Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý

Tủ sách mở Wikibooks

Vũ trụ[sửa]

Đức Phật cho rằng Vũ trụ tạo ra từ các yếu tố cơ bản cùng với vận hành, bién hóa sau

Con người[sửa]

Sức khỏe[sửa]

Cuộc sống[sửa]

Đời sống , lối sống con người trong cuộc sống hàng ngày

Pháp luật[sửa]

Sai lầm, tội lỗi , luật lê, hình phạt cho các vi phạm

Giáo[sửa]

Thuyết vũ trụ - âm dương, ngũ hành, tứ tượng, bát quát . Thuyết con người - sức khỏe , đời sống , lối sống


  • Thuật - Kỹ thuật chế tạo vạn vật bao gồm cá tánh, biến hóa , vận hành, tự động vận hành theo chu kỳ của vạn vật