Sách đại số/Phương trình đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình là một Đẳng thức của một hàm số toán của 1 hay nhiều hơn một biến số có giá trị bằng không

Với

x - Nghiệm số , mọi giá trị của x thỏa mản phương trình


Phương trình 1 biến số .

Phương trình 2 biến số

Phương trình 3 biến số .

Thí dụ[sửa]

Giải phương trình[sửa]

Quá trình tìm nhiệm số x thỏa mản

Thí dụ[sửa]

Cho phương trình

Chia 2 vế phương trình cho hằng số của x

Nghiệm số x thỏa m?n phương trình trên


Cho phương trình

Có thể viết dưới dạng

Nghiệm số x thỏa m?n phương trình trên


Phương trình và cách giải phương trình[sửa]