Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/600001–601000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600001 2011 EQ29 06/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 3.6 km MPC · JPL
600002 2011 EU37 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600003 2011 EN38 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600004 2011 EY41 12/02/2000 Apache Point SDSS Collaboration 840 m MPC · JPL
600005 2011 EX45 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600006 2011 EC46 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
600007 2011 EB47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600008 2011 EO47 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600009 2011 ED48 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.0 km MPC · JPL
600010 2011 EV56 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 750 m MPC · JPL
600011 2011 EJ64 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
600012 2011 EQ70 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600013 2011 EA90 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
600014 2011 ES91 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
600015 2011 EU92 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
600016 2011 ES97 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
600017 2011 EY97 07/11/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600018 2011 ES104 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
600019 2011 FJ5 24/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 720 m MPC · JPL
600020 2011 FV16 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600021 2011 FE20 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 760 m MPC · JPL
600022 2011 FX22 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1.1 km MPC · JPL
600023 2011 FA24 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600024 2011 FV37 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
600025 2011 FK38 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
600026 2011 FM40 12/08/2007 Socorro LINEAR 1.5 km MPC · JPL
600027 2011 FG47 07/02/2002 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
600028 2011 FQ47 09/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
600029 2011 FD53 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
600030 2011 FN57 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600031 2011 FL59 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
600032 2011 FZ60 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600033 2011 FZ69 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
600034 2011 FV70 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
600035 2011 FB76 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
600036 2011 FP87 06/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
600037 2011 FE98 27/08/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
600038 2011 FU100 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
600039 2011 FW100 10/12/2001 Nashville R. Clingan 930 m MPC · JPL
600040 2011 FF109 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600041 2011 FD110 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
600042 2011 FS110 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
600043 2011 FE127 25/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600044 2011 FU131 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600045 2011 FT135 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
600046 2011 FH137 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600047 2011 FF141 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600048 2011 FS148 10/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600049 2011 FV150 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
600050 2011 FJ153 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
600051 2011 FH160 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
600052 2011 FN163 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
600053 2011 FQ163 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
600054 2011 FB168 28/03/2011 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
600055 2011 GN 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
600056 2011 GK4 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
600057 2011 GL8 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600058 2011 GG9 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
600059 2011 GN11 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600060 2011 GB13 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
600061 2011 GE15 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600062 2011 GF18 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
600063 2011 GH18 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
600064 2011 GW19 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600065 2011 GD39 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600066 2011 GC50 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
600067 2011 GV53 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
600068 2011 GM69 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.00 km MPC · JPL
600069 2011 GX70 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
600070 2011 GV73 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
600071 2011 GX77 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
600072 2011 GK78 02/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600073 2011 GL82 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
600074 2011 GY86 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
600075 2011 GH87 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600076 2011 GF91 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
600077 2011 GW92 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600078 2011 GA93 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
600079 2011 GW96 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
600080 2011 GS98 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600081 2011 GB100 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
600082 2011 GM101 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600083 2011 GY101 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
600084 2011 HD5 25/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
600085 2011 HD7 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600086 2011 HO7 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600087 2011 HC15 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600088 2011 HS25 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
600089 2011 HK31 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
600090 2011 HG35 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
600091 2011 HO42 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600092 2011 HS43 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
600093 2011 HK49 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600094 2011 HM52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600095 2011 HS54 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
600096 2011 HK55 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
600097 2011 HK60 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600098 2011 HT92 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
600099 2011 HB94 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
600100 2011 HQ96 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600101 2011 HZ99 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
600102 2011 HR100 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600103 2011 HX104 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
600104 2011 HH105 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600105 2011 HM106 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
600106 2011 HJ108 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
600107 2011 HG110 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600108 2011 JR 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.4 km MPC · JPL
600109 2011 JK2 04/05/2011 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1.8 km MPC · JPL
600110 2011 JW5 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
600111 2011 JA9 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600112 2011 JP16 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
600113 2011 JB20 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
600114 2011 JY21 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600115 2011 JB33 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
600116 2011 JN33 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600117 2011 KY4 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
600118 2011 KH9 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
600119 2011 KM17 29/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 660 m MPC · JPL
600120 2011 KK18 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600121 2011 KZ18 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600122 2011 KU20 11/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 990 m MPC · JPL
600123 2011 KC24 29/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
600124 2011 KJ25 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
600125 2011 KF26 23/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.3 km MPC · JPL
600126 2011 KD30 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
600127 2011 KJ30 20/03/2002 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
600128 2011 KC41 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
600129 2011 KV41 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
600130 2011 KM42 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600131 2011 KT48 10/04/2002 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
600132 2011 KQ49 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
600133 2011 KZ49 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
600134 2011 KB50 27/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 960 m MPC · JPL
600135 2011 KE50 14/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
600136 2011 KN50 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
600137 2011 KQ50 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
600138 2011 KV53 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600139 2011 KJ54 26/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
600140 2011 KQ55 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600141 2011 LN 01/06/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.2 km MPC · JPL
600142 2011 LA1 03/06/2011 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
600143 2011 LJ2 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600144 2011 LR2 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
600145 2011 LW8 22/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600146 2011 LT18 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
600147 2011 LZ23 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600148 2011 LU29 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600149 2011 LU31 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
600150 2011 LQ32 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600151 2011 LF33 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 4.0 km MPC · JPL
600152 2011 LF34 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
600153 2011 LR34 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600154 2011 MA5 28/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600155 2011 MY7 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
600156 2011 MK8 24/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600157 2011 MN15 25/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600158 2011 NQ1 13/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600159 2011 NV2 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
600160 2011 NX2 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600161 2011 NH4 04/03/2010 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
600162 2011 OQ11 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
600163 2011 OY11 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600164 2011 OJ12 24/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
600165 2011 OZ13 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600166 2011 OU15 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
600167 2011 OE24 28/07/2011 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
600168 2011 OV25 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
600169 2011 OV26 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
600170 2011 OJ29 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600171 2011 OM35 29/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600172 2011 OO40 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600173 2011 OM42 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600174 2011 OB43 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600175 2011 OD43 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600176 2011 ON47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600177 2011 OS47 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600178 2011 OP49 29/07/2011 Siding Spring SSS 1.9 km MPC · JPL
600179 2011 OU51 01/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600180 2011 OM56 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600181 2011 OC61 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 230 km MPC · JPL
600182 2011 OQ61 16/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600183 2011 OX61 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600184 2011 OQ65 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600185 2011 OH68 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600186 2011 OA69 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600187 2011 PJ7 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
600188 2011 PU7 06/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
600189 2011 PR9 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600190 2011 PG10 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
600191 2011 PJ12 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
600192 2011 PJ15 21/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600193 2011 PT16 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600194 2011 QR3 29/07/2011 Charleston R. Holmes 480 m MPC · JPL
600195 2011 QE5 22/08/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
600196 2011 QX5 20/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
600197 2011 QW6 12/09/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
600198 2011 QC13 16/10/2007 Catalina CSS 990 m MPC · JPL
600199 2011 QN13 04/08/2011 La Sagra OAM Obs. 1.3 km MPC · JPL
600200 2011 QV36 25/08/2011 La Sagra OAM Obs. 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600201 2011 QD38 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
600202 2011 QB41 03/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600203 2011 QJ42 29/08/2011 Siding Spring SSS 510 m MPC · JPL
600204 2011 QF43 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
600205 2011 QW46 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600206 2011 QE51 26/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600207 2011 QR51 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 8.1 km MPC · JPL
600208 2011 QK62 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600209 2011 QQ65 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600210 2011 QA68 05/04/2002 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
600211 2011 QO73 20/08/2011 Charleston R. Holmes 1.7 km MPC · JPL
600212 2011 QF74 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600213 2011 QV79 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
600214 2011 QD80 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600215 2011 QE80 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600216 2011 QF84 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600217 2011 QY100 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 101 km MPC · JPL
600218 2011 QD102 27/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600219 2011 QY102 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600220 2011 QL108 22/10/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600221 2011 QW112 24/08/2011 La Sagra OAM Obs. 1.2 km MPC · JPL
600222 2011 QF113 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600223 2011 QK114 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600224 2011 RN2 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600225 2011 RF8 06/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600226 2011 RZ10 15/09/2002 Palomar NEAT 2.3 km MPC · JPL
600227 2011 RP12 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600228 2011 RT12 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600229 2011 RZ18 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600230 2011 RJ25 29/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600231 2011 RC26 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600232 2011 RF29 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600233 2011 RP34 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600234 2011 RN35 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600235 2011 RO35 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600236 2011 SC28 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
600237 2011 SZ28 30/08/2011 La Sagra OAM Obs. 1.4 km MPC · JPL
600238 2011 SH33 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600239 2011 SF39 27/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2.6 km MPC · JPL
600240 2011 SF50 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600241 2011 SR52 08/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600242 2011 SM58 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600243 2011 SG59 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
600244 2011 SG61 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600245 2011 ST69 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600246 2011 SW75 01/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600247 2011 SC79 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600248 2011 SW83 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
600249 2011 SF84 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600250 2011 SG85 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 700 m MPC · JPL
600251 2011 SJ94 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600252 2011 SE98 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600253 2011 SY101 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600254 2011 SH103 29/08/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 650 m MPC · JPL
600255 2011 SJ103 25/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600256 2011 SU108 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600257 2011 SD110 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
600258 2011 SZ111 27/09/2002 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
600259 2011 SB122 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600260 2011 SA131 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600261 2011 SQ136 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600262 2011 SA148 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600263 2011 ST149 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1.3 km MPC · JPL
600264 2011 SL152 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600265 2011 SA156 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600266 2011 SK159 01/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
600267 2011 SE168 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600268 2011 SP171 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
600269 2011 SG180 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600270 2011 SC195 07/08/2011 La Sagra OAM Obs. 1.6 km MPC · JPL
600271 2011 SZ196 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600272 2011 SY197 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600273 2011 SE198 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600274 2011 SZ205 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600275 2011 SM213 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600276 2011 SZ217 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600277 2011 SF221 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600278 2011 SG221 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600279 2011 SR223 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600280 2011 SC226 31/07/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
600281 2011 SG227 03/10/2002 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
600282 2011 SU231 06/09/2007 Dauban C. Rinner, F. Kugel 1.1 km MPC · JPL
600283 2011 SC234 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600284 2011 SO240 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600285 2011 SB251 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600286 2011 SD253 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.2 km MPC · JPL
600287 2011 SE257 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600288 2011 SK264 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600289 2011 SH271 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600290 2011 SZ276 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600291 2011 SJ283 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600292 2011 SU284 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
600293 2011 SY286 02/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600294 2011 ST287 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
600295 2011 SU287 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600296 2011 SD288 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600297 2011 SS295 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600298 2011 SN302 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600299 2011 SQ302 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600300 2011 SC307 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600301 2011 SO311 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600302 2011 SQ317 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600303 2011 SE324 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600304 2011 SN324 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600305 2011 SY326 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
600306 2011 SG334 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600307 2011 SJ334 19/09/2011 La Sagra OAM Obs. 620 m MPC · JPL
600308 2011 SK337 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600309 2011 TK3 03/10/2011 Taunus S. Karge, R. Kling 2.3 km MPC · JPL
600310 2011 TZ9 18/08/2006 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
600311 2011 TE18 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600312 2011 TY18 27/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600313 2011 TS19 27/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600314 2011 UL2 21/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
600315 2011 UB4 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600316 2011 UQ4 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600317 2011 UC12 21/10/2001 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
600318 2011 UC34 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600319 2011 UR37 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600320 2011 UD43 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600321 2011 UV56 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
600322 2011 UD61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600323 2011 UJ71 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
600324 2011 UD72 05/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.8 km MPC · JPL
600325 2011 UL75 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600326 2011 UW78 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600327 2011 UN81 01/09/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
600328 2011 UY82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600329 2011 UB86 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600330 2011 UB87 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600331 2011 UN90 18/10/2011 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
600332 2011 UB116 06/10/2000 Haleakala AMOS 3.8 km MPC · JPL
600333 2011 UN116 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
600334 2011 UD118 30/09/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1.3 km MPC · JPL
600335 2011 UF135 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
600336 2011 UL164 23/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.1 km MPC · JPL
600337 2011 UT183 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.2 km MPC · JPL
600338 2011 UT185 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600339 2011 UQ192 16/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
600340 2011 UQ204 08/10/2011 Charleston R. Holmes 580 m MPC · JPL
600341 2011 UB213 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600342 2011 UK220 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600343 2011 UC221 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600344 2011 UN223 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600345 2011 UZ224 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
600346 2011 UB227 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600347 2011 UA231 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
600348 2011 UX241 28/07/2005 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
600349 2011 UB255 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600350 2011 UP266 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600351 2011 UZ269 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600352 2011 UN274 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
600353 2011 UJ277 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
600354 2011 UM280 25/10/2011 XuYi PMO NEO 2.2 km MPC · JPL
600355 2011 UY306 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
600356 2011 UE308 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600357 2011 UM318 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600358 2011 UA321 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600359 2011 UJ321 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3.8 km MPC · JPL
600360 2011 UT322 16/02/2005 La Silla A. Boattini 3.1 km MPC · JPL
600361 2011 UB323 16/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600362 2011 UF329 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600363 2011 UJ333 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600364 2011 UV336 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
600365 2011 UB339 20/09/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2.6 km MPC · JPL
600366 2011 UK343 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.6 km MPC · JPL
600367 2011 UA347 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600368 2011 UJ347 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600369 2011 UN353 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600370 2011 UP357 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600371 2011 UN360 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600372 2011 UQ362 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600373 2011 UK365 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600374 2011 UL378 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600375 2011 UL382 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600376 2011 UQ388 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
600377 2011 UJ394 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600378 2011 UM397 30/10/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2.0 km MPC · JPL
600379 2011 UY400 18/10/2011 Piszkesteto A. Szing 770 m MPC · JPL
600380 2011 UM405 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600381 2011 UZ405 30/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3.6 km MPC · JPL
600382 2011 UH406 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600383 2011 UU406 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600384 2011 UK407 03/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.0 km MPC · JPL
600385 2011 UV416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600386 2011 UG418 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600387 2011 UH421 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
600388 2011 UW421 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600389 2011 UM422 19/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600390 2011 UL431 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600391 2011 UY433 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600392 2011 UA434 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600393 2011 UB435 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600394 2011 UZ444 11/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600395 2011 UT445 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
600396 2011 UR448 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600397 2011 UV448 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600398 2011 UV449 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600399 2011 UQ451 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600400 2011 UK454 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600401 2011 US454 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600402 2011 UX454 28/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600403 2011 UG455 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600404 2011 UJ458 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600405 2011 UW463 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600406 2011 UQ465 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600407 2011 UM468 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
600408 2011 UU469 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600409 2011 UX472 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600410 2011 UJ473 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600411 2011 UR474 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600412 2011 UA479 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
600413 2011 UX479 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600414 2011 VH3 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
600415 2011 VJ6 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600416 2011 VF7 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600417 2011 VV9 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600418 2011 VH16 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
600419 2011 VC25 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600420 2011 VQ25 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600421 2011 VZ28 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600422 2011 VN32 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600423 2011 WD10 30/06/2000 La Silla La Silla Obs. 640 m MPC · JPL
600424 2011 WZ12 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
600425 2011 WV15 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600426 2011 WK19 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
600427 2011 WW21 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600428 2011 WE22 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600429 2011 WC25 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600430 2011 WK30 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600431 2011 WF40 03/12/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
600432 2011 WE41 24/11/2011 Piszkesteto G. Marton 2.1 km MPC · JPL
600433 2011 WF45 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
600434 2011 WU47 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
600435 2011 WL65 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 9.8 km MPC · JPL
600436 2011 WF68 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
600437 2011 WG69 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
600438 2011 WX70 24/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600439 2011 WS73 28/11/2011 Wildberg R. Apitzsch 730 m MPC · JPL
600440 2011 WH76 11/10/2006 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
600441 2011 WH78 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600442 2011 WO85 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600443 2011 WB91 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600444 2011 WV91 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
600445 2011 WL92 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600446 2011 WV92 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600447 2011 WO93 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600448 2011 WO98 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
600449 2011 WZ98 23/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600450 2011 WB119 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600451 2011 WS123 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600452 2011 WG125 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
600453 2011 WL135 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 4.1 km MPC · JPL
600454 2011 WU138 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600455 2011 WU140 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600456 2011 WY141 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600457 2011 WT157 17/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 7.4 km MPC · JPL
600458 2011 WS160 05/04/2013 Palomar PTF 2.6 km MPC · JPL
600459 2011 WG162 29/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
600460 2011 WA167 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600461 2011 WZ170 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600462 2011 WC172 18/08/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600463 2011 WD174 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.8 km MPC · JPL
600464 2011 WE174 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600465 2011 WO175 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600466 2011 WQ176 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.8 km MPC · JPL
600467 2011 WY176 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600468 2011 WT180 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600469 2011 WW182 19/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
600470 2011 XH1 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
600471 2011 XX4 03/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600472 2011 XV5 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600473 2011 XF6 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600474 2011 YM3 03/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600475 2011 YN3 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600476 2011 YV11 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
600477 2011 YL12 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
600478 2011 YW19 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
600479 2011 YC20 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
600480 2011 YE30 17/09/2010 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
600481 2011 YJ30 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
600482 2011 YB32 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
600483 2011 YC33 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
600484 2011 YT33 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.8 km MPC · JPL
600485 2011 YK35 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600486 2011 YF39 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 7.9 km MPC · JPL
600487 2011 YP40 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
600488 2011 YJ41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600489 2011 YZ42 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600490 2011 YX49 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600491 2011 YO55 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600492 2011 YM56 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.7 km MPC · JPL
600493 2011 YX66 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600494 2011 YL71 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
600495 2011 YJ73 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600496 2011 YN73 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.2 km MPC · JPL
600497 2011 YJ81 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
600498 2011 YM81 04/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600499 2011 YW81 16/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
600500 2011 YF82 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600501 2011 YR82 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600502 2011 YQ83 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600503 2011 YY83 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
600504 2011 YF87 27/12/2011 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
600505 2011 YC89 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600506 2011 YW89 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.5 km MPC · JPL
600507 2011 YE91 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.6 km MPC · JPL
600508 2011 YG93 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
600509 2011 YD94 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600510 2012 AO2 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600511 2012 AJ3 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
600512 2012 AC9 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
600513 2012 AZ14 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600514 2012 AZ15 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600515 2012 AK18 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.6 km MPC · JPL
600516 2012 AA19 14/01/2012 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
600517 2012 AS19 19/09/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
600518 2012 AG23 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.6 km MPC · JPL
600519 2012 AV23 07/02/2002 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
600520 2012 AJ26 28/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600521 2012 AS26 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
600522 2012 AQ27 04/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600523 2012 AN29 12/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600524 2012 AT29 14/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600525 2012 AK30 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
600526 2012 AH31 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.0 km MPC · JPL
600527 2012 AP33 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
600528 2012 AY34 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
600529 2012 AK35 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
600530 2012 AR35 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600531 2012 BC2 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
600532 2012 BZ9 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
600533 2012 BY13 13/07/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
600534 2012 BM14 17/01/2012 Les Engarouines L. Bernasconi 790 m MPC · JPL
600535 2012 BA16 10/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
600536 2012 BL20 19/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 1.0 km MPC · JPL
600537 2012 BM23 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
600538 2012 BM24 10/07/2005 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
600539 2012 BZ24 20/01/2012 Mayhill N. Falla 730 m MPC · JPL
600540 2012 BU28 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
600541 2012 BM33 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600542 2012 BH36 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
600543 2012 BD38 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
600544 2012 BW41 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600545 2012 BG45 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
600546 2012 BH51 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600547 2012 BH59 03/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
600548 2012 BJ60 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.5 km MPC · JPL
600549 2012 BT60 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 6.8 km MPC · JPL
600550 2012 BC63 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
600551 2012 BO64 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.1 km MPC · JPL
600552 2012 BD66 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600553 2012 BE70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600554 2012 BF71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
600555 2012 BH75 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
600556 2012 BB79 18/12/2011 ESA OGS ESA OGS 8.4 km MPC · JPL
600557 2012 BC95 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600558 2012 BQ96 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
600559 2012 BW106 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
600560 2012 BY107 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600561 2012 BZ119 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
600562 2012 BF121 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600563 2012 BR121 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600564 2012 BC123 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 7.6 km MPC · JPL
600565 2012 BJ124 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
600566 2012 BY125 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
600567 2012 BG131 05/08/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
600568 2012 BY132 03/05/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.0 km MPC · JPL
600569 2012 BU133 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
600570 2012 BP136 28/12/2011 Les Engarouines L. Bernasconi 940 m MPC · JPL
600571 2012 BB138 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
600572 2012 BB140 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600573 2012 BF145 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
600574 2012 BT146 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600575 2012 BD147 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600576 2012 BH147 17/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
600577 2012 BZ148 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
600578 2012 BT152 29/01/2012 Catalina CSS 4.0 km MPC · JPL
600579 2012 BD155 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 7.3 km MPC · JPL
600580 2012 BX155 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 460 m MPC · JPL
600581 2012 BT157 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600582 2012 BJ159 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
600583 2012 BZ160 24/11/2016 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
600584 2012 BD161 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600585 2012 BF161 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
600586 2012 BG161 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600587 2012 BO161 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600588 2012 BU164 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600589 2012 BM166 29/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600590 2012 BE167 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600591 2012 BG167 23/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600592 2012 BK167 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600593 2012 BG168 15/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600594 2012 BD169 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600595 2012 BO171 14/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600596 2012 BW171 16/01/2018 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600597 2012 BG173 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
600598 2012 BS173 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
600599 2012 BC175 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
600600 2012 BM175 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600601 2012 BN175 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
600602 2012 BA176 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600603 2012 BM176 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600604 2012 BK178 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600605 2012 BO180 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.8 km MPC · JPL
600606 2012 BV180 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600607 2012 BF183 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600608 2012 CS14 19/09/2003 Palomar NEAT 4.2 km MPC · JPL
600609 2012 CC15 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
600610 2012 CF18 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5.8 km MPC · JPL
600611 2012 CP20 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
600612 2012 CR20 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
600613 2012 CZ20 24/10/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
600614 2012 CO21 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600615 2012 CN24 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
600616 2012 CU29 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
600617 2012 CR30 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
600618 2012 CQ34 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
600619 2012 CY35 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600620 2012 CZ35 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600621 2012 CW37 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
600622 2012 CX39 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600623 2012 CL40 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
600624 2012 CF50 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600625 2012 CF53 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600626 2012 CH53 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.00 km MPC · JPL
600627 2012 CE60 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
600628 2012 CR61 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600629 2012 CN62 15/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
600630 2012 CF63 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600631 2012 CC67 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600632 2012 CR67 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
600633 2012 CC71 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600634 2012 DD 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
600635 2012 DH6 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600636 2012 DE9 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
600637 2012 DX12 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
600638 2012 DS14 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
600639 2012 DQ15 21/02/2012 Oukaimeden M. Ory 2.7 km MPC · JPL
600640 2012 DO17 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
600641 2012 DK18 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600642 2012 DL18 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
600643 2012 DH19 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
600644 2012 DV22 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600645 2012 DN23 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
600646 2012 DN25 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
600647 2012 DY26 31/12/2000 Haleakala AMOS 2.7 km MPC · JPL
600648 2012 DD35 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
600649 2012 DM38 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.8 km MPC · JPL
600650 2012 DZ39 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
600651 2012 DG43 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600652 2012 DA51 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
600653 2012 DS56 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
600654 2012 DQ58 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
600655 2012 DO62 08/01/2006 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
600656 2012 DE64 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600657 2012 DW67 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
600658 2012 DM73 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
600659 2012 DD74 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
600660 2012 DM81 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
600661 2012 DG101 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
600662 2012 DX104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600663 2012 DT106 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
600664 2012 DB108 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600665 2012 DD115 21/02/2012 Oukaimeden M. Ory 2.9 km MPC · JPL
600666 2012 DO116 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
600667 2012 DE117 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
600668 2012 DP118 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
600669 2012 DM119 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
600670 2012 DB121 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
600671 2012 DZ124 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600672 2012 DP126 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600673 2012 EM6 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
600674 2012 EE10 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
600675 2012 EF12 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
600676 2012 EL14 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.7 km MPC · JPL
600677 2012 EY14 25/02/2012 Mount Graham R. P. Boyle, V. Laugalys 2.7 km MPC · JPL
600678 2012 EB16 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
600679 2012 EN18 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
600680 2012 ER18 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
600681 2012 ES18 14/03/2012 Catalina CSS 520 m MPC · JPL
600682 2012 EE19 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600683 2012 EL20 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600684 2012 EW22 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
600685 2012 EU27 13/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
600686 2012 FM6 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
600687 2012 FB8 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
600688 2012 FW8 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
600689 2012 FU14 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
600690 2012 FP29 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
600691 2012 FO30 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
600692 2012 FB31 04/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
600693 2012 FF32 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
600694 2012 FU37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
600695 2012 FP39 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
600696 2012 FG45 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600697 2012 FB50 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
600698 2012 FU51 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
600699 2012 FJ52 30/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
600700 2012 FL53 22/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600701 2012 FU57 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
600702 2012 FZ63 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
600703 2012 FE76 23/07/2003 Palomar NEAT 3.6 km MPC · JPL
600704 2012 FF79 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
600705 2012 FV80 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
600706 2012 FD81 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
600707 2012 FZ90 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600708 2012 FG101 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
600709 2012 FS103 25/03/2012 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
600710 2012 FO107 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
600711 2012 GO1 20/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
600712 2012 GM4 24/02/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 810 m MPC · JPL
600713 2012 GZ11 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
600714 2012 GH12 12/04/2012 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
600715 2012 GJ13 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
600716 2012 GD16 27/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
600717 2012 GS23 16/10/2006 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
600718 2012 GC27 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
600719 2012 GA29 30/09/2002 Haleakala AMOS 810 m MPC · JPL
600720 2012 GK30 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.3 km MPC · JPL
600721 2012 GM31 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
600722 2012 GP39 04/05/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
600723 2012 GO40 20/01/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
600724 2012 GD42 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
600725 2012 HG 16/04/2012 Socorro LINEAR 1.4 km MPC · JPL
600726 2012 HZ1 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
600727 2012 HG5 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
600728 2012 HT6 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
600729 2012 HL9 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
600730 2012 HX10 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
600731 2012 HY13 23/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
600732 2012 HJ14 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
600733 2012 HJ15 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600734 2012 HH16 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
600735 2012 HO25 21/04/2012 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
600736 2012 HX31 24/03/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 710 m MPC · JPL
600737 2012 HN32 22/08/2003 Campo Imperatore A. Boattini, A. Di Paola 600 m MPC · JPL
600738 2012 HV33 21/03/2001 Haleakala AMOS 870 m MPC · JPL
600739 2012 HR35 27/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
600740 2012 HQ39 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
600741 2012 HP40 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
600742 2012 HH42 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
600743 2012 HO42 18/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
600744 2012 HH45 11/05/2005 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
600745 2012 HS49 03/03/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
600746 2012 HC52 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
600747 2012 HQ53 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
600748 2012 HH56 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600749 2012 HN57 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
600750 2012 HU64 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
600751 2012 HU65 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600752 2012 HT69 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600753 2012 HR71 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600754 2012 HF73 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
600755 2012 HQ79 30/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600756 2012 HB81 13/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
600757 2012 HK84 22/03/2012 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
600758 2012 HR85 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
600759 2012 HR95 05/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.7 km MPC · JPL
600760 2012 HR97 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
600761 2012 HF103 19/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
600762 2012 HP103 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600763 2012 HK104 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600764 2012 JO8 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600765 2012 JT13 24/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
600766 2012 JX14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
600767 2012 JM20 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
600768 2012 JF24 12/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
600769 2012 JH24 11/06/2000 Socorro LINEAR 1.3 km MPC · JPL
600770 2012 JL24 25/08/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
600771 2012 JL27 15/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
600772 2012 JB39 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
600773 2012 JR39 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
600774 2012 JZ43 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
600775 2012 JQ46 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
600776 2012 JC53 30/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 3.0 km MPC · JPL
600777 2012 JF53 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
600778 2012 JG54 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
600779 2012 JM54 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
600780 2012 JS57 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.4 km MPC · JPL
600781 2012 JL58 06/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
600782 2012 JT63 18/02/2005 La Silla A. Boattini 860 m MPC · JPL
600783 2012 JW63 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
600784 2012 JB70 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
600785 2012 JF71 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
600786 2012 KZ1 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
600787 2012 KF4 20/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
600788 2012 KE6 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
600789 2012 KO16 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
600790 2012 KG18 25/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600791 2012 KW18 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
600792 2012 KY25 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
600793 2012 KC33 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
600794 2012 KF38 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600795 2012 KP39 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600796 2012 KJ41 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
600797 2012 KZ44 29/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
600798 2012 KH48 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
600799 2012 KO53 07/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
600800 2012 KY55 22/05/2012 ESA OGS ESA OGS 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600801 2012 KN57 12/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
600802 2012 LG 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
600803 2012 LH1 09/06/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 760 m MPC · JPL
600804 2012 LK5 11/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600805 2012 LP5 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
600806 2012 LK6 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
600807 2012 LT9 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600808 2012 LU13 11/11/2010 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
600809 2012 LC18 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
600810 2012 LA24 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
600811 2012 LG27 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600812 2012 LJ27 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600813 2012 LN27 15/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600814 2012 MZ2 15/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
600815 2012 MM7 09/06/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.0 km MPC · JPL
600816 2012 MP8 25/05/2012 ESA OGS ESA OGS 3.7 km MPC · JPL
600817 2012 MK9 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
600818 2012 MZ9 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600819 2012 ML11 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600820 2012 MA15 17/06/2012 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
600821 2012 MV16 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
600822 2012 MA17 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
600823 2012 OS5 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600824 2012 PE4 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
600825 2012 PW5 25/08/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
600826 2012 PD6 07/08/2012 Marly P. Kocher 2.6 km MPC · JPL
600827 2012 PT6 13/12/2009 Weihai Shandong University Obs. 1.6 km MPC · JPL
600828 2012 PS10 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600829 2012 PQ14 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
600830 2012 PX17 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
600831 2012 PV21 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600832 2012 PC24 22/02/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
600833 2012 PG26 12/08/2012 Siding Spring SSS 2.2 km MPC · JPL
600834 2012 PJ27 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
600835 2012 PZ27 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600836 2012 PB28 14/08/2012 Siding Spring SSS 760 m MPC · JPL
600837 2012 PO29 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
600838 2012 PF30 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
600839 2012 PQ30 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
600840 2012 PO31 12/08/2012 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
600841 2012 PU39 10/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
600842 2012 PX45 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
600843 2012 PZ45 06/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
600844 2012 PY46 02/11/2007 Socorro LINEAR 2.5 km MPC · JPL
600845 2012 PK54 14/08/2012 Siding Spring SSS 1.0 km MPC · JPL
600846 2012 PQ55 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 4.3 km MPC · JPL
600847 2012 PT58 09/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600848 2012 QD 28/02/2003 Haleakala AMOS 760 m MPC · JPL
600849 2012 QY2 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600850 2012 QQ3 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
600851 2012 QS5 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600852 2012 QP7 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
600853 2012 QG19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
600854 2012 QQ19 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600855 2012 QD25 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600856 2012 QY36 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600857 2012 QC45 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600858 2012 QR48 26/03/2003 Palomar NEAT 1.0 km MPC · JPL
600859 2012 QL51 29/08/2012 Alder Springs K. Levin 580 m MPC · JPL
600860 2012 QV53 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
600861 2012 QS54 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
600862 2012 QY54 26/08/2012 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
600863 2012 QA72 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600864 2012 RA2 07/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 820 m MPC · JPL
600865 2012 RJ4 06/10/2004 Palomar NEAT 480 m MPC · JPL
600866 2012 RM4 10/09/2012 Charleston R. Holmes 860 m MPC · JPL
600867 2012 RV4 21/07/2007 Lulin LUSS 3.0 km MPC · JPL
600868 2012 RY10 13/09/2012 Charleston R. Holmes 1.7 km MPC · JPL
600869 2012 RL25 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600870 2012 RH27 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600871 2012 RL34 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
600872 2012 RS36 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
600873 2012 RB38 15/09/2012 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
600874 2012 RC40 01/09/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
600875 2012 RC42 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
600876 2012 RH42 16/08/2012 Siding Spring SSS 1.0 km MPC · JPL
600877 2012 RO42 13/09/2012 Siding Spring SSS 1.6 km MPC · JPL
600878 2012 RQ44 28/08/2003 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
600879 2012 RF46 15/09/2012 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
600880 2012 SO 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
600881 2012 SX9 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
600882 2012 ST12 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
600883 2012 SJ13 13/09/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
600884 2012 SB15 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600885 2012 SK30 27/08/2005 Palomar NEAT 510 m MPC · JPL
600886 2012 SQ30 16/09/2012 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
600887 2012 SZ32 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600888 2012 SQ33 03/12/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
600889 2012 SA34 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600890 2012 SC35 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
600891 2012 SY42 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600892 2012 SP46 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1.2 km MPC · JPL
600893 2012 SM47 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600894 2012 SZ47 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600895 2012 SW48 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 8.5 km MPC · JPL
600896 2012 SV59 20/09/2006 Catalina CSS 3.7 km MPC · JPL
600897 2012 SC64 29/01/2003 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
600898 2012 SO65 26/08/2012 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
600899 2012 SB69 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600900 2012 SK73 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
600901 2012 SN73 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
600902 2012 SE88 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600903 2012 SH93 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600904 2012 SN96 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600905 2012 TR 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 7.1 km MPC · JPL
600906 2012 TQ9 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600907 2012 TS10 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600908 2012 TU12 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600909 2012 TZ16 15/09/2012 ESA OGS ESA OGS 1.0 km MPC · JPL
600910 2012 TD24 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600911 2012 TH24 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
600912 2012 TC31 06/10/1999 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
600913 2012 TD33 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600914 2012 TF35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600915 2012 TB38 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600916 2012 TZ38 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600917 2012 TZ49 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
600918 2012 TL51 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
600919 2012 TD52 03/11/2003 Apache Point SDSS Collaboration 10 km MPC · JPL
600920 2012 TE57 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600921 2012 TN57 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
600922 2012 TA62 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600923 2012 TX62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600924 2012 TE69 16/03/2002 Haleakala AMOS 1.9 km MPC · JPL
600925 2012 TX80 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
600926 2012 TQ89 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600927 2012 TJ92 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600928 2012 TC96 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
600929 2012 TQ97 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
600930 2012 TK101 18/09/2003 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
600931 2012 TB116 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
600932 2012 TW119 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
600933 2012 TN120 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
600934 2012 TS122 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
600935 2012 TD123 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 9.7 km MPC · JPL
600936 2012 TF123 26/09/2012 Haleakala Pan-STARRS 640 m MPC · JPL
600937 2012 TA126 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
600938 2012 TM135 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600939 2012 TC136 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
600940 2012 TK138 08/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.5 km MPC · JPL
600941 2012 TP144 20/09/2003 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
600942 2012 TT144 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
600943 2012 TD148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600944 2012 TD150 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
600945 2012 TF159 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600946 2012 TL159 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
600947 2012 TA161 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
600948 2012 TD162 06/08/2008 Eygalayes P. Sogorb 640 m MPC · JPL
600949 2012 TQ168 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
600950 2012 TG182 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
600951 2012 TL183 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
600952 2012 TH184 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600953 2012 TR188 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600954 2012 TA189 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600955 2012 TN192 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
600956 2012 TT196 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1.9 km MPC · JPL
600957 2012 TB212 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
600958 2012 TO214 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
600959 2012 TD218 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
600960 2012 TV223 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
600961 2012 TR226 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
600962 2012 TV242 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
600963 2012 TM246 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600964 2012 TX247 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600965 2012 TC266 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600966 2012 TL270 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
600967 2012 TH272 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
600968 2012 TM272 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600969 2012 TX275 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600970 2012 TX281 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
600971 2012 TP283 07/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
600972 2012 TU292 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
600973 2012 TG293 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
600974 2012 TS293 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
600975 2012 TZ294 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.2 km MPC · JPL
600976 2012 TJ303 25/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
600977 2012 TL309 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600978 2012 TV316 14/10/2012 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
600979 2012 TG319 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
600980 2012 TC322 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
600981 2012 TE326 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
600982 2012 TG327 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
600983 2012 TN327 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
600984 2012 TT327 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
600985 2012 TJ329 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
600986 2012 TU330 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
600987 2012 TN332 05/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
600988 2012 TD335 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
600989 2012 TQ335 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
600990 2012 TL336 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
600991 2012 TC338 14/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
600992 2012 TH342 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
600993 2012 TP343 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
600994 2012 TF348 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
600995 2012 TN350 20/03/1999 Apache Point SDSS Collaboration 550 m MPC · JPL
600996 2012 TU350 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
600997 2012 TN353 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.0 km MPC · JPL
600998 2012 TA357 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
600999 2012 TM357 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
601000 2012 TT357 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL

596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s  • 601.000s  • 602.000s  • 603.000s  • 604.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001