Nước Mỹ thời thuộc địa

Tủ sách mở Wikibooks

Trước khi trở thành một Hợp chúng quốc Hoa Kỳ như ngày nay, nước Mỹ (khởi thủy là 13 bang thuộc địa) từng là thuộc địa của Đế quốc Anh.

Mục lục[sửa]

  1. 100% hoàn tất Những dân tộc mới
  2. 100% hoàn tất New England
  3. 100% hoàn tất Các thuộc địa miền trung
  4. 100% hoàn tất Các thuộc địa miền nam
  5. 100% hoàn tất Xã hội, trường học và văn hóa
  6. 100% hoàn tất Thành lập chính phủ thuộc địa
  7. 100% hoàn tất Cuộc chiến với người Pháp và thổ dân da đỏ
  8. 100% hoàn tất Một dân tộc phi thường?
  9. 100% hoàn tất Những phù thủy ở Salem