Danh sách tiểu hành tinh/602001–603000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602001 2014 AS46 27/12/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2.3 km MPC · JPL
602002 2014 AY46 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 740 m MPC · JPL
602003 2014 AF50 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602004 2014 AK53 25/12/2013 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
602005 2014 AW53 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
602006 2014 AM56 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602007 2014 AX58 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602008 2014 AT59 20/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602009 2014 AE60 12/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602010 2014 AJ61 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
602011 2014 AV61 02/01/2014 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
602012 2014 AM68 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602013 2014 AC70 12/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602014 2014 BN3 02/12/2013 Oukaimeden M. Ory 1.7 km MPC · JPL
602015 2014 BJ6 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
602016 2014 BX8 21/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602017 2014 BE14 11/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602018 2014 BV14 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602019 2014 BZ15 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602020 2014 BM19 12/09/2002 Palomar NEAT 440 m MPC · JPL
602021 2014 BJ20 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
602022 2014 BO24 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
602023 2014 BA26 26/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
602024 2014 BV33 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602025 2014 BJ38 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602026 2014 BE40 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602027 2014 BJ41 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602028 2014 BB45 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602029 2014 BG48 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602030 2014 BN49 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602031 2014 BD54 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
602032 2014 BR55 01/01/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 810 m MPC · JPL
602033 2014 BM59 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602034 2014 BW60 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602035 2014 BU65 23/08/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
602036 2014 BF66 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602037 2014 BJ68 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
602038 2014 BA69 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602039 2014 BZ69 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
602040 2014 BO70 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
602041 2014 BF71 29/01/2014 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
602042 2014 BQ71 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602043 2014 BZ71 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602044 2014 BH72 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602045 2014 BY73 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
602046 2014 BG79 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602047 2014 BN84 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602048 2014 CV1 04/02/2014 Elena Remote A. Oreshko 1.9 km MPC · JPL
602049 2014 CC6 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602050 2014 CY7 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602051 2014 CM8 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602052 2014 CZ10 18/08/2012 Charleston R. Holmes 1.9 km MPC · JPL
602053 2014 CB14 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
602054 2014 CB15 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602055 2014 CT22 11/03/2003 Palomar NEAT 810 m MPC · JPL
602056 2014 CA25 28/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602057 2014 CF25 06/02/2014 Oukaimeden C. Rinner 2.4 km MPC · JPL
602058 2014 CH25 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 610 m MPC · JPL
602059 2014 CS26 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602060 2014 CW27 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602061 2014 CY27 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602062 2014 CE30 01/02/2014 ESA OGS ESA OGS 1.1 km MPC · JPL
602063 2014 CP30 09/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
602064 2014 CD32 06/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
602065 2014 CE32 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602066 2014 CN32 05/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602067 2014 CV32 04/02/2014 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
602068 2014 DB2 19/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
602069 2014 DQ6 06/02/2014 Catalina CSS 640 m MPC · JPL
602070 2014 DA11 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
602071 2014 DN13 05/12/2007 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
602072 2014 DK17 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602073 2014 DE18 29/01/2014 Oukaimeden M. Ory 2.9 km MPC · JPL
602074 2014 DH22 11/03/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
602075 2014 DP23 20/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
602076 2014 DM27 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602077 2014 DC33 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
602078 2014 DQ35 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
602079 2014 DH39 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
602080 2014 DA41 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
602081 2014 DB42 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
602082 2014 DD43 26/02/2014 Oukaimeden M. Ory 3.0 km MPC · JPL
602083 2014 DU44 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
602084 2014 DJ46 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602085 2014 DL46 28/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
602086 2014 DO47 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602087 2014 DA50 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL
602088 2014 DB50 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 9.5 km MPC · JPL
602089 2014 DH50 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602090 2014 DJ50 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.0 km MPC · JPL
602091 2014 DJ53 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
602092 2014 DZ53 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.5 km MPC · JPL
602093 2014 DG54 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
602094 2014 DN55 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602095 2014 DL58 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602096 2014 DM58 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
602097 2014 DR59 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602098 2014 DT60 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
602099 2014 DT61 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602100 2014 DX62 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602101 2014 DE63 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602102 2014 DD65 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602103 2014 DM74 12/09/2007 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
602104 2014 DS74 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602105 2014 DW75 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602106 2014 DP76 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602107 2014 DC78 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602108 2014 DF79 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
602109 2014 DM79 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602110 2014 DM80 25/04/2004 Apache Point SDSS Collaboration 660 m MPC · JPL
602111 2014 DS81 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602112 2014 DW81 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
602113 2014 DN83 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.0 km MPC · JPL
602114 2014 DT89 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602115 2014 DU89 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602116 2014 DM92 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602117 2014 DB94 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602118 2014 DF94 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602119 2014 DD98 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602120 2014 DS101 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602121 2014 DZ101 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
602122 2014 DU103 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602123 2014 DQ106 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602124 2014 DT106 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602125 2014 DK109 27/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
602126 2014 DF110 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602127 2014 DP112 01/12/2004 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
602128 2014 DK114 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602129 2014 DF116 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602130 2014 DA118 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
602131 2014 DE118 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602132 2014 DB119 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
602133 2014 DC119 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
602134 2014 DN119 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
602135 2014 DU120 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602136 2014 DP122 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
602137 2014 DD124 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602138 2014 DS127 15/09/2007 Lulin LUSS 2.3 km MPC · JPL
602139 2014 DS128 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602140 2014 DD129 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602141 2014 DM131 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602142 2014 DN131 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602143 2014 DO131 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602144 2014 DT132 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602145 2014 DM135 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
602146 2014 DF140 21/12/2008 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
602147 2014 DA141 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602148 2014 DN141 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602149 2014 DG144 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
602150 2014 DV147 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
602151 2014 DW148 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602152 2014 DB150 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602153 2014 DL150 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
602154 2014 DD152 15/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
602155 2014 DG152 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602156 2014 DG156 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602157 2014 DM156 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602158 2014 DQ156 27/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602159 2014 DS156 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602160 2014 DW159 29/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
602161 2014 DE161 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
602162 2014 DQ162 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
602163 2014 DJ164 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602164 2014 DD170 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602165 2014 DF172 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602166 2014 DR172 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602167 2014 DK174 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602168 2014 DO174 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602169 2014 DC186 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
602170 2014 DG188 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
602171 2014 DX188 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602172 2014 EQ 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
602173 2014 EO1 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
602174 2014 ES2 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602175 2014 EU4 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
602176 2014 EM5 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602177 2014 ET7 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602178 2014 EV8 03/08/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
602179 2014 EO9 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602180 2014 EQ11 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602181 2014 EY12 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602182 2014 EP14 26/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602183 2014 EB17 05/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602184 2014 ER17 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602185 2014 EC18 10/03/2003 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
602186 2014 EZ18 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602187 2014 EQ19 06/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
602188 2014 EA21 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602189 2014 EG24 29/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
602190 2014 EK26 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602191 2014 EO28 23/10/2006 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
602192 2014 EL29 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602193 2014 EJ31 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602194 2014 EW31 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.1 km MPC · JPL
602195 2014 EM33 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602196 2014 EE35 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602197 2014 EK35 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
602198 2014 EZ35 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602199 2014 EX36 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602200 2014 EU39 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602201 2014 EA41 26/11/2000 Socorro LINEAR 1.1 km MPC · JPL
602202 2014 EE43 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602203 2014 EU44 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602204 2014 ED46 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602205 2014 EE48 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
602206 2014 EV49 08/03/2014 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
602207 2014 EP51 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602208 2014 EU53 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
602209 2014 EX58 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602210 2014 EZ58 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
602211 2014 EJ65 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
602212 2014 EX65 26/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
602213 2014 EK79 29/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602214 2014 ED83 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602215 2014 EL94 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
602216 2014 EK95 05/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
602217 2014 EZ96 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
602218 2014 EQ100 26/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
602219 2014 EX101 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.6 km MPC · JPL
602220 2014 EA102 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602221 2014 ED106 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602222 2014 EV110 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602223 2014 EK111 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
602224 2014 EH117 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
602225 2014 EK117 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
602226 2014 ED118 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 1.7 km MPC · JPL
602227 2014 EL120 23/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 5.9 km MPC · JPL
602228 2014 EB122 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602229 2014 ED123 23/08/2003 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
602230 2014 ET123 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602231 2014 EL126 10/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
602232 2014 EA129 15/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
602233 2014 ED140 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
602234 2014 EU157 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602235 2014 EY158 26/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
602236 2014 EN161 09/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602237 2014 EF171 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602238 2014 EC182 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.1 km MPC · JPL
602239 2014 EG188 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 7.1 km MPC · JPL
602240 2014 EB202 04/09/2007 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
602241 2014 EC206 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
602242 2014 ES210 09/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
602243 2014 EY213 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
602244 2014 EU214 13/11/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602245 2014 ET217 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602246 2014 EX221 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602247 2014 EJ224 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.6 km MPC · JPL
602248 2014 EY226 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602249 2014 EN231 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
602250 2014 EH234 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
602251 2014 EC238 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602252 2014 EF238 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602253 2014 ER240 07/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602254 2014 EO247 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
602255 2014 EE249 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.5 km MPC · JPL
602256 2014 EO249 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602257 2014 EU249 29/01/2014 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
602258 2014 ER254 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
602259 2014 FC 18/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
602260 2014 FS1 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602261 2014 FE2 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 6.6 km MPC · JPL
602262 2014 FG3 20/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602263 2014 FJ4 16/10/2010 Charleston R. Holmes 8.7 km MPC · JPL
602264 2014 FO6 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
602265 2014 FW6 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602266 2014 FS7 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
602267 2014 FQ8 05/03/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3.0 km MPC · JPL
602268 2014 FD10 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
602269 2014 FR15 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602270 2014 FB17 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602271 2014 FX17 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602272 2014 FZ17 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602273 2014 FH19 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
602274 2014 FT19 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
602275 2014 FX22 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
602276 2014 FA23 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602277 2014 FB30 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602278 2014 FN30 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602279 2014 FX30 23/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602280 2014 FR34 09/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602281 2014 FN35 19/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.4 km MPC · JPL
602282 2014 FU37 29/07/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
602283 2014 FG38 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
602284 2014 FY41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602285 2014 FR43 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
602286 2014 FV43 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
602287 2014 FV49 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602288 2014 FP51 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602289 2014 FR51 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602290 2014 FK52 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602291 2014 FC64 21/08/2006 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
602292 2014 FJ65 28/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602293 2014 FJ66 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
602294 2014 FV68 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602295 2014 FS72 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
602296 2014 FU72 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
602297 2014 FD73 25/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602298 2014 FB77 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602299 2014 FD77 27/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602300 2014 FT80 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602301 2014 FA83 31/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602302 2014 FP83 31/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602303 2014 GQ7 10/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602304 2014 GV8 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602305 2014 GG9 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602306 2014 GG12 08/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602307 2014 GP13 22/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602308 2014 GR18 03/04/2014 XuYi PMO NEO 2.9 km MPC · JPL
602309 2014 GW19 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602310 2014 GZ19 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602311 2014 GE23 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602312 2014 GB25 01/10/2005 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
602313 2014 GX25 26/01/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
602314 2014 GL27 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602315 2014 GU35 01/04/2014 XuYi PMO NEO 2.7 km MPC · JPL
602316 2014 GW35 17/01/2004 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
602317 2014 GT37 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602318 2014 GK44 24/02/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
602319 2014 GT44 29/10/2005 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
602320 2014 GO45 06/04/2014 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
602321 2014 GH48 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
602322 2014 GG50 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602323 2014 GO53 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
602324 2014 GV61 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602325 2014 GH68 06/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602326 2014 GM76 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
602327 2014 GW77 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602328 2014 GV79 01/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602329 2014 GW85 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602330 2014 HA3 06/11/2002 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
602331 2014 HS3 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602332 2014 HF4 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602333 2014 HE8 01/03/2009 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
602334 2014 HG10 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602335 2014 HN10 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602336 2014 HP10 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602337 2014 HP11 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602338 2014 HE12 15/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602339 2014 HT12 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
602340 2014 HY14 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
602341 2014 HP23 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602342 2014 HC24 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602343 2014 HX28 02/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602344 2014 HR31 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602345 2014 HQ32 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602346 2014 HT38 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602347 2014 HL49 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
602348 2014 HW59 27/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602349 2014 HV60 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.3 km MPC · JPL
602350 2014 HC66 20/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602351 2014 HD71 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602352 2014 HT97 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.6 km MPC · JPL
602353 2014 HN100 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
602354 2014 HW100 28/10/2011 Ka-Dar V. Gerke 2.3 km MPC · JPL
602355 2014 HG112 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.8 km MPC · JPL
602356 2014 HL112 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
602357 2014 HK115 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602358 2014 HK117 23/04/2014 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.5 km MPC · JPL
602359 2014 HR134 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602360 2014 HX136 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602361 2014 HP141 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602362 2014 HG146 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602363 2014 HG147 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.9 km MPC · JPL
602364 2014 HY148 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602365 2014 HE153 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602366 2014 HO154 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602367 2014 HZ158 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
602368 2014 HK164 28/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602369 2014 HE165 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602370 2014 HR165 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602371 2014 HJ173 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602372 2014 HB176 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602373 2014 HS176 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 950 m MPC · JPL
602374 2014 HN180 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602375 2014 HN184 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602376 2014 HQ186 02/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602377 2014 HY188 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602378 2014 HB189 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602379 2014 HD194 29/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602380 2014 HB195 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 4.2 km MPC · JPL
602381 2014 HK203 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602382 2014 HN204 21/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602383 2014 HX205 29/04/2014 Oukaimeden C. Rinner 1.6 km MPC · JPL
602384 2014 HF206 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602385 2014 HN206 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602386 2014 HT206 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602387 2014 HT211 24/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602388 2014 HK216 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
602389 2014 HU216 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602390 2014 HZ219 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602391 2014 HO220 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602392 2014 HG221 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602393 2014 HO221 24/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602394 2014 HF224 21/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
602395 2014 HY231 25/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602396 2014 JR6 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602397 2014 JW7 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602398 2014 JU9 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602399 2014 JM13 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602400 2014 JS15 02/05/2014 WISE WISE 3.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602401 2014 JF18 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602402 2014 JO19 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
602403 2014 JP22 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602404 2014 JZ22 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
602405 2014 JN23 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602406 2014 JF28 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602407 2014 JF29 07/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 2.8 km MPC · JPL
602408 2014 JJ35 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602409 2014 JT36 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602410 2014 JM46 02/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602411 2014 JC48 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602412 2014 JZ49 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602413 2014 JH50 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602414 2014 JO55 09/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
602415 2014 JT58 24/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602416 2014 JL61 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602417 2014 JT62 08/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602418 2014 JW66 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602419 2014 JX66 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602420 2014 JL73 02/10/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.5 km MPC · JPL
602421 2014 JF74 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602422 2014 JK74 12/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602423 2014 JS76 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602424 2014 JZ78 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
602425 2014 JB82 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602426 2014 JX82 05/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
602427 2014 JS83 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
602428 2014 JJ86 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602429 2014 JU86 24/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602430 2014 JU89 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602431 2014 JV89 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602432 2014 JJ91 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602433 2014 JN92 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602434 2014 JE93 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602435 2014 JO95 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602436 2014 JT104 10/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602437 2014 JX105 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602438 2014 JD106 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602439 2014 JU106 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602440 2014 JR108 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602441 2014 JW110 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602442 2014 JV111 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602443 2014 JL114 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602444 2014 JP114 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
602445 2014 JB126 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602446 2014 KE 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
602447 2014 KW3 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602448 2014 KK4 19/04/2009 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
602449 2014 KS5 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602450 2014 KC8 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602451 2014 KM8 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602452 2014 KL10 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602453 2014 KM10 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
602454 2014 KH14 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602455 2014 KD15 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602456 2014 KE15 04/05/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
602457 2014 KF15 28/01/2004 Socorro LINEAR 2.6 km MPC · JPL
602458 2014 KM19 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602459 2014 KD21 19/08/2006 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
602460 2014 KN22 26/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602461 2014 KO23 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602462 2014 KW25 03/10/2005 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
602463 2014 KH26 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602464 2014 KY27 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602465 2014 KB30 03/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602466 2014 KH30 22/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602467 2014 KF32 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602468 2014 KC35 26/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602469 2014 KW36 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602470 2014 KJ40 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
602471 2014 KM42 08/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602472 2014 KY43 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602473 2014 KN45 04/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602474 2014 KP46 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602475 2014 KP50 01/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602476 2014 KY51 08/08/2010 Charleston R. Holmes 1.2 km MPC · JPL
602477 2014 KD54 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
602478 2014 KM54 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602479 2014 KZ56 04/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
602480 2014 KE57 24/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602481 2014 KM58 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602482 2014 KF60 24/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602483 2014 KE65 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602484 2014 KN65 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602485 2014 KB66 30/08/2005 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
602486 2014 KU67 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602487 2014 KW67 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602488 2014 KQ68 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602489 2014 KD70 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602490 2014 KW71 26/08/2009 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
602491 2014 KM72 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602492 2014 KZ72 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602493 2014 KG73 02/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602494 2014 KR74 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602495 2014 KC76 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
602496 2014 KN80 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602497 2014 KK86 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
602498 2014 KW87 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602499 2014 KQ89 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602500 2014 KN91 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602501 2014 KN103 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602502 2014 KS104 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602503 2014 KK105 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602504 2014 KF106 31/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602505 2014 KF108 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602506 2014 KN108 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602507 2014 KB109 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602508 2014 KE111 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602509 2014 KH111 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602510 2014 KQ113 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602511 2014 KJ117 18/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602512 2014 KK117 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602513 2014 KO118 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602514 2014 KA119 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602515 2014 KJ120 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602516 2014 KL120 06/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602517 2014 KC121 21/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602518 2014 KP121 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602519 2014 KK131 21/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602520 2014 KH137 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
602521 2014 KJ140 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602522 2014 LO1 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602523 2014 LG4 22/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602524 2014 LB9 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602525 2014 LO11 21/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602526 2014 LQ16 04/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
602527 2014 LV17 10/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602528 2014 LJ18 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602529 2014 LG19 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602530 2014 LN19 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602531 2014 LH21 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.5 km MPC · JPL
602532 2014 LW25 08/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
602533 2014 LA26 18/09/2004 Siding Spring SSS 3.9 km MPC · JPL
602534 2014 LK30 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602535 2014 LX31 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602536 2014 LR33 14/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.8 km MPC · JPL
602537 2014 LD34 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
602538 2014 LE34 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
602539 2014 LB35 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
602540 2014 LG35 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602541 2014 LE36 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602542 2014 LK36 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602543 2014 ML1 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602544 2014 MN2 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
602545 2014 MG3 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602546 2014 MM7 19/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602547 2014 MJ8 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602548 2014 MS10 20/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.4 km MPC · JPL
602549 2014 MD13 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602550 2014 ME14 12/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2.4 km MPC · JPL
602551 2014 MV14 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
602552 2014 MX16 23/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
602553 2014 MO17 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
602554 2014 MH21 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602555 2014 MD26 25/09/2011 Andrushivka Y. Ivaščenko, P. Kyrylenko 590 m MPC · JPL
602556 2014 MQ29 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
602557 2014 MS32 17/08/2009 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
602558 2014 ME41 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602559 2014 MF47 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
602560 2014 MU47 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602561 2014 MZ47 26/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602562 2014 MJ48 30/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602563 2014 MN52 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
602564 2014 MG53 03/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602565 2014 MT55 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
602566 2014 MW55 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602567 2014 MW62 28/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602568 2014 MS64 18/03/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 3.1 km MPC · JPL
602569 2014 MF65 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602570 2014 MZ65 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602571 2014 MM68 18/10/2006 Siding Spring SSS 1.6 km MPC · JPL
602572 2014 MD70 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 172 km MPC · JPL
602573 2014 MU72 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602574 2014 MH74 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602575 2014 MX78 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
602576 2014 MR79 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602577 2014 MF84 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602578 2014 ML84 02/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
602579 2014 MF87 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602580 2014 MO87 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602581 2014 MF88 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602582 2014 MY89 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602583 2014 MM90 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602584 2014 MT90 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602585 2014 MH91 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602586 2014 MC94 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602587 2014 MO97 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602588 2014 NB 23/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
602589 2014 NR10 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602590 2014 NL11 04/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602591 2014 NV16 28/05/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
602592 2014 NA20 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
602593 2014 NE27 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602594 2014 NJ27 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602595 2014 NU29 23/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602596 2014 NX35 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602597 2014 NM36 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602598 2014 NL38 26/12/2000 Haleakala AMOS 3.3 km MPC · JPL
602599 2014 NP39 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
602600 2014 NV41 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602601 2014 NQ43 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
602602 2014 NK46 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
602603 2014 NF47 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602604 2014 NL51 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602605 2014 NE53 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
602606 2014 NG53 26/07/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
602607 2014 NE58 02/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602608 2014 NU60 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602609 2014 NZ69 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602610 2014 NN72 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602611 2014 ND73 10/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602612 2014 NR73 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
602613 2014 NK77 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602614 2014 NX79 08/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602615 2014 NG81 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
602616 2014 NY81 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602617 2014 NB82 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602618 2014 NC88 04/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602619 2014 ON3 03/10/2011 Taunus S. Karge, U. Zimmer 590 m MPC · JPL
602620 2014 OC6 26/07/2014 Elena Remote A. Oreshko 2.3 km MPC · JPL
602621 2014 OD19 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602622 2014 OG24 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602623 2014 OE25 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
602624 2014 OW25 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602625 2014 OS27 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602626 2014 ON29 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602627 2014 OJ38 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602628 2014 OD43 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
602629 2014 OM47 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602630 2014 OA53 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
602631 2014 OF55 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
602632 2014 OQ55 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
602633 2014 OC59 01/06/2003 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 640 m MPC · JPL
602634 2014 OG60 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602635 2014 OR63 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
602636 2014 OG64 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602637 2014 OD70 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602638 2014 OL74 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602639 2014 OW75 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
602640 2014 OC76 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602641 2014 OO76 25/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602642 2014 OD78 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
602643 2014 OF81 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
602644 2014 OK85 09/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602645 2014 OQ90 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602646 2014 OF95 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
602647 2014 OD96 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
602648 2014 OR98 24/07/2003 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
602649 2014 OX104 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602650 2014 OT107 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602651 2014 OW108 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
602652 2014 OG113 26/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
602653 2014 OJ113 14/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602654 2014 OV120 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602655 2014 OK121 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602656 2014 OO129 23/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602657 2014 OT138 26/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602658 2014 OO139 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602659 2014 OQ139 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602660 2014 OG147 12/09/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
602661 2014 OY150 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
602662 2014 OT155 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602663 2014 OW155 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
602664 2014 OK157 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602665 2014 OD158 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
602666 2014 ON159 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602667 2014 OX159 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
602668 2014 OC163 17/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
602669 2014 OW163 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602670 2014 OA166 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602671 2014 OC172 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
602672 2014 OC182 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
602673 2014 OY189 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
602674 2014 OD195 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
602675 2014 OG196 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
602676 2014 OP201 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
602677 2014 OA209 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
602678 2014 OQ209 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602679 2014 OJ212 10/05/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602680 2014 OR212 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602681 2014 OT217 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602682 2014 OC226 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
602683 2014 OE227 27/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602684 2014 OQ234 13/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.7 km MPC · JPL
602685 2014 OQ237 19/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.9 km MPC · JPL
602686 2014 OR250 01/06/2002 Palomar NEAT 4.7 km MPC · JPL
602687 2014 OZ251 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602688 2014 OB252 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602689 2014 OE252 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
602690 2014 OO252 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
602691 2014 OL256 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
602692 2014 OO270 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602693 2014 OL271 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602694 2014 OC272 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602695 2014 OJ283 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602696 2014 OJ291 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602697 2014 OQ293 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
602698 2014 OX293 28/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
602699 2014 OG334 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4.4 km MPC · JPL
602700 2014 OJ340 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602701 2014 OV342 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602702 2014 OU345 17/09/2003 Palomar NEAT 5.3 km MPC · JPL
602703 2014 OX348 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
602704 2014 OD350 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602705 2014 OM353 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602706 2014 OK357 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602707 2014 OF361 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602708 2014 OV365 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
602709 2014 OM369 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602710 2014 OU375 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
602711 2014 OA378 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602712 2014 OW384 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
602713 2014 OX384 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
602714 2014 ON394 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 132 km MPC · JPL
602715 2014 OO394 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 139 km MPC · JPL
602716 2014 OP394 03/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 268 km MPC · JPL
602717 2014 OT396 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
602718 2014 OK398 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602719 2014 OP408 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602720 2014 OM413 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
602721 2014 OF432 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602722 2014 OZ434 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602723 2014 OV442 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602724 2014 OD443 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602725 2014 PM1 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
602726 2014 PV1 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602727 2014 PX6 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
602728 2014 PA23 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
602729 2014 PA26 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
602730 2014 PQ41 14/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
602731 2014 PU43 04/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602732 2014 PU46 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
602733 2014 PZ47 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602734 2014 PZ49 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602735 2014 PA53 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602736 2014 PC60 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602737 2014 PL61 11/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602738 2014 PT65 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602739 2014 PS66 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 470 m MPC · JPL
602740 2014 PX67 01/02/2005 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
602741 2014 PX73 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602742 2014 PH76 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
602743 2014 PU79 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
602744 2014 PY80 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
602745 2014 PP82 26/11/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602746 2014 PY93 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602747 2014 PL98 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
602748 2014 QD6 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602749 2014 QJ8 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602750 2014 QJ14 14/12/2004 Socorro LINEAR 3.8 km MPC · JPL
602751 2014 QW14 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
602752 2014 QA38 30/11/2007 Kitami K. Endate 790 m MPC · JPL
602753 2014 QX38 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602754 2014 QQ39 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602755 2014 QF40 14/09/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
602756 2014 QY40 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602757 2014 QC43 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602758 2014 QK43 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602759 2014 QJ44 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
602760 2014 QK45 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602761 2014 QC52 14/04/2013 ESA OGS ESA OGS 2.1 km MPC · JPL
602762 2014 QU56 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
602763 2014 QD57 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
602764 2014 QC61 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602765 2014 QJ64 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
602766 2014 QU66 26/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602767 2014 QC72 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602768 2014 QR72 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602769 2014 QT73 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602770 2014 QC78 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602771 2014 QB88 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602772 2014 QP91 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
602773 2014 QF94 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
602774 2014 QU98 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
602775 2014 QZ99 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
602776 2014 QU102 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
602777 2014 QR108 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
602778 2014 QH121 07/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
602779 2014 QP124 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 420 m MPC · JPL
602780 2014 QZ130 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 490 m MPC · JPL
602781 2014 QQ132 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
602782 2014 QJ146 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602783 2014 QL157 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602784 2014 QL158 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602785 2014 QS160 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602786 2014 QP161 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
602787 2014 QG164 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602788 2014 QR168 23/07/2003 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
602789 2014 QB179 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602790 2014 QS189 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602791 2014 QS191 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
602792 2014 QC208 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
602793 2014 QK215 18/09/2003 Palomar NEAT 4.0 km MPC · JPL
602794 2014 QP225 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602795 2014 QB247 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602796 2014 QE250 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602797 2014 QF253 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602798 2014 QS256 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602799 2014 QD258 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602800 2014 QX270 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602801 2014 QN275 24/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602802 2014 QZ275 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
602803 2014 QJ276 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602804 2014 QG277 20/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
602805 2014 QE280 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
602806 2014 QF283 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602807 2014 QC285 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
602808 2014 QQ285 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602809 2014 QX288 21/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602810 2014 QL294 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602811 2014 QT294 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602812 2014 QE302 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602813 2014 QM308 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602814 2014 QK309 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
602815 2014 QF310 10/09/2009 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
602816 2014 QV317 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602817 2014 QH321 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602818 2014 QV323 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
602819 2014 QD339 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602820 2014 QF341 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602821 2014 QC348 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.4 km MPC · JPL
602822 2014 QD374 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
602823 2014 QP376 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602824 2014 QN399 28/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
602825 2014 QZ399 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
602826 2014 QD403 04/09/2008 La Sagra OAM Obs. 3.2 km MPC · JPL
602827 2014 QK409 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602828 2014 QM409 17/03/2013 Palomar PTF 2.9 km MPC · JPL
602829 2014 QQ429 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602830 2014 QZ433 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
602831 2014 QT438 25/07/2007 Lulin LUSS 690 m MPC · JPL
602832 2014 QD440 21/09/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 2.6 km MPC · JPL
602833 2014 QM445 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602834 2014 QX447 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
602835 2014 QO451 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602836 2014 QP457 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
602837 2014 QV474 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602838 2014 QO478 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602839 2014 QL486 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
602840 2014 QD495 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
602841 2014 QT497 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602842 2014 QX504 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602843 2014 QK506 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
602844 2014 QK526 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602845 2014 QZ528 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602846 2014 QM529 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
602847 2014 QB533 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602848 2014 QP537 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
602849 2014 QS554 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
602850 2014 QV554 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
602851 2014 RJ4 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602852 2014 RJ9 28/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
602853 2014 RT22 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
602854 2014 RY22 12/01/2003 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
602855 2014 RK25 18/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
602856 2014 RJ33 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
602857 2014 RS34 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
602858 2014 RT37 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
602859 2014 RE43 18/09/2003 Haleakala AMOS 3.7 km MPC · JPL
602860 2014 RZ51 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
602861 2014 RB54 30/07/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602862 2014 RP64 15/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602863 2014 RO70 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
602864 2014 RT76 01/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602865 2014 SP6 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602866 2014 SN17 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602867 2014 SP21 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602868 2014 SS29 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
602869 2014 SS31 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
602870 2014 SB34 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
602871 2014 SS36 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
602872 2014 SG38 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
602873 2014 SK38 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
602874 2014 SQ40 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
602875 2014 SV46 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
602876 2014 SY51 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
602877 2014 SU53 07/02/2003 La Silla 1.7 km MPC · JPL
602878 2014 SO55 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602879 2014 SB59 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
602880 2014 SL60 30/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1.7 km MPC · JPL
602881 2014 SX65 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602882 2014 SP74 18/03/2005 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
602883 2014 SW80 13/02/2013 ESA OGS ESA OGS 660 m MPC · JPL
602884 2014 SJ85 18/09/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
602885 2014 SA104 28/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
602886 2014 SQ110 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
602887 2014 SZ111 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2.9 km MPC · JPL
602888 2014 SH112 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
602889 2014 SX115 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
602890 2014 SG118 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
602891 2014 SY119 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
602892 2014 SC141 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602893 2014 SH145 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
602894 2014 SB165 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
602895 2014 SA167 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
602896 2014 SJ168 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
602897 2014 SZ180 21/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
602898 2014 SK184 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602899 2014 SU186 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
602900 2014 SS187 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
602901 2014 SF191 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
602902 2014 SX194 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
602903 2014 SO197 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
602904 2014 SG199 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
602905 2014 SH202 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
602906 2014 SL203 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
602907 2014 SU204 30/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
602908 2014 SM205 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
602909 2014 SL208 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
602910 2014 SM208 29/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
602911 2014 SC235 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
602912 2014 SU238 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602913 2014 SN240 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
602914 2014 SH247 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
602915 2014 SD251 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
602916 2014 SV256 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
602917 2014 SN289 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
602918 2014 SA291 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
602919 2014 SZ309 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
602920 2014 SH331 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
602921 2014 SW333 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
602922 2014 SD335 30/09/2014 Piszkesteto P. Székely 3.3 km MPC · JPL
602923 2014 SE335 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
602924 2014 SW335 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
602925 2014 SG336 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
602926 2014 SN338 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
602927 2014 SF344 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
602928 2014 SS352 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
602929 2014 SA360 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
602930 2014 SY364 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
602931 2014 SZ364 24/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
602932 2014 SH365 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
602933 2014 SF367 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
602934 2014 SW367 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
602935 2014 SU380 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
602936 2014 SK383 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602937 2014 SP394 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
602938 2014 SA399 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
602939 2014 SP399 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
602940 2014 TB2 15/09/2007 Lulin LUSS 620 m MPC · JPL
602941 2014 TE6 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
602942 2014 TX8 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 460 m MPC · JPL
602943 2014 TR10 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
602944 2014 TM15 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
602945 2014 TP16 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
602946 2014 TD17 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
602947 2014 TU18 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
602948 2014 TK32 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
602949 2014 TO38 13/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 710 m MPC · JPL
602950 2014 TS40 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
602951 2014 TC43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
602952 2014 TO59 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
602953 2014 TH61 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
602954 2014 TB64 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
602955 2014 TN70 14/01/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
602956 2014 TK79 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
602957 2014 TK95 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602958 2014 TF98 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
602959 2014 UT4 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
602960 2014 UA41 03/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
602961 2014 UF41 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
602962 2014 UJ45 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
602963 2014 UX48 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
602964 2014 UA50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
602965 2014 UT53 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
602966 2014 UM54 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602967 2014 UU63 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
602968 2014 UY63 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
602969 2014 UY65 03/03/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
602970 2014 UZ65 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
602971 2014 UF66 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
602972 2014 UK71 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
602973 2014 UJ77 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
602974 2014 UV78 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
602975 2014 UA84 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
602976 2014 UW87 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
602977 2014 UD89 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
602978 2014 UP89 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
602979 2014 UR98 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602980 2014 UP102 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
602981 2014 US102 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
602982 2014 UU106 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
602983 2014 UY109 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
602984 2014 UJ121 08/09/2007 Andrushivka O. Geraščenko 880 m MPC · JPL
602985 2014 UO123 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
602986 2014 UE135 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
602987 2014 UB147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
602988 2014 US148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
602989 2014 UU150 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
602990 2014 UB159 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
602991 2014 UG165 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
602992 2014 UX165 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
602993 2014 UJ166 02/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
602994 2014 US166 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
602995 2014 US167 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
602996 2014 UZ167 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
602997 2014 UX171 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 730 m MPC · JPL
602998 2014 UL176 23/07/2001 Haleakala AMOS 690 m MPC · JPL
602999 2014 UF196 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
603000 2014 US202 28/10/2001 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL

598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s  • 602.000s  • 603.000s  • 604.000s  • 605.000s  • 606.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001