Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/354001–355000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354001 2000 SX371 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354002 2000 TR4 01/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354003 2000 TR44 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354004 2000 WE65 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354005 2000 WW90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354006 2001 DX11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354007 2001 DC41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354008 2001 DQ55 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
354009 2001 DF80 22/02/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
354010 2001 FN29 18/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
354011 2001 FK68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354012 2001 FG75 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
354013 2001 FG128 29/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
354014 2001 HB20 26/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354015 2001 LQ6 14/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354016 2001 OX10 20/07/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
354017 2001 OH11 20/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354018 2001 OX60 21/07/2001 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
354019 2001 PY44 11/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
354020 2001 QV52 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
354021 2001 QZ106 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354022 2001 QP136 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354023 2001 QP176 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354024 2001 QU176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354025 2001 QN234 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354026 2001 QL242 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354027 2001 QJ249 24/08/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354028 2001 QO266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354029 2001 RK16 10/09/2001 Eskridge Farpoint Obs. 770 m MPC · JPL
354030 2001 RB18 12/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354031 2001 RJ47 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354032 2001 RA55 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354033 2001 RL57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354034 2001 RC110 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354035 2001 RD125 12/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354036 2001 RW132 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354037 2001 RQ137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
354038 2001 RK142 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354039 2001 RN145 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
354040 2001 SC3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
354041 2001 SW5 17/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354042 2001 SB28 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354043 2001 SA29 16/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
354044 2001 SS92 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354045 2001 SH145 16/09/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
354046 2001 SY151 17/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354047 2001 SP156 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354048 2001 SH162 17/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354049 2001 SC190 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354050 2001 SM255 19/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354051 2001 SP296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354052 2001 SC314 21/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354053 2001 SL325 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
354054 2001 SF329 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
354055 2001 TA33 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354056 2001 TJ39 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354057 2001 TM53 13/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354058 2001 TT56 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354059 2001 TR97 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354060 2001 TJ103 14/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354061 2001 TL108 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354062 2001 TU115 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354063 2001 TD119 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354064 2001 TF120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354065 2001 TV132 12/10/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
354066 2001 TS152 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354067 2001 TQ177 14/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354068 2001 TF185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354069 2001 TS252 14/10/2001 Apache Point SDSS 550 m MPC · JPL
354070 2001 UQ53 17/10/2001 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
354071 2001 UD83 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354072 2001 UX97 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354073 2001 UN113 22/10/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
354074 2001 UY167 19/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354075 2001 UB170 21/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354076 2001 UK179 26/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354077 2001 UY216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
354078 2001 UQ226 16/10/2001 Palomar NEAT 640 m MPC · JPL
354079 2001 VH41 09/11/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
354080 2001 VX60 10/11/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
354081 2001 VX76 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354082 2001 VH104 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354083 2001 WB16 23/11/2001 Uccle T. Pauwels 2,4 km MPC · JPL
354084 2001 WZ20 18/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354085 2001 WO25 17/11/2001 Socorro LINEAR 580 m MPC · JPL
354086 2001 WZ45 19/11/2001 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
354087 2001 WR57 19/11/2001 Socorro LINEAR 500 m MPC · JPL
354088 2001 WY70 20/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354089 2001 XK15 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354090 2001 XE17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354091 2001 XH19 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354092 2001 XY55 10/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354093 2001 XO132 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354094 2001 XY188 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354095 2001 XX219 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354096 2001 XK230 15/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
354097 2001 XY231 15/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354098 2001 XF248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354099 2001 XJ248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
354100 2001 XH264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354101 2001 YF1 17/12/2001 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
354102 2001 YN16 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354103 2001 YK26 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354104 2001 YE34 18/12/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
354105 2001 YS79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354106 2001 YD88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354107 2001 YT98 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354108 2001 YT101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354109 2001 YQ112 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354110 2002 AB3 07/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354111 2002 AU13 18/12/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354112 2002 AS17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354113 2002 AZ28 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354114 2002 AJ52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354115 2002 AS93 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
354116 2002 AA101 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354117 2002 AL113 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354118 2002 AV114 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354119 2002 AC147 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354120 2002 AM149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354121 2002 AA163 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354122 2002 AD165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354123 2002 AR172 14/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354124 2002 AO181 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
354125 2002 AR198 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
354126 2002 AV201 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354127 2002 BP26 25/01/2002 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
354128 2002 BF28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354129 2002 CD19 03/02/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
354130 2002 CF21 05/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354131 2002 CK32 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354132 2002 CX34 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354133 2002 CY48 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
354134 2002 CU52 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354135 2002 CM63 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
354136 2002 CA67 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354137 2002 CL70 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354138 2002 CZ71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354139 2002 CR73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354140 2002 CF82 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354141 2002 CV85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354142 2002 CP89 07/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354143 2002 CK93 07/02/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354144 2002 CB94 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
354145 2002 CF109 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
354146 2002 CY111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354147 2002 CG117 07/02/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 3,1 km MPC · JPL
354148 2002 CU122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354149 2002 CH125 07/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354150 2002 CZ127 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
354151 2002 CH132 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354152 2002 CN138 08/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354153 2002 CQ143 09/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354154 2002 CM148 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
354155 2002 CT148 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
354156 2002 CV179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
354157 2002 CT188 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354158 2002 CF190 10/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
354159 2002 CK192 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354160 2002 CM200 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354161 2002 CA208 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354162 2002 CW209 10/02/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354163 2002 CX217 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
354164 2002 CT218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354165 2002 CU219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
354166 2002 CJ254 05/02/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
354167 2002 CZ254 06/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354168 2002 CS265 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354169 2002 CH267 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354170 2002 CO269 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354171 2002 CF276 09/02/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
354172 2002 CG282 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
354173 2002 CG293 11/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354174 2002 CQ293 11/02/2002 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354175 2002 CD296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354176 2002 CK296 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354177 2002 CV299 10/02/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354178 2002 CS314 07/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
354179 2002 CR315 13/02/2002 Apache Point SDSS 4,3 km MPC · JPL
354180 2002 CC318 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
354181 2002 DG 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354182 2002 DU3 22/02/2002 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
354183 2002 DD6 17/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354184 2002 DT14 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354185 2002 EC1 05/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354186 2002 EV13 03/03/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
354187 2002 EY29 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
354188 2002 EY31 09/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354189 2002 EX36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
354190 2002 EZ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
354191 2002 EU48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354192 2002 EG52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354193 2002 EY55 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354194 2002 EL67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354195 2002 EL92 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354196 2002 EY92 14/03/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
354197 2002 EN96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354198 2002 EW96 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354199 2002 EJ102 06/03/2002 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
354200 2002 EU109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354201 2002 EV111 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354202 2002 EF120 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 11 km MPC · JPL
354203 2002 EW120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
354204 2002 ER128 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354205 2002 ES129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354206 2002 EC133 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354207 2002 EV134 13/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354208 2002 FT 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
354209 2002 FG6 19/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354210 2002 FY16 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354211 2002 FB41 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
354212 2002 FG41 20/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
354213 2002 FN41 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
354214 2002 GK27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,3 km MPC · JPL
354215 2002 GS44 04/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
354216 2002 GW51 05/04/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354217 2002 GP58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354218 2002 GN92 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354219 2002 GX103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354220 2002 GF122 10/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
354221 2002 GY160 15/04/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
354222 2002 GL180 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354223 2002 GE182 11/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
354224 2002 GV184 02/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
354225 2002 HY 16/04/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
354226 2002 JK9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354227 2002 JR119 05/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
354228 2002 JV139 10/05/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
354229 2002 KC16 19/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
354230 2002 LR 01/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354231 2002 MS5 20/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354232 2002 ND45 12/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354233 2002 NF48 14/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
354234 2002 NB50 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
354235 2002 NM74 08/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354236 2002 ND75 05/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354237 2002 OL11 17/07/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
354238 2002 OR27 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354239 2002 OZ29 22/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354240 2002 PH1 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354241 2002 PD4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354242 2002 PV6 04/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354243 2002 PR13 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354244 2002 PT33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
354245 2002 PF77 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354246 2002 PL81 13/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354247 2002 PK100 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354248 2002 PR101 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
354249 2002 PM103 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354250 2002 PU131 14/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354251 2002 PR186 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
354252 2002 PN193 23/10/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 1,6 km MPC · JPL
354253 2002 QX11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354254 2002 QM22 18/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354255 2002 QA27 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354256 2002 QZ27 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354257 2002 QH28 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354258 2002 QC83 16/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354259 2002 QN83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354260 2002 QA114 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354261 2002 QS140 08/11/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
354262 2002 QJ143 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
354263 2002 QK143 20/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354264 2002 QL145 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354265 2002 QD150 22/06/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354266 2002 QW152 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
354267 2002 QY153 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354268 2002 QC154 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354269 2002 RA21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
354270 2002 RL76 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354271 2002 RC111 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354272 2002 RY138 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
354273 2002 RO179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354274 2002 RV186 12/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354275 2002 RK207 14/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
354276 2002 RV214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354277 2002 RU223 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
354278 2002 RV237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,4 km MPC · JPL
354279 2002 RD241 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
354280 2002 RP242 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
354281 2002 RN246 15/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354282 2002 RV254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354283 2002 RC257 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354284 2002 RO257 03/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354285 2002 RQ263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354286 2002 RG269 04/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354287 2002 RO271 04/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354288 2002 RT273 04/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354289 2002 RX282 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
354290 2002 RM290 19/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
354291 2002 RO290 24/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354292 2002 SK12 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354293 2002 SD72 17/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354294 2002 TL60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354295 2002 TA71 03/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354296 2002 TO73 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354297 2002 TE108 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354298 2002 TX110 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
354299 2002 TK114 03/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354300 2002 TW127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354301 2002 TB148 05/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354302 2002 TQ171 04/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354303 2002 TO178 12/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354304 2002 TK229 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
354305 2002 TD236 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354306 2002 TK243 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354307 2002 TD279 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
354308 2002 TT310 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
354309 2002 TY314 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
354310 2002 TJ316 10/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
354311 2002 TS341 15/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354312 2002 UN1 28/10/2002 Nogales C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
354313 2002 UP37 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354314 2002 US47 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
354315 2002 UU51 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
354316 2002 UZ77 31/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354317 2002 VW47 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
354318 2002 VX69 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354319 2002 VF139 13/11/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354320 2002 VG139 13/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354321 2002 VB144 26/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
354322 2002 VA146 05/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354323 2002 VC147 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
354324 2002 VF147 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
354325 2002 WM1 23/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354326 2002 WL3 24/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354327 2002 WO30 24/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354328 2002 WR31 06/05/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
354329 2002 XB12 03/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354330 2002 YL16 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354331 2002 YP34 31/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354332 2003 AD1 02/01/2003 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
354333 2003 AK4 01/01/2003 Needville Needville Obs. 1,9 km MPC · JPL
354334 2003 AR74 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354335 2003 BC7 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
354336 2003 BW45 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354337 2003 DV4 22/02/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
354338 2003 EB4 06/03/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354339 2003 EZ38 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
354340 2003 FM7 29/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 1,0 km MPC · JPL
354341 2003 FW80 27/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
354342 2003 FB85 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
354343 2003 FO90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
354344 2003 FS96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354345 2003 FB101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
354346 2003 FK103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
354347 2003 FJ109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
354348 2003 FL132 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354349 2003 FN133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354350 2003 GE 01/04/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354351 2003 GY24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
354352 2003 GR28 07/04/2003 Uccle T. Pauwels 860 m MPC · JPL
354353 2003 GT48 09/04/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354354 2003 GV53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
354355 2003 GT54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
354356 2003 HU6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354357 2003 HT12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354358 2003 HQ15 24/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354359 2003 HR34 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354360 2003 HW50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354361 2003 HS58 26/04/2003 Apache Point SDSS 860 m MPC · JPL
354362 2003 KT1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354363 2003 KK13 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
354364 2003 KG25 31/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 7,7 km MPC · JPL
354365 2003 LX2 04/06/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354366 2003 OV1 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
354367 2003 OY31 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354368 2003 QS4 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
354369 2003 QX12 22/08/2003 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
354370 2003 QS25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354371 2003 QM40 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
354372 2003 QA58 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354373 2003 RX1 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354374 2003 RR8 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354375 2003 SO4 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354376 2003 SC16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354377 2003 SL29 18/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354378 2003 SR37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
354379 2003 SZ71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
354380 2003 SK116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354381 2003 SR120 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354382 2003 SH123 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354383 2003 SE149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354384 2003 SP170 23/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354385 2003 SR184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354386 2003 SG234 25/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354387 2003 SY261 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354388 2003 SD268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354389 2003 ST301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354390 2003 SM305 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354391 2003 SX323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
354392 2003 SC326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354393 2003 SH328 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354394 2003 SP332 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
354395 2003 SA380 26/09/2003 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
354396 2003 TM36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354397 2003 TJ57 05/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354398 2003 UD20 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354399 2003 UZ30 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354400 2003 UA66 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354401 2003 UP77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354402 2003 UG108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354403 2003 UB150 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354404 2003 UV158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
354405 2003 UW166 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354406 2003 UJ181 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354407 2003 UP204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354408 2003 UR205 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
354409 2003 UB239 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354410 2003 UH242 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354411 2003 UB273 29/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354412 2003 UX331 18/10/2003 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
354413 2003 UU339 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354414 2003 VA 01/11/2003 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
354415 2003 VT11 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354416 2003 WM1 16/11/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354417 2003 WD10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354418 2003 WO12 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354419 2003 WY21 18/11/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
354420 2003 WX22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354421 2003 WR53 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354422 2003 WW55 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354423 2003 WC71 20/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
354424 2003 WB75 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354425 2003 WG84 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354426 2003 WP84 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354427 2003 WN122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
354428 2003 WH130 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
354429 2003 WB134 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354430 2003 WU145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354431 2003 WU166 18/11/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354432 2003 WU192 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
354433 2003 XO12 14/12/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354434 2003 YL10 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354435 2003 YA14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
354436 2003 YW19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354437 2003 YW36 15/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
354438 2003 YN68 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354439 2003 YS88 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354440 2003 YG89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354441 2003 YX105 22/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
354442 2003 YS108 22/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354443 2003 YE112 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354444 2003 YN114 25/12/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
354445 2003 YG129 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354446 2003 YT142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
354447 2003 YB145 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354448 2003 YP167 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354449 2004 AQ23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354450 2004 BB7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354451 2004 BF10 16/01/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
354452 2004 BM13 17/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354453 2004 BO16 16/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354454 2004 BC17 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
354455 2004 BF25 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
354456 2004 BA28 18/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354457 2004 BH36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
354458 2004 BY61 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354459 2004 BW72 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354460 2004 BO86 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
354461 2004 BV87 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354462 2004 BT94 28/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
354463 2004 BE117 28/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354464 2004 BU137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
354465 2004 BF152 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
354466 2004 BF154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
354467 2004 CZ52 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354468 2004 CU55 13/02/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354469 2004 CT56 09/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
354470 2004 CH57 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354471 2004 CT76 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
354472 2004 CZ82 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354473 2004 CR93 11/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354474 2004 CE102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354475 2004 CE103 12/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
354476 2004 CS128 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354477 2004 DM14 16/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354478 2004 DT40 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
354479 2004 ES 27/01/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
354480 2004 EY5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
354481 2004 ET12 11/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
354482 2004 EV15 12/03/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
354483 2004 EK25 12/03/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354484 2004 EB30 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354485 2004 ES58 15/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
354486 2004 ED75 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354487 2004 EC76 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
354488 2004 EK82 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354489 2004 FB13 16/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
354490 2004 FD32 30/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
354491 2004 FJ54 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354492 2004 FQ119 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354493 2004 FA124 26/03/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
354494 2004 FX158 18/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354495 2004 GX4 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
354496 2004 JT9 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354497 2004 JE54 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354498 2004 KG6 17/05/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
354499 2004 NL19 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354500 2004 OO14 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354501 2004 PW5 06/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
354502 2004 PN13 07/08/2004 Palomar NEAT 690 m MPC · JPL
354503 2004 PN16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354504 2004 PY28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354505 2004 PX37 15/07/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354506 2004 PT45 07/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
354507 2004 PW48 08/08/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
354508 2004 PE57 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354509 2004 PY61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354510 2004 PV66 11/08/2004 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
354511 2004 PH114 08/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354512 2004 QR8 16/08/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
354513 2004 QD25 24/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
354514 2004 RG5 04/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354515 2004 RX7 06/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 660 m MPC · JPL
354516 2004 RK44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
354517 2004 RC46 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
354518 2004 RM47 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354519 2004 RM51 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
354520 2004 RX53 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
354521 2004 RJ60 08/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354522 2004 RV77 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
354523 2004 RF80 07/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
354524 2004 RP84 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354525 2004 RZ90 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354526 2004 RU99 11/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354527 2004 RJ152 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
354528 2004 RZ157 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
354529 2004 RZ176 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
354530 2004 RG180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354531 2004 RT180 10/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
354532 2004 RH183 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354533 2004 RB184 10/09/2004 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
354534 2004 RU193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354535 2004 RB211 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
354536 2004 RA218 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354537 2004 RU223 08/09/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
354538 2004 RS229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354539 2004 RC239 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354540 2004 RA250 13/09/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
354541 2004 RP251 14/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
354542 2004 RV256 09/09/2004 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
354543 2004 RP265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354544 2004 RY294 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
354545 2004 RE356 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
354546 2004 SM36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354547 2004 SE39 17/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
354548 2004 SO43 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
354549 2004 SZ53 22/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354550 2004 SS54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354551 2004 TY12 08/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 870 m MPC · JPL
354552 2004 TD21 11/10/2004 Yamagata Yamagata Obs. 780 m MPC · JPL
354553 2004 TA24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354554 2004 TL33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354555 2004 TV36 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354556 2004 TN54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
354557 2004 TO59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354558 2004 TK70 06/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
354559 2004 TQ71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354560 2004 TK72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354561 2004 TQ75 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
354562 2004 TJ86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354563 2004 TW90 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354564 2004 TU92 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
354565 2004 TA98 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
354566 2004 TG107 07/10/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354567 2004 TB110 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354568 2004 TK121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
354569 2004 TT133 07/10/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
354570 2004 TA143 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354571 2004 TN150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354572 2004 TJ181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354573 2004 TS202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354574 2004 TP275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354575 2004 TN279 10/10/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
354576 2004 TA342 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354577 2004 TW366 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 720 m MPC · JPL
354578 2004 TK367 09/10/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
354579 2004 VJ6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
354580 2004 VX10 03/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354581 2004 VW18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354582 2004 VT21 04/11/2004 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
354583 2004 VX32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
354584 2004 VP52 04/11/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354585 2004 VA59 09/11/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354586 2004 WY11 19/11/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
354587 2004 XE12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354588 2004 XU19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
354589 2004 XW24 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
354590 2004 XW27 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354591 2004 XT51 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354592 2004 XS81 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354593 2004 XJ104 10/12/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
354594 2004 YF8 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354595 2004 YE15 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
354596 2004 YP29 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354597 2005 AG3 21/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354598 2005 AD20 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
354599 2005 AM23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
354600 2005 AT38 13/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354601 2005 AN75 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354602 2005 AH81 15/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
354603 2005 BU12 17/01/2005 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354604 2005 CG8 01/02/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354605 2005 CA25 04/02/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
354606 2005 CS25 01/02/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
354607 2005 CT40 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 860 m MPC · JPL
354608 2005 CB74 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354609 2005 EW24 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354610 2005 EN33 04/03/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
354611 2005 EC47 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354612 2005 EL51 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354613 2005 EE70 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
354614 2005 EA79 03/03/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
354615 2005 EY89 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
354616 2005 EL93 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
354617 2005 EV109 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
354618 2005 EM125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
354619 2005 EZ126 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354620 2005 EO143 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
354621 2005 EE144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354622 2005 EN157 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
354623 2005 EC175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354624 2005 EL181 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
354625 2005 EV184 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354626 2005 EY235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
354627 2005 EO250 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
354628 2005 ET251 10/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354629 2005 EY311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354630 2005 FR1 16/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354631 2005 GD24 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354632 2005 GJ43 05/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354633 2005 GD53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354634 2005 GK53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354635 2005 GA55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
354636 2005 GJ64 15/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
354637 2005 GX64 02/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
354638 2005 GT78 06/04/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
354639 2005 GX90 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
354640 2005 GC91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354641 2005 GP95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354642 2005 GG102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354643 2005 GP218 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354644 2005 HH8 30/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
354645 2005 JO8 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,1 km MPC · JPL
354646 2005 JW20 04/05/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
354647 2005 JD27 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354648 2005 JT30 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
354649 2005 JJ44 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
354650 2005 JR45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 1,5 km MPC · JPL
354651 2005 JG100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354652 2005 JY103 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
354653 2005 JV129 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354654 2005 JB131 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
354655 2005 JM147 15/05/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
354656 2005 JX147 15/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
354657 2005 JT157 04/05/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354658 2005 JV162 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
354659 Boileau 2005 KC10 30/05/2005 Saint-Sulpice Saint-Sulpice Obs. 1,6 km MPC · JPL
354660 2005 LN9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
354661 2005 LV10 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354662 2005 LX17 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354663 2005 LY19 09/06/2005 Siding Spring SSS AMO 2,0 km MPC · JPL
354664 2005 LE23 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354665 2005 LQ47 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354666 2005 MD17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354667 2005 MO17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354668 2005 MA29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
354669 2005 NL6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
354670 2005 NX7 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354671 2005 NB17 03/06/2005 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
354672 2005 NT18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
354673 2005 NW49 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
354674 2005 ND53 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354675 2005 NM56 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354676 2005 NH71 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354677 2005 NH72 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354678 2005 NB102 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
354679 2005 OQ3 28/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
354680 2005 OD9 26/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354681 2005 OP17 30/07/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
354682 2005 OC27 31/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354683 2005 PM4 07/08/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
354684 2005 PM9 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
354685 2005 PB19 02/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
354686 2005 PV23 06/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354687 2005 QK1 30/07/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354688 2005 QY11 24/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
354689 2005 QV22 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354690 2005 QY35 25/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
354691 2005 QS64 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
354692 2005 QE86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
354693 2005 QR97 27/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354694 2005 QE101 27/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354695 2005 QR103 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
354696 2005 QB117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
354697 2005 QN153 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
354698 2005 QS175 31/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
354699 2005 QV175 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
354700 2005 QG188 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354701 2005 QV189 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354702 2005 QW189 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354703 2005 RS11 11/09/2005 Junk Bond D. Healy 2,7 km MPC · JPL
354704 2005 RK22 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
354705 2005 RC27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
354706 2005 RO29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
354707 2005 RJ34 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 750 m MPC · JPL
354708 2005 RG41 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354709 2005 RV45 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,9 km MPC · JPL
354710 2005 RP47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
354711 2005 SZ14 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
354712 2005 SF18 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354713 2005 SG19 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,7 km MPC · JPL
354714 2005 SU19 24/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
354715 2005 SY41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354716 2005 SV49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354717 2005 SN61 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
354718 2005 SS100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354719 2005 SY106 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354720 2005 SY116 28/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
354721 2005 SU122 03/09/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
354722 2005 SC145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354723 2005 SQ145 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
354724 2005 SX155 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
354725 2005 SZ161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354726 2005 SQ166 28/09/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
354727 2005 SZ170 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354728 2005 SX192 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
354729 2005 SE193 29/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354730 2005 SA194 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354731 2005 SR195 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354732 2005 SK219 30/09/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354733 2005 SB229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
354734 2005 SO230 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
354735 2005 SE232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354736 2005 SW254 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354737 2005 SQ279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
354738 2005 SV287 21/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
354739 2005 SQ288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
354740 2005 TA2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
354741 2005 TA16 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
354742 2005 TZ65 26/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
354743 2005 TU68 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354744 2005 TT79 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
354745 2005 TV82 03/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354746 2005 TM90 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354747 2005 TO100 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
354748 2005 TW104 08/10/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354749 2005 TR123 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354750 2005 TB148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354751 2005 TU148 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
354752 2005 TU156 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354753 2005 TO157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
354754 2005 TQ159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354755 2005 TV163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354756 2005 TL177 03/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
354757 2005 TE196 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354758 2005 UB8 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 4,8 km MPC · JPL
354759 2005 UC50 23/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
354760 2005 UG54 23/10/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
354761 2005 UO57 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
354762 2005 UW67 22/10/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
354763 2005 UA69 23/10/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
354764 2005 UQ69 23/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
354765 2005 UZ69 29/09/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
354766 2005 UP72 23/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
354767 2005 UE81 31/10/2005 Mayhill E. Guido 640 m MPC · JPL
354768 2005 UR84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
354769 2005 UJ92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
354770 2005 US92 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
354771 2005 UE94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
354772 2005 UX109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354773 2005 UV112 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354774 2005 US117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354775 2005 UB123 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
354776 2005 UK125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
354777 2005 US142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
354778 2005 UA155 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
354779 2005 UW156 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
354780 2005 UO165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
354781 2005 UH170 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
354782 2005 UO181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354783 2005 UP202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
354784 2005 UO220 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354785 2005 UV252 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
354786 2005 UY254 23/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
354787 2005 UG259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354788 2005 UR260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354789 2005 UJ277 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354790 2005 UX299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354791 2005 UK314 28/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
354792 2005 UZ321 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354793 2005 UK446 29/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
354794 2005 UJ473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354795 2005 UH486 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
354796 2005 UY516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
354797 2005 UX517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
354798 2005 UN518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,4 km MPC · JPL
354799 2005 UY519 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
354800 2005 UF520 26/10/2005 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354801 2005 UH524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354802 2005 UB525 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
354803 2005 VZ25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
354804 2005 VJ81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354805 2005 VM95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354806 2005 VA101 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
354807 2005 VQ120 04/11/2005 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
354808 2005 VU120 05/11/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
354809 2005 VT131 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354810 2005 VY132 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
354811 2005 WT6 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354812 2005 WQ20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354813 2005 WC21 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
354814 2005 WL25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354815 2005 WK28 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354816 2005 WA30 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
354817 2005 WF76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
354818 2005 WP78 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354819 2005 WL89 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354820 2005 WR97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
354821 2005 WG102 29/11/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
354822 2005 WS103 27/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
354823 2005 WM119 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354824 2005 WK135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354825 2005 WK159 29/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
354826 2005 WE175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354827 2005 WN197 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354828 2005 XG2 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
354829 2005 XV15 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
354830 2005 XG20 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354831 2005 XP24 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
354832 2005 XX35 04/12/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
354833 2005 XE45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354834 2005 XQ79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354835 2005 YB 19/12/2005 Wrightwood J. W. Young 750 m MPC · JPL
354836 2005 YV4 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354837 2005 YE16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
354838 2005 YO19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354839 2005 YD28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
354840 2005 YK48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354841 2005 YR52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
354842 2005 YY95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
354843 2005 YE110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354844 2005 YA120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
354845 2005 YL126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354846 2005 YU130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
354847 2005 YM132 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
354848 2005 YZ132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354849 2005 YJ134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354850 2005 YY148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354851 2005 YV149 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354852 2005 YA172 22/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
354853 2005 YD191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354854 2005 YX199 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354855 2005 YY202 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
354856 2005 YU203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354857 2005 YH208 29/12/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
354858 2005 YK217 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354859 2005 YR220 28/12/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
354860 2005 YX234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
354861 2005 YC266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
354862 2006 AJ20 05/01/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
354863 2006 AL23 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354864 2006 AU39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
354865 2006 AN47 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354866 2006 AR55 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354867 2006 AB80 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354868 2006 AO105 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
354869 2006 BF5 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
354870 2006 BJ11 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
354871 2006 BT23 23/01/2006 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
354872 2006 BU39 23/01/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
354873 2006 BX42 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354874 2006 BB43 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354875 2006 BX53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354876 2006 BG55 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354877 2006 BO63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
354878 2006 BW72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
354879 2006 BG76 26/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
354880 2006 BO77 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
354881 2006 BO90 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354882 2006 BS106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
354883 2006 BE116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354884 2006 BZ116 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354885 2006 BV138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354886 2006 BG143 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
354887 2006 BC147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
354888 2006 BR165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354889 2006 BZ178 27/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
354890 2006 BS186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
354891 2006 BZ193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
354892 2006 BN204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
354893 2006 BJ213 22/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
354894 2006 BP233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
354895 2006 BD241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354896 2006 BJ254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
354897 2006 BZ262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
354898 2006 BP267 26/01/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
354899 2006 BK268 27/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
354900 2006 BX269 28/01/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
354901 2006 BK275 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354902 2006 BZ281 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
354903 2006 BT282 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman 680 m MPC · JPL
354904 2006 CX28 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
354905 2006 CH38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
354906 2006 CL40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
354907 2006 CW42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354908 2006 CE62 13/02/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
354909 2006 DN3 20/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
354910 2006 DE11 21/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
354911 2006 DC28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354912 2006 DX29 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354913 2006 DZ30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354914 2006 DC32 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354915 2006 DJ37 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
354916 2006 DJ43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
354917 2006 DN43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354918 2006 DE45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354919 2006 DJ69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354920 2006 DZ75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354921 2006 DK77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354922 2006 DX85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
354923 2006 DN117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354924 2006 DV118 27/02/2006 Mayhill A. Lowe 900 m MPC · JPL
354925 2006 DD119 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
354926 2006 DZ136 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
354927 2006 DL138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354928 2006 DN140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354929 2006 DR150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
354930 2006 DO153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354931 2006 DR186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354932 2006 DA193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
354933 2006 DT207 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
354934 2006 DR210 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
354935 2006 DL215 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354936 2006 EG15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
354937 2006 EA17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
354938 2006 EQ17 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354939 2006 EL23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
354940 2006 EW23 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
354941 2006 EM29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
354942 2006 EC50 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354943 2006 EE51 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354944 2006 EJ55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
354945 2006 EV55 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
354946 2006 ER56 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
354947 2006 EU56 07/10/2005 Mauna Kea A. Boattini 940 m MPC · JPL
354948 2006 EJ62 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
354949 2006 EK63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354950 2006 EF73 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
354951 2006 FA1 19/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 940 m MPC · JPL
354952 2006 FJ9 24/03/2006 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
354953 2006 FG10 04/03/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
354954 2006 FT23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354955 2006 FD37 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
354956 2006 FE45 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
354957 2006 GU15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
354958 2006 GD38 01/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
354959 2006 GF39 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
354960 2006 HF 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354961 2006 HC8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354962 2006 HD8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
354963 2006 HU9 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
354964 2006 HW10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354965 2006 HC28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354966 2006 HL30 20/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
354967 2006 HB31 25/04/2006 Kambah Kambah Obs. 980 m MPC · JPL
354968 2006 HN32 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354969 2006 HO56 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
354970 2006 HP56 19/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
354971 2006 HQ61 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354972 2006 HV66 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354973 2006 HC95 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354974 2006 HV106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
354975 2006 HU115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
354976 2006 HF118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354977 2006 HS120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354978 2006 HF122 24/04/2006 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
354979 2006 JH21 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
354980 2006 JP37 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
354981 2006 KY21 19/05/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
354982 2006 KC32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
354983 2006 KQ32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
354984 2006 KM34 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
354985 2006 KR42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
354986 2006 KB43 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
354987 2006 KE51 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
354988 2006 KU53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
354989 2006 KK102 27/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
354990 2006 KO104 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
354991 2006 MA15 23/06/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
354992 2006 OW11 21/07/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
354993 2006 OK21 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
354994 2006 OW21 29/07/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
354995 2006 PL17 15/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
354996 2006 PY19 13/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
354997 2006 PG28 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
354998 2006 PL31 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
354999 2006 PM42 14/08/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
355000 2006 QX11 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

350.000s  • 351.000s  • 352.000s  • 353.000s  • 354.000s  • 355.000s  • 356.000s  • 357.000s  • 358.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001