Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Nhân quả

Tủ sách mở Wikibooks

Nhân quả là tiếng Hán việt . Nhân có nghỉa là nguyên nhân, nguyên do . Quả có nghỉa là hậu quả , thành quả .

Luật nhân quả[sửa]

Phật giáo giải thích mọi sự việc đều là sự biểu hiện của luật nhân quả.

Mọi sự việc đều là kết quả của một nguyên nhân .

Thí dụ[sửa]

Trong thành ngữ Việtnam có câu

Nguyên nhân Hậu quả
Gieo gió gặp bão Gió Bảo
Môi hở răng lạnh Môi hở Răng lạnh