Đế quốc Đại Minh

Tủ sách mở Wikibooks

Nhà Minh, quốc hiệu chính thức là Đại Minh, là triều đại cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644 sau sự sụp đổ của triều đại nhà Nguyên do người Mông Cổ lãnh đạo. Nhà Minh là hoàng triều Trung Quốc cuối cùng của người Hán.

Các phần con[sửa]

  1. 100% hoàn tất Phần mở đầu
  2. 100% hoàn tất Lịch sử hình thành, phát triển và suy thoái của nhà Minh
  3. 100% hoàn tất Tổ chức bộ máy chính quyền thời nhà Minh
  4. 100% hoàn tất Đời sống văn hóa, xã hội thời nhà Minh
  5. 100% hoàn tất Trình độ khoa học, kỹ thuật thời nhà Minh
  6. 100% hoàn tất Danh sách hoàng đế Đại Minh
  7. 100% hoàn tất Biên tập

Thẻ[sửa]

Đế quốc Đại Minh là một cuốn sách thuộc Chủ đề:Lịch sử Trung Quốc