Sách JavaScript

Tủ sách mở Wikibooks
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

JavaScript (viết tắt là JS hoặc Java), được sáng chế bởi Netscape là một ngôn ngữ dùng để lập trình trang mạng HTML cơ bản và theo hướng đối tượng DOM để làm cho trang mạng HTML thêm sống động và đẹp hơn.

Chương 1 - Lệnh Javascript
Chương 2 - Mệnh lệnh Javascript
Chương 3 - Vòng lặp
Chương 4 - Xét điều kiện
Chương 5 - Hàm
Chương 6 - Mảng
Chương 7 - Mảng

Liên kết[sửa]

| Sách HTML | Sách CSS | Sách JavaScript | Sách VBScript | Sách PHP | Sách C | Học Pascal | Sách VB | Học Python

Biên soạn[sửa]

  • Quách trung thành . Kỹ sư điện . Cử nhân đại học Canada