Sách CSS

Tủ sách mở Wikibooks

CSS hay Cascading Style Sheets có nghỉa là Trang định dạng thể hình. CSS là tập hợp các lệnh CSS dùng để định dạng thể hình các phần tử của trang mạng để làm cho giao diện của trang mạng thêm đẹp hơn . Các hồ sơ định dạng thể hình trang mạng thường có tên hồ sơ Tên.css


Biên soạn[sửa]