 2005 TE167 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391053 2005 TU169 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391054 2005 TE176 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391055 2005 TM195 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391056 2005 UK4 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391057 2005 UW7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 650 m MPC · JPL
391058 2005 UJ36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
391059 2005 UL36 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391060 2005 UB43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391061 2005 UG43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
391062 2005 UH57 24/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
391063 2005 UT59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391064 2005 UW71 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391065 2005 UN85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391066 2005 UP85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
391067 2005 UO87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391068 2005 UZ103 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391069 2005 UT104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391070 2005 UG107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391071 2005 UE108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
391072 2005 UP111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391073 2005 UH116 23/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
391074 2005 UY121 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391075 2005 UZ134 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
391076 2005 UZ139 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391077 2005 UQ155 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
391078 2005 US162 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391079 2005 UH177 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391080 2005 UQ191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391081 2005 UH208 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391082 2005 UT213 22/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
391083 2005 UE219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391084 2005 UD230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391085 2005 UU236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391086 2005 UX237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391087 2005 UQ263 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391088 2005 UV274 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391089 2005 UN276 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391090 2005 UK300 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391091 2005 UC310 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391092 2005 UG310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391093 2005 UO310 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391094 2005 UO324 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391095 2005 UQ355 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
391096 2005 UE358 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391097 2005 UT364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391098 2005 UF367 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391099 2005 UC389 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391100 2005 UT393 28/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391101 2005 UG406 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391102 2005 UQ407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
391103 2005 UA436 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
391104 2005 UX443 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391105 2005 UU459 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391106 2005 UK475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391107 2005 UO478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391108 2005 UU514 20/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
391109 2005 UZ516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 540 m MPC · JPL
391110 2005 VT20 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391111 2005 VK31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391112 2005 VR32 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
391113 2005 VX37 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391114 2005 VL41 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
391115 2005 VL50 02/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391116 2005 VV54 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391117 2005 VS70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
391118 2005 VM102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391119 2005 VP129 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 780 m MPC · JPL
391120 2005 WQ10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
391121 2005 WP17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391122 2005 WY17 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391123 2005 WS19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391124 2005 WX24 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
391125 2005 WY31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391126 2005 WQ47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391127 2005 WO48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391128 2005 WE71 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391129 2005 WH79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391130 2005 WX139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
391131 2005 WM194 29/11/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
391132 2005 XT3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391133 2005 XN12 01/12/2005 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
391134 2005 XO40 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391135 2005 XM51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391136 2005 XF73 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391137 2005 XH80 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
391138 2005 YR 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391139 2005 YW8 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391140 2005 YK11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391141 2005 YH14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
391142 2005 YM46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391143 2005 YN57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391144 2005 YB62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391145 2005 YA64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391146 2005 YF67 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
391147 2005 YH81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391148 2005 YF84 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391149 2005 YU85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391150 2005 YS87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391151 2005 YY93 29/12/2005 Socorro LINEAR APO 1,7 km MPC · JPL
391152 2005 YZ93 24/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391153 2005 YR95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
391154 2005 YJ105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391155 2005 YT109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
391156 2005 YD112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391157 2005 YZ137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391158 2005 YW143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391159 2005 YT165 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
391160 2005 YW191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391161 2005 YB199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391162 2005 YZ202 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
391163 2005 YQ228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391164 2005 YE285 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391165 2006 AB25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391166 2006 AY25 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391167 2006 AL26 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391168 2006 AW39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391169 2006 AB41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
391170 2006 AW47 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
391171 2006 AU56 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391172 2006 AO60 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391173 2006 AL69 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391174 2006 AN69 05/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391175 2006 BN3 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
391176 2006 BS98 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
391177 2006 BT114 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391178 2006 BS136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391179 2006 BC145 08/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
391180 2006 BO165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391181 2006 BH178 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391182 2006 BT192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391183 2006 BA193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391184 2006 BK203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391185 2006 BR216 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
391186 2006 BA226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391187 2006 BU234 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
391188 2006 BE263 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391189 2006 CL16 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391190 2006 DO9 21/02/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391191 2006 DD50 22/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
391192 2006 DM72 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391193 2006 DB87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391194 2006 DS125 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391195 2006 EC53 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391196 2006 EU65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391197 2006 FX11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391198 2006 FC25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391199 2006 FX50 23/03/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
391200 2006 GH12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391201 2006 GZ13 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391202 2006 GF26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391203 2006 GN36 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391204 2006 HA25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
391205 2006 HL39 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391206 2006 HD40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391207 2006 HR43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391208 2006 HV47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391209 2006 HD48 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391210 2006 HA51 26/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 6,7 km MPC · JPL
391211 2006 HZ51 27/04/2006 Catalina CSS 410 m MPC · JPL
391212 2006 HQ68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391213 2006 HN72 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391214 2006 HF75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391215 2006 HN89 20/04/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
391216 2006 HF92 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391217 2006 HR92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391218 2006 HY96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
391219 2006 HZ117 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391220 2006 HK120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391221 2006 HP147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
391222 2006 JL1 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391223 2006 JH8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391224 2006 JH16 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391225 2006 JO20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391226 2006 JQ32 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391227 2006 JJ35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
391228 2006 JZ56 10/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
391229 2006 JB81 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391230 2006 KY 18/05/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
391231 2006 KS6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391232 2006 KN13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391233 2006 KR44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391234 2006 KL58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391235 2006 KP66 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391236 2006 KT80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391237 2006 KJ98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391238 2006 KP112 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391239 2006 KE118 23/05/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
391240 2006 KP134 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,4 km MPC · JPL
391241 2006 OG6 22/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391242 2006 PL4 12/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
391243 2006 PF13 14/08/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
391244 2006 QE2 17/08/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
391245 2006 QK8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391246 2006 QA9 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
391247 2006 QC70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391248 2006 QZ74 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391249 2006 QD84 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391250 2006 QX96 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
391251 2006 QM114 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
391252 2006 QM119 28/08/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
391253 2006 QA129 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391254 2006 QO150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391255 2006 QH165 29/08/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
391256 2006 QR166 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
391257 Wilwheaton 2006 RL1 12/09/2006 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
391258 2006 RP33 12/09/2006 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
391259 2006 RF48 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
391260 2006 RZ54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391261 2006 RA63 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
391262 2006 RR77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391263 2006 RW79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391264 2006 RS120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391265 2006 SC17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391266 2006 SV22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
391267 2006 SE43 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391268 2006 SH60 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
391269 2006 SN82 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
391270 2006 SL90 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
391271 2006 SS96 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391272 2006 SL112 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391273 2006 SV118 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391274 2006 SW130 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391275 2006 SJ134 26/09/2006 Siding Spring SSS AMO 930 m MPC · JPL
391276 2006 SJ146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391277 2006 SL148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391278 2006 SU150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391279 2006 SA165 17/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
391280 2006 SL168 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391281 2006 SR171 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391282 2006 SV179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391283 2006 ST188 26/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
391284 2006 SM194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391285 2006 SQ219 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391286 2006 SF229 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391287 2006 SH230 26/09/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391288 2006 SB231 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391289 2006 SP260 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391290 2006 SB265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391291 2006 SB269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391292 2006 SP293 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391293 2006 SD298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391294 2006 SB300 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
391295 2006 SD303 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391296 2006 SZ309 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391297 2006 SA317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391298 2006 SU321 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391299 2006 SF325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391300 2006 SH360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391301 2006 SP375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
391302 2006 SJ378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
391303 2006 SQ379 20/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
391304 2006 SV384 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
391305 2006 SJ385 29/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
391306 2006 ST401 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391307 2006 SK402 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391308 2006 SS409 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391309 2006 TN16 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391310 2006 TM25 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391311 2006 TL26 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
391312 2006 TM41 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391313 2006 TL44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391314 2006 TY53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391315 2006 TT69 11/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
391316 2006 TD76 11/10/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
391317 2006 TN80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
391318 2006 TB82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391319 2006 TX82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
391320 2006 TS83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391321 2006 TD86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391322 2006 TJ87 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391323 2006 TL101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
391324 2006 TC103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391325 2006 TY108 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391326 2006 TC115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
391327 2006 TG116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
391328 2006 TB120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
391329 2006 TM120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
391330 2006 TA126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391331 2006 UY5 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391332 2006 UP12 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391333 2006 UH15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
391334 2006 UW18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391335 2006 UZ29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391336 2006 UU45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391337 2006 UH65 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391338 2006 UB79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391339 2006 UV87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391340 2006 UE92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391341 2006 UY97 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391342 2006 UT102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391343 2006 UE103 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
391344 2006 UG118 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391345 2006 US118 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391346 2006 UO157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391347 2006 UH177 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391348 2006 UN214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391349 2006 UE217 28/10/2006 Jornada D. S. Dixon 3,2 km MPC · JPL
391350 2006 UG222 17/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
391351 2006 UP226 20/10/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
391352 2006 UY228 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
391353 2006 UB256 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
391354 2006 UC257 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391355 2006 UJ267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391356 2006 UN290 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391357 2006 US306 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391358 2006 UX314 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
391359 2006 UK332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
391360 2006 UQ333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
391361 2006 VZ10 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391362 2006 VJ11 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391363 2006 VF36 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
391364 2006 VG53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391365 2006 VL57 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391366 2006 VV71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391367 2006 VM105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391368 2006 VN122 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391369 2006 VO130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391370 2006 VO131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391371 2006 VM170 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391372 2006 VQ171 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391373 2006 WJ4 20/11/2006 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
391374 2006 WM12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
391375 2006 WG14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391376 2006 WV21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391377 2006 WM23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391378 2006 WC44 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391379 2006 WP62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391380 2006 WY94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391381 2006 WO97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391382 2006 WS108 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391383 2006 WK111 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
391384 2006 WN134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
391385 2006 WR138 19/11/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
391386 2006 WK149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
391387 2006 WJ164 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391388 2006 WP164 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391389 2006 WD171 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391390 2006 WR173 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391391 2006 WW186 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
391392 2006 XU32 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391393 2006 YG22 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
391394 2007 AW22 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391395 2007 AY22 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391396 2007 BY5 17/01/2007 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
391397 2007 BW8 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391398 2007 BZ11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391399 2007 BH20 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391400 2007 BC38 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391401 2007 BK65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
391402 2007 CP2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391403 2007 CP4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
391404 2007 CA22 06/02/2007 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
391405 2007 CR28 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391406 2007 CG45 08/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
391407 2007 CL62 13/02/2007 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
391408 2007 DU6 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
391409 2007 DK17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391410 2007 DS19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391411 2007 DS23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391412 2007 DG26 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391413 2007 DB29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391414 2007 DH31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391415 2007 DH33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391416 2007 DR72 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391417 2007 DE76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391418 2007 DJ76 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391419 2007 DY86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
391420 2007 DT93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391421 2007 DH99 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391422 2007 DT112 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
391423 2007 EK11 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391424 2007 EC12 09/03/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
391425 2007 EH25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391426 2007 EY27 09/03/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
391427 2007 EU32 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391428 2007 EP43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391429 2007 EZ54 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391430 2007 EO64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
391431 2007 EG69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
391432 2007 EL70 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391433 2007 ED71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391434 2007 ER92 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
391435 2007 ER99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
391436 2007 EL102 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391437 2007 EE118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391438 2007 ES129 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391439 2007 EP148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
391440 2007 EZ149 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391441 2007 ES168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
391442 2007 EW173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
391443 2007 EW178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
391444 2007 EF190 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
391445 2007 EU195 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
391446 2007 EV199 09/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391447 2007 EZ206 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
391448 2007 ET215 12/03/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
391449 2007 FL1 17/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
391450 2007 FC4 18/03/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
391451 2007 FE20 23/03/2007 Siding Spring SSS 450 m MPC · JPL
391452 2007 FA32 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391453 2007 FB33 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391454 2007 GS13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391455 2007 GA15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
391456 2007 GQ20 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
391457 2007 GS39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391458 2007 GG48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391459 2007 GY48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
391460 2007 GH52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391461 2007 GY53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391462 2007 GB57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391463 2007 GM60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391464 2007 GN70 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
391465 2007 GF71 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391466 2007 GW73 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391467 2007 GJ76 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
391468 2007 HP23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391469 2007 HA25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391470 2007 HK27 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391471 2007 HA28 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391472 2007 HB29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391473 2007 HE29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391474 2007 HN29 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
391475 2007 HH30 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391476 2007 HU38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391477 2007 HF61 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391478 2007 HH66 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391479 2007 HK69 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
391480 2007 HK78 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391481 2007 HK85 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391482 2007 HG96 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391483 2007 JY 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391484 2007 JQ11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391485 2007 JV13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
391486 2007 JB17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
391487 2007 JK25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391488 2007 JE35 11/05/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
391489 2007 LG3 08/06/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
391490 2007 LZ3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391491 2007 LR26 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391492 2007 MS20 24/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
391493 2007 OJ7 21/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
391494 2007 OF10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391495 2007 OV10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391496 2007 PG9 11/08/2007 Shenton Park P. Luckas 3,0 km MPC · JPL
391497 2007 PP13 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
391498 2007 PO14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391499 2007 PG21 09/08/2007 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
391500 2007 PF32 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391501 2007 PV34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391502 2007 PL43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391503 2007 PU45 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391504 2007 RP2 02/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391505 2007 RC8 22/01/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
391506 2007 RW9 05/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 540 m MPC · JPL
391507 2007 RP13 11/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
391508 2007 RV17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
391509 2007 RS56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391510 2007 RV61 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391511 2007 RK69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391512 2007 RJ96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391513 2007 RG97 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391514 2007 RR116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391515 2007 RY123 12/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
391516 2007 RG137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391517 2007 RP163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391518 2007 RG164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391519 2007 RX171 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391520 2007 RZ177 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391521 2007 RD178 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391522 2007 RX179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391523 2007 RH192 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391524 2007 RM199 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391525 2007 RM208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391526 2007 RV215 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391527 2007 RA222 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391528 2007 RF233 12/09/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
391529 2007 RK269 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
391530 2007 RO279 14/08/2007 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
391531 2007 RV281 01/09/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
391532 2007 RK282 08/09/2007 Cerro Tololo L. H. Wasserman 4,1 km MPC · JPL
391533 2007 RJ297 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391534 2007 RJ299 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391535 2007 RY300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391536 2007 RC309 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
391537 2007 RP309 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
391538 2007 RN321 14/09/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
391539 2007 RT323 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391540 2007 RT324 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391541 2007 SB14 20/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
391542 2007 SA19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
391543 2007 SQ19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391544 2007 SU19 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391545 2007 TB1 04/10/2007 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
391546 2007 TL7 07/10/2007 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
391547 2007 TR13 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391548 2007 TD27 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391549 2007 TR33 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391550 2007 TT48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391551 2007 TR49 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391552 2007 TA56 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391553 2007 TT59 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391554 2007 TW60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391555 2007 TZ61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391556 2007 TU65 09/10/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
391557 2007 TQ71 13/10/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
391558 2007 TF81 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
391559 2007 TX98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
391560 2007 TM112 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391561 2007 TH129 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391562 2007 TB134 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
391563 2007 TN134 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391564 2007 TT154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
391565 2007 TM162 11/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
391566 2007 TH191 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391567 2007 TZ200 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391568 2007 TY203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391569 2007 TJ218 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391570 2007 TS220 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391571 2007 TW228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391572 2007 TO233 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
391573 2007 TA236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391574 2007 TZ240 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391575 2007 TL254 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
391576 2007 TW259 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
391577 2007 TW268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391578 2007 TF322 11/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
391579 2007 TG322 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391580 2007 TF329 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391581 2007 TB342 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391582 2007 TU362 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
391583 2007 TY362 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391584 2007 TB366 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
391585 2007 TS374 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391586 2007 TA381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391587 2007 TL387 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391588 2007 TC405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391589 2007 TP425 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391590 2007 TR428 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391591 2007 TK434 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391592 2007 TT435 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391593 2007 TW444 11/10/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391594 2007 UK1 16/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
391595 2007 UR2 18/10/2007 Socorro LINEAR 370 m MPC · JPL
391596 2007 UQ7 16/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
391597 2007 UJ13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391598 2007 UX26 17/09/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
391599 2007 UD29 05/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391600 2007 UY30 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391601 2007 UJ39 20/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
391602 2007 UC56 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391603 2007 UR77 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391604 2007 UA78 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391605 2007 UN92 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391606 2007 UF113 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391607 2007 UP126 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391608 2007 UE129 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391609 2007 UT130 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391610 2007 UU134 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391611 2007 UL140 16/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
391612 2007 UQ141 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391613 2007 VU3 02/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,0 km MPC · JPL
391614 2007 VO21 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391615 2007 VS22 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391616 2007 VK23 11/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
391617 2007 VP48 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
391618 2007 VD51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391619 2007 VT52 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391620 2007 VJ53 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391621 2007 VE54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391622 2007 VU65 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
391623 2007 VV66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391624 2007 VZ101 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
391625 2007 VY108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
391626 2007 VJ109 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391627 2007 VK114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391628 2007 VU118 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391629 2007 VX133 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391630 2007 VO141 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391631 2007 VT141 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391632 2007 VR152 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391633 2007 VG160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391634 2007 VS178 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391635 2007 VV208 20/10/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
391636 2007 VJ220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391637 2007 VT232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391638 2007 VC247 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391639 2007 VZ254 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391640 2007 VG257 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391641 2007 VX266 13/11/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
391642 2007 VF267 15/11/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
391643 2007 VO270 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391644 2007 VF282 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391645 2007 VR282 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391646 2007 VY289 14/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
391647 2007 VU290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391648 2007 VA293 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
391649 2007 VB306 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
391650 2007 VQ310 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391651 2007 VQ314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391652 2007 VY319 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
391653 2007 VZ329 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
391654 2007 WA21 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391655 2007 WO21 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391656 2007 WE35 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391657 2007 WX57 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391658 2007 WB59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391659 2007 WC61 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,7 km MPC · JPL
391660 2007 XG20 13/12/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,7 km MPC · JPL
391661 2007 XM27 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391662 2007 XP45 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391663 2007 XB57 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
391664 2007 YG22 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
391665 2007 YA26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391666 2007 YD26 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391667 2007 YD28 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391668 2007 YD33 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391669 2007 YO50 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391670 2007 YH53 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391671 2007 YJ61 31/12/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
391672 2008 AF5 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391673 2008 AC11 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391674 2008 AP11 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391675 2008 AZ14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391676 2008 AV17 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391677 2008 AT21 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
391678 2008 AF26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
391679 2008 AF28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391680 2008 AK32 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391681 2008 AK41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391682 2008 AC43 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391683 2008 AC60 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391684 2008 AF62 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391685 2008 AG64 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391686 2008 AX67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391687 2008 AH89 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391688 2008 AJ90 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391689 2008 AF94 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391690 2008 AJ94 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391691 2008 AJ103 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391692 2008 AQ104 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391693 2008 AA123 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391694 2008 AD127 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391695 2008 AG127 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391696 2008 AF129 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391697 2008 AD135 11/01/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
391698 2008 AA136 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391699 2008 AG137 15/01/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
391700 2008 BU11 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391701 2008 BR15 28/01/2008 Lulin Observatory LUSS 3,5 km MPC · JPL
391702 2008 BW16 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391703 2008 BT40 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391704 2008 BB44 26/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391705 2008 BS48 20/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391706 2008 CF2 01/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
391707 2008 CH7 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
391708 2008 CJ10 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391709 2008 CK11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
391710 2008 CM14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391711 2008 CK15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
391712 2008 CD19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391713 2008 CB39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391714 2008 CK43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391715 2008 CA50 06/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
391716 2008 CM50 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391717 2008 CV50 06/02/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
391718 2008 CB52 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391719 2008 CN68 06/02/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
391720 2008 CD73 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391721 2008 CX74 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
391722 2008 CW82 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391723 2008 CU85 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391724 2008 CV107 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391725 2008 CB114 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391726 2008 CE130 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391727 2008 CH131 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391728 2008 CZ144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
391729 2008 CP145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391730 2008 CV146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391731 2008 CX146 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391732 2008 CT167 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
391733 2008 CU174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391734 2008 CT189 13/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391735 2008 CD192 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
391736 2008 CZ192 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391737 2008 CO196 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
391738 2008 CL199 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391739 2008 CD200 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
391740 2008 CP201 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391741 2008 CS202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
391742 2008 CN203 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
391743 2008 DX5 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391744 2008 DC9 25/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391745 2008 DK11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
391746 2008 DH12 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391747 2008 DC24 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391748 2008 DK28 25/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391749 2008 DZ42 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391750 2008 DX54 29/02/2008 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
391751 2008 DY62 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391752 2008 DK68 06/02/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
391753 2008 DX88 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
391754 2008 EU4 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
391755 2008 EA35 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391756 2008 EO36 03/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
391757 2008 ES49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
391758 2008 EP55 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391759 2008 EB61 09/03/2008 Antares ARO 3,9 km MPC · JPL
391760 2008 ED72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
391761 2008 EK107 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
391762 2008 EJ128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391763 2008 EY129 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
391764 2008 EO168 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
391765 2008 EY169 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391766 2008 FA 19/03/2008 Wrightwood J. W. Young 5,8 km MPC · JPL
391767 2008 FW9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
391768 2008 FP39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
391769 2008 FJ54 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391770 2008 FK133 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
391771 2008 GE112 01/04/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
391772 2008 GH140 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
391773 2008 HW33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391774 2008 KQ35 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
391775 2008 LO13 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391776 2008 ON7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
391777 2008 PO 01/08/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
391778 2008 PF7 06/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 640 m MPC · JPL
391779 2008 PM7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
391780 2008 PU13 10/08/2008 Dauban F. Kugel 700 m MPC · JPL
391781 2008 PH16 06/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 730 m MPC · JPL
391782 2008 PJ22 01/08/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
391783 2008 QY5 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
391784 2008 QZ17 28/08/2008 Dauban F. Kugel 680 m MPC · JPL
391785 2008 QQ18 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391786 2008 QF45 26/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391787 2008 QQ46 26/08/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
391788 2008 RA1 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391789 2008 RR26 08/09/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
391790 2008 RU43 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
391791 2008 RC64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391792 2008 RE70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
391793 2008 RR73 06/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
391794 2008 RV73 06/09/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391795 Univofutah 2008 RV77 08/09/2008 Tooele P. Wiggins 2,9 km MPC · JPL
391796 2008 RH78 10/09/2008 Wrightwood J. W. Young 1,0 km MPC · JPL
391797 2008 RM88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
391798 2008 RG90 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
391799 2008 RL102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
391800 2008 RC106 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391801 2008 RD107 07/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
391802 2008 RZ113 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
391803 2008 RF115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391804 2008 RM126 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
391805 2008 RM128 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391806 2008 RS128 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
391807 2008 RP135 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391808 2008 RF136 04/09/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
391809 2008 RK136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391810 2008 RX136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
391811 2008 RL137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391812 2008 RR138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391813 2008 RC147 07/09/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
391814 2008 SB4 22/09/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
391815 2008 SL7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 980 m MPC · JPL
391816 2008 SZ16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391817 2008 SK28 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
391818 2008 SZ29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
391819 2008 SS30 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391820 2008 SY30 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391821 2008 SV39 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391822 2008 SD49 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
391823 2008 SC60 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391824 2008 SP88 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
391825 2008 SO91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391826 2008 SP94 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391827 2008 SD114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391828 2008 SQ116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391829 2008 ST116 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391830 2008 SB118 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391831 2008 SH130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
391832 2008 SE148 27/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
391833 2008 SS148 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391834 2008 SW148 27/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
391835 2008 SO153 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391836 2008 SH162 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391837 2008 SG170 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391838 2008 SE179 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
391839 2008 SO179 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391840 2008 SK197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391841 2008 SS208 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391842 2008 SK232 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391843 2008 SN235 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
391844 2008 SU254 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
391845 2008 SM257 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
391846 2008 SK261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
391847 2008 SS278 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391848 2008 SD283 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391849 2008 SH285 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391850 2008 SL286 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391851 2008 SQ290 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
391852 2008 SB294 20/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
391853 2008 SN298 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391854 2008 SU299 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391855 2008 SG300 22/09/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
391856 2008 SO305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391857 2008 TC14 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391858 2008 TD20 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391859 2008 TP24 02/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
391860 2008 TP25 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
391861 2008 TZ27 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391862 2008 TE31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391863 2008 TA42 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391864 2008 TF55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391865 2008 TK58 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
391866 2008 TV65 02/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
391867 2008 TE69 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391868 2008 TH73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391869 2008 TN89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391870 2008 TO92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 13 km MPC · JPL
391871 2008 TG109 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391872 2008 TN110 06/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391873 2008 TW110 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
391874 2008 TT111 06/10/2008 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
391875 2008 TE112 06/10/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
391876 2008 TE118 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
391877 2008 TV125 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
391878 2008 TS130 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391879 2008 TT139 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
391880 2008 TT141 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
391881 2008 TW177 09/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
391882 2008 TT180 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
391883 2008 UW2 22/10/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
391884 2008 UC27 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391885 2008 UL29 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
391886 2008 UH30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
391887 2008 UH38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391888 2008 UD51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391889 2008 UY53 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391890 2008 UZ54 20/10/2008 Lulin LUSS 900 m MPC · JPL
391891 2008 UA59 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391892 2008 UQ69 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391893 2008 UX76 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391894 2008 UE78 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391895 2008 UX80 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391896 2008 UA91 24/10/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391897 2008 UK92 23/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
391898 2008 UM94 26/10/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
391899 2008 UC97 25/10/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391900 2008 UC112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
391901 2008 UC113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391902 2008 UT115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
391903 2008 UF116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391904 2008 UV126 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391905 2008 UJ127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391906 2008 UX127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391907 2008 UU146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391908 2008 UF154 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
391909 2008 UY163 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
391910 2008 UK175 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
391911 2008 UT182 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391912 2008 UL184 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391913 2008 UW188 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391914 2008 UP196 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
391915 2008 UW203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
391916 2008 UJ204 28/10/2008 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
391917 2008 UD209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
391918 2008 UR210 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
391919 2008 UD228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
391920 2008 UR243 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391921 2008 UZ258 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391922 2008 UF267 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
391923 2008 UC282 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391924 2008 UR284 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391925 2008 UU291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
391926 2008 UV292 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
391927 2008 UH296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
391928 2008 UV302 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391929 2008 UR303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391930 2008 UG304 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391931 2008 UL330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391932 2008 UW338 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391933 2008 UE345 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391934 2008 UT350 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391935 2008 UV351 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
391936 2008 UQ354 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391937 2008 UE358 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
391938 2008 UY366 24/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
391939 2008 VD1 01/11/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
391940 2008 VR32 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391941 2008 VD34 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391942 2008 VU39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391943 2008 VT47 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
391944 2008 VZ50 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391945 2008 VV59 07/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391946 2008 VG71 02/11/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391947 2008 VQ72 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391948 2008 VA76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
391949 2008 VF78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
391950 2008 WE3 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391951 2008 WK10 18/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
391952 2008 WP14 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391953 2008 WD18 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
391954 2008 WC19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
391955 2008 WV32 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
391956 2008 WS38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391957 2008 WA46 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391958 2008 WR50 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
391959 2008 WQ73 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
391960 2008 WO80 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391961 2008 WZ97 19/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
391962 2008 WA99 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
391963 2008 WE101 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
391964 2008 WL110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391965 2008 WN111 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
391966 2008 WD124 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
391967 2008 WX125 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
391968 2008 WK130 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
391969 2008 WK132 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391970 2008 WN134 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391971 2008 WT136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
391972 2008 WO140 24/10/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
391973 2008 XX16 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
391974 2008 XR19 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
391975 2008 XD32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
391976 2008 XE35 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
391977 2008 XN45 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
391978 2008 XJ49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
391979 2008 XX49 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
391980 2008 XD50 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
391981 2008 XJ50 04/12/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
391982 2008 YK 18/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1,8 km MPC · JPL
391983 2008 YP6 22/12/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
391984 2008 YO8 21/12/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
391985 2008 YH9 23/12/2008 Dauban F. Kugel 1,0 km MPC · JPL
391986 2008 YV16 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
391987 2008 YA24 21/12/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
391988 Illmárton 2008 YF26 27/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
391989 2008 YH26 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
391990 2008 YG27 22/12/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
391991 2008 YW33 28/12/2008 Dauban F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
391992 2008 YU35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391993 2008 YB38 27/12/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,8 km MPC · JPL
391994 2008 YH49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
391995 2008 YS73 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
391996 2008 YX84 31/12/2008 XuYi PMO NEO 4,4 km MPC · JPL
391997 2008 YD86 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
391998 2008 YW114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
391999 2008 YS116 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
392000 2008 YJ119 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

387.000s  • 388.000s  • 389.000s  • 390.000s  • 391.000s  • 392.000s  • 393.000s  • 394.000s  • 395.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001