Bước tới nội dung

Sách đại số/Toán log

Tủ sách mở Wikibooks

Toán log

[sửa]

Phép toán đại số tìm Log của một số theo công thức sau

khi có


Lối ký hiệu


Thí dụ

[sửa]

Luật toán Log

[sửa]
Toán Log khi có
Viết tắc

Log 1
Log lũy thừa
Lũy thừa log
Log của tích số
Log của thương số
Log của lủy thừa
Đổi nền log