Nước Mỹ với cải cách và tăng trưởng

Tủ sách mở Wikibooks

Giữa hai cuộc chiến lớn – Nội chiến và Chiến tranh Thế giới Thứ nhất – Hoa Kỳ đã phát triển và trưởng thành. Trong giai đoạn chưa tới 50 năm, Hoa Kỳ đã chuyển từ một nước cộng hòa nông nghiệp thành một nước công nghiệp. Biên giới dần biến mất. Các nhà máy lớn và xưởng luyện thép, các tuyến đường sắt xuyên lục địa, các thành phố sầm uất, các khu nông nghiệp rộng lớn xuất hiện khắp đất nước. Với đà tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng như vậy nên đã kéo theo một loạt vấn đề. Xét trên bình diện cả nước, một số ít doanh nghiệp đã chi phối toàn bộ các ngành công nghiệp theo phương thức hoặc là kết hợp với các doanh nghiệp khác hoặc là tự độc quyền. Điều kiện làm việc thường rất tệ. Các thành phố phát triển nhanh nên không cung cấp đủ nhà ở cho cư dân hay không thể quản lý được dân số tăng lên quá nhanh.

Mục lục[sửa]

 1. 100% hoàn tất Công nghệ và thay đổi
 2. 100% hoàn tất Carnegie và kỷ nguyên của thép
 3. 100% hoàn tất Các tập đoàn và thành phố
 4. 100% hoàn tất Đường sắt, luật lệ và thuế quan
 5. 100% hoàn tất Cách mạng trong nông nghiệp
 6. 100% hoàn tất Miền Nam bị chia rẽ
 7. 100% hoàn tất Biên giới cuối cùng
 8. 100% hoàn tất Cảnh tuyệt vọng của thổ dân da đỏ
 9. 100% hoàn tất Đế quốc nước đôi
 10. 100% hoàn tất Con kênh đào và các nước châu Mỹ
 11. 100% hoàn tất Hoa Kỳ và châu Á
 12. 100% hoàn tất J.P.Morgan và chủ nghĩa Tư bản tài chính