Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Tứ tượng

Tủ sách mở Wikibooks

Tứ tượng đại diện cho 4 loại vật Trời, Trăng, Đất, Nước có cá tánh âm dương , vận hành theo chu kỳ tuần hoàn tứ vận âm dương

Tứ tượng[sửa]

  1. Trời
  2. Trăng
  3. Đất
  4. Nước

Cá tánh âm dương[sửa]

  • Dương
Trời , Đất
  • Âm
Trăng , Nước

Vận Tứ tượng[sửa]

Chu kỳ tuần hoàn tứ vận âm dương của Tứ tượng

  • Trời
Mọc , Lên, Xuống , Lặn
  • Trăng
Lặn , Xuống , Lên, Mọc
  • Nước
Ra , Xuống , Lên , Vô
  • Đất
Sinh , Thịnh , Suy, Diệt