Sách ánh sáng

Tủ sách mở Wikibooks


Ánh sáng tạo ra từ nguồn nhiệt có màu sắc thấy được bằng mắt người . Ánh sáng được dùng để chỉ các bức xạ điện từ có bước sóng nằm trong vùng quang phổ nhìn thấy được bằng mắt thường của con người (tức là từ khoảng 380 nm đến 700 nm). Giống như mọi bức xạ điện từ, ánh sáng có thể được mô tả như những đợt sóng của các hạt lượng tử photon

Ánh Sáng phát sinh từ nhiều nguồn

  1. Ánh Sáng từ các Hành Tinh. Ánh Sáng Mặt Trời , Mặt Trăng, Cầu vòng 6 màu
  2. Ánh Sáng Điện. Ánh Sáng Đèn Điện tròn, dài và LED
  3. Ánh Sáng Đèn . Ánh Sáng Đèn Cầy , Ánh Sáng Đèn Dầu , Ánh Sáng Đèn Măng song
  4. Ánh Sáng Lửa.
  5. Ánh Sáng từ Đá. Ánh Sáng từ Đá Lân Tinh
  6. Ánh Sáng từ Động Vật. Ánh Sáng từ Đom Đóm