Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/601001–602000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601001 2012 TZ358 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601002 2012 TP360 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
601003 2012 TU360 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
601004 2012 TE363 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
601005 2012 TB364 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601006 2012 TJ369 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601007 2012 TW372 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.3 km MPC · JPL
601008 2012 TF376 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601009 2012 TZ377 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601010 2012 TB378 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
601011 2012 TD378 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601012 2012 US2 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
601013 2012 UE7 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
601014 2012 UC8 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601015 2012 UD8 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601016 2012 UN12 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
601017 2012 UV13 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601018 2012 UL16 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601019 2012 UM21 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601020 2012 UF23 17/09/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.8 km MPC · JPL
601021 2012 UQ29 17/10/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 2.4 km MPC · JPL
601022 2012 UG33 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
601023 2012 UL37 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
601024 2012 UO39 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601025 2012 UQ39 23/09/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
601026 2012 UZ42 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
601027 2012 UB46 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
601028 2012 UL53 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
601029 2012 UY54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601030 2012 UT56 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601031 2012 UC59 22/08/2003 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
601032 2012 UW61 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
601033 2012 UO62 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601034 2012 UY63 25/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
601035 2012 UZ64 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601036 2012 UO67 21/10/2012 Piszkesteto G. Hodosán 1.3 km MPC · JPL
601037 2012 UE69 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 7.5 km MPC · JPL
601038 2012 UH70 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.5 km MPC · JPL
601039 2012 UM72 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
601040 2012 UO75 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601041 2012 UC80 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601042 2012 UA83 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601043 2012 UC83 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601044 2012 UO87 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
601045 2012 UX87 16/09/2003 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
601046 2012 UH88 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601047 2012 UX91 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601048 2012 UO93 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
601049 2012 UF97 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601050 2012 UM101 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601051 2012 US104 25/08/2003 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
601052 2012 UV104 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601053 2012 UB106 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
601054 2012 UH106 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
601055 2012 UE108 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601056 2012 UJ112 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
601057 2012 US117 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601058 2012 UA119 24/10/2001 Socorro LINEAR 2.7 km MPC · JPL
601059 2012 UK122 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601060 2012 UH125 25/08/2003 Haleakala AMOS 1.6 km MPC · JPL
601061 2012 UL125 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
601062 2012 UB129 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
601063 2012 UU131 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601064 2012 UD132 22/11/2000 Haleakala AMOS 1.2 km MPC · JPL
601065 2012 UK136 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601066 2012 UT137 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
601067 2012 UC139 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601068 2012 UZ140 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601069 2012 UB142 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
601070 2012 UD150 25/08/2003 Palomar NEAT 1.6 km MPC · JPL
601071 2012 UU152 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601072 2012 UG161 22/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601073 2012 UJ164 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601074 2012 UW164 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601075 2012 UU165 23/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.2 km MPC · JPL
601076 2012 UV169 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
601077 2012 UF171 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601078 2012 UJ172 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 4.1 km MPC · JPL
601079 2012 UT173 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601080 2012 UP174 31/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601081 2012 UJ175 21/10/2012 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
601082 2012 UX175 03/12/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
601083 2012 UY175 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601084 2012 UO176 22/07/2002 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
601085 2012 UZ178 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601086 2012 UK180 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601087 2012 UR180 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601088 2012 UR184 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
601089 2012 UC186 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601090 2012 UO186 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601091 2012 UM187 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601092 2012 UN187 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
601093 2012 UG188 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
601094 2012 UA190 30/07/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601095 2012 UT190 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601096 2012 UP199 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601097 2012 UA200 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601098 2012 UU200 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601099 2012 UZ200 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601100 2012 UC202 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601101 2012 UL206 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601102 2012 UP206 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
601103 2012 UF213 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
601104 2012 UU214 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601105 2012 UD218 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601106 2012 UP218 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
601107 2012 UJ226 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
601108 2012 UK232 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601109 2012 UW236 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601110 2012 UY236 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
601111 2012 VN5 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601112 2012 VT11 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
601113 2012 VE18 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601114 2012 VC19 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601115 2012 VZ34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601116 2012 VW37 22/07/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
601117 2012 VJ39 19/07/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
601118 2012 VG43 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601119 2012 VB44 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
601120 2012 VB48 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
601121 2012 VW48 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL
601122 2012 VE53 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
601123 2012 VZ54 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601124 2012 VZ56 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601125 2012 VF58 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601126 2012 VS63 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
601127 2012 VL66 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601128 2012 VC70 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601129 2012 VE76 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601130 2012 VA77 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
601131 2012 VV80 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601132 2012 VG87 21/11/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
601133 2012 VR88 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601134 2012 VD91 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
601135 2012 VK98 25/08/2001 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
601136 2012 VD100 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601137 2012 VZ100 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
601138 2012 VF102 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601139 2012 VT102 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601140 2012 VT104 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
601141 2012 VT105 01/12/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
601142 2012 VK110 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601143 2012 VT110 07/02/2008 Catalina CSS 4.2 km MPC · JPL
601144 2012 VJ112 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
601145 2012 VT116 15/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.4 km MPC · JPL
601146 2012 VU116 06/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601147 2012 VV116 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
601148 2012 VD117 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601149 2012 VX121 23/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
601150 2012 VC122 14/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
601151 2012 VM128 15/11/2012 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
601152 2012 VB129 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
601153 2012 VW132 04/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601154 2012 WG21 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601155 2012 WZ24 16/12/2004 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
601156 2012 WM25 26/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601157 2012 WZ27 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
601158 2012 WK37 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
601159 2012 WX39 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601160 2012 WB41 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601161 2012 WO43 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601162 2012 WY43 20/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601163 2012 XP6 22/10/2006 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
601164 2012 XW12 19/09/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
601165 2012 XX13 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601166 2012 XL15 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
601167 2012 XY18 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601168 2012 XA22 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601169 2012 XK24 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601170 2012 XU25 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601171 2012 XT30 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601172 2012 XW30 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601173 2012 XG39 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601174 2012 XW48 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601175 2012 XV49 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601176 2012 XS60 27/08/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
601177 2012 XP64 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.7 km MPC · JPL
601178 2012 XU64 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601179 2012 XS68 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601180 2012 XC75 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
601181 2012 XN75 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.8 km MPC · JPL
601182 2012 XC76 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601183 2012 XE76 07/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
601184 2012 XX77 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601185 2012 XD79 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
601186 2012 XC80 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
601187 2012 XP80 06/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601188 2012 XO85 07/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
601189 2012 XS87 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
601190 2012 XA93 13/12/2001 Palomar NEAT 4.3 km MPC · JPL
601191 2012 XJ102 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601192 2012 XP106 21/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
601193 2012 XG110 21/11/2003 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
601194 2012 XH114 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601195 2012 XP123 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601196 2012 XF128 10/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601197 2012 XT128 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601198 2012 XJ130 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601199 2012 XC132 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601200 2012 XH132 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601201 2012 XW133 20/01/2009 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
601202 2012 XG136 13/12/2012 Oukaimeden C. Rinner 3.2 km MPC · JPL
601203 2012 XK136 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.7 km MPC · JPL
601204 2012 XZ143 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
601205 2012 XC144 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
601206 2012 XY148 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601207 2012 XZ150 07/12/2007 Bisei SG Center A. Asami, S. Urakawa 1.7 km MPC · JPL
601208 2012 XY155 15/10/2001 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
601209 2012 XS159 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601210 2012 XQ161 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601211 2012 XT165 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601212 2012 XA166 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601213 2012 XB167 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601214 2012 XF167 01/10/2016 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601215 2012 XH168 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
601216 2012 XV168 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
601217 2012 XR169 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601218 2012 XV169 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601219 2012 XB170 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
601220 2012 XQ171 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601221 2012 XX171 09/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601222 2012 XC173 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601223 2012 XX176 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601224 2012 XY176 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601225 2012 YE 01/09/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
601226 2012 YN 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601227 2012 YF1 18/12/2012 Oukaimeden M. Ory 7.2 km MPC · JPL
601228 2012 YY5 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
601229 2012 YM7 30/12/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
601230 2012 YM10 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
601231 2012 YJ11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601232 2012 YN16 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
601233 2012 YY16 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
601234 2012 YD17 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
601235 2012 YX17 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
601236 2013 AK 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601237 2013 AG2 03/01/2013 Oukaimeden C. Rinner 2.6 km MPC · JPL
601238 2013 AU9 04/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601239 2013 AW9 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601240 2013 AU13 17/12/2012 ESA OGS ESA OGS 1.6 km MPC · JPL
601241 2013 AF18 31/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.4 km MPC · JPL
601242 2013 AT18 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601243 2013 AY20 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
601244 2013 AL23 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
601245 2013 AY27 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601246 2013 AX49 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 7.3 km MPC · JPL
601247 2013 AA50 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601248 2013 AB51 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
601249 2013 AH59 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
601250 2013 AA60 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601251 2013 AE61 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
601252 2013 AP69 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601253 2013 AA70 31/08/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 11 km MPC · JPL
601254 2013 AQ70 01/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
601255 2013 AC71 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
601256 2013 AG73 07/01/2013 La Sagra OAM Obs. 3.4 km MPC · JPL
601257 2013 AF80 05/01/2001 Haleakala AMOS 2.6 km MPC · JPL
601258 2013 AS86 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601259 2013 AS90 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601260 2013 AA101 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601261 2013 AF105 04/10/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
601262 2013 AW105 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601263 2013 AM109 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601264 2013 AE110 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601265 2013 AY113 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
601266 2013 AB116 30/07/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
601267 2013 AG122 14/01/2013 ESA OGS ESA OGS 2.5 km MPC · JPL
601268 2013 AE125 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601269 2013 AP126 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601270 2013 AC128 07/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
601271 2013 AD129 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 9.1 km MPC · JPL
601272 2013 AT129 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 9.5 km MPC · JPL
601273 2013 AV131 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
601274 2013 AT135 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.6 km MPC · JPL
601275 2013 AV135 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 8.4 km MPC · JPL
601276 2013 AN136 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
601277 2013 AA137 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601278 2013 AJ148 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601279 2013 AE154 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
601280 2013 AQ159 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601281 2013 AZ159 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601282 2013 AW167 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.3 km MPC · JPL
601283 2013 AM168 10/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
601284 2013 AG182 07/03/2003 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
601285 2013 AX183 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
601286 2013 AF185 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601287 2013 AS185 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601288 2013 AE189 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601289 2013 AP189 11/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601290 2013 AS189 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601291 2013 AC191 09/01/2013 Siding Spring SSS 2.6 km MPC · JPL
601292 2013 AS194 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9.1 km MPC · JPL
601293 2013 AW194 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
601294 2013 AD195 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.2 km MPC · JPL
601295 2013 AP196 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
601296 2013 AV197 14/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601297 2013 AB199 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.6 km MPC · JPL
601298 2013 AY199 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.0 km MPC · JPL
601299 2013 AD200 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
601300 2013 AU201 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601301 2013 BD 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
601302 2013 BF 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 5.5 km MPC · JPL
601303 2013 BG 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
601304 2013 BU 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
601305 2013 BQ1 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 7.4 km MPC · JPL
601306 2013 BR1 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 5.7 km MPC · JPL
601307 2013 BT1 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
601308 2013 BH6 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601309 2013 BG12 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
601310 2013 BS13 29/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
601311 2013 BA17 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
601312 2013 BF17 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
601313 2013 BF30 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601314 2013 BU33 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.5 km MPC · JPL
601315 2013 BK34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
601316 2013 BA41 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 1.9 km MPC · JPL
601317 2013 BV41 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.7 km MPC · JPL
601318 2013 BU42 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
601319 2013 BE50 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601320 2013 BK50 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601321 2013 BM51 16/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.3 km MPC · JPL
601322 2013 BC52 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601323 2013 BC58 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.2 km MPC · JPL
601324 2013 BA61 21/10/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
601325 2013 BW74 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 9.8 km MPC · JPL
601326 2013 BA76 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
601327 2013 BE79 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
601328 2013 BE80 03/09/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
601329 2013 BP82 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.8 km MPC · JPL
601330 2013 BT83 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601331 2013 BO86 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
601332 2013 BT87 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
601333 2013 BA88 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
601334 2013 BK88 19/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601335 2013 BN88 22/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601336 2013 BE89 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601337 2013 BK89 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601338 2013 BR92 17/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601339 2013 BQ93 17/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601340 2013 BX93 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 8.3 km MPC · JPL
601341 2013 BP94 22/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
601342 2013 BK95 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601343 2013 BV99 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601344 2013 BP101 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601345 2013 CM5 02/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
601346 2013 CH12 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601347 2013 CH13 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
601348 2013 CP15 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601349 2013 CW20 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601350 2013 CC23 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601351 2013 CL26 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
601352 2013 CX28 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7.9 km MPC · JPL
601353 2013 CA29 05/02/2013 Oukaimeden C. Rinner 2.0 km MPC · JPL
601354 2013 CJ29 04/02/2013 Calar Alto-CASADO S. Mottola 2.2 km MPC · JPL
601355 2013 CG31 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
601356 2013 CD32 20/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601357 2013 CC37 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
601358 2013 CL38 06/02/2013 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
601359 2013 CW50 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601360 2013 CA51 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.7 km MPC · JPL
601361 2013 CW51 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601362 2013 CH54 24/08/2005 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
601363 2013 CP55 12/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 2.0 km MPC · JPL
601364 2013 CM56 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
601365 2013 CF58 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601366 2013 CA60 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601367 2013 CU63 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601368 2013 CN64 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
601369 2013 CB65 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601370 2013 CK70 06/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
601371 2013 CT75 06/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 3.2 km MPC · JPL
601372 2013 CR76 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
601373 2013 CM78 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
601374 2013 CO80 29/03/2009 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
601375 2013 CF90 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
601376 2013 CV97 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
601377 2013 CF107 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.2 km MPC · JPL
601378 2013 CS112 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601379 2013 CV113 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
601380 2013 CE115 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
601381 2013 CC116 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601382 2013 CK117 06/03/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.2 km MPC · JPL
601383 2013 CR119 08/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601384 2013 CT127 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601385 2013 CG131 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
601386 2013 CW131 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601387 2013 CN142 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601388 2013 CX145 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601389 2013 CA146 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
601390 2013 CE146 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
601391 2013 CJ149 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601392 2013 CU152 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
601393 2013 CG155 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601394 2013 CN157 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
601395 2013 CR157 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601396 2013 CL161 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601397 2013 CX167 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.1 km MPC · JPL
601398 2013 CR170 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
601399 2013 CK173 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
601400 2013 CX175 28/05/2008 Siding Spring SSS 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601401 2013 CB176 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601402 2013 CU176 21/01/2004 Socorro LINEAR 2.4 km MPC · JPL
601403 2013 CW176 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.9 km MPC · JPL
601404 2013 CO178 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601405 2013 CP178 27/11/2000 Haleakala AMOS 3.4 km MPC · JPL
601406 2013 CK180 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
601407 2013 CM192 13/02/2013 Elena Remote A. Oreshko 3.4 km MPC · JPL
601408 2013 CS194 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
601409 2013 CJ196 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601410 2013 CP196 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.5 km MPC · JPL
601411 2013 CY197 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.4 km MPC · JPL
601412 2013 CQ198 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
601413 2013 CT198 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
601414 2013 CM199 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601415 2013 CG200 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601416 2013 CB204 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.9 km MPC · JPL
601417 2013 CU211 26/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2.2 km MPC · JPL
601418 2013 CC213 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
601419 2013 CF213 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
601420 2013 CX216 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601421 2013 CV218 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601422 2013 CO220 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
601423 2013 CB221 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
601424 2013 CK223 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 5.4 km MPC · JPL
601425 2013 CO223 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.9 km MPC · JPL
601426 2013 CN229 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601427 2013 CU230 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601428 2013 CU232 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
601429 2013 CP233 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
601430 2013 CR233 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601431 2013 CK234 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601432 2013 CZ234 06/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
601433 2013 CX235 02/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 8.8 km MPC · JPL
601434 2013 CF236 03/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 6.4 km MPC · JPL
601435 2013 CW236 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601436 2013 CS237 11/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
601437 2013 CE239 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601438 2013 CG239 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
601439 2013 CD240 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601440 2013 CW240 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601441 2013 CK243 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
601442 2013 CM244 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.1 km MPC · JPL
601443 2013 CR244 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.6 km MPC · JPL
601444 2013 CK245 15/02/2013 ESA OGS ESA OGS 2.2 km MPC · JPL
601445 2013 CB246 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601446 2013 CA248 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.0 km MPC · JPL
601447 2013 CS248 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601448 2013 CG252 14/02/2013 ESA OGS ESA OGS 1.7 km MPC · JPL
601449 2013 DX14 28/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
601450 2013 DK16 17/01/2004 Palomar NEAT 2.9 km MPC · JPL
601451 2013 DA19 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601452 2013 DO19 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601453 2013 DU20 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
601454 2013 DT21 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
601455 2013 EN15 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601456 2013 EC22 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
601457 2013 EU23 07/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
601458 2013 EL25 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
601459 2013 EF26 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
601460 2013 ED27 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601461 2013 EP32 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601462 2013 ER38 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
601463 2013 ET38 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601464 2013 EM39 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601465 2013 EZ44 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601466 2013 EX50 09/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
601467 2013 ED53 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601468 2013 EL54 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601469 2013 EX56 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601470 2013 EB57 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601471 2013 EJ63 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601472 2013 EX66 11/03/2013 Palomar PTF 2.1 km MPC · JPL
601473 2013 EW67 12/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601474 2013 EM71 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601475 2013 ED75 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601476 2013 EH78 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601477 2013 EK79 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601478 2013 EW79 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601479 2013 EX80 03/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
601480 2013 EG81 17/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601481 2013 EK84 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601482 2013 EG87 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
601483 2013 ES87 12/03/2013 Palomar PTF 2.4 km MPC · JPL
601484 2013 EH94 31/05/2010 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
601485 2013 EZ103 18/02/2013 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
601486 2013 EP108 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
601487 2013 EU110 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.9 km MPC · JPL
601488 2013 EC111 13/03/2013 Palomar PTF 790 m MPC · JPL
601489 2013 EM113 09/05/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
601490 2013 EW116 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601491 2013 EY118 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
601492 2013 ES119 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 580 m MPC · JPL
601493 2013 EN124 13/03/2013 Palomar PTF 2.8 km MPC · JPL
601494 2013 EJ126 15/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601495 2013 EZ126 11/03/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3.4 km MPC · JPL
601496 2013 EU132 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
601497 2013 EJ138 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601498 2013 ER138 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
601499 2013 EZ145 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5.7 km MPC · JPL
601500 2013 ET146 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601501 2013 EO155 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601502 2013 EH159 10/10/2015 Oukaimeden M. Ory 3.4 km MPC · JPL
601503 2013 EL160 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601504 2013 ER163 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601505 2013 EG167 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
601506 2013 EL167 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
601507 2013 ES168 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601508 2013 ET168 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601509 2013 EM170 06/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
601510 2013 EX170 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
601511 2013 EY170 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601512 2013 ES171 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601513 2013 EV179 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601514 2013 FM1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.4 km MPC · JPL
601515 2013 FE6 14/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601516 2013 FB11 20/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
601517 2013 FT12 21/04/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
601518 2013 FE14 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601519 2013 FF19 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
601520 2013 FJ20 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
601521 2013 FY21 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601522 2013 FP23 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601523 2013 FF26 03/04/2013 Palomar PTF 3.2 km MPC · JPL
601524 2013 FE29 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601525 2013 FZ31 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2.3 km MPC · JPL
601526 2013 FC32 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
601527 2013 FS32 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601528 2013 FS33 18/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601529 2013 FX33 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
601530 2013 FZ33 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601531 2013 FU37 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
601532 2013 FH38 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601533 2013 GT 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
601534 2013 GK1 01/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601535 2013 GY2 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601536 2013 GO4 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
601537 2013 GS9 08/07/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
601538 2013 GY10 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
601539 2013 GS11 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601540 2013 GK13 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601541 2013 GS15 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
601542 2013 GW15 08/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601543 2013 GC19 05/04/2013 Palomar PTF 2.2 km MPC · JPL
601544 2013 GL21 21/03/2013 Elena Remote A. Oreshko 650 m MPC · JPL
601545 2013 GV29 02/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
601546 2013 GV30 14/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601547 2013 GE31 23/03/2013 Palomar PTF 2.7 km MPC · JPL
601548 2013 GB34 07/04/2013 Elena Remote A. Oreshko 2.8 km MPC · JPL
601549 2013 GP35 21/04/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
601550 2013 GU37 06/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
601551 2013 GH39 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
601552 2013 GO40 10/11/2010 Charleston R. Holmes 3.3 km MPC · JPL
601553 2013 GJ41 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601554 2013 GY43 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601555 2013 GD48 14/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601556 2013 GV48 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
601557 2013 GG49 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
601558 2013 GM50 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
601559 2013 GO51 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
601560 2013 GC60 12/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.6 km MPC · JPL
601561 2013 GK61 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601562 2013 GM62 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601563 2013 GZ62 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
601564 2013 GU64 16/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601565 2013 GP75 05/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
601566 2013 GN76 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
601567 2013 GS76 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601568 2013 GC77 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
601569 2013 GK77 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601570 2013 GO83 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
601571 2013 GC90 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
601572 2013 GZ90 10/02/2008 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
601573 2013 GF93 13/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601574 2013 GR94 17/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
601575 2013 GT98 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 690 m MPC · JPL
601576 2013 GO102 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601577 2013 GC105 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
601578 2013 GW105 25/03/2003 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
601579 2013 GA108 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
601580 2013 GU113 06/05/2002 Palomar NEAT 4.9 km MPC · JPL
601581 2013 GH115 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601582 2013 GR115 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
601583 2013 GF116 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601584 2013 GA119 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601585 2013 GT120 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
601586 2013 GA124 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601587 2013 GB130 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601588 2013 GF130 05/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
601589 2013 GD139 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601590 2013 GD142 06/09/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601591 2013 GE143 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601592 2013 GU145 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
601593 2013 GF146 14/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
601594 2013 GC147 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
601595 2013 GY147 20/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601596 2013 GD151 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
601597 2013 GQ151 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
601598 2013 GG152 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
601599 2013 GU153 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601600 2013 HM5 18/04/2013 Palomar PTF 3.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601601 2013 HE9 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
601602 2013 HX13 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
601603 2013 HE19 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
601604 2013 HQ19 15/04/2013 Catalina CSS 3.4 km MPC · JPL
601605 2013 HY19 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
601606 2013 HR21 21/04/2013 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
601607 2013 HX22 05/06/2002 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
601608 2013 HJ26 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
601609 2013 HP30 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
601610 2013 HW33 15/10/2007 Altschwendt W. Ries 590 m MPC · JPL
601611 2013 HH35 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601612 2013 HE36 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601613 2013 HP45 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601614 2013 HZ45 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601615 2013 HK47 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601616 2013 HN47 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.6 km MPC · JPL
601617 2013 HL51 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601618 2013 HA55 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
601619 2013 HV56 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
601620 2013 HF64 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
601621 2013 HP65 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 500 m MPC · JPL
601622 2013 HL78 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601623 2013 HE85 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
601624 2013 HO88 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 510 m MPC · JPL
601625 2013 HU88 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
601626 2013 HA89 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 1.9 km MPC · JPL
601627 2013 HM95 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
601628 2013 HF98 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601629 2013 HZ101 16/04/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 430 m MPC · JPL
601630 2013 HM104 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601631 2013 HL107 09/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan 1.8 km MPC · JPL
601632 2013 HU114 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601633 2013 HY114 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601634 2013 HN120 11/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
601635 2013 HV120 15/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
601636 2013 HZ121 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
601637 2013 HD123 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601638 2013 HP124 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
601639 2013 HY125 12/04/2013 Siding Spring SSS 550 m MPC · JPL
601640 2013 HV126 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
601641 2013 HT129 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
601642 2013 HW148 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601643 2013 HT152 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601644 2013 HC154 05/08/2005 Siding Spring SSS 1.2 km MPC · JPL
601645 2013 HB158 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
601646 2013 HA159 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601647 2013 HK159 03/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601648 2013 HV159 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
601649 2013 HW160 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
601650 2013 HW161 21/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
601651 2013 HA163 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
601652 2013 HV163 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601653 2013 JD2 10/04/2013 XuYi PMO NEO 2.4 km MPC · JPL
601654 2013 JU2 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
601655 2013 JM4 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
601656 2013 JW4 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
601657 2013 JH9 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
601658 2013 JS10 07/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
601659 2013 JS15 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
601660 2013 JF20 02/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601661 2013 JP22 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
601662 2013 JO23 07/09/2004 Socorro LINEAR 3.4 km MPC · JPL
601663 2013 JG31 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601664 2013 JM40 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
601665 2013 JP41 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2.6 km MPC · JPL
601666 2013 JO42 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
601667 2013 JM43 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
601668 2013 JT47 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
601669 2013 JF49 01/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
601670 2013 JM49 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
601671 2013 JU57 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 810 m MPC · JPL
601672 2013 JD59 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601673 2013 JG60 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
601674 2013 JH62 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
601675 2013 JP66 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
601676 2013 JY67 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
601677 2013 JD68 13/05/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
601678 2013 JF69 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
601679 2013 JG75 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
601680 2013 JA76 11/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
601681 2013 JZ76 05/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
601682 2013 JC77 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601683 2013 JP79 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
601684 2013 KP2 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
601685 2013 KY10 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
601686 2013 KF12 05/06/2002 Socorro LINEAR 2.8 km MPC · JPL
601687 2013 KR13 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
601688 2013 KK17 19/05/2013 Charleston R. Holmes 3.0 km MPC · JPL
601689 2013 KA18 11/05/2013 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
601690 2013 KZ18 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 74 km MPC · JPL
601691 2013 LA11 04/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
601692 2013 LF13 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
601693 2013 LK19 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
601694 2013 LC24 02/06/2013 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.0 km MPC · JPL
601695 2013 LG28 08/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601696 2013 LV28 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
601697 2013 LU40 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
601698 2013 LS41 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
601699 2013 MH 06/09/2002 Socorro LINEAR 2.9 km MPC · JPL
601700 2013 ML9 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601701 2013 MO14 20/06/2013 Haleakala 500 m MPC · JPL
601702 2013 MC16 03/01/2017 Haleakala 3.0 km MPC · JPL
601703 2013 ND2 01/07/2013 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
601704 2013 NR3 23/05/2006 Mount Lemmon 700 m MPC · JPL
601705 2013 NV3 28/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 730 m MPC · JPL
601706 2013 NE4 06/08/2002 Palomar 830 m MPC · JPL
601707 2013 NT5 10/10/2007 Catalina 780 m MPC · JPL
601708 2013 NE10 19/02/2009 Kitt Peak 570 m MPC · JPL
601709 2013 NR26 09/09/2008 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
601710 2013 NE28 01/07/2013 Haleakala 610 m MPC · JPL
601711 2013 NM33 06/07/2013 Haleakala 650 m MPC · JPL
601712 2013 NP33 14/07/2013 Haleakala 480 m MPC · JPL
601713 2013 NQ33 15/07/2013 Haleakala 750 m MPC · JPL
601714 2013 NT35 20/11/2015 Mount Lemmon 3.5 km MPC · JPL
601715 2013 NO36 01/07/2013 Haleakala 2.7 km MPC · JPL
601716 2013 NC45 03/08/2014 Haleakala 2.9 km MPC · JPL
601717 2013 NM45 14/07/2013 Haleakala 720 m MPC · JPL
601718 2013 NU46 14/07/2013 Haleakala 580 m MPC · JPL
601719 2013 NW47 09/02/2005 Mount Lemmon 630 m MPC · JPL
601720 2013 NK48 13/07/2013 Haleakala 540 m MPC · JPL
601721 2013 NG55 14/07/2013 Haleakala 560 m MPC · JPL
601722 2013 NJ62 13/07/2013 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
601723 2013 OY6 05/12/2010 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
601724 2013 OY9 08/10/2002 Palomar 1.1 km MPC · JPL
601725 2013 OM10 30/07/2013 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
601726 2013 PL2 18/06/2013 Mount Lemmon 920 m MPC · JPL
601727 2013 PN2 20/06/2013 Haleakala 3.2 km MPC · JPL
601728 2013 PB3 02/08/2013 Haleakala 620 m MPC · JPL
601729 2013 PD8 25/02/2011 Mount Lemmon 2.2 km MPC · JPL
601730 2013 PT10 13/01/2008 Kitt Peak 860 m MPC · JPL
601731 Kukuczka 2013 PV10 Bản mẫu:MoMP 03/08/2013 Tincana JUN 1.3 km MPC · JPL
601732 2013 PO21 11/07/2004 Socorro 1.5 km MPC · JPL
601733 2013 PM22 01/08/2013 Haleakala 3.3 km MPC · JPL
601734 2013 PB23 02/10/2008 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
601735 2013 PB25 09/08/2013 Kitt Peak 680 m MPC · JPL
601736 2013 PZ27 08/08/2013 Kitt Peak 680 m MPC · JPL
601737 2013 PB28 25/04/2003 Apache Point HNS 1.2 km MPC · JPL
601738 2013 PZ30 10/08/2013 Palomar 720 m MPC · JPL
601739 2013 PF31 30/04/2006 Kitt Peak 680 m MPC · JPL
601740 2013 PZ32 15/12/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
601741 2013 PN39 30/09/2003 Kitt Peak 410 m MPC · JPL
601742 2013 PJ51 13/03/2012 Mount Lemmon 620 m MPC · JPL
601743 2013 PK60 16/07/2013 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
601744 2013 PL64 16/05/2012 Haleakala 7:4 3.1 km MPC · JPL
601745 2013 PL70 02/08/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
601746 2013 PG73 06/08/2013 ESA OGS 610 m MPC · JPL
601747 2013 PA77 03/11/2008 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
601748 2013 PX86 12/08/2013 Haleakala 570 m MPC · JPL
601749 2013 PM88 08/08/2013 Haleakala 620 m MPC · JPL
601750 2013 PD92 15/08/2013 Haleakala 770 m MPC · JPL
601751 2013 PU98 14/08/2013 Haleakala 450 m MPC · JPL
601752 2013 PW100 04/08/2013 Haleakala 530 m MPC · JPL
601753 2013 PJ101 14/08/2013 Haleakala 490 m MPC · JPL
601754 2013 PL117 25/08/2004 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
601755 2013 PP118 14/08/2013 Haleakala 2.1 km MPC · JPL
601756 2013 PY118 09/08/2013 Haleakala 800 m MPC · JPL
601757 2013 QS4 04/10/2002 Palomar 620 m MPC · JPL
601758 2013 QM11 21/09/2003 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
601759 2013 QL13 12/08/2013 Kitt Peak 610 m MPC · JPL
601760 2013 QU14 27/11/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
601761 2013 QG19 10/03/2005 Mount Lemmon 690 m MPC · JPL
601762 2013 QH20 07/05/2006 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
601763 2013 QE25 14/08/2013 Haleakala 750 m MPC · JPL
601764 2013 QM28 08/08/2013 Kitt Peak 660 m MPC · JPL
601765 2013 QC35 24/08/2006 Palomar 560 m MPC · JPL
601766 2013 QK35 14/08/2013 Haleakala 580 m MPC · JPL
601767 2013 QC38 17/01/2004 Palomar PHO 640 m MPC · JPL
601768 2013 QQ42 09/08/2013 Haleakala 560 m MPC · JPL
601769 2013 QV46 30/08/2013 Haleakala 700 m MPC · JPL
601770 2013 QN59 20/09/1998 Kitt Peak SUL 2.0 km MPC · JPL
601771 2013 QV61 19/06/2013 Mount Lemmon NYS 690 m MPC · JPL
601772 2013 QO62 02/10/2006 Mount Lemmon 530 m MPC · JPL
601773 2013 QD73 09/08/2013 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
601774 2013 QR74 16/09/2006 Palomar NYS 800 m MPC · JPL
601775 2013 QZ81 17/09/2010 Mount Lemmon 640 m MPC · JPL
601776 2013 QH85 27/08/2005 Palomar H 450 m MPC · JPL
601777 2013 QQ90 08/08/2013 Kitt Peak 560 m MPC · JPL
601778 2013 QO99 28/08/2013 Mount Lemmon 510 m MPC · JPL
601779 2013 QQ101 28/08/2013 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
601780 2013 RR15 02/12/2010 Mount Lemmon V 480 m MPC · JPL
601781 2013 RH23 27/02/2012 Haleakala 670 m MPC · JPL
601782 2013 RT27 27/08/2005 Palomar 1.2 km MPC · JPL
601783 2013 RH30 04/09/2013 Haleakala 730 m MPC · JPL
601784 2013 RQ37 28/07/2005 Palomar 790 m MPC · JPL
601785 2013 RR40 05/09/2013 Kitt Peak 710 m MPC · JPL
601786 2013 RB46 13/08/2013 Crni Vrh 1.5 km MPC · JPL
601787 2013 RR46 17/01/2005 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
601788 2013 RQ49 09/12/2010 Kitt Peak 800 m MPC · JPL
601789 2013 RX52 01/09/2013 Haleakala 570 m MPC · JPL
601790 2013 RO61 25/12/2005 Mount Lemmon 2.5 km MPC · JPL
601791 2013 RS65 29/08/2006 Wrightwood 770 m MPC · JPL
601792 2013 RG67 28/02/2008 Mount Lemmon 680 m MPC · JPL
601793 2013 RT67 16/09/2003 Kitt Peak 720 m MPC · JPL
601794 2013 RX70 06/09/2004 Palomar EUN 1.3 km MPC · JPL
601795 2013 RJ73 30/04/2011 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
601796 2013 RZ78 19/05/2005 Mount Lemmon NYS 700 m MPC · JPL
601797 2013 RB80 04/09/2013 Catalina Tj (2.91) 2.3 km MPC · JPL
601798 2013 RX80 15/09/2013 La Sagra APO +1km 810 m MPC · JPL
601799 2013 RG84 26/09/2006 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
601800 2013 RP97 01/10/2013 Catalina 1.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601801 2013 RP100 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
601802 2013 RF104 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
601803 2013 RT104 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
601804 2013 RW107 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
601805 2013 RL119 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
601806 2013 RZ130 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
601807 2013 RO131 15/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
601808 2013 RQ136 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
601809 2013 RY146 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
601810 2013 RN152 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601811 2013 SS4 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
601812 2013 SF20 25/01/2004 Sierra Nevada Sierra Nevada Obs. 890 m MPC · JPL
601813 2013 SV33 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
601814 2013 SE55 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
601815 2013 SP55 28/09/2013 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
601816 2013 SK70 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
601817 2013 SM77 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
601818 2013 SK80 13/12/2010 Mauna Kea L. Wells, M. Micheli 780 m MPC · JPL
601819 2013 SC86 03/05/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
601820 2013 SR98 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
601821 2013 SB99 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
601822 2013 TU 01/10/2013 Elena Remote A. Oreshko 2.8 km MPC · JPL
601823 2013 TA4 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
601824 2013 TL5 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
601825 2013 TL34 02/10/2013 Palomar PTF 9.0 km MPC · JPL
601826 2013 TK36 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
601827 2013 TL38 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
601828 2013 TT40 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
601829 2013 TP41 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
601830 2013 TE45 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
601831 2013 TY47 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
601832 2013 TX50 28/07/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
601833 2013 TJ53 27/10/2006 Catalina CSS 530 m MPC · JPL
601834 2013 TD57 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
601835 2013 TC60 06/08/2008 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
601836 2013 TL67 16/05/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
601837 2013 TU75 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
601838 2013 TM80 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
601839 2013 TO85 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
601840 2013 TP86 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
601841 2013 TH92 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
601842 2013 TN95 10/04/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 790 m MPC · JPL
601843 2013 TW101 14/08/2006 Siding Spring SSS 530 m MPC · JPL
601844 2013 TR106 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
601845 2013 TT112 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
601846 2013 TF125 30/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
601847 2013 TQ126 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
601848 2013 TP132 04/03/2012 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
601849 2013 TG159 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
601850 2013 TP161 14/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
601851 2013 TE163 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601852 2013 TM166 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
601853 2013 TV166 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
601854 2013 TS170 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
601855 2013 TZ172 14/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
601856 2013 TL173 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
601857 2013 TH178 12/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
601858 2013 TT182 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
601859 2013 TF184 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
601860 2013 TZ210 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
601861 2013 TL224 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.7 km MPC · JPL
601862 2013 TW224 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 6.9 km MPC · JPL
601863 2013 UO1 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
601864 2013 UH2 21/12/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
601865 2013 UZ6 15/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
601866 2013 UP10 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
601867 2013 UL12 01/09/2002 Emerald Lane L. Ball 930 m MPC · JPL
601868 2013 UR12 05/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
601869 2013 UL25 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601870 2013 UL30 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
601871 2013 US32 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
601872 2013 UW39 25/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
601873 2013 UU45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
601874 2013 US47 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
601875 2013 VC 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
601876 2013 VX10 20/08/2009 La Sagra OAM Obs. 710 m MPC · JPL
601877 2013 VU13 25/10/2005 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
601878 2013 VN15 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
601879 2013 VC19 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
601880 2013 VP19 11/09/2004 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
601881 2013 VQ24 04/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
601882 2013 VU29 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
601883 2013 VR32 10/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
601884 2013 VA34 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
601885 2013 VR36 09/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
601886 2013 VQ38 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
601887 2013 VB40 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
601888 2013 VR41 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
601889 2013 VN53 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
601890 2013 VX65 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
601891 2013 VR68 09/11/2013 Catalina CSS 1.9 km MPC · JPL
601892 2013 WR 01/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 730 m MPC · JPL
601893 2013 WS14 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
601894 2013 WP15 14/11/2009 La Palma O. Vaduvescu, J. Iglesias-Paramo 860 m MPC · JPL
601895 2013 WM17 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
601896 2013 WW18 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
601897 2013 WG22 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
601898 2013 WG23 20/12/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1.4 km MPC · JPL
601899 2013 WE28 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
601900 2013 WZ30 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
601901 2013 WA37 27/11/2013 Haleakala 2.8 km MPC · JPL
601902 2013 WT38 09/11/2013 Kitt Peak 640 m MPC · JPL
601903 2013 WN44 06/11/2013 Haleakala 490 m MPC · JPL
601904 2013 WK51 19/09/2007 Mount Lemmon 2.1 km MPC · JPL
601905 2013 WG54 02/01/2011 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
601906 2013 WM54 03/07/2005 Palomar 930 m MPC · JPL
601907 2013 WO54 24/10/2005 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
601908 2013 WN56 26/11/2013 Nogales 3.1 km MPC · JPL
601909 2013 WX59 24/11/2008 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
601910 2013 WT63 29/11/2013 Haleakala 1.3 km MPC · JPL
601911 2013 WD70 14/12/2001 Kitt Peak 790 m MPC · JPL
601912 2013 WL71 04/10/2006 Mount Lemmon 520 m MPC · JPL
601913 2013 WJ76 21/05/2012 Haleakala 860 m MPC · JPL
601914 2013 WU79 29/09/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
601915 2013 WV92 28/11/2013 Mount Lemmon 760 m MPC · JPL
601916 Sting 2013 WJ98 Bản mẫu:MoMP 28/11/2013 Tincana 1.3 km MPC · JPL
601917 2013 WE104 14/10/2013 Nogales 2.0 km MPC · JPL
601918 2013 WO105 23/10/2012 Haleakala 2.5 km MPC · JPL
601919 2013 WM110 28/11/2013 Haleakala 670 m MPC · JPL
601920 2013 WE113 17/03/2010 Siding Spring 1.5 km MPC · JPL
601921 2013 WX114 26/10/2013 Mount Lemmon 1.2 km MPC · JPL
601922 2013 WD116 27/11/2013 Haleakala 910 m MPC · JPL
601923 2013 WK120 27/11/2013 Haleakala 620 m MPC · JPL
601924 2013 WO120 27/11/2013 Haleakala 1.0 km MPC · JPL
601925 2013 WU123 28/11/2013 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
601926 2013 WY127 24/11/2013 Haleakala 830 m MPC · JPL
601927 2013 WV128 27/11/2013 Haleakala 870 m MPC · JPL
601928 2013 WN136 18/09/2003 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
601929 2013 WZ138 29/11/2013 Haleakala 1.9 km MPC · JPL
601930 2013 XA8 04/12/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
601931 2013 XK28 04/12/2013 Haleakala 1.4 km MPC · JPL
601932 2013 XT29 03/12/2013 Mount Lemmon 810 m MPC · JPL
601933 2013 XW30 12/12/2013 Haleakala 510 m MPC · JPL
601934 2013 XF34 04/12/2013 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
601935 2013 XW34 13/12/2013 Mount Lemmon 2.7 km MPC · JPL
601936 2013 XH36 07/12/2013 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
601937 2013 XP36 01/12/2013 XuYi 540 m MPC · JPL
601938 2013 YM7 01/12/2008 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
601939 2013 YR9 24/12/2013 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
601940 2013 YO23 11/03/2002 Palomar 1.1 km MPC · JPL
601941 2013 YT27 23/12/2013 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
601942 2013 YG33 26/08/2012 Haleakala 1.8 km MPC · JPL
601943 2013 YP34 22/02/2006 Palomar 1.6 km MPC · JPL
601944 2013 YS36 29/11/2013 Haleakala 2.4 km MPC · JPL
601945 2013 YB40 21/09/2003 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
601946 2013 YM40 15/05/2002 Palomar 2.0 km MPC · JPL
601947 2013 YU43 04/08/2008 Siding Spring 1.2 km MPC · JPL
601948 2013 YF46 04/12/2013 Haleakala 1.1 km MPC · JPL
601949 2013 YM49 09/10/2012 Haleakala 1.2 km MPC · JPL
601950 2013 YG54 28/11/2013 Mount Lemmon 870 m MPC · JPL
601951 2013 YG58 25/04/2004 Apache Point 2.9 km MPC · JPL
601952 2013 YS71 10/10/2008 Mount Lemmon 1.6 km MPC · JPL
601953 2013 YC74 15/09/2012 Nogales 1.1 km MPC · JPL
601954 2013 YG83 28/10/2008 Mount Lemmon 1.1 km MPC · JPL
601955 2013 YR90 28/12/2013 Kitt Peak H 610 m MPC · JPL
601956 2013 YH91 12/08/2012 Kitt Peak 870 m MPC · JPL
601957 2013 YL93 23/10/2008 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
601958 2013 YR97 08/10/2012 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
601959 2013 YT97 31/12/2013 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
601960 2013 YP106 22/04/2011 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
601961 2013 YP108 28/09/2008 Catalina 2.5 km MPC · JPL
601962 2013 YT112 05/07/2005 Mount Lemmon 3.1 km MPC · JPL
601963 2013 YA116 31/12/1999 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
601964 2013 YF118 11/12/2013 Haleakala 590 m MPC · JPL
601965 2013 YJ123 30/12/2013 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
601966 2013 YU125 10/02/2010 Kitt Peak 850 m MPC · JPL
601967 2013 YB126 30/12/2013 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
601968 2013 YX133 24/09/2012 Mount Lemmon 2.4 km MPC · JPL
601969 2013 YS137 06/12/2013 Haleakala 920 m MPC · JPL
601970 2013 YY139 30/12/2013 Mount Lemmon 1.5 km MPC · JPL
601971 2013 YQ140 31/12/2013 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
601972 2013 YD147 31/12/2013 Mount Lemmon 1.9 km MPC · JPL
601973 2013 YE148 27/12/2013 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
601974 2013 YU151 31/12/2013 Kitt Peak 2.5 km MPC · JPL
601975 2013 YW151 18/02/2005 La Silla 1.7 km MPC · JPL
601976 2013 YC154 26/12/2013 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
601977 2013 YQ163 31/12/2013 Mount Lemmon 940 m MPC · JPL
601978 2013 YA165 25/12/2013 Mount Lemmon 580 m MPC · JPL
601979 2013 YY167 25/12/2013 Mount Lemmon 1.7 km MPC · JPL
601980 2014 AL 01/01/2014 Nogales 640 m MPC · JPL
601981 2014 AP3 11/03/2002 Palomar 1.4 km MPC · JPL
601982 2014 AA4 01/01/2014 Haleakala 2.0 km MPC · JPL
601983 2014 AH11 01/01/2014 Mount Lemmon 880 m MPC · JPL
601984 2014 AX11 20/12/2001 Kitt Peak 770 m MPC · JPL
601985 2014 AN12 11/04/2002 Palomar EUN 1.5 km MPC · JPL
601986 2014 AR12 03/01/2014 Oukaimeden 1.0 km MPC · JPL
601987 2014 AC15 26/08/2012 Haleakala 2.2 km MPC · JPL
601988 2014 AR17 26/12/2013 Kitt Peak 820 m MPC · JPL
601989 2014 AS20 25/12/2013 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
601990 2014 AE21 31/12/2013 Mount Lemmon 2.0 km MPC · JPL
601991 2014 AQ21 06/11/2005 Pla D'Arguines 950 m MPC · JPL
601992 2014 AU23 06/10/2008 Mount Lemmon 1.3 km MPC · JPL
601993 2014 AZ24 24/12/2013 Mount Lemmon 750 m MPC · JPL
601994 2014 AS25 23/03/2006 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
601995 2014 AO27 21/10/2008 Kitt Peak 1.0 km MPC · JPL
601996 2014 AE30 15/03/2010 Catalina 2.2 km MPC · JPL
601997 2014 AY33 19/10/2003 Palomar 2.1 km MPC · JPL
601998 2014 AR41 24/12/2013 Mount Lemmon 2.8 km MPC · JPL
601999 2014 AV41 21/07/2006 Mount Lemmon EOS 2.1 km MPC · JPL
602000 2014 AV45 22/02/2003 Palomar 3.6 km MPC · JPL

597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s  • 602.000s  • 603.000s  • 604.000s  • 605.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001