Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Khí công

Tủ sách mở Wikibooks

Khí công còn được gọi là “nội công” “tán tụ nội khí” . Một công phu tập luyện vận hành nội khí lưu thông trong cơ thể con người nhằm triển khai tối đa sức mạnh thể chất lẫn tinh thần, để áp dụng vào kỹ thuật chiến đấu, cũng như gia tăng sức khỏe thân tâm.. Một tiến trình hít thở không khí, để gia tăng nguồn sinh lực của thể chất lẫn tinh thần trong con người. Trong đó, “dưỡng khí” (oxygen)được hấp thụ qua không khí, và “thán khí” (carbon dioxide) được loại trừ ra ngoài cơ thể. Đây là hai yếu tố chính yếu trong việc gia tăng nguồn sinh lực cơ thể.