Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Giải thoát

Tủ sách mở Wikibooks

Ý nghĩa[sửa]

Giải thoát có nghĩa là thoát khỏi (qua khỏi) những ràng buột, vướng víu mắc phải . Thí dụ như uống thuốc để qua khỏi bệnh

Khổ và giải thoát[sửa]

Khổ Giải thoát
Bệnh Uống thuốc , Cạo gió , Giác , Lễ