Học Pascal

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Pascal[sửa]

Pascal là một ngôn ngữ lập trình cao cấp có cấu trúc được dùng trong việc tạo ra các chương trình ứng dụng dùng để chạy trên máy tính.

Học Pascal[sửa]

 1. Cơ bản 100% hoàn tất
 2. Phép toán 100% hoàn tất
 3. Khai báo 100% hoàn tất
 4. Thư viện 100% hoàn tất
 5. Kiểu dữ liệu 100% hoàn tất
 6. Vòng lặp 100% hoàn tất
 7. Câu lệnh rẽ nhánh 100% hoàn tất
 8. Mảng 100% hoàn tất
 9. Tập hợp 50% hoàn tất
 10. Kiểu tệp 100% hoàn tất
 11. Hàm và Thủ tục 100% hoàn tất
 12. Kiểu đối tượng 0% hoàn tất
 13. Đồ họa 25% hoàn tất
 14. Danh sách lệnh 100% hoàn tất
 15. Kinh nghiệm khi code 25% hoàn tất
 16. Ứng dụng vào bài toán 25% hoàn tất

Tham khảo[sửa]

 1. Tự học Pascal
 2. Cơ bản về Pascal
 3. Blog Pascal


Wikipedia-logo.png
Wikipedia có bài viết về:

Biên soạn[sửa]

Quach Thanh . Engineer Manitoba Hydro . B.Sc.E.E. University Manitoba . 1984 - 1988