Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Tội

Tủ sách mở Wikibooks

Tội - Sai lầm .

Tội[sửa]

  • Tình, - Dâm dục, Ngoại tình , Chiếm đoạt người tình , hiếp dâm phụ nữ
  • Tiền -
  • Tiếng -
  • Dối -
  • , Lừa , Nghịch , Phản , Thù , Hại