Sách tôn giáo

Tủ sách mở Wikibooks


Tôn giáo có thể được định nghĩa là một hệ thống các văn hoá, tín ngưỡng, đức tin bao gồm các hành vi và hành động được chỉ định cụ thể, các quan niệm về thế giới, thể hiện thông qua các kinh sách, khải thị, các địa điểm linh thiêng, lời tiên tri, quan niệm đạo đức, hoặc tổ chức, liên quan đến nhân loại với các yếu tố siêu nhiên, siêu việt hoặc tâm linh.

Các biểu tượng của các tôn giáo lớn trên thế giới (từ trái qua phải)
Hàng 1 Kitô giáo, Do thái giáo, Ấn Độ giáo
Hàng 2 Hồi giáo, Phật giáo, Thần đạo
Hàng 3 Sikh giáo, Sikh giáo, Kỳ Na giáo

Tôn giáo Trung đông[sửa]

Kitô giáo[sửa]

Do thái giáo[sửa]

Hồi giáo[sửa]

Hỏa giáo[sửa]

Tôn giáo Ấn độ[sửa]

Ấn Độ giáo[sửa]

Đạo Hindu[sửa]

Kỳ Na giáo[sửa]

Phật giáo[sửa]

Sikh giáo[sửa]

Tôn giáo Trung quốc[sửa]

Lão giáo[sửa]

Khổng giáo[sửa]

Đạo giáo[sửa]