Bước tới nội dung

Sách toán kỹ sư/Số log

Tủ sách mở Wikibooks

Số log

Luật toán Log[sửa]

Toán Log khi có
Viết tắc

Log 1
Log lũy thừa
Lũy thừa log
Log của tích số
Log của thương số
Log của lủy thừa
Đổi nền log