Danh sách tiểu hành tinh/611001–612000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611001 2006 QN38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3.0 km MPC · JPL
611002 2006 QX40 17/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
611003 2006 QJ41 17/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
611004 2006 QA43 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
611005 2006 QM49 22/08/2006 Palomar NEAT 670 m MPC · JPL
611006 2006 QQ49 24/08/2006 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
611007 2006 QN54 17/08/2006 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
611008 2006 QL55 20/08/2006 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
611009 2006 QN57 27/08/2006 Schiaparelli L. Buzzi 750 m MPC · JPL
611010 2006 QX57 18/07/2006 Siding Spring SSS 2.1 km MPC · JPL
611011 2006 QK59 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
611012 2006 QR66 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611013 2006 QU70 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611014 2006 QJ71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
611015 2006 QZ71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
611016 2006 QX75 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611017 2006 QE78 22/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
611018 2006 QM85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611019 2006 QW85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611020 2006 QK94 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611021 2006 QO94 17/08/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
611022 2006 QT94 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611023 2006 QX94 20/08/2006 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
611024 2006 QK95 17/08/2006 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
611025 2006 QC97 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.4 km MPC · JPL
611026 2006 QJ98 22/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
611027 2006 QX98 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
611028 2006 QT99 21/08/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
611029 2006 QF110 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
611030 2006 QD123 29/08/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
611031 2006 QB126 28/08/2006 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
611032 2006 QO130 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
611033 2006 QR132 21/06/2006 Catalina CSS 4.6 km MPC · JPL
611034 2006 QW133 24/08/2006 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
611035 2006 QZ137 16/08/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
611036 2006 QL145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611037 2006 QE151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611038 2006 QV159 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
611039 2006 QS160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
611040 2006 QW167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.9 km MPC · JPL
611041 2006 QD178 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611042 2006 QJ178 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611043 2006 QJ180 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611044 2006 QS185 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611045 2006 QV188 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
611046 2006 QY188 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
611047 2006 QL189 28/08/2006 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
611048 2006 QS189 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
611049 2006 QT189 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
611050 2006 QC191 20/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
611051 2006 QF193 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
611052 2006 QJ193 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
611053 2006 QN196 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611054 2006 QX198 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611055 2006 QE199 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
611056 2006 QA203 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611057 2006 QR203 29/08/2006 Lulin LUSS 570 m MPC · JPL
611058 2006 QC204 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611059 2006 QK204 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611060 2006 QO204 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611061 2006 QN205 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611062 2006 QR205 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611063 2006 QX205 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
611064 2006 RF3 14/09/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.0 km MPC · JPL
611065 2006 RO8 24/08/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
611066 2006 RG9 22/08/2006 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
611067 2006 RQ14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611068 2006 RB20 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
611069 2006 RF20 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.9 km MPC · JPL
611070 2006 RG23 21/07/2006 Lulin LUSS 850 m MPC · JPL
611071 2006 RA25 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611072 2006 RC30 22/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
611073 2006 RB35 28/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1.7 km MPC · JPL
611074 2006 RJ37 22/08/2006 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
611075 2006 RL44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611076 2006 RK45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611077 2006 RG46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611078 2006 RX48 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611079 2006 RK67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611080 2006 RS79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611081 2006 RV82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611082 2006 RJ90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611083 2006 RZ93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611084 2006 RT98 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611085 2006 RK106 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
611086 2006 RK108 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611087 2006 RF109 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 1.5 km MPC · JPL
611088 2006 RX110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 620 m MPC · JPL
611089 2006 RC112 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611090 2006 RG114 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero, R. Jedicke 1.5 km MPC · JPL
611091 2006 RS119 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
611092 2006 RU123 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611093 2006 RZ124 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611094 2006 RU125 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611095 2006 RV125 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611096 2006 SU10 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611097 2006 SA14 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611098 2006 SE29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
611099 2006 SC30 29/08/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
611100 2006 ST31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611101 2006 SF35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611102 2006 SO42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
611103 2006 SD44 29/08/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
611104 2006 SG45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611105 2006 SA52 18/09/2006 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
611106 2006 SR52 19/09/2006 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
611107 2006 SZ58 16/09/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
611108 2006 SL63 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611109 2006 SR65 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611110 2006 SL67 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611111 2006 SX76 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611112 2006 ST80 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
611113 2006 SJ83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611114 2006 SE86 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611115 2006 SL86 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
611116 2006 SH92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
611117 2006 ST100 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611118 2006 SL102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
611119 2006 SH103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611120 2006 SF104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611121 2006 SR104 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611122 2006 SC107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611123 2006 SG107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611124 2006 SA110 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611125 2006 SO114 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
611126 2006 SN115 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611127 2006 SX131 16/09/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
611128 2006 ST135 13/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
611129 2006 SY136 20/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
611130 2006 SP138 20/09/2006 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
611131 2006 SN140 22/09/2006 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
611132 2006 SP143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611133 2006 SL147 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611134 2006 SD153 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
611135 2006 SE157 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611136 2006 SV161 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
611137 2006 SF163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611138 2006 SC166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611139 2006 SO166 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
611140 2006 SL170 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611141 2006 SM170 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611142 2006 SN171 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611143 2006 SA172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611144 2006 SG172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
611145 2006 SW172 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611146 2006 SV174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611147 2006 SM176 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611148 2006 SX182 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
611149 2006 SP187 23/08/2006 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
611150 2006 SX190 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
611151 2006 SD195 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611152 2006 SZ211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611153 2006 SL213 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611154 2006 SB216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611155 2006 SF225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611156 2006 SR225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611157 2006 SS225 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611158 2006 SC231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611159 2006 SO231 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 910 m MPC · JPL
611160 2006 SG232 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
611161 2006 SW234 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611162 2006 SY237 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
611163 2006 SL248 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
611164 2006 SL251 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611165 2006 SH252 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611166 2006 SH253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611167 2006 SW255 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611168 2006 SU272 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
611169 2006 SN277 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611170 2006 SV294 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611171 2006 SC305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611172 2006 SS308 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611173 2006 SS317 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611174 2006 SY321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
611175 2006 SK322 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611176 2006 SR325 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611177 2006 ST329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611178 2006 SX329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611179 2006 SS330 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611180 2006 SL334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611181 2006 SZ334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611182 2006 SQ336 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611183 2006 SV336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611184 2006 SO338 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611185 2006 SU340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611186 2006 SS341 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611187 2006 SY342 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611188 2006 SU344 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611189 2006 SL345 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
611190 2006 SY347 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
611191 2006 SF348 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611192 2006 SQ357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611193 2006 SQ361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611194 2006 SY363 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611195 2006 SF370 19/09/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
611196 2006 SY379 27/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
611197 2006 SE381 27/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
611198 2006 SG382 18/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 4.2 km MPC · JPL
611199 2006 SG388 30/09/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
611200 2006 SJ394 28/08/2006 Apache Point SDSS Collaboration 440 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611201 2006 SW397 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
611202 2006 SZ397 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611203 2006 SQ406 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611204 2006 SS407 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
611205 2006 SN409 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611206 2006 SB410 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
611207 2006 SJ411 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611208 2006 SK411 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611209 2006 SK416 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
611210 2006 SL416 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
611211 2006 SA421 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
611212 2006 SA423 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
611213 2006 SD423 25/09/2006 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
611214 2006 SE424 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
611215 2006 SH425 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
611216 2006 SQ425 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611217 2006 SR425 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
611218 2006 SS425 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611219 2006 SC426 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
611220 2006 SD426 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611221 2006 SE428 01/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
611222 2006 SO431 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611223 2006 SC433 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
611224 2006 SS433 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611225 2006 SV433 21/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
611226 2006 SY433 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611227 2006 SP434 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
611228 2006 SX434 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611229 2006 SB437 30/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
611230 2006 SN439 05/03/2013 Elena Remote A. Oreshko 1.8 km MPC · JPL
611231 2006 SS439 25/02/2012 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
611232 2006 SZ439 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611233 2006 SC440 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
611234 2006 SD440 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
611235 2006 SF440 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
611236 2006 SO440 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611237 2006 SZ440 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
611238 2006 SR445 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
611239 2006 SS448 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
611240 2006 SA449 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611241 2006 SJ449 20/09/2006 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
611242 2006 SQ449 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611243 2006 SP450 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611244 2006 SL451 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611245 2006 SC452 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611246 2006 SE452 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611247 2006 SJ455 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611248 2006 TO3 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611249 2006 TV5 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611250 2006 TE7 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611251 2006 TF11 14/10/2006 Piszkesteto K. Sárneczky, Z. Kuli 600 m MPC · JPL
611252 2006 TF12 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
611253 2006 TC13 10/10/2006 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
611254 2006 TK15 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
611255 2006 TX15 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611256 2006 TR26 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
611257 2006 TQ45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
611258 2006 TO65 28/09/2006 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
611259 2006 TY79 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
611260 2006 TY104 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
611261 2006 TP110 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611262 2006 TC117 01/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
611263 2006 TX118 28/08/2006 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
611264 2006 TY119 12/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 990 m MPC · JPL
611265 2006 TA127 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611266 2006 TK129 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
611267 2006 TP131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611268 2006 TT131 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
611269 2006 TW132 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
611270 2006 TN134 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
611271 2006 TO135 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611272 2006 TG136 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611273 2006 TH137 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611274 2006 TK137 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611275 2006 TO137 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
611276 2006 TB138 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611277 2006 TA141 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611278 2006 TG141 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611279 2006 UA2 17/10/2006 Piszkesteto K. Sárneczky, Z. Kuli 480 m MPC · JPL
611280 2006 UJ12 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611281 2006 UB16 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611282 2006 UG16 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611283 2006 UQ18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
611284 2006 UR20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
611285 2006 UM27 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
611286 2006 UG28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611287 2006 US28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
611288 2006 UC35 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611289 2006 UC41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611290 2006 UD42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611291 2006 UG47 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
611292 2006 UX49 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611293 2006 UO50 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611294 2006 UU55 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
611295 2006 UB60 19/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
611296 2006 UX66 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
611297 2006 UY75 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
611298 2006 UC93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
611299 2006 UR97 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611300 2006 UO103 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611301 2006 UT109 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
611302 2006 UK113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611303 2006 UP115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611304 2006 UK119 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611305 2006 UZ126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611306 2006 UF129 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
611307 2006 UD131 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611308 2006 UH136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
611309 2006 UG137 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611310 2006 UK142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611311 2006 UZ144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611312 2006 UH145 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
611313 2006 UD148 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611314 2006 UN148 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
611315 2006 UX153 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611316 2006 UT156 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611317 2006 UU160 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
611318 2006 UJ171 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611319 2006 UU172 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611320 2006 UA173 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611321 2006 UE173 16/10/2006 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
611322 2006 UB186 11/10/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
611323 2006 UB195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611324 2006 UW196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611325 2006 UV199 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
611326 2006 UT216 23/10/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
611327 2006 UZ222 11/10/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
611328 2006 UA240 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611329 2006 UY242 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
611330 2006 UF247 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611331 2006 US247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611332 2006 UB251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611333 2006 UJ251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
611334 2006 UT252 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
611335 2006 UU252 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
611336 2006 UP255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611337 2006 UR267 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
611338 2006 UB269 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
611339 2006 UE275 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
611340 2006 UM275 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611341 2006 UM277 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611342 2006 UJ280 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611343 2006 UP287 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611344 2006 UA293 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611345 2006 UW294 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.3 km MPC · JPL
611346 2006 UT296 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.8 km MPC · JPL
611347 2006 UP298 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
611348 2006 UF311 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611349 2006 UK313 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611350 2006 UR316 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
611351 2006 UG322 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611352 2006 UK325 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611353 2006 UY333 17/10/2006 Apache Point SDSS Collaboration 1.3 km MPC · JPL
611354 2006 UM337 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611355 2006 UE342 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
611356 2006 UX348 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611357 2006 UJ351 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
611358 2006 UM355 26/10/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
611359 2006 UP359 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
611360 2006 UL364 21/10/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
611361 2006 UF366 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611362 2006 UJ366 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
611363 2006 UK366 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
611364 2006 UZ366 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
611365 2006 UE367 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611366 2006 UJ367 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
611367 2006 UR367 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611368 2006 UA368 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
611369 2006 UX373 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611370 2006 UJ374 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
611371 2006 UM374 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611372 2006 UT374 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
611373 2006 UK377 02/01/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.7 km MPC · JPL
611374 2006 UM377 22/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611375 2006 UQ377 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
611376 2006 UU377 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611377 2006 UA378 21/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
611378 2006 UT378 08/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611379 2006 UL379 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
611380 2006 UP379 26/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
611381 2006 UB380 30/10/2017 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
611382 2006 UV380 19/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611383 2006 UV381 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611384 2006 UJ382 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
611385 2006 UE384 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611386 2006 UK384 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611387 2006 UL384 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
611388 2006 US385 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611389 2006 UZ385 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611390 2006 UC386 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611391 2006 UH386 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611392 2006 UW386 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611393 2006 UY387 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611394 2006 UZ387 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611395 2006 UG392 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611396 2006 VV 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
611397 2006 VK5 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611398 2006 VA11 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
611399 2006 VK12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
611400 2006 VH15 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611401 2006 VW16 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
611402 2006 VY17 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611403 2006 VS19 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611404 2006 VK24 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
611405 2006 VV25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611406 2006 VA26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611407 2006 VW33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611408 2006 VD55 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
611409 2006 VA56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
611410 2006 VR62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611411 2006 VT62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611412 2006 VC64 28/09/2001 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
611413 2006 VO80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611414 2006 VC86 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
611415 2006 VC91 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611416 2006 VP103 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
611417 2006 VS117 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611418 2006 VU125 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
611419 2006 VS127 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611420 2006 VS129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611421 2006 VD130 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611422 2006 VK135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611423 2006 VT135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611424 2006 VR175 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
611425 2006 VN176 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
611426 2006 VA177 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
611427 2006 VR178 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
611428 2006 VF180 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
611429 2006 VV180 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
611430 2006 VK181 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611431 2006 VT182 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611432 2006 VJ183 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
611433 2006 VK183 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611434 2006 VC186 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611435 2006 WQ5 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
611436 2006 WO9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611437 2006 WY20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611438 2006 WG25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
611439 2006 WK27 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
611440 2006 WT30 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611441 2006 WY43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611442 2006 WU45 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611443 2006 WF53 16/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
611444 2006 WW53 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
611445 2006 WW56 06/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
611446 2006 WG63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
611447 2006 WE66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611448 2006 WW69 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
611449 2006 WC77 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611450 2006 WM77 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611451 2006 WH80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611452 2006 WF84 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611453 2006 WH84 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611454 2006 WZ85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611455 2006 WD89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
611456 2006 WK93 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611457 2006 WT95 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611458 2006 WC105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611459 2006 WJ106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
611460 2006 WQ106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611461 2006 WT109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611462 2006 WM110 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611463 2006 WS119 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611464 2006 WM123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
611465 2006 WV125 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
611466 2006 WE134 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
611467 2006 WD139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611468 2006 WO141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611469 2006 WF143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611470 2006 WZ146 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611471 2006 WT148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611472 2006 WA158 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611473 2006 WH159 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611474 2006 WV159 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 2.7 km MPC · JPL
611475 2006 WR160 15/10/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
611476 2006 WP166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611477 2006 WS167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611478 2006 WU167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611479 2006 WL169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611480 2006 WO170 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611481 2006 WH172 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
611482 2006 WH175 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
611483 2006 WF177 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
611484 2006 WX181 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
611485 2006 WO188 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611486 2006 WJ196 24/11/2006 Kitt Peak J. W. Parker 1.7 km MPC · JPL
611487 2006 WF200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611488 2006 WK203 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611489 2006 WA208 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
611490 2006 WX208 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611491 2006 WH211 11/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
611492 2006 WG212 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
611493 2006 WH212 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
611494 2006 WV212 18/05/2014 Mount Graham R. P. Boyle 1.9 km MPC · JPL
611495 2006 WV213 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611496 2006 WA214 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
611497 2006 WR214 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
611498 2006 WN217 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
611499 2006 WM218 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611500 2006 WD220 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611501 2006 WM220 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
611502 2006 WJ223 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
611503 2006 WW223 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
611504 2006 WG224 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
611505 2006 WU224 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2.2 km MPC · JPL
611506 2006 WV224 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611507 2006 WN229 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
611508 2006 WV230 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
611509 2006 WL231 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
611510 2006 WM231 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
611511 2006 WC232 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
611512 2006 WF232 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611513 2006 WG232 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611514 2006 WH232 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611515 2006 WU232 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611516 2006 XH 09/12/2006 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
611517 2006 XG3 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
611518 2006 XY4 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611519 2006 XK9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
611520 2006 XP10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
611521 2006 XM21 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
611522 2006 XR22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611523 2006 XU43 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611524 2006 XB45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611525 2006 XG46 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611526 2006 XH65 13/12/2006 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
611527 2006 XH74 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611528 2006 XN74 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
611529 2006 XU75 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
611530 2006 XA76 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611531 2006 XE76 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
611532 2006 XJ76 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
611533 2006 XB77 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
611534 2006 XK77 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611535 2006 XV77 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611536 2006 XZ78 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.1 km MPC · JPL
611537 2006 XF79 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611538 2006 XM80 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
611539 2006 XC81 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611540 2006 XH81 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611541 2006 XJ81 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611542 2006 XV81 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611543 2006 YY 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
611544 2006 YM2 16/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 890 m MPC · JPL
611545 2006 YL6 06/08/2005 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
611546 2006 YS10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611547 2006 YJ13 22/12/2006 Gaisberg R. Gierlinger 540 m MPC · JPL
611548 2006 YY20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611549 2006 YZ21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
611550 2006 YE27 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611551 2006 YQ27 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611552 2006 YC28 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
611553 2006 YV30 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611554 2006 YL31 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611555 2006 YZ32 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611556 2006 YL33 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
611557 2006 YF37 10/10/2005 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
611558 2006 YJ44 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611559 2006 YY49 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611560 2006 YZ57 02/08/2009 Siding Spring SSS 720 m MPC · JPL
611561 2006 YL58 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
611562 2006 YV59 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.6 km MPC · JPL
611563 2006 YY60 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611564 2006 YG62 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611565 2006 YS62 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611566 2006 YO63 15/12/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611567 2006 YF64 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
611568 2006 YS64 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
611569 2006 YC66 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611570 2006 YL66 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
611571 2006 YB68 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611572 2006 YX68 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611573 2006 YK69 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611574 2007 AY2 05/08/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
611575 2007 AB5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
611576 2007 AS7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
611577 2007 AM33 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
611578 2007 AD34 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
611579 2007 AD36 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611580 2007 BE9 17/01/2007 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
611581 2007 BP9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611582 2007 BG28 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611583 2007 BU28 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611584 2007 BO29 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
611585 2007 BA31 20/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.6 km MPC · JPL
611586 2007 BJ31 23/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.5 km MPC · JPL
611587 2007 BK31 23/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.7 km MPC · JPL
611588 2007 BV50 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611589 2007 BT51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611590 2007 BU51 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
611591 2007 BL52 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611592 2007 BK54 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
611593 2007 BN54 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 620 m MPC · JPL
611594 2007 BU55 24/01/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
611595 2007 BO62 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611596 2007 BX68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
611597 2007 BY78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
611598 2007 BO84 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
611599 2007 BT84 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
611600 2007 BX89 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611601 2007 BP93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611602 2007 BW103 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
611603 2007 BZ103 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 680 m MPC · JPL
611604 2007 BB104 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
611605 2007 BK104 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
611606 2007 BY104 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
611607 2007 BL106 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
611608 2007 BW106 02/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611609 2007 BA108 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611610 2007 BL108 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
611611 2007 BY109 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
611612 2007 BN110 14/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
611613 2007 BF113 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
611614 2007 BM113 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
611615 2007 BV115 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611616 2007 BY115 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611617 2007 BG116 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611618 2007 BY116 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611619 2007 BL117 17/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
611620 2007 BB118 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611621 2007 CN2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
611622 2007 CG4 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
611623 2007 CF6 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
611624 2007 CX23 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
611625 2007 CE30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611626 2007 CE48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
611627 2007 CN49 30/09/2005 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
611628 2007 CR49 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611629 2007 CE51 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611630 2007 CZ57 09/02/2007 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
611631 2007 CD64 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
611632 2007 CK65 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
611633 2007 CU66 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611634 2007 CD68 08/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 600 m MPC · JPL
611635 2007 CH71 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
611636 2007 CP74 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
611637 2007 CN77 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
611638 2007 CD81 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
611639 2007 CH81 07/02/2007 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
611640 2007 CW81 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611641 2007 CF82 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611642 2007 CN82 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
611643 2007 CS82 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
611644 2007 CU82 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
611645 2007 CD83 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
611646 2007 CN84 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611647 2007 CQ84 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611648 2007 DO 16/02/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2.9 km MPC · JPL
611649 2007 DN3 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
611650 2007 DF10 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611651 2007 DV10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
611652 2007 DM14 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611653 2007 DU20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
611654 2007 DF36 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611655 2007 DC39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
611656 2007 DJ45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611657 2007 DK45 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 940 m MPC · JPL
611658 2007 DO46 21/02/2007 Eskridge G. Hug 1.7 km MPC · JPL
611659 2007 DY50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611660 2007 DX55 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
611661 2007 DJ59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611662 2007 DJ62 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611663 2007 DQ75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
611664 2007 DZ80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611665 2007 DB82 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611666 2007 DV99 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611667 2007 DY102 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611668 2007 DX113 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611669 2007 DU115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611670 2007 DA117 23/02/2007 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
611671 2007 DF119 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611672 2007 DW119 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
611673 2007 DG121 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
611674 2007 DP123 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611675 2007 DA125 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
611676 2007 DB125 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611677 2007 DW125 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
611678 2007 DY125 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
611679 2007 DQ126 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
611680 2007 DV128 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611681 2007 DX128 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611682 2007 DV129 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611683 2007 DZ129 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611684 2007 DD130 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
611685 2007 EX7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611686 2007 EG33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611687 2007 EC37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
611688 2007 EE37 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611689 2007 EL38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
611690 2007 EU38 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611691 2007 EF50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611692 2007 ER50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
611693 2007 EW50 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611694 2007 EF55 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611695 2007 EJ56 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
611696 2007 EN56 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611697 2007 EO59 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
611698 2007 ET60 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
611699 2007 EK66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611700 2007 EM66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611701 2007 ES68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
611702 2007 EZ71 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
611703 2007 EN72 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
611704 2007 EP74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
611705 2007 EB75 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611706 2007 EU75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
611707 2007 EB78 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611708 2007 EC78 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
611709 2007 EQ86 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
611710 2007 EU96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
611711 2007 ES97 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
611712 2007 EG110 10/03/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
611713 2007 EF113 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611714 2007 ED118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
611715 2007 ED122 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611716 2007 EL122 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611717 2007 EH124 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611718 2007 EV125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611719 2007 EV126 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611720 2007 EO133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611721 2007 EF140 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611722 2007 ED143 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
611723 2007 EK143 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
611724 2007 ET147 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611725 2007 EV148 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
611726 2007 EE149 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
611727 2007 ET152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611728 2007 EA155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611729 2007 EH156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
611730 2007 EW158 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611731 2007 ET159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611732 2007 EK163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611733 2007 EL163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611734 2007 EO163 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611735 2007 ER163 09/03/2007 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
611736 2007 EU164 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611737 2007 EX171 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611738 2007 EY171 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
611739 2007 EE172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611740 2007 ET174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611741 2007 EU176 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
611742 2007 EN177 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
611743 2007 EQ178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
611744 2007 EH181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611745 2007 EK182 24/11/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.5 km MPC · JPL
611746 2007 ES183 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611747 2007 EK185 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611748 2007 EQ192 14/03/2007 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
611749 2007 EP193 14/03/2007 Catalina CSS 4.1 km MPC · JPL
611750 2007 EF194 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611751 2007 EN202 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611752 2007 ED209 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
611753 2007 EK209 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611754 2007 EV220 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611755 2007 EY223 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611756 2007 ES224 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611757 2007 EU225 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611758 2007 EX225 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611759 2007 EJ226 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611760 2007 EP226 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
611761 2007 EA227 12/03/2007 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
611762 2007 ED227 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
611763 2007 ED228 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611764 2007 EE228 03/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611765 2007 EH228 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611766 2007 ED229 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611767 2007 EN229 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611768 2007 EJ230 09/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
611769 2007 EM231 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611770 2007 ET231 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611771 2007 ER233 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
611772 2007 EX233 25/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611773 2007 EM235 21/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611774 2007 ER235 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
611775 2007 EV235 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611776 2007 EX235 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611777 2007 EJ236 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611778 2007 EY236 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611779 2007 EF237 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611780 2007 EJ237 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
611781 2007 EM237 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611782 2007 EN237 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
611783 2007 EQ237 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611784 2007 EH238 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611785 2007 EU239 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611786 2007 EJ240 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611787 2007 EK240 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611788 2007 EO240 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611789 2007 EU240 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
611790 2007 EV240 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611791 2007 EE242 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611792 2007 FY3 18/03/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 2.7 km MPC · JPL
611793 2007 FM4 18/03/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 1.2 km MPC · JPL
611794 2007 FK6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
611795 2007 FB8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611796 2007 FH11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
611797 2007 FX11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611798 2007 FF14 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611799 2007 FF16 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611800 2007 FJ20 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611801 2007 FD45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611802 2007 FM46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611803 2007 FD47 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
611804 2007 FJ47 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
611805 2007 FH48 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
611806 2007 FW52 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611807 2007 FY52 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611808 2007 FB53 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
611809 2007 FG54 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611810 2007 FN54 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
611811 2007 FQ54 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
611812 2007 FX54 25/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
611813 2007 FY54 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
611814 2007 FF55 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
611815 2007 FX55 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611816 2007 FO56 17/03/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
611817 2007 FS56 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
611818 2007 FY57 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
611819 2007 FN58 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
611820 2007 FO58 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
611821 2007 FJ59 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
611822 2007 FY59 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611823 2007 FW60 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611824 2007 FX60 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611825 2007 FY60 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
611826 2007 FC61 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
611827 2007 FP61 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611828 2007 FM62 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
611829 2007 GM2 20/03/2007 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
611830 2007 GB3 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611831 2007 GE11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611832 2007 GM11 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
611833 2007 GM12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611834 2007 GX19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
611835 2007 GK21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611836 2007 GM22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611837 2007 GF24 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611838 2007 GF27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611839 2007 GM35 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
611840 2007 GB42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
611841 2007 GD44 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
611842 2007 GF44 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
611843 2007 GW46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
611844 2007 GS47 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611845 2007 GG52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
611846 2007 GV54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611847 2007 GR55 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
611848 2007 GM64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
611849 2007 GR66 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611850 2007 GX67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611851 2007 GP68 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
611852 2007 GP69 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611853 2007 GT70 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
611854 2007 GG73 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611855 2007 GR74 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
611856 2007 GV74 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
611857 2007 GG78 19/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611858 2007 GL78 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
611859 2007 GW78 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
611860 2007 GY79 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
611861 2007 HR2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
611862 2007 HL7 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
611863 2007 HA9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
611864 2007 HC9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611865 2007 HR10 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611866 2007 HW16 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611867 2007 HH19 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611868 2007 HG22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
611869 2007 HJ22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
611870 2007 HR22 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611871 2007 HA23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
611872 2007 HH23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611873 2007 HY28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611874 2007 HM32 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
611875 2007 HQ32 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
611876 2007 HN37 24/01/2003 La Silla A. Boattini, O. R. Hainaut 750 m MPC · JPL
611877 2007 HM39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611878 2007 HQ39 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611879 2007 HQ42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
611880 2007 HW42 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611881 2007 HC43 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611882 2007 HE45 11/04/2007 Catalina CSS 3.6 km MPC · JPL
611883 2007 HY47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611884 2007 HC48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
611885 2007 HO48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611886 2007 HY49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
611887 2007 HG50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
611888 2007 HL51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611889 2007 HY52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
611890 2007 HT53 04/10/2004 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
611891 2007 HU55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611892 2007 HK57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
611893 2007 HG61 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611894 2007 HE62 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611895 2007 HB70 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611896 2007 HF70 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
611897 2007 HN70 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611898 2007 HO70 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611899 2007 HT76 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
611900 2007 HX80 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
611901 2007 HN82 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
611902 2007 HS83 15/04/2007 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
611903 2007 HF85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611904 2007 HV87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
611905 2007 HR88 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611906 2007 HQ96 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611907 2007 HW96 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
611908 2007 HR98 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
611909 2007 HW99 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611910 2007 HL100 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611911 2007 HC101 10/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
611912 2007 HH101 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611913 2007 HS101 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
611914 2007 HT101 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
611915 2007 HX101 05/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
611916 2007 HP102 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611917 2007 HS102 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611918 2007 HU102 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
611919 2007 HC103 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
611920 2007 HT103 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611921 2007 HO104 25/04/2007 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
611922 2007 HV104 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
611923 2007 HW104 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611924 2007 HC105 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
611925 2007 HU106 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611926 2007 HO109 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
611927 2007 HK110 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
611928 2007 HU110 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
611929 2007 HE111 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
611930 2007 HR111 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611931 2007 HG112 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611932 2007 JC8 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
611933 2007 JT13 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611934 2007 JQ14 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
611935 2007 JT16 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
611936 2007 JN18 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
611937 2007 JK20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
611938 2007 JS20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
611939 2007 JY20 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
611940 2007 JB24 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611941 2007 JJ24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611942 2007 JD25 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
611943 2007 JQ28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611944 2007 JT28 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
611945 2007 JU29 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
611946 2007 JV30 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
611947 2007 JY31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
611948 2007 JM33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
611949 2007 JO38 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
611950 2007 JX42 14/05/2007 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
611951 2007 JN43 10/03/2007 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
611952 2007 JK44 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
611953 2007 JL45 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
611954 2007 JS46 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611955 2007 JA47 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
611956 2007 JO47 03/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
611957 2007 JG48 15/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
611958 2007 JV48 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611959 2007 JX48 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611960 2007 JD49 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
611961 2007 JG49 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611962 2007 JH49 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
611963 2007 JN49 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611964 2007 JS50 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611965 2007 JT50 21/02/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
611966 2007 JF51 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
611967 2007 JJ51 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
611968 2007 KV3 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611969 2007 KZ9 09/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
611970 2007 KM10 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611971 2007 KT10 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
611972 2007 KY11 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
611973 2007 LC 05/06/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.5 km MPC · JPL
611974 2007 LG5 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
611975 2007 LW6 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
611976 2007 LE8 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
611977 2007 LR18 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
611978 2007 LC27 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
611979 2007 LH27 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
611980 2007 LH30 11/06/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.4 km MPC · JPL
611981 2007 LS34 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
611982 2007 LX35 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
611983 2007 LY35 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
611984 2007 LC36 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
611985 2007 LN36 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611986 2007 LU36 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
611987 2007 LG37 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
611988 2007 LP38 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611989 2007 LU38 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
611990 2007 LM39 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
611991 2007 LQ39 06/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
611992 2007 MM1 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
611993 2007 MS1 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
611994 2007 MN2 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
611995 2007 MR4 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
611996 2007 MS5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
611997 2007 MK9 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
611998 2007 MX12 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
611999 2007 MY16 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
612000 2007 MQ17 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL

607.000s  • 608.000s  • 609.000s  • 610.000s  • 611.000s  • 612.000s  • 613.000s  • 614.000s  • 615.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001