Sách JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks

JavaScript (viết tắt là JS hoặc Java), được sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập trình trang mạng HTML cơ bản và theo hướng đối tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn.Liên kết[sửa]

Biên soạn[sửa]

  • Quách Trung Thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada