Sách VBScript

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

VBScript hay Visual Basic Script Edition là một ngôn ngử dùng để lập Trình Trang Mạng HTML do Hảng Microsoft sáng chế để làm cho trang mạng HTML thêm linh động và sống động. Cách thức hoạt động củng gần giống như Ngôn Ngử Lập Trình Cao Cấp Visual Basic của Microsoft

Khi được sử dụng trong trình duyệt, VBScript rất giống chức năng với JavaScript – nó tiến hành mã được ghi trong các tập tin HTML. VBScript có được dử dụng để tạo ra các ứng dụng HTML (có dạng .hta) yêu cầu Internet Explorer 5 hoặc mới hơn. Các nhà phát triển web có thể thích JavaScript cho các trình duyệt khác tốt hơn Internet Explorer. Khi mã nguồn VBScript được chứa trong những tập tin đứng một mình, chúng được có kiểu dữ liệu đặc trưng là .vbs.

Chương 1 -
  1. Cấu trúc cú pháp
  2. Khai báo
  3. Chuỗi ký tự
Mảng
  1. Phép toán
  1. Mảng
Chương 1 - Vòng lặp
Chương 1 - Xét điều kiện
Chương 1 - Hàm
  1. Thủ tục
Chương 1 - Danh sách lệnh VBscript

Liên kết[sửa]

| Sách HTML | Sách CSS | Sách JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Học Pascal | Sách VB | Học Python

Biên soạn[sửa]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada