Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Bát quái

Tủ sách mở Wikibooks

Bát quái từ Hán việt có nghỉa là là 8 quẻ được sử dụng trong vũ trụ học Đạo giáo đại diện cho các yếu tố cơ bản của vũ trụ . Mỗi quẻ được Phục hy biểu diển gồm ba hàng, mỗi hàng là nét rời (hào âm) hoặc nét liền (hào dương), tương ứng đại diện cho âm hoặc dương.

Bát quái[sửa]

乾 Càn
Thiên/Trời
兌 Đoài
Trạch/Đầm/Hồ
離 Ly
Hỏa/Lửa
震 Chấn
Lôi/Sấm
巽 Tốn
Phong/Gió
坎 Khảm
Thủy/Nước
艮 Cấn
Sơn/Núi
坤 Khôn
Địa/Đất

Nguồn gốc[sửa]

Bát quái có thể hình thành từ 2 nguồn.

  1. Phục Hy Bát quái
  2. Văn Vương Bát quái

Bát quái Âm dương Ngũ hành[sửa]

Bát Quái Âm dương Ngũ hành
Kiền dương kim
Đoài âm kim,
Ly âm hỏa,
Chấn dương mộc,
Tốn âm mộc,
Khảm dương thủy,
Cấn dương thổ,
Khôn âm thổ.