Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/337001–338000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337001 2012 MQ10 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
337002 Robertbodzon 2012 OB 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337003 2012 OG 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
337004 6507 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
337005 2096 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 780 m MPC · JPL
337006 1062 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
337007 2145 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
337008 2348 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 800 m MPC · JPL
337009 1993 PR2 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
337010 1993 TE17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
337011 1993 VW5 08/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337012 1994 NF 03/07/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337013 1994 PY5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
337014 1994 SP2 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
337015 1994 TS10 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337016 1994 TE11 09/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
337017 1995 DT5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337018 1995 FU1 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
337019 1995 FW8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
337020 1995 OR2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337021 1995 OH13 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337022 1995 QE4 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
337023 1995 SW10 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
337024 1995 SN12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337025 1995 SY24 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337026 1995 SQ26 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337027 1995 SO31 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
337028 1995 SY33 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337029 1995 SV35 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337030 1995 SB39 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337031 1995 SD39 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337032 1995 SB48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337033 1995 SH69 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
337034 1995 SH76 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337035 1995 UB11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
337036 1995 UV26 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
337037 1995 UW30 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337038 1995 UN65 27/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
337039 1995 UV80 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337040 1995 WD28 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
337041 1995 XF3 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
337042 1995 XG4 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
337043 1996 AZ13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
337044 Bobdylan 1996 DB5 16/02/1996 Caussols E. W. Elst 910 m MPC · JPL
337045 1996 RR18 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337046 1996 TM12 15/10/1996 Oohira T. Urata 1,5 km MPC · JPL
337047 1996 TM29 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337048 1996 TN30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
337049 1996 VX2 11/11/1996 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
337050 1996 VD16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
337051 1996 VF25 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337052 1996 VL29 13/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337053 1996 XW1 02/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
337054 1996 XH23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337055 1997 BT6 31/01/1997 Kuma Kogen A. Nakamura 770 m MPC · JPL
337056 1997 EA10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337057 1997 EW11 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337058 1997 GL10 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337059 1997 LZ1 02/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337060 1997 MY7 29/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
337061 1997 RC9 10/09/1997 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
337062 1997 SZ16 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
337063 1997 TQ3 03/10/1997 Caussols ODAS 760 m MPC · JPL
337064 1997 WS14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
337065 1998 AW1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337066 1998 BM10 25/01/1998 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
337067 1998 BU19 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
337068 1998 FO88 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337069 1998 FX134 20/03/1998 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
337070 1998 HJ 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
337071 1998 HY 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337072 1998 HA8 21/04/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337073 1998 HF43 30/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337074 1998 HU108 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337075 1998 QC1 17/08/1998 Socorro LINEAR APO · 410 m MPC · JPL
337076 1998 QS58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337077 1998 RH8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
337078 1998 RZ13 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337079 1998 RQ21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337080 1998 RH45 14/09/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337081 1998 RG62 14/09/1998 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
337082 1998 RG74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337083 1998 RH81 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
337084 1998 SE36 26/09/1998 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
337085 1998 SA47 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
337086 1998 SZ170 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
337087 1998 SG171 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
337088 1998 TU9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337089 1998 TW9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
337090 1998 TJ19 15/10/1998 Xinglong SCAP 820 m MPC · JPL
337091 1998 US1 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
337092 1998 UV9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
337093 1998 UU16 27/10/1998 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
337094 1998 VL34 10/11/1998 Caussols ODAS 710 m MPC · JPL
337095 1998 VS46 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337096 1998 WE6 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337097 1998 XS6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337098 1998 XB10 07/12/1998 Caussols ODAS 1,0 km MPC · JPL
337099 1999 DH 16/02/1999 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
337100 1999 FJ20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337101 1999 FZ64 20/03/1999 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
337102 1999 FL66 20/03/1999 Apache Point SDSS 3,8 km MPC · JPL
337103 1999 JA5 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337104 1999 NN22 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337105 1999 RR15 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
337106 1999 RF51 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337107 1999 RD61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337108 1999 RV84 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337109 1999 RY93 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337110 1999 RE110 08/09/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337111 1999 RP177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337112 1999 RP191 11/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337113 1999 RU192 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337114 1999 RZ204 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337115 1999 SN8 29/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337116 1999 SP10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337117 1999 SF21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337118 1999 TX2 02/10/1999 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
337119 1999 TK12 10/10/1999 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
337120 1999 TY14 12/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
337121 1999 TV34 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337122 1999 TX38 02/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
337123 1999 TU39 03/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
337124 1999 TB49 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337125 1999 TM56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337126 1999 TQ61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337127 1999 TL70 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337128 1999 TA72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337129 1999 TY72 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
337130 1999 TO112 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337131 1999 TC121 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337132 1999 TO131 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337133 1999 TN142 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337134 1999 TF143 07/10/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337135 1999 TP164 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337136 1999 TO185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337137 1999 TX187 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337138 1999 TH204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337139 1999 TN211 15/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337140 1999 TD214 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337141 1999 TM222 02/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
337142 1999 TG226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337143 1999 TR228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
337144 1999 TQ231 05/10/1999 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
337145 1999 TQ256 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337146 1999 TH265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337147 1999 TX265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337148 1999 TG271 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337149 1999 TP305 03/10/1999 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
337150 1999 TE310 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337151 1999 TE312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
337152 1999 TF312 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337153 1999 TH312 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
337154 1999 TP314 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337155 1999 TK316 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337156 1999 TY335 14/10/1999 Apache Point SDSS 530 m MPC · JPL
337157 1999 UA5 30/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
337158 1999 UP7 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337159 1999 UU18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337160 1999 UE19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337161 1999 UF21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337162 1999 UE23 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337163 1999 UU23 28/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
337164 1999 UN28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337165 1999 UM49 31/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
337166 Ivanartioukhov 1999 VM1 01/11/1999 Uccle E. W. Elst, S. I. Ipatov 2,3 km MPC · JPL
337167 1999 VN13 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337168 1999 VF14 02/11/1999 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
337169 1999 VP14 10/11/1999 Kitt Peak M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
337170 1999 VV34 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337171 1999 VP41 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337172 1999 VR42 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337173 1999 VS42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
337174 1999 VD47 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337175 1999 VZ62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337176 1999 VQ75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337177 1999 VT75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337178 1999 VL80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337179 1999 VZ82 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337180 1999 VK102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337181 1999 VA117 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
337182 1999 VL118 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337183 1999 VM119 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
337184 1999 VM124 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337185 1999 VJ140 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337186 1999 VZ143 11/11/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
337187 1999 VV145 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337188 1999 VF155 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
337189 1999 VF156 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337190 1999 VU158 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337191 1999 VZ182 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337192 1999 VB191 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337193 1999 VY198 03/11/1999 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
337194 1999 VQ211 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337195 1999 VA213 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337196 1999 WV5 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337197 1999 WO18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337198 1999 WL19 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337199 1999 WD24 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337200 1999 XV13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337201 1999 XU16 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337202 1999 XJ17 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337203 1999 XL27 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337204 1999 XJ79 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337205 1999 XJ196 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337206 1999 XJ240 07/12/1999 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
337207 1999 XA245 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
337208 1999 XN250 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337209 1999 YQ11 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337210 2000 AT52 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337211 2000 AV94 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337212 2000 AC223 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
337213 2000 AE226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337214 2000 BV 25/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337215 2000 BE12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337216 2000 BO21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337217 2000 BF39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
337218 2000 BV43 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
337219 2000 CF100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
337220 2000 CC109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,3 km MPC · JPL
337221 2000 CB129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337222 2000 DC14 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
337223 2000 EN1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337224 2000 EF3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337225 2000 EH27 03/03/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337226 2000 EL98 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
337227 2000 EH160 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
337228 2000 FL1 26/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337229 2000 FP50 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337230 2000 GR47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337231 2000 GK57 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337232 2000 GZ145 12/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
337233 2000 GW175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337234 2000 HJ18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337235 2000 HX22 30/04/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337236 2000 HM59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
337237 2000 HM63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
337238 2000 HH74 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337239 2000 JZ13 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337240 2000 JS16 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337241 2000 KE12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337242 2000 KF40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337243 2000 NC7 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337244 2000 PX26 09/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337245 2000 QX148 29/08/2000 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
337246 2000 QJ178 31/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337247 2000 QA229 31/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
337248 2000 RH60 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
337249 2000 RY60 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337250 2000 RV96 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
337251 2000 RA105 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337252 2000 SD8 20/09/2000 Haleakala NEAT 260 m MPC · JPL
337253 2000 SA11 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337254 2000 SU40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337255 2000 SX72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337256 2000 SP86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337257 2000 SJ98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337258 2000 SV136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337259 2000 SD175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337260 2000 SJ195 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337261 2000 SZ198 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337262 2000 SS200 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337263 2000 SZ215 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337264 2000 SS254 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337265 2000 SP255 24/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337266 2000 SY328 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337267 2000 SJ361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
337268 2000 TH67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337269 2000 UT23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337270 2000 UE45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337271 2000 UY63 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337272 2000 UA64 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337273 2000 UE76 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337274 2000 UJ76 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337275 2000 UD77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337276 2000 UB82 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337277 2000 UE92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337278 2000 VS3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337279 2000 VG59 06/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337280 2000 VL60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337281 2000 WC15 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337282 2000 WB33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337283 2000 WR67 27/11/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337284 2000 WM74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337285 2000 WX89 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337286 2000 WQ111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337287 2000 WW147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337288 2000 WL156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337289 2000 WL194 25/11/2000 Kitt Peak DLS 1,9 km MPC · JPL
337290 2000 XC3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337291 2000 XG10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337292 2000 XE14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,4 km MPC · JPL
337293 2000 XD18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337294 2000 XE19 04/12/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337295 2000 XR21 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337296 2000 XS53 05/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
337297 2000 YO 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337298 2000 YY7 22/12/2000 Heppenheim Starkenburg Obs. 2,4 km MPC · JPL
337299 2000 YQ8 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
337300 2000 YG9 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337301 2000 YZ22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337302 2000 YT26 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337303 2000 YS27 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
337304 2000 YP37 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337305 2000 YM52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337306 2000 YR53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337307 2000 YM58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337308 2000 YY87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337309 2000 YD125 29/12/2000 Junk Bond Junk Bond Obs. 1,8 km MPC · JPL
337310 2000 YN127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
337311 2001 AO35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
337312 2001 AW39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337313 2001 AP47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337314 2001 BM4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337315 2001 BN4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337316 2001 BF13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
337317 2001 BM19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337318 2001 BM27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337319 2001 BV57 29/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,2 km MPC · JPL
337320 2001 BF61 30/01/2001 Junk Bond Junk Bond Obs. 2,2 km MPC · JPL
337321 2001 BU66 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337322 2001 CT10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337323 2001 CV14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337324 2001 CG47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337325 2001 DF 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
337326 2001 DT11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337327 2001 DS26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337328 2001 DU40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337329 2001 DN55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
337330 2001 DC57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
337331 2001 DY72 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337332 2001 DC78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
337333 2001 EL4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
337334 2001 EH5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
337335 2001 EQ18 14/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
337336 2001 FF10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
337337 2001 FC21 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
337338 2001 FB25 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337339 2001 FL31 23/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
337340 2001 FG56 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
337341 2001 FE59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337342 2001 FV179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
337343 2001 FW196 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
337344 2001 FV216 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 1,2 km MPC · JPL
337345 2001 KO20 23/05/2001 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
337346 2001 LH8 15/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337347 2001 ME22 28/06/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
337348 2001 OC23 21/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
337349 2001 OS30 19/07/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
337350 2001 OP32 19/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337351 2001 OY36 20/07/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
337352 2001 OR41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
337353 2001 OR85 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
337354 2001 ON104 30/07/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
337355 2001 OQ110 26/07/2001 Haleakala NEAT 630 m MPC · JPL
337356 2001 OH111 22/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337357 2001 PK7 05/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
337358 2001 PC8 10/08/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
337359 2001 PL11 09/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
337360 2001 PM17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337361 2001 PB21 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
337362 2001 PS31 10/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
337363 2001 PJ32 10/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337364 2001 PC36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
337365 2001 PH36 11/08/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
337366 2001 PS40 11/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337367 2001 PD43 17/06/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
337368 2001 PW46 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
337369 2001 PY54 14/08/2001 Haleakala NEAT 940 m MPC · JPL
337370 2001 PY61 13/08/2001 Haleakala NEAT 800 m MPC · JPL
337371 2001 QL3 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337372 2001 QO40 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337373 2001 QY45 16/08/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337374 2001 QQ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337375 2001 QQ49 16/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337376 2001 QN54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337377 2001 QO62 16/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337378 2001 QQ67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337379 2001 QY84 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337380 Lenormand 2001 QS85 17/08/2001 Pises M. Ory 940 m MPC · JPL
337381 2001 QF90 16/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
337382 2001 QC91 22/08/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
337383 2001 QC107 16/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337384 2001 QY110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,0 km MPC · JPL
337385 2001 QQ118 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337386 2001 QG144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
337387 2001 QX144 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
337388 2001 QV145 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
337389 2001 QK146 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337390 2001 QP151 25/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
337391 2001 QR157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
337392 2001 QW160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
337393 2001 QO163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
337394 2001 QO165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
337395 2001 QF166 24/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
337396 2001 QU167 24/08/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
337397 2001 QF183 22/08/2001 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,4 km MPC · JPL
337398 2001 QW184 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
337399 2001 QL186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
337400 2001 QQ186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337401 2001 QM189 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
337402 2001 QA197 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
337403 2001 QT207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
337404 2001 QT209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
337405 2001 QE225 24/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
337406 2001 QV230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
337407 2001 QG234 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337408 2001 QS234 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
337409 2001 QG246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337410 2001 QG253 25/08/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
337411 2001 QC254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
337412 2001 QO262 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337413 2001 QE263 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337414 2001 QA267 20/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337415 2001 QH281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337416 2001 QL283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
337417 2001 QY285 23/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
337418 2001 QK291 16/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337419 2001 QA327 23/08/2001 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
337420 2001 QX333 25/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
337421 2001 QY333 26/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
337422 2001 RT1 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337423 2001 RP7 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337424 2001 RS8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337425 2001 RV9 10/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
337426 2001 RJ11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
337427 2001 RD13 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337428 2001 RG13 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337429 2001 RL16 10/09/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 690 m MPC · JPL
337430 2001 RU18 07/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
337431 2001 RX21 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337432 2001 RY27 07/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
337433 2001 RL29 07/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337434 2001 RO30 07/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337435 2001 RY37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337436 2001 RC40 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337437 2001 RH41 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337438 2001 RS42 11/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337439 2001 RO43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
337440 2001 RS47 12/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
337441 2001 RA49 11/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337442 2001 RT49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337443 2001 RT53 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337444 2001 RS54 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337445 2001 RV54 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337446 2001 RR57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337447 2001 RH58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337448 2001 RT60 12/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337449 2001 RO81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337450 2001 RS81 14/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337451 2001 RS85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
337452 2001 RA88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
337453 2001 RE88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
337454 2001 RF88 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337455 2001 RR89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
337456 2001 RJ96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
337457 2001 RM97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337458 2001 RQ100 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337459 2001 RW107 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337460 2001 RQ109 12/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337461 2001 RP112 12/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337462 2001 RR121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337463 2001 RJ124 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337464 2001 RX125 12/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
337465 2001 RR131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
337466 2001 RA140 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337467 2001 RQ140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337468 2001 RP145 08/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337469 2001 RR150 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337470 2001 SF7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
337471 2001 SZ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337472 2001 SS18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337473 2001 SH19 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337474 2001 SC25 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337475 2001 SF25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337476 2001 ST28 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337477 2001 ST34 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337478 2001 SY36 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337479 2001 ST40 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337480 2001 SN59 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337481 2001 SG60 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337482 2001 ST76 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337483 2001 SA77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337484 2001 SH80 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337485 2001 SB83 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337486 2001 SL85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
337487 2001 SR86 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337488 2001 SW87 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337489 2001 SC88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337490 2001 SQ95 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337491 2001 SC96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337492 2001 SL98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337493 2001 SY99 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337494 2001 SH100 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337495 2001 SV100 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337496 2001 SQ101 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337497 2001 SD103 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337498 2001 SF104 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337499 2001 SL117 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337500 2001 SC119 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337501 2001 SV122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337502 2001 SD125 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337503 2001 SA129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337504 2001 SN130 16/09/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
337505 2001 SN131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
337506 2001 SE132 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337507 2001 SN132 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337508 2001 SB133 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337509 2001 SQ133 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
337510 2001 SK136 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337511 2001 SU137 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337512 2001 SK139 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
337513 2001 SK141 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337514 2001 SL141 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337515 2001 SY146 16/09/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
337516 2001 SE150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337517 2001 SG151 17/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
337518 2001 ST151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337519 2001 SD158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337520 2001 SL158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337521 2001 SY158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337522 2001 SQ160 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337523 2001 SF167 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337524 2001 SO167 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337525 2001 SH171 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337526 2001 SM171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337527 2001 SZ176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337528 2001 SB178 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337529 2001 SY182 19/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337530 2001 SV194 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337531 2001 SK206 19/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337532 2001 SA210 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337533 2001 SW212 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337534 2001 SV218 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
337535 2001 SG222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337536 2001 SE223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337537 2001 SM226 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337538 2001 SJ227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
337539 2001 SN227 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337540 2001 SS227 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337541 2001 SW231 19/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
337542 2001 SB233 19/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
337543 2001 SS234 19/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337544 2001 SD239 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
337545 2001 SK243 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
337546 2001 SB250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337547 2001 SJ250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337548 2001 SU254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337549 2001 SL256 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337550 2001 SX258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337551 2001 SM259 20/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337552 2001 SB260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337553 2001 SO260 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
337554 2001 SG261 20/09/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
337555 2001 SM261 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337556 2001 SX261 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337557 2001 SF262 21/09/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
337558 2001 SG262 23/09/2001 Palomar NEAT APO · 490 m MPC · JPL
337559 2001 SE264 24/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337560 2001 SU264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
337561 2001 SJ266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
337562 2001 SQ271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337563 2001 SD274 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
337564 2001 SE285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
337565 2001 SN288 28/09/2001 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
337566 2001 SQ288 28/09/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
337567 2001 SK291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
337568 2001 SC296 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337569 2001 SG296 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337570 2001 SA298 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337571 2001 SP304 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337572 2001 SW315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337573 2001 SW316 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
337574 2001 SB317 25/09/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337575 2001 SC317 25/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
337576 2001 SQ317 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337577 2001 SL319 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337578 2001 SH321 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337579 2001 SO321 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337580 2001 SU325 17/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
337581 2001 SK329 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
337582 2001 SK332 19/09/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337583 2001 SU332 19/09/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337584 2001 SM338 20/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
337585 2001 SW338 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337586 2001 ST341 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
337587 2001 SF342 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337588 2001 SH342 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337589 2001 SS342 21/09/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
337590 2001 SQ347 25/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337591 2001 SO349 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
337592 2001 SD350 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337593 2001 SB353 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
337594 2001 SR353 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337595 2001 SL355 26/09/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337596 2001 SQ355 21/09/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
337597 2001 SY355 21/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
337598 2001 TB1 08/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337599 2001 TJ1 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
337600 2001 TK3 07/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337601 2001 TL3 07/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
337602 2001 TR4 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
337603 2001 TB5 08/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337604 2001 TJ5 10/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337605 2001 TP10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337606 2001 TH12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337607 2001 TB13 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337608 2001 TB14 12/10/2001 Ondřejov P. Kušnirák 3,9 km MPC · JPL
337609 2001 TG14 06/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
337610 2001 TC16 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337611 2001 TK24 14/10/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
337612 2001 TV45 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337613 2001 TG47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
337614 2001 TY47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
337615 2001 TQ48 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
337616 2001 TU48 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337617 2001 TT50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337618 2001 TU51 13/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337619 2001 TK57 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337620 2001 TP59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337621 2001 TR72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337622 2001 TZ80 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337623 2001 TH81 14/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337624 2001 TC82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337625 2001 TJ82 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337626 2001 TP83 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337627 2001 TH85 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337628 2001 TG88 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337629 2001 TJ91 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337630 2001 TR93 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337631 2001 TW93 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337632 2001 TG96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337633 2001 TK98 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337634 2001 TX98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337635 2001 TO104 13/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
337636 2001 TG109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337637 2001 TW109 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337638 2001 TL111 14/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
337639 2001 TU112 14/10/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
337640 2001 TJ115 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
337641 2001 TY117 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337642 2001 TL119 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337643 2001 TT120 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337644 2001 TM122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
337645 2001 TO124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
337646 2001 TX124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
337647 2001 TG125 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
337648 2001 TW129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337649 2001 TX129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
337650 2001 TJ131 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337651 2001 TN132 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
337652 2001 TA133 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
337653 2001 TA137 14/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337654 2001 TP138 10/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337655 2001 TW141 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337656 2001 TC144 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
337657 2001 TY149 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
337658 2001 TS153 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337659 2001 TA159 11/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
337660 2001 TH159 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
337661 2001 TV162 11/10/2001 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
337662 2001 TP170 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
337663 2001 TY172 13/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337664 2001 TO173 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337665 2001 TN176 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337666 2001 TJ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
337667 2001 TG178 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337668 2001 TR178 11/08/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337669 2001 TJ181 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337670 2001 TC182 14/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337671 2001 TA183 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337672 2001 TL183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337673 2001 TD184 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337674 2001 TU185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337675 2001 TO188 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
337676 2001 TC189 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337677 2001 TJ200 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337678 2001 TA203 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337679 2001 TR203 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337680 2001 TR209 12/10/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 2,7 km MPC · JPL
337681 2001 TC215 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
337682 2001 TE218 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
337683 2001 TX218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
337684 2001 TL221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337685 2001 TR222 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337686 2001 TE232 08/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
337687 2001 TD235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
337688 2001 TQ240 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
337689 2001 TZ245 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
337690 2001 TZ247 14/10/2001 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
337691 2001 TP249 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
337692 2001 TO250 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
337693 2001 TC251 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
337694 2001 TL252 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
337695 2001 TM253 14/10/2001 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
337696 2001 TW254 14/10/2001 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
337697 2001 TK255 14/10/2001 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
337698 2001 TT257 11/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
337699 2001 TY257 15/10/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
337700 2001 TQ258 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337701 2001 TT259 11/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
337702 2001 TZ259 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
337703 2001 UP3 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337704 2001 UJ6 22/10/2001 Emerald Lane L. Ball 4,4 km MPC · JPL
337705 2001 UW7 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337706 2001 UE8 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
337707 2001 UO8 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337708 2001 UV9 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
337709 2001 UV12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
337710 2001 UB20 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337711 2001 UR22 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337712 2001 UC23 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337713 2001 UO25 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337714 2001 UN28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337715 2001 UJ33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337716 2001 UH38 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337717 2001 UK38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337718 2001 UJ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337719 2001 UQ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337720 2001 UU40 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337721 2001 UB44 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337722 2001 UB48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337723 2001 UV52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337724 2001 UK54 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337725 2001 UQ56 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337726 2001 UA60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337727 2001 UG60 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337728 2001 UF61 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337729 2001 UU61 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337730 2001 UH64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337731 2001 UZ67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337732 2001 UH68 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337733 2001 UJ68 20/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337734 2001 UJ70 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
337735 2001 UH71 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337736 2001 UR72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
337737 2001 UR77 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
337738 2001 UH78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337739 2001 UF80 20/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337740 2001 UP83 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337741 2001 UR84 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337742 2001 UF87 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337743 2001 UX96 17/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337744 2001 UR97 17/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337745 2001 UM100 17/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
337746 2001 UX100 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337747 2001 UQ101 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
337748 2001 UY101 20/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337749 2001 UH102 20/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
337750 2001 UT105 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337751 2001 UX106 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337752 2001 UH107 20/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337753 2001 UD108 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337754 2001 UR108 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337755 2001 UX110 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337756 2001 UL115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
337757 2001 UA120 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337758 2001 UK124 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
337759 2001 UG125 22/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
337760 2001 UJ129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337761 2001 UB130 21/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
337762 2001 UJ130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337763 2001 UM137 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337764 2001 UT138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337765 2001 UZ138 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337766 2001 UZ139 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337767 2001 UV143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337768 2001 UZ143 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337769 2001 US145 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337770 2001 UA148 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337771 2001 UA160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337772 2001 UK163 23/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337773 2001 UX163 17/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
337774 2001 UK165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337775 2001 UK166 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
337776 2001 UM172 18/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
337777 2001 UH173 18/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
337778 2001 US173 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337779 2001 UO177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337780 2001 UH178 23/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
337781 2001 UZ184 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
337782 2001 UL185 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337783 2001 UJ189 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
337784 2001 UB192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
337785 2001 UG192 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337786 2001 UX194 18/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
337787 2001 UU195 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
337788 2001 UE198 19/10/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
337789 2001 UE201 19/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337790 2001 UU201 19/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
337791 2001 UU202 19/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
337792 2001 UV202 19/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
337793 2001 UA204 19/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337794 2001 UZ204 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337795 2001 UG205 19/10/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
337796 2001 UW205 19/10/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
337797 2001 UU207 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337798 2001 UY210 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337799 2001 UC211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
337800 2001 UR212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337801 2001 UG213 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
337802 2001 UD214 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
337803 2001 UD216 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337804 2001 UN216 24/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
337805 2001 UN219 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
337806 2001 UV222 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
337807 2001 UU224 26/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
337808 2001 UK226 16/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
337809 2001 UG227 16/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
337810 2001 UT227 19/10/2001 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
337811 2001 UD228 26/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
337812 2001 UV229 16/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
337813 2001 UX229 24/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
337814 2001 VG2 10/11/2001 Emerald Lane L. Ball 3,1 km MPC · JPL
337815 2001 VZ2 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
337816 2001 VX5 09/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337817 2001 VL6 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337818 2001 VH10 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337819 2001 VV13 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337820 2001 VA18 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337821 2001 VG21 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337822 2001 VR23 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337823 2001 VW25 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337824 2001 VG28 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337825 2001 VV28 09/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
337826 2001 VD38 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
337827 2001 VE39 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
337828 2001 VQ41 09/11/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
337829 2001 VE49 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
337830 2001 VF53 10/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337831 2001 VR56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337832 2001 VH57 19/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
337833 2001 VS57 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337834 2001 VU60 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337835 2001 VG61 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337836 2001 VE69 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337837 2001 VS71 11/11/2001 Ondřejov P. Kušnirák 5,8 km MPC · JPL
337838 2001 VZ72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
337839 2001 VQ74 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
337840 2001 VT75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
337841 2001 VA76 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
337842 2001 VH80 10/11/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
337843 2001 VE81 11/11/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
337844 2001 VA84 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
337845 2001 VE90 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337846 2001 VR94 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
337847 2001 VE95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337848 2001 VZ95 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
337849 2001 VH101 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337850 2001 VY101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337851 2001 VM102 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337852 2001 VF104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337853 2001 VF107 12/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
337854 2001 VZ110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337855 2001 VC114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337856 2001 VA122 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
337857 2001 VW123 09/11/2001 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
337858 2001 VP125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
337859 2001 VC128 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
337860 2001 VY128 11/11/2001 Apache Point SDSS 16 km MPC · JPL
337861 2001 VH129 11/11/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
337862 2001 VG130 11/11/2001 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
337863 2001 VJ132 12/11/2001 Apache Point SDSS 9,7 km MPC · JPL
337864 2001 WT2 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
337865 2001 WT10 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
337866 2001 WL15 23/11/2001 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
337867 2001 WE19 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337868 2001 WM26 17/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
337869 2001 WO26 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
337870 2001 WG35 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337871 2001 WA42 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337872 2001 WD46 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337873 2001 WL51 19/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
337874 2001 WP51 19/11/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
337875 2001 WJ52 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
337876 2001 WB53 19/11/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
337877 2001 WV60 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337878 2001 WY60 19/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337879 2001 WV67 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
337880 2001 WG70 20/11/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
337881 2001 WS71 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
337882 2001 WS75 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337883 2001 WH81 20/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
337884 2001 WL81 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337885 2001 WF93 21/11/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
337886 2001 WV94 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
337887 2001 WJ97 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337888 2001 WP97 18/11/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
337889 2001 WF98 19/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
337890 2001 WO101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
337891 2001 WA102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337892 2001 WH102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
337893 2001 XK1 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337894 2001 XU6 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337895 2001 XP8 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337896 2001 XH35 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
337897 2001 XF51 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337898 2001 XC56 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337899 2001 XE69 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
337900 2001 XP69 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
337901 2001 XQ70 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337902 2001 XV70 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337903 2001 XV76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337904 2001 XO84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337905 2001 XP89 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337906 2001 XW89 10/12/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
337907 2001 XA94 19/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
337908 2001 XH94 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
337909 2001 XA106 10/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337910 2001 XA111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337911 2001 XQ123 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337912 2001 XO125 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
337913 2001 XS125 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337914 2001 XW128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
337915 2001 XA133 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
337916 2001 XJ136 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
337917 2001 XP136 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
337918 2001 XZ167 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
337919 2001 XD186 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337920 2001 XW210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
337921 2001 XP220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337922 2001 XK225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337923 2001 XN226 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337924 2001 XL236 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
337925 2001 XR237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337926 2001 XV241 14/12/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
337927 2001 XX243 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
337928 2001 XQ257 07/12/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
337929 2001 XV265 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337930 2001 YL6 17/12/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 900 m MPC · JPL
337931 2001 YD7 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
337932 2001 YV8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337933 2001 YD14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337934 2001 YH15 17/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
337935 2001 YY21 18/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
337936 2001 YC23 18/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
337937 2001 YK23 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
337938 2001 YA26 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337939 2001 YA50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337940 2001 YX50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337941 2001 YT66 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
337942 2001 YH69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337943 2001 YE97 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
337944 2001 YH102 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
337945 2001 YW123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337946 2001 YE130 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337947 2001 YO134 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
337948 2001 YV144 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337949 2001 YA155 20/12/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
337950 2001 YN157 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
337951 2002 AV30 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337952 2002 AK33 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
337953 2002 AH64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337954 2002 AH73 08/01/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
337955 2002 AG76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337956 2002 AD78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337957 2002 AY93 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337958 2002 AN102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337959 2002 AK105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
337960 2002 AA113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337961 2002 AP132 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337962 2002 AZ156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337963 2002 AF180 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
337964 2002 AO197 14/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
337965 2002 BZ22 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
337966 2002 CG3 03/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
337967 2002 CO3 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
337968 2002 CX51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
337969 2002 CD53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337970 2002 CA63 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
337971 2002 CS80 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
337972 2002 CQ87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337973 2002 CH90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
337974 2002 CC104 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
337975 2002 CS111 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
337976 2002 CH112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
337977 2002 CG124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
337978 2002 CM126 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337979 2002 CM144 06/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
337980 2002 CJ145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
337981 2002 CV166 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337982 2002 CE182 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
337983 2002 CH189 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337984 2002 CY195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
337985 2002 CG200 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
337986 2002 CU201 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
337987 2002 CL220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337988 2002 CF221 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
337989 2002 CT241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
337990 2002 CR253 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
337991 2002 CB284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
337992 2002 CJ294 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
337993 2002 DU10 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
337994 2002 DC18 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
337995 2002 DZ18 22/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
337996 2002 EE11 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
337997 2002 EO19 09/03/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
337998 2002 ER19 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
337999 2002 EO22 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
338000 2002 EK27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

333.000s  • 334.000s  • 335.000s  • 336.000s  • 337.000s  • 338.000s  • 339.000s  • 340.000s  • 341.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001