Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Hình

Tủ sách mở Wikibooks

Hình xử các hành vi tội phạm

Phật giáo ngũ hình luật[sửa]

  • Phạt - Nộp
  • Giam - Giử lại
  • Đày - Giải đi xa
  • Chém - Cắt , chặt
  • Diệt - Giết