Nhập môn Lượng giác

Tủ sách mở Wikibooks

Lượng giác là một môn học về điểm, đường thẳng, góc, và các hàm lượng giác.

Biên Soạn[sửa]

  • Quách Trung Thành . Kỷ Sư Điện tử . Cử Nhân Khoa học . Trường Đại Học Manitoba . Canada . 1984 - 1988 .