Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/1–100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1 Ceres 01/01/1801 Palermo G. Piazzi 939 km MPC · JPL
2 Pallas 28/03/1802 Bremen H. W. Olbers 545 km MPC · JPL
3 Juno 01/09/1804 Sternwarte Lilienthal K. Harding 247 km MPC · JPL
4 Vesta 29/03/1807 Bremen H. W. Olbers 525 km MPC · JPL
5 Astraea 08/12/1845 Driesen K. L. Hencke 107 km MPC · JPL
6 Hebe 01/07/1847 Driesen K. L. Hencke 185 km MPC · JPL
7 Iris 13/08/1847 Luân Đôn J. R. Hind 200 km MPC · JPL
8 Flora 18/10/1847 Luân Đôn J. R. Hind 147 km MPC · JPL
9 Metis 25/04/1848 Markree A. Graham 190 km MPC · JPL
10 Hygiea 12/04/1849 Naples A. de Gasparis 407 km MPC · JPL
11 Parthenope 11/05/1850 Naples A. de Gasparis 143 km MPC · JPL
12 Victoria 13/09/1850 Luân Đôn J. R. Hind 115 km MPC · JPL
13 Egeria 02/11/1850 Naples A. de Gasparis 203 km MPC · JPL
14 Irene 19/05/1851 Luân Đôn J. R. Hind 152 km MPC · JPL
15 Eunomia 29/07/1851 Naples A. de Gasparis 232 km MPC · JPL
16 Psyche 17/03/1852 Naples A. de Gasparis 226 km MPC · JPL
17 Thetis 17/04/1852 Düsseldorf R. Luther 85 km MPC · JPL
18 Melpomene 24/06/1852 Luân Đôn J. R. Hind 140 km MPC · JPL
19 Fortuna 22/08/1852 Luân Đôn J. R. Hind 200 km MPC · JPL
20 Massalia 19/09/1852 Naples A. de Gasparis 136 km MPC · JPL
21 Lutetia 15/11/1852 Paris H. Goldschmidt 96 km MPC · JPL
22 Kalliope 16/11/1852 Luân Đôn J. R. Hind 168 km MPC · JPL
23 Thalia 15/12/1852 Luân Đôn J. R. Hind 108 km MPC · JPL
24 Themis 05/04/1853 Naples A. de Gasparis 198 km MPC · JPL
25 Phocaea 06/04/1853 Marseilles J. Chacornac 61 km MPC · JPL
26 Proserpina 05/05/1853 Düsseldorf R. Luther 95 km MPC · JPL
27 Euterpe 08/11/1853 Luân Đôn J. R. Hind 96 km MPC · JPL
28 Bellona 01/03/1854 Düsseldorf R. Luther 121 km MPC · JPL
29 Amphitrite 01/03/1854 Luân Đôn A. Marth 190 km MPC · JPL
30 Urania 22/07/1854 Luân Đôn J. R. Hind 93 km MPC · JPL
31 Euphrosyne 01/09/1854 Washington J. Ferguson 267 km MPC · JPL
32 Pomona 16/10/1854 Paris H. Goldschmidt 81 km MPC · JPL
33 Polyhymnia 28/10/1854 Paris J. Chacornac 53 km MPC · JPL
34 Circe 06/04/1855 Paris J. Chacornac 133 km MPC · JPL
35 Leukothea 19/04/1855 Düsseldorf R. Luther 103 km MPC · JPL
36 Atalante 05/10/1855 Paris H. Goldschmidt 133 km MPC · JPL
37 Fides 05/10/1855 Düsseldorf R. Luther 108 km MPC · JPL
38 Leda 12/01/1856 Paris J. Chacornac 92 km MPC · JPL
39 Laetitia 08/02/1856 Paris J. Chacornac 179 km MPC · JPL
40 Harmonia 31/03/1856 Paris H. Goldschmidt 111 km MPC · JPL
41 Daphne 22/05/1856 Paris H. Goldschmidt 205 km MPC · JPL
42 Isis 23/05/1856 Oxford N. R. Pogson 111 km MPC · JPL
43 Ariadne 15/04/1857 Oxford N. R. Pogson 71 km MPC · JPL
44 Nysa 27/05/1857 Paris H. Goldschmidt 71 km MPC · JPL
45 Eugenia 27/06/1857 Paris H. Goldschmidt 202 km MPC · JPL
46 Hestia 16/08/1857 Oxford N. R. Pogson 131 km MPC · JPL
47 Aglaja 15/09/1857 Düsseldorf R. Luther 168 km MPC · JPL
48 Doris 19/09/1857 Paris H. Goldschmidt 216 km MPC · JPL
49 Pales 19/09/1857 Paris H. Goldschmidt 166 km MPC · JPL
50 Virginia 04/10/1857 Washington J. Ferguson 84 km MPC · JPL
51 Nemausa 22/01/1858 Nîmes J. J. P. Laurent 138 km MPC · JPL
52 Europa 04/02/1858 Paris H. Goldschmidt 304 km MPC · JPL
53 Kalypso 04/04/1858 Düsseldorf R. Luther 97 km MPC · JPL
54 Alexandra 10/09/1858 Paris H. Goldschmidt 160 km MPC · JPL
55 Pandora 10/09/1858 Albany G. Searle 85 km MPC · JPL
56 Melete 09/09/1857 Paris H. Goldschmidt 121 km MPC · JPL
57 Mnemosyne 22/09/1859 Düsseldorf R. Luther 113 km MPC · JPL
58 Concordia 24/03/1860 Düsseldorf R. Luther 107 km MPC · JPL
59 Elpis 12/09/1860 Paris J. Chacornac 165 km MPC · JPL
60 Echo 14/09/1860 Washington J. Ferguson 43 km MPC · JPL
61 Danaë 09/09/1860 Paris H. Goldschmidt 86 km MPC · JPL
62 Erato 14/09/1860 Berlin O. Lesser, W. Förster 107 km MPC · JPL
63 Ausonia 10/02/1861 Naples A. de Gasparis 116 km MPC · JPL
64 Angelina 04/03/1861 Marseilles E. W. Tempel 58 km MPC · JPL
65 Cybele 08/03/1861 Marseilles E. W. Tempel 237 km MPC · JPL
66 Maja 09/04/1861 Cambridge H. P. Tuttle 72 km MPC · JPL
67 Asia 17/04/1861 Madras N. R. Pogson 56 km MPC · JPL
68 Leto 29/04/1861 Düsseldorf R. Luther 123 km MPC · JPL
69 Hesperia 26/04/1861 Milan G. Schiaparelli 138 km MPC · JPL
70 Panopaea 05/05/1861 Paris H. Goldschmidt 128 km MPC · JPL
71 Niobe 13/08/1861 Düsseldorf R. Luther 83 km MPC · JPL
72 Feronia 29/05/1861 Clinton C. H. F. Peters 75 km MPC · JPL
73 Klytia 07/04/1862 Cambridge H. P. Tuttle 45 km MPC · JPL
74 Galatea 29/08/1862 Marseilles E. W. Tempel 119 km MPC · JPL
75 Eurydike 22/09/1862 Clinton C. H. F. Peters 62 km MPC · JPL
76 Freia 21/10/1862 Copenhagen Observatory H. d'Arrest 145 km MPC · JPL
77 Frigga 12/11/1862 Clinton C. H. F. Peters 61 km MPC · JPL
78 Diana 15/03/1863 Düsseldorf R. Luther 121 km MPC · JPL
79 Eurynome 14/09/1863 Ann Arbor J. C. Watson 63 km MPC · JPL
80 Sappho 02/05/1864 Madras N. R. Pogson 69 km MPC · JPL
81 Terpsichore 30/09/1864 Marseilles E. W. Tempel 118 km MPC · JPL
82 Alkmene 27/11/1864 Düsseldorf R. Luther 58 km MPC · JPL
83 Beatrix 26/04/1865 Naples A. de Gasparis 111 km MPC · JPL
84 Klio 25/08/1865 Düsseldorf R. Luther 79 km MPC · JPL
85 Io 19/09/1865 Clinton C. H. F. Peters 155 km MPC · JPL
86 Semele 04/01/1866 Berlin F. Tietjen 110 km MPC · JPL
87 Sylvia 16/05/1866 Madras N. R. Pogson 253 km MPC · JPL
88 Thisbe 15/06/1866 Clinton C. H. F. Peters 232 km MPC · JPL
89 Julia 06/08/1866 Marseilles É. Stephan 145 km MPC · JPL
90 Antiope 01/10/1866 Düsseldorf R. Luther 116 km MPC · JPL
91 Aegina 04/11/1866 Marseilles É. Stephan 103 km MPC · JPL
92 Undina 07/07/1867 Clinton C. H. F. Peters 126 km MPC · JPL
93 Minerva 24/08/1867 Ann Arbor J. C. Watson 154 km MPC · JPL
94 Aurora 06/09/1867 Ann Arbor J. C. Watson 205 km MPC · JPL
95 Arethusa 23/11/1867 Düsseldorf R. Luther 148 km MPC · JPL
96 Aegle 17/02/1868 Marseilles J. Coggia 178 km MPC · JPL
97 Klotho 17/02/1868 Marseilles E. W. Tempel 101 km MPC · JPL
98 Ianthe 18/04/1868 Clinton C. H. F. Peters 133 km MPC · JPL
99 Dike 28/05/1868 Marseilles A. Borrelly 67 km MPC · JPL
100 Hekate 11/07/1868 Ann Arbor J. C. Watson 86 km MPC · JPL