Nước Mỹ xây dựng chính phủ quốc gia

Tủ sách mở Wikibooks

Trước kia, Mỹ từng là thuộc địa của Đế quốc Anh. Các mạng Mỹ thành công, người dân Mỹ lại bắt tay vào công cuộc xây dựng chính quyền mới.

Mục lục[sửa]

 1. 100% hoàn tất Hiến pháp của các tiểu bang
 2. 100% hoàn tất Các điều khoản của Liên bang
 3. 100% hoàn tất Vấn đề mở rộng lãnh thổ
 4. 100% hoàn tất Hội nghị lập hiến
 5. 100% hoàn tất Tranh luận và thỏa hiệp
 6. 100% hoàn tất Phê chuẩn và tuyên ngôn nhân quyền
 7. 100% hoàn tất Tổng thống Washington
 8. 100% hoàn tất Cuộc tranh luận giữa Hamil và Jefferson
 9. 100% hoàn tất Công dân Genet và chính sách đối ngoại
 10. 100% hoàn tất Adams và Jefferson
 11. 100% hoàn tất Tiểu bang Louisiana và nước Anh
 12. 100% hoàn tất Cuộc chiến tranh năm 1812
 13. 100% hoàn tất Cơn giác ngộ vĩ đại lần hai