Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/1101–1200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
1101 Clematis 1928 SJ 22/09/1928 Heidelberg K. Reinmuth 34 km MPC · JPL
1102 Pepita 1928 VA 05/11/1928 Barcelona J. Comas i Solà 37 km MPC · JPL
1103 Sequoia 1928 VB 09/11/1928 Hamburg-Bergedorf W. Baade 6,7 km MPC · JPL
1104 Syringa 1928 XA 09/12/1928 Heidelberg K. Reinmuth 23 km MPC · JPL
1105 Fragaria 1929 AB 01/01/1929 Heidelberg K. Reinmuth 38 km MPC · JPL
1106 Cydonia 1929 CW 05/02/1929 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1107 Lictoria 1929 FB 30/03/1929 Pino Torinese L. Volta 79 km MPC · JPL
1108 Demeter 1929 KA 31/05/1929 Heidelberg K. Reinmuth 25 km MPC · JPL
1109 Tata 1929 CU 05/02/1929 Heidelberg K. Reinmuth 62 km MPC · JPL
1110 Jaroslawa 1928 PD 10/08/1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 12 km MPC · JPL
1111 Reinmuthia 1927 CO 11/02/1927 Heidelberg K. Reinmuth 42 km MPC · JPL
1112 Polonia 1928 PE 15/08/1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn 40 km MPC · JPL
1113 Katja 1928 QC 15/08/1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn 45 km MPC · JPL
1114 Lorraine 1928 WA 17/11/1928 Nice A. Schaumasse 76 km MPC · JPL
1115 Sabauda 1928 XC 13/12/1928 Pino Torinese L. Volta 76 km MPC · JPL
1116 Catriona 1929 GD 05/04/1929 Johannesburg C. Jackson 39 km MPC · JPL
1117 Reginita 1927 KA 24/05/1927 Barcelona J. Comas i Solà 10 km MPC · JPL
1118 Hanskya 1927 QD 29/08/1927 Crimea-Simeis S. Belyavskyj, N. Ivanov 71 km MPC · JPL
1119 Euboea 1927 UB 27/10/1927 Heidelberg K. Reinmuth 29 km MPC · JPL
1120 Cannonia 1928 RV 11/09/1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn 10 km MPC · JPL
1121 Natascha 1928 RZ 11/09/1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn 13 km MPC · JPL
1122 Neith 1928 SB 17/09/1928 Uccle E. Delporte 12 km MPC · JPL
1123 Shapleya 1928 ST 21/09/1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 11 km MPC · JPL
1124 Stroobantia 1928 TB 06/10/1928 Uccle E. Delporte 24 km MPC · JPL
1125 China 1957 UN1 30/10/1957 Nanking Purple Mountain Obs. 26 km MPC · JPL
1126 Otero 1929 AC 11/01/1929 Heidelberg K. Reinmuth 11 km MPC · JPL
1127 Mimi 1929 AJ 13/01/1929 Uccle S. Arend 46 km MPC · JPL
1128 Astrid 1929 EB 10/03/1929 Uccle E. Delporte 42 km MPC · JPL
1129 Neujmina 1929 PH 08/08/1929 Crimea-Simeis P. Parchomenko 35 km MPC · JPL
1130 Skuld 1929 RC 02/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 10 km MPC · JPL
1131 Porzia 1929 RO 10/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 7,8 km MPC · JPL
1132 Hollandia 1929 RB1 13/09/1929 Johannesburg H. van Gent 27 km MPC · JPL
1133 Lugduna 1929 RC1 13/09/1929 Johannesburg H. van Gent 8,3 km MPC · JPL
1134 Kepler 1929 SA 25/09/1929 Heidelberg M. F. Wolf 6,4 km MPC · JPL
1135 Colchis 1929 TA 03/10/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 51 km MPC · JPL
1136 Mercedes 1929 UA 30/10/1929 Barcelona J. Comas i Solà 25 km MPC · JPL
1137 Raïssa 1929 WB 27/10/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 19 km MPC · JPL
1138 Attica 1929 WF 22/11/1929 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
1139 Atami 1929 XE 01/12/1929 Tokyo O. Oikawa, K. Kubokawa 9,4 km MPC · JPL
1140 Crimea 1929 YC 30/12/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 29 km MPC · JPL
1141 Bohmia 1930 AA 04/01/1930 Heidelberg M. F. Wolf 5,6 km MPC · JPL
1142 Aetolia 1930 BC 24/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 22 km MPC · JPL
1143 Odysseus 1930 BH 28/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 115 km MPC · JPL
1144 Oda 1930 BJ 28/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 56 km MPC · JPL
1145 Robelmonte 1929 CC 03/02/1929 Uccle E. Delporte 24 km MPC · JPL
1146 Biarmia 1929 JF 07/05/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 33 km MPC · JPL
1147 Stavropolis 1929 LF 11/06/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 13 km MPC · JPL
1148 Rarahu 1929 NA 05/07/1929 Crimea-Simeis A. Deutsch 28 km MPC · JPL
1149 Volga 1929 PF 01/08/1929 Crimea-Simeis E. Skvorcov 52 km MPC · JPL
1150 Achaia 1929 RB 02/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 7,7 km MPC · JPL
1151 Ithaka 1929 RK 08/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1152 Pawona 1930 AD 08/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 17 km MPC · JPL
1153 Wallenbergia 1924 SL 05/09/1924 Crimea-Simeis S. Belyavskyj 8,0 km MPC · JPL
1154 Astronomia 1927 CB 08/02/1927 Heidelberg K. Reinmuth 56 km MPC · JPL
1155 Aënna 1928 BD 26/01/1928 Heidelberg K. Reinmuth 9,3 km MPC · JPL
1156 Kira 1928 DA 22/02/1928 Heidelberg K. Reinmuth 6,8 km MPC · JPL
1157 Arabia 1929 QC 31/08/1929 Heidelberg K. Reinmuth 29 km MPC · JPL
1158 Luda 1929 QF 31/08/1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 19 km MPC · JPL
1159 Granada 1929 RD 02/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 29 km MPC · JPL
1160 Illyria 1929 RL 09/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
1161 Thessalia 1929 SF 29/09/1929 Heidelberg K. Reinmuth 21 km MPC · JPL
1162 Larissa 1930 AC 05/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 40 km MPC · JPL
1163 Saga 1930 BA 20/01/1930 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
1164 Kobolda 1930 FB 19/03/1930 Heidelberg K. Reinmuth 7,7 km MPC · JPL
1165 Imprinetta 1930 HM 24/04/1930 Johannesburg H. van Gent 53 km MPC · JPL
1166 Sakuntala 1930 MA 27/06/1930 Crimea-Simeis P. Parchomenko 26 km MPC · JPL
1167 Dubiago 1930 PB 03/08/1930 Crimea-Simeis E. Skvorcov 63 km MPC · JPL
1168 Brandia 1930 QA 25/08/1930 Uccle E. Delporte 10 km MPC · JPL
1169 Alwine 1930 QH 30/08/1930 Heidelberg M. F. Wolf, M. Ferrero 8,1 km MPC · JPL
1170 Siva 1930 SQ 29/09/1930 Uccle E. Delporte 10 km MPC · JPL
1171 Rusthawelia 1930 TA 03/10/1930 Uccle S. Arend 82 km MPC · JPL
1172 Äneas 1930 UA 17/10/1930 Heidelberg K. Reinmuth 118 km MPC · JPL
1173 Anchises 1930 UB 17/10/1930 Heidelberg K. Reinmuth 100 km MPC · JPL
1174 Marmara 1930 UC 17/10/1930 Heidelberg K. Reinmuth 18 km MPC · JPL
1175 Margo 1930 UD 17/10/1930 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
1176 Lucidor 1930 VE 15/11/1930 Uccle E. Delporte 17 km MPC · JPL
1177 Gonnessia 1930 WA 24/11/1930 Algiers L. Boyer 92 km MPC · JPL
1178 Irmela 1931 EC 13/03/1931 Heidelberg M. F. Wolf 20 km MPC · JPL
1179 Mally 1931 FD 19/03/1931 Heidelberg M. F. Wolf 13 km MPC · JPL
1180 Rita 1931 GE 09/04/1931 Heidelberg K. Reinmuth 97 km MPC · JPL
1181 Lilith 1927 CQ 11/02/1927 Algiers B. Jekhovsky 20 km MPC · JPL
1182 Ilona 1927 EA 03/03/1927 Heidelberg K. Reinmuth 14 km MPC · JPL
1183 Jutta 1930 DC 22/02/1930 Heidelberg K. Reinmuth 24 km MPC · JPL
1184 Gaea 1926 RE 05/09/1926 Heidelberg K. Reinmuth 12 km MPC · JPL
1185 Nikko 1927 WC 17/11/1927 Tokyo O. Oikawa 8,3 km MPC · JPL
1186 Turnera 1929 PL 01/08/1929 Johannesburg C. Jackson 34 km MPC · JPL
1187 Afra 1929 XC 06/12/1929 Heidelberg K. Reinmuth 32 km MPC · JPL
1188 Gothlandia 1930 SB 30/09/1930 Barcelona J. Comas i Solà 13 km MPC · JPL
1189 Terentia 1930 SG 17/09/1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 59 km MPC · JPL
1190 Pelagia 1930 SL 20/09/1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin 18 km MPC · JPL
1191 Alfaterna 1931 CA 11/02/1931 Pino Torinese L. Volta 47 km MPC · JPL
1192 Prisma 1931 FE 17/03/1931 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann 7,4 km MPC · JPL
1193 Africa 1931 HB 24/04/1931 Johannesburg C. Jackson 12 km MPC · JPL
1194 Aletta 1931 JG 13/05/1931 Johannesburg C. Jackson 41 km MPC · JPL
1195 Orangia 1931 KD 24/05/1931 Johannesburg C. Jackson 6,3 km MPC · JPL
1196 Sheba 1931 KE 21/05/1931 Johannesburg C. Jackson 25 km MPC · JPL
1197 Rhodesia 1931 LD 09/06/1931 Johannesburg C. Jackson 48 km MPC · JPL
1198 Atlantis 1931 RA 07/09/1931 Heidelberg K. Reinmuth 3,9 km MPC · JPL
1199 Geldonia 1931 RF 14/09/1931 Uccle E. Delporte 30 km MPC · JPL
1200 Imperatrix 1931 RH 14/09/1931 Heidelberg K. Reinmuth 42 km MPC · JPL