Thể loại:Sách đã hoàn thành

Tủ sách mở Wikibooks

These books are considered complete, though improvements can still be made and it may be necessary to revise them in the future.

Use To put a book in
{{status|100%}} Sách đã hoàn thành
{{status|75%}} Sách gần hoàn thành
{{status|50%}} Sách nửa hoàn thành
{{status|25%}} Sách đã hoàn thành một phần
{{status|0%}} Sách mới bắt đầu

Trang trong thể loại “Sách đã hoàn thành”

Thể loại này chứa 69 trang sau, trên tổng số 69 trang.