Nước Mỹ và chặng đường giành độc lập

Tủ sách mở Wikibooks

Suốt thế kỷ XVIII, tất cả các thuộc địa ở Bắc Mỹ của Anh đang trưởng thành tất yếu đều xây dựng một bản sắc riêng. Họ đã lớn mạnh cả về kinh tế và văn hóa. Gần như tất cả đều trải qua nhiều năm được hưởng chế độ tự trị. Trong thập niên 1760, tổng số dân của họ đã vượt 1.500.000 người – tăng sáu lần kể từ năm 1700. Tuy nhiên, mãi đến tận năm 1763, Anh và Mỹ mới thực sự bắt đầu công khai chia tách sau hơn một thế kỷ rưỡi xây dựng khu định cư lâu dài đầu tiên ở Jamestown, bang Virginia.

Mục lục[sửa]

 1. 100% hoàn tất Một hệ thống thuộc địa mới
 2. 100% hoàn tất Đạo luật thuế tem
 3. 100% hoàn tất Đánh thuế không cần đại diện
 4. 100% hoàn tất Các đạo luật Townshend
 5. 100% hoàn tất Samuel Adams
 6. 100% hoàn tất Sự kiện chè Boston
 7. 100% hoàn tất Các đạo luật cưỡng bức
 8. 100% hoàn tất Cuộc cách mạng bắt đầu
 9. 100% hoàn tất Lương tri và độc lập
 10. 100% hoàn tất Những thất bại và những thắng lợi
 11. 100% hoàn tất Liên minh Pháp - Mỹ
 12. 100% hoàn tất Quân đội Anh nam tiến
 13. 100% hoàn tất Thắng lợi và nền độc lập
 14. 100% hoàn tất Tầm quan trọng của cuộc Cách mạng Mỹ