Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/901–1000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
901 Brunsia 1918 EE 30/08/1918 Heidelberg M. F. Wolf 13 km MPC · JPL
902 Probitas 1918 EJ 03/09/1918 Vienna J. Palisa 8,6 km MPC · JPL
903 Nealley 1918 EM 13/09/1918 Vienna J. Palisa 58 km MPC · JPL
904 Rockefellia 1918 EO 29/10/1918 Heidelberg M. F. Wolf 49 km MPC · JPL
905 Universitas 1918 ES 30/10/1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 12 km MPC · JPL
906 Repsolda 1918 ET 30/10/1918 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 66 km MPC · JPL
907 Rhoda 1918 EU 12/11/1918 Heidelberg M. F. Wolf 83 km MPC · JPL
908 Buda 1918 EX 30/11/1918 Heidelberg M. F. Wolf 31 km MPC · JPL
909 Ulla 1919 FA 07/02/1919 Heidelberg K. Reinmuth 116 km MPC · JPL
910 Anneliese 1919 FB 01/03/1919 Heidelberg K. Reinmuth 49 km MPC · JPL
911 Agamemnon 1919 FD 19/03/1919 Heidelberg K. Reinmuth 131 km MPC · JPL
912 Maritima 1919 FJ 27/04/1919 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 83 km MPC · JPL
913 Otila 1919 FL 19/05/1919 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
914 Palisana 1919 FN 04/07/1919 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
915 Cosette 1918 b 14/12/1918 Algiers F. Gonnessiat 12 km MPC · JPL
916 America 1915 S1 07/08/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
917 Lyka 1915 S4 05/09/1915 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 35 km MPC · JPL
918 Itha 1919 FR 22/08/1919 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
919 Ilsebill 1918 EQ 30/10/1918 Heidelberg M. F. Wolf 34 km MPC · JPL
920 Rogeria 1919 FT 01/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 27 km MPC · JPL
921 Jovita 1919 FV 04/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 55 km MPC · JPL
922 Schlutia 1919 FW 18/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
923 Herluga 1919 GB 30/09/1919 Heidelberg K. Reinmuth 35 km MPC · JPL
924 Toni 1919 GC 20/10/1919 Heidelberg K. Reinmuth 85 km MPC · JPL
925 Alphonsina 1920 GM 13/01/1920 Barcelona J. Comas i Solà 58 km MPC · JPL
926 Imhilde 1920 GN 15/02/1920 Heidelberg K. Reinmuth 48 km MPC · JPL
927 Ratisbona 1920 GO 16/02/1920 Heidelberg M. F. Wolf 76 km MPC · JPL
928 Hildrun 1920 GP 23/02/1920 Heidelberg K. Reinmuth 63 km MPC · JPL
929 Algunde 1920 GR 10/03/1920 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
930 Westphalia 1920 GS 10/03/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 35 km MPC · JPL
931 Whittemora 1920 GU 19/03/1920 Algiers F. Gonnessiat 45 km MPC · JPL
932 Hooveria 1920 GV 23/03/1920 Vienna J. Palisa 59 km MPC · JPL
933 Susi 1927 CH 10/02/1927 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
934 Thüringia 1920 HK 15/08/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 54 km MPC · JPL
935 Clivia 1920 HM 07/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 6,4 km MPC · JPL
936 Kunigunde 1920 HN 08/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 43 km MPC · JPL
937 Bethgea 1920 HO 12/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
938 Chlosinde 1920 HQ 09/09/1920 Heidelberg K. Reinmuth 33 km MPC · JPL
939 Isberga 1920 HR 04/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
940 Kordula 1920 HT 10/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 80 km MPC · JPL
941 Murray 1920 HV 10/10/1920 Vienna J. Palisa 18 km MPC · JPL
942 Romilda 1920 HW 11/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 37 km MPC · JPL
943 Begonia 1920 HX 20/10/1920 Heidelberg K. Reinmuth 71 km MPC · JPL
944 Hidalgo 1920 HZ 31/10/1920 Hamburg-Bergedorf W. Baade 38 km MPC · JPL
945 Barcelona 1921 JB 03/02/1921 Barcelona J. Comas i Solà 26 km MPC · JPL
946 Poësia 1921 JC 11/02/1921 Heidelberg M. F. Wolf 36 km MPC · JPL
947 Monterosa 1921 JD 08/02/1921 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 26 km MPC · JPL
948 Jucunda 1921 JE 03/03/1921 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
949 Hel 1921 JK 11/03/1921 Heidelberg M. F. Wolf 63 km MPC · JPL
950 Ahrensa 1921 JP 01/04/1921 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
951 Gaspra 1916 S45 30/07/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 12 km MPC · JPL
952 Caia 1916 S61 27/10/1916 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 89 km MPC · JPL
953 Painleva 1921 JT 29/04/1921 Algiers B. Jekhovsky 24 km MPC · JPL
954 Li 1921 JU 04/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 59 km MPC · JPL
955 Alstede 1921 JV 05/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
956 Elisa 1921 JW 08/08/1921 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
957 Camelia 1921 JX 07/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 92 km MPC · JPL
958 Asplinda 1921 KC 28/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 45 km MPC · JPL
959 Arne 1921 KF 30/09/1921 Heidelberg K. Reinmuth 45 km MPC · JPL
960 Birgit 1921 KH 01/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 7,5 km MPC · JPL
961 Gunnie 1921 KM 10/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 37 km MPC · JPL
962 Aslög 1921 KP 25/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 19 km MPC · JPL
963 Iduberga 1921 KR 16/10/1921 Heidelberg K. Reinmuth 9,0 km MPC · JPL
964 Subamara 1921 KS 27/10/1921 Vienna J. Palisa 20 km MPC · JPL
965 Angelica 1921 KT 04/11/1921 La Plata Observatory J. Hartmann 61 km MPC · JPL
966 Muschi 1921 KU 09/11/1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade 26 km MPC · JPL
967 Helionape 1921 KV 09/11/1921 Hamburg-Bergedorf W. Baade 10 km MPC · JPL
968 Petunia 1921 KW 24/11/1921 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
969 Leocadia 1921 KZ 05/11/1921 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 17 km MPC · JPL
970 Primula 1921 LB 29/11/1921 Heidelberg K. Reinmuth 9,2 km MPC · JPL
971 Alsatia 1921 LF 23/11/1921 Nice A. Schaumasse 61 km MPC · JPL
972 Cohnia 1922 LK 18/01/1922 Heidelberg M. F. Wolf 78 km MPC · JPL
973 Aralia 1922 LR 18/03/1922 Heidelberg K. Reinmuth 52 km MPC · JPL
974 Lioba 1922 LS 18/03/1922 Heidelberg K. Reinmuth 25 km MPC · JPL
975 Perseverantia 1922 LT 27/03/1922 Vienna J. Palisa 22 km MPC · JPL
976 Benjamina 1922 LU 27/03/1922 Algiers B. Jekhovsky 83 km MPC · JPL
977 Philippa 1922 LV 06/04/1922 Algiers B. Jekhovsky 65 km MPC · JPL
978 Aidamina 1922 LY 18/05/1922 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 92 km MPC · JPL
979 Ilsewa 1922 MC 29/06/1922 Heidelberg K. Reinmuth 36 km MPC · JPL
980 Anacostia 1921 W19 21/11/1921 Washington G. H. Peters 75 km MPC · JPL
981 Martina 1917 S92 23/09/1917 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 33 km MPC · JPL
982 Franklina 1922 MD 21/05/1922 Johannesburg H. E. Wood 33 km MPC · JPL
983 Gunila 1922 ME 30/07/1922 Heidelberg K. Reinmuth 74 km MPC · JPL
984 Gretia 1922 MH 27/08/1922 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
985 Rosina 1922 MO 14/10/1922 Heidelberg K. Reinmuth 8,6 km MPC · JPL
986 Amelia 1922 MQ 19/10/1922 Barcelona J. Comas i Solà 49 km MPC · JPL
987 Wallia 1922 MR 23/10/1922 Heidelberg K. Reinmuth 53 km MPC · JPL
988 Appella 1922 MT 10/11/1922 Algiers B. Jekhovsky 20 km MPC · JPL
989 Schwassmannia 1922 MW 18/11/1922 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 13 km MPC · JPL
990 Yerkes 1922 MZ 23/11/1922 Williams Bay G. Van Biesbroeck 21 km MPC · JPL
991 McDonalda 1922 NB 24/10/1922 Williams Bay O. Struve 39 km MPC · JPL
992 Swasey 1922 ND 14/11/1922 Williams Bay O. Struve 28 km MPC · JPL
993 Moultona 1923 NJ 12/01/1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck 12 km MPC · JPL
994 Otthild 1923 NL 18/03/1923 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
995 Sternberga 1923 NP 08/06/1923 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 20 km MPC · JPL
996 Hilaritas 1923 NM 21/03/1923 Vienna J. Palisa 29 km MPC · JPL
997 Priska 1923 NR 12/07/1923 Heidelberg K. Reinmuth 20 km MPC · JPL
998 Bodea 1923 NU 06/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
999 Zachia 1923 NW 09/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1000 Piazzia 1923 NZ 12/08/1923 Heidelberg K. Reinmuth 48 km MPC · JPL