Văn minh Trung Quốc sơ lược

Tủ sách mở Wikibooks

Văn minh Trung Quốc hay Văn minh Trung Hoa là một trong những nền văn minh lâu đời nhất và phức tạp nhất trên thế giới. Các vùng mà văn minh Trung Quốc thống trị trải dài trên một khu vực địa lý rộng lớn ở miền Đông châu Á với các phong tục và truyền thống rất nhiều điểm khác nhau giữa các thị trấn, thành phố và tỉnh. văn minh Trung Quốc đã lan truyền và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các dân tộc, quốc gia lân cận như Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Việt Nam.

Mục lục[sửa]

Phần 1: Cơ sở hình thành nên văn minh Trung Quốc

  1. 100% hoàn tất Điều kiện tự nhiên, dân cư
  2. 100% hoàn tất Tóm lược lịch sử
  3. 100% hoàn tất Thời Tam đại
  4. 100% hoàn tất Thời phong kiến

Phần 2: Những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc

  1. 100% hoàn tất Chữ viết, văn học
  2. 100% hoàn tất Sử học
  3. 100% hoàn tất Khoa học tự nhiên, kĩ thuật
  4. 100% hoàn tất Hội họa, điêu khắc, kiến trúc
  5. 100% hoàn tất Triết học, tư tưởng

Phần 3: Đọc thêm

  1. 100% hoàn tất Biên soạn cuốn sách này