Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý

Tủ sách mở Wikibooks

Vũ trụ[sửa]

Đức Phật cho rằng Vũ trụ tạo ra từ các yếu tố cơ bản cùng với vận hành, bién hóa sau

Con người[sửa]

Đức Phật cũng nói về thần thánh, nhưng ngài nói rằng các vị thần cũng chỉ là một dạng sinh vật trong các thế giới. Trong Đạo Phật, loài người cũng chỉ là một kiếp sống như các loài vật khác cũng đều là sinh vật chịu theo quy Luật Nhân quả (Làm thiện gặp thiện, làm ác gặp ác) . Đạo Phật cho rằng mọi sinh vật, không thể tồn tại vĩnh hằng, có sinh thì phải có diệt. Duyên khởi thì sinh, duyên tận thì diệt hay Sinh tử tùy Duyên . Không sinh vật nào là vĩnh cửu mà đều phải có lúc chết, lúc chết thì sẽ luân hồi sang kiếp sống khác, kiếp sau như thế nào thì phải tùy vào việc làm nhiều thiện nghiệp hay ác nghiệp

Sức khỏe[sửa]

Dưỡng sinh giủ gìn phòng chống bệnh tật, ô nhiểm để được sống lâu , sống khỏe

Lề lối khuôn phép sống[sửa]

Đời sống , lối sống con người trong cuộc sống hàng ngày

Pháp[sửa]

Sai lầm, tội lỗi , luật lê, hình phạt cho các vi phạm

Giáo[sửa]

Thuyết vũ trụ - âm dương, ngũ hành, tứ tượng, bát quát . Thuyết con người - sức khỏe , đời sống , lối sống


  • Thuật - Kỹ thuật chế tạo vạn vật bao gồm cá tánh, biến hóa , vận hành, tự động vận hành theo chu kỳ của vạn vật