Bước tới nội dung

Chủ đề:Đại số

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học thuần túy

Đại số
Các sách trong chủ đề này bàn về đại số: ngành nghiên cứu về cấu trúc và mối quan hệ giữa các số và các phép tính thực hiện trên chúng. Thêm vào đó, đại số cũng nghiên cứu các ký hiệu, biến số, hoặc khái quát hơn là các phần tử trong tập hợp trong mối quan hệ với các phép toán như phép cộng và phép nhân. Khái niệm chính xác của các phép tính này dẫn đến các cấu trúc như nhóm, vành, và trường.