Nhập môn Lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Lượng giác là một môn học về điểm, đường thẳng, góc, và các hàm lượng giác.

Biên Soạn[sửa]

  • Quách Trung Thành . Kỷ Sư Điện tử . Cử Nhân Khoa học . Trường Đại Học Manitoba . Canada . 1984 - 1988 .