Bước tới nội dung

Hướng dẫn đồ án tổ chức thi công nhà nhiều tầng bê tông cốt thép toàn khối

Tủ sách mở Wikibooks

Tác giả:--Doãn Hiệu

  1. 100% hoàn tất Lập kế hoạch thời gian (tiến độ) và kế hoạch nguồn lực
  2. 100% hoàn tất Tổ chức tổng mặt bằng công trường xây dựng
  3. 100% hoàn tất Theo dõi và kiểm soát thực hiện tiến độ