Đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông

Tủ sách mở Wikibooks

Đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) là nhiệm vụ quan trọng của đổi mới giáo dục. Để hỗ trợ cho việc thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông (THPT) mới và đổi mới PPDH, dự án phát triển giáo dục THPT đã tổ chức biên soạn nhiều tài liệu và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên THPT tại các địa phương.

Tuy nhiên đổi mới PPDH là một nhiệm vụ phức hợp, đòi hỏi nhiều cách tiếp cận khác nhau. Cuốn sách này trình bày một số cơ sở lý luận chung và thực tiễn của đổi mới PPDH, đề xuất một số biện pháp đổi mới PPDH cũng như giới thiệu một số quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học mới để có thể vận dụng vào việc đổi mới PPDH ở các môn học cụ thể.

Mục lục[sửa]

Phần 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương pháp dạy học[sửa]

Phần 2. Một số quan điểm, phương pháp và kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo[sửa]

Tham khảo[sửa]

  • Nguyễn Văn Cường (2010), MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, Bộ GD&ĐT - Dự án Phát triển Giáo dục THPT