Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Ác

Tủ sách mở Wikibooks

Khổ[sửa]

Đức Phật dạy

Ở đời thực có khổ đau (Khổ đế), khổ đau cũng có nguyên nhân (Tập đế), khổ đau có thể dập tắt (Diệt đế), và Bát chính đạo - con đường đưa đến khổ diệt (Đạo đế) . Phật cho rằng Đời là bể khổ . Mọi khổ đều có nguyên nhân . Mọi khổ đều có thể dập tắt . Mọi khổ đều có một đường lối diệt khổ . Khi con người được Giải thoát là khi con người đạt đến canh giới Giác ngộ không còn buộc ràng bởi khổ trong vòng luân hồi


 • Tội - Sai lầm . Tình, Tiền , Tiếng , Dối , Lừa , Nghịch , Phản , Thù , Hại
 • Oán - Hận thù . Căm tức
 • Thù - Trả thù
 • Hại - Gây hại . Hại người

Nhân quả[sửa]

Luật nhân quả

Mọi sự việc đều là kết quả của một nguyên nhân gây ra nó
Mọi Kết Quả đèu có một Nguyên Nhân sinh ra nó

Thí dụ như mập trở thành ốm do thiếu ăn , thiếu ngủ . Ốm trở thành mập do có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ . Ở ác găp ác , ở lành gặp lành


 • Nhân - Nguyên do
 • Quả - Kết quả

Chân lý[sửa]

Hiểu đúng lý do đằng sau mọi sự việc Chân hư, Thực Giả , Đúng Sai , Phải Trái

 • Chân - Thực , Đúng , Phải
 • Hư - Giả , Sai , Trái

Giải thoát[sửa]

Phương pháp tránh phạm sai lầm tạo khổ

 • Vô hành - Không làm . Không làm những việc không nên làm
 • Vô ngã - Không vấp ngã . Không vương vào sai lầm
 • Trung dung - Trung hòa . Không lệch lạc
 • Hình xử - Xử phạt . Nộp tiền , Giam , Đày , Chém , Giết