Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Giác ngộ

Tủ sách mở Wikibooks

Ý nghỉa[sửa]

Giác ngộ (zh. 覺悟, sa., pi. bodhi), danh từ được dịch nghĩa từ chữ bodhi (bồ-đề) của Phạn ngữ có nghỉa là tỉnh thức nhận ra nguyên nhân và hậu quả gây ra khổ

Thí dụ[sửa]

Giác ngộ khổ bao gồm

  • Nhận ra nguyên nhân hậu quả của khổ
  • Hiểu biết đúng đắn nguyên nhân gây ra hậu quả khổ
  • Tìm phương pháp khắc phục khổ
  • Hành động để thoát ra khỏi khổ