Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Võ công

Tủ sách mở Wikibooks

Võ công là truyền thống chiến đấu được thực hành trong việc tự vệ và giúp đở người chống kẻ hung tàn bạo ngược . Với tư cách là một nghệ thuật vận động sản sinh ra trong đấu tranh giữa con người với thiên nhiên (các loài thú dữ), con người với kẻ thù bên ngoài (địch thủ), và con người với kẻ thù bên trong chính bản thân anh ta (bệnh tật), võ thuật hướng đến mục tiêu đem lại cho con người sự chiến thắng trong các cuộc chiến, rèn luyện sức khỏe, và phục vụ một số nhu cầu cần thiết tuỳ thuộc vào từng bộ môn.