Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Khổ

Tủ sách mở Wikibooks

Đức Phật dạy

Ở đời thực có khổ đau (Khổ đế), khổ đau cũng có nguyên nhân (Tập đế), khổ đau có thể dập tắt (Diệt đế), và Bát chính đạo - con đường đưa đến khổ diệt (Đạo đế) . Phật cho rằng Đời là bể khổ . Mọi khổ đều có nguyên nhân . Mọi khổ đều có thể dập tắt . Mọi khổ đều có một đường lối diệt khổ . Khi con người được Giải thoát là khi con người đạt đến canh giới Giác ngộ không còn buộc ràng bởi khổ trong vòng luân hồi


 • Tội - Sai lầm .
 • Oán - Hận thù . Căm tức
 • Thù - Trả thù
 • Hại - Gây hại . Hại người

Tội[sửa]

Các sai lầm người đời thường vương vào tạo khổ cho người khác

 • Tình
Hiếp dâm phụ nữ, chiếm đoạt phụ nữ, lừa gạt phụ nữ, ngoại tình
 • Tiền -
Tham nhiều tiền của cho bản thân, hối lộ , đút lót
 • Tiếng
Tai tiếng, tiếng xấu, tiếng đồn không tốt
 • Dối
Nói dối , không thành thật gây hoang mang
 • Lừa
Gạt người làm sai ý định của mình
 • Nghịch
Xúi người Làm nghịch lại bình thường
 • Phản
Bỏ bạn theo kẻ thù , kẻ xấu . Từ bỏ tốt theo xấu
 • Thù
Nói nghịch , làm nghịch , gây tiếng oán
 • Hại
Đánh lộn, chém giết gây thương tích chết chóc