Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Đức

Tủ sách mở Wikibooks

Đức[sửa]

  • Khuôn phép hành xử
Nhân - Thương yêu
Lễ - Kính trọng
Nghĩa - Bao dung
Trí - Sáng suốt
Tín - Tin cậy