Chủ đề:Toán học thuần túy

Tủ sách mở Wikibooks

< Toán học

Toán học thuần túy
Các sách trong chủ đề này bàn về toán học thuần túy: ngành toán học nghiên cứu về các kỹ thuật và đối tượng toán mà không quan tâm đến ứng dụng của chúng.