Cuốn sách về Phật giáo/Triết lý/Thiện

Tủ sách mở Wikibooks

Chân[sửa]

 • Chân nguyên - Tự nhiên
 • Chân thật - Thành thật
 • Chân tình - Thật tình

Tinh[sửa]

 • Tinh nguyên - Trong trắng
 • Tinh khiết - Trong sạch
 • Tinh thông - Biết đúng
 • Tinh tường - Hiểu đúng
 • Tinh vi - Làm đúng

Ngũ đức[sửa]

Năm đức tính tốt cần phải được tôn trọng

 • Nhân - Thương yêu
 • Lễ - Kính trọng
 • Nghĩa - Bao dung
 • Trí - Sáng suốt
 • Tín - Tin cậy