Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Khí công

Tủ sách mở Wikibooks

Khí công (氣功, qigong hay chikung) là một thuật ngữ của Trung Quốc dùng để chỉ rất nhiều hệ thống luyện tập vật lý và tâm thần để đạt được sức khoẻ, [1] luyện võ [2] và để tự giác ngộ.[3]