Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Đức

Tủ sách mở Wikibooks

Đức[sửa]

  • Khuôn phép hành xử - Nhân - Thương yêu . Lễ - Kính trọng . Nghĩa - Bao dung . Trí - Sáng suốt . Tín - Tin cậy